دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش بهمن 96
دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش نیمه اول 96
دانلود سوالات آموزش و پرورش 97 فروردین +دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95

نمونه سوالات آموزش و پرورش 95

سوالات استخدامی آموزش و پرورش95

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

 جهت سفارش پستی کتاب 500 صفحه ای نمونه سوالات 10 سال اخیر آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید
+ جهت سفارش پستی کتاب آموزشی 7 درس عمومی استخدامی (به همراه سوالات 96) اینجا کلیک نمایید
+ 
جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی تامین اجتماعی اینجا کلیک نمایید (با پاسخنامه)

+ جهت دانلود بسته ویژه اصل سوالات استخدامی برگزار شده توسط سنجش اینجا کلیک نمایید (با پاسخنامه)
جهت دانلود رایگان نمونه سوالات استخدام تامین اجتماعی اینجا کلیک نمایید (پاسخنامه)


نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی در سال 97 +تخصصی و عمومی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی در سال 97 +تخصصی و عمومی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی در سال 97 +تخصصی و عمومی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی در سال 97 +تخصصی و عمومی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی در سال 97 +تخصصی و عمومی کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی در سال 97 +تخصصی و عمومی کلیک کنید


استخدام سازمان تامین اجتماعی در چند شهرستان- 23 خرداد 97

سازمان تامین اجتماعی به منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز مراکز درمانی مدیریت های درمان استان اصفهان، سمنان، فارس، کردستان و کرمانشاه افراد واجد شرایط را با لحاظ اصل بومی گرایی از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و طی مراحل گزینش بصورت استخدام پیمانی دعوت به همکاری می نماید.
لذا بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی می رساند که ثبت نام در این آزمون طبق مفاد این آگهی (از طریق مراجعه حضوری و تحویل مدارک به مدیریت های درمان مذکور به نشانی مندرج در این آگهی) در عناوین شغلی قید شده در فایل Pdf عناوین شغلی و مدارک مورد نیاز امکان پذیر خواهد بود.
ثبت نام از روز سه شنبه مورخ 97/3/29 آغاز و لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 97/4/4 خاتمه می یابد. کلیه متقاضیان ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، نسبت به ثبت نام در آزمون فوق اقدام نمایند.
شرایط عمومی استخدام:
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2- اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و دین مبین اسلام یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی
3- دارا بودن حداقل 20 سال سن تمام و حداکثرسن برابر مفاد مندرج در شرایط اختصاصی
4- دارا بودن گواهی فراغت از تحصیل و دانش تخصصی و توانایی های لازم برای انجام وظایف و مسئولیت های شغل مورد نظر
5- دارا بودن برگ پایان خدمت زیر پرچم و یا معافیت دائم (ویژه آقایان)
6- داشتن سلامتی جسمی و روانی و عدم اعتیاد به مواد مخدر
7- نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر
8- استخدام افرادی که در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا آراء قانونی مراجع ذیصلاح به مجازات های اخراج، بازنشستگی، بازخرید خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده اند ممنوع است.
9- داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، آزمایشی و پیمانی سازمان تامین اجتماعی باشند.
تذکر: ملاک عمل تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه داوطلبان آخرین روز ثبت نام مورخ 97/4/4 و محاسبه سن آن ها اولین روز ثبت نام مورخ 97/3/29 می باشد.
شرایط اختصاصی استخدام:
1- مقاطع و رشته های تحصیلی در عنوان شغلی مورد تقاضا براساس مقاطع و رشته های تحصیلی مندرج در این آگهی می باشد.
داوطلبان صرفاً در صورتی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که عنوان مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش رشته تحصیلی آنان به طور کامل و به صورت مشخص در شرایط احراز مشاغل ذکر شده باشد لذا داوطلبانی که مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش- رشته تحصیلی آن ها عیناً در آگهی درج نشده باشد از ثبت نام خودداری نمایند. بدیهی است در هر مرحله از فرایند جذب و بکارگیری مشخص گردد که مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش تحصیلی آن ها با شرایط ذکر شده در آگهی منطبق نباشد و دارای پسوند و یا پیشوند بیش از آنچه در آگهی آمده باشد از سایر فرایند استخدام حذف شده و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
توجه: اگر رشته تحصیلی بدون گرایش ذکر شده باشد صرفاً رشته تحصیلی بدون گرایش ملاک عمل بوده و در صورتیکه رشته تحصیلی با گرایش های مشخص ذکر شده باشد فقط آن رشته تحصیلی با گرایش های ذکر شده ملاک عمل خواهد بود. لذا داوطلبان موظفند در زمان ثبت نام با توجه به شرایط اعلام شده دقت کافی بعمل آورده و از ثبت نام در شغل هایی که واجد شرایط نیستند، خودداری نمایند.
2- شرایط سنی و مقطع تحصیلی و معدل کل داوطلبان به شرح ذیل تعیین می گردد:
2/1- دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم در رشته تحصیلی بهیاری بدون شرط  معدل و با شرط سنی حداکثر 30 سال تمام
2/2- دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم با شرط  معدل حداقل 13 و شرط سنی حداکثر 24 سال تمام برای رسته خدمات (راننده آمبولانس)
2/3- دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم با شرط معدل حداقل 14 و شرط سنی حداکثر 24 سال تمام
2/4- دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم با شرط معدل حداقل 14 و شرط سنی حداکثر 26سال تمام
2/5- دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس با شرط معدل حداقل 14 و شرط سنی حداکثر 28 سال تمام
2/6- دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس با شرط معدل حداقل 14 و شرط سنی حداکثر 30 سال تمام
2/7- دارندگان مدرک تحصیلی دکتری با شرط سنی حداکثر 35 سال تمام
* مدارک تحصیلی موسسات آموزش عالی که مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 1: مدت خدمت سربازی، مدت اجباری طرح لایحه نیروی انسانی (حداکثر 24 ماه)، انجام خدمات قانونی، مدت اشتغال متقاضیان استخدام در واحدهای تابعه سازمان، شرکت های ماموریتی و تکلیفی (به شرح مندرج در این آگهی)، کارگزاری های رسمی سازمان و نیروهای شاغل در رسته بهداشتی و درمانی بیمارستان های میلاد، البرز و سایر مراکز درمانی متعلق به سازمان که به صورت موسسه و یا هیات مدیره فعالیت می نمایند، با ارائه گواهی پرداخت حق بیمه واشتغال دال بر تائید مراتب مذکور و سنوات ارفاقی مندرج در قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان در مورد ایثارگران به حداکثر سن مندرج در شرایط فوق مشروط به آن که از حداکثر 35 سال و برای مقاطع تحصیلی دکترا (عمومی) 40 سال تمام تجاوز ننماید، اضافه می گردد. شایان ذکر است سایر سوابق پرداخت حق بیمه به هر طریقی خارج از موارد مذکور مشمول این بند نمی باشد.

جدول فهرست عناوین شغلی و مدرک تحصیلی مورد نیاز آزمون استخدامی محلی سال 1397 سازمان تامین اجتماعی
رسته کد و عنوان شغلی مدرک و رشته تحصیلی مورد نیاز نوع آزمون
مالی کارشناس امور مالی لیسانس فوق لیسانس عمومی- تخصصی
مدیریت مالی مدیریت مالی
حسابداری (گرایش های مالی، دولتی، صنعتی، مالیاتی، حسابرسی) حسابداری
حسابداری
حسابداری امور مالی
امور مالی و مالیاتی
علمی کاربردی حسابداری
اداری کارشناس امور اداری لیسانس فوق لیسانس عمومی- تخصصی
مدیریت دولتی علوم اقتصادی
مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی (کلیه گرایش ها)
مدیریت بازرگانی مدیریت دولتی (کلیه گرایش ها)
مدیریت بیمه (کلیه گرایش ها)
مدیریت سرمایه انسانی
علوم اقتصادی (گرایش های اقتصاد نظری، اقتصاد بازرگانی)
مدیریت منابع انسانی
مدیریت استراتژیک
فن آوری اطلاعات کارشناس فناوری اطلاعات لیسانس فوق لیسانس عمومی- تخصصی
مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایش ها) مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایش ها)
مهندسی- نرم افزار مهندسی- نرم افزار
کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر- نرم افزار
نرم افزار کامپیوتر نرم افزار کامپیوتر
مهندسی فن آوری اطلاعات (کلیه گرایش ها) مهندسی فن آوری اطلاعات (کلیه گرایش ها)
معماری کامپیوتر معماری کامپیوتر
کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم
فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)
مهندسی تکنولوژی اطلاعات (کلیه گرایش ها) مهندسی تکنولوژی اطلاعات (کلیه گرایش ها)
امنیت اطلاعات IT امنیت اطلاعات IT
مهندسی سیستم مهندسی سیستم
انفورماتیک انفورماتیک
آمار و کامپیوتر آمار و کامپیوتر
تکنولوژی ارتباطات و فن آوری اطلاعات تکنولوژی ارتباطات و فن آوری اطلاعات
مدیریت فن آوری اطلاعات (کلیه گرایش ها) مدیریت فن آوری اطلاعات (کلیه گرایش ها)
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
بهداشتی و درمانی پزشک عمومی پزشک عمومی عمومی- تخصصی
کارشناس مسئول آزمایشگاه تشخیص طبی دکترای علوم آزمایشگاهی عمومی- تخصصی
کارشناس مسئول داروخانه دکترای داروسازی عمومی- تخصصی
دندانپزشک دکترای دندانپزشکی عمومی- تخصصی
کارشناس مامایی لیسانس مامایی عمومی- تخصصی
کارشناس پرستاری لیسانس پرستاری عمومی- تخصصی
کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی لیسانس علوم آزمایشگاهی عمومی- تخصصی
متصدی پذیرش و اطلاعات و آمار فوق دیپلم مدارک پزشکی عمومی- تخصصی
لیسانس مدارک پزشکی- فناوری اطلاعات سلامت
بهیار دیپلم بهیاری عمومی
فوق دیپلم مامایی- پرستاری
متصدی خدمات دارویی دیپلم ریاضی فیزیک- علوم تجربی عمومی
اداری متصدی خدمات اداری دیپلم ریاضی فیزیک- علوم تجربی- علوم انسانی عمومی
منشی پزشکی دیپلم ریاضی فیزیک- علوم تجربی- علوم انسانی عمومی
خدمات متصدی خدمات عمومی (راننده آمبولانس) دیپلم کامل متوسطه: (نظری، فنی و حرفه ای، کارودانش) عمومی

توضیحات:
شرکتهای ماموریتی و تکلیفی سازمان تامین اجتماعی به شرح ذیل می باشد:
1- موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی 2- بانک رفاه کارگران 3- موسسه حسابرسی تامین اجتماعی 4- شرکت گروه هتل های هما 5- موسسه فرهنگی و هنری آهنگ آتیه 6- رفاه گستر 7-سرمایه گذاری تامین اجتماعی 8- شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی 9- شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 10- کار و تامین 11- گروه پزشکی حکمت 12- شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران 13- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین 14- شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین.
قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام:
با عنایت به قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام، مدت حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل به میزان مدت بستری، مدت اسارت در مورد داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروههای ضدانقلاب درآمده اند به میزان مدت اسارت و افراد خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان ازکارافتاده کلی که قادر بکار نمی باشد و مفقودالاثرها (فرزندان، همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر) تا میزان 5 سال در صورت ارائه گواهی از مراجع ذیصلاح به حداکثر شرط سنی مندرج در این آگهی قابل افزایش خواهد بود، مشروط به اینکه مجموع سن داوطلب و مدت قابل افزایش طبق این بند از حداکثر شرط سنی 35 سال و برای رشته های دکترا (عمومی) 40 سال تمام تجاوز ننماید.
تبصره 2– فرزندان شاهد، فرزندان جانباز ازکار افتاده کلی و فرزندان آزادگان از کارافتاده کلی که متقاضی استخدام از طریق شرکت در آزمون استخدامی می باشند با سایر متقاضیان در شرایط یکسان رقابت خواهند نمود و صرفا  از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثرسن بهره مند می گردند .
3 – معافیت پزشکی خدمت زیرپرچم داوطلبان در صورت قبولی در آزمون استخدامی (کتبی، مصاحبه) صرفاً پس از  تأیید واحد طب کار مدیریت های درمان استان ذیربط مبنی بر توانائی انجام امور مربوط در عنوان شغلی مورد تقاضا قابل پذیرش خواهد بود.
4- ارائه گواهی پایان طرح لایحه نیروی انسانی و یا معافیت از آن درمورد فارغ التحصیلان رسته بهداشتی و درمانی و پزشکان به هنگام آزمون مصاحبه الزامی می باشد. بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی مذکور در زمان مقرر، قبولی متقاضی درآزمون کتبی کان لم یکن تلقی خواهد شد.
5- عدم اشتغال و همچنین نداشتن تعهد انجام کار در سایر سازمانها، شرکت های دولتی و سازمان های وابسته به دولت و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به هنگام انعقاد قرارداد و شروع بکار در سازمان الزامی می باشد.
6- متقاضیانی که به هنگام شروع بکار،  دانشجو و یا دارای مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع تحصیلی شغل مورد تقاضا می باشند، در صورتیکه پس از اشتغال بکار مدرک تحصیلی غیرمرتبط با شرایط احراز مشاغل سازمان ارائه نمایند امکان پذیرش و تطبیق مدرک مذکور در طول خدمت میسر نخواهد بود. ضمناً آندسته از متقاضیانی که پس از اشتغال بکار در سازمان مدرک تحصیلی منطبق با شرایط احراز مشاغل سازمان ارائه نمایند، پذیرش مدرک موصوف پس از طی پنج سال خدمت در عنوان شغلی مورد تقاضای آزمون مربوطه مشروط به وجود ردیف بلاتصدی، رضایت از عملکرد و عدم نیاز استان به تامین نیروی جایگزین تا آزمون آتی با لحاظ قوانین و مقررات ذیربط سازمان امکانپذیر خواهد بود. شایان ذکر است مقطع تحصیلی متقاضیان صرفاً بر اساس مقاطع و رشته های تحصیلی مندرج در آگهی منتشره قابل قبول خواهد بود.
7- به دلیل نگهداشت نیروی انسانی و با لحاظ اصل بومی گرایی متقاضیانی که طبق این آگهی بومی تلقی نمی گردند مجاز به ثبتتنام نمی باشند. ضمنا اولویت تکمیل ظرفیت با متقاضیان بومی شهرستان بر اساس اولویت امتیاز مکتسبه بوده و در صورت عدم تکمیل ظرفیت از متقاضیان بومی استان جهت انجام سایر مراحل استخدامی دعوت بعمل خواهد آمد.
7-1-  امتیاز بومی پس از کسب حدنصاب آزمون کتبی به متقاضیان بومی حسب مورد (شهرستان و توابع شهرستان/ استان) به شرح ذیل لحاظ می گردد:
7-1-1- بومی شهرستان و توابع شهرستان مورد تقاضا 25 امتیاز
7-1-2- بومی استان مورد تقاضا 15 امتیاز
7-2- داوطلب بومی به داوطلبی اطلاق می شود که دارای یکی ازویژگی های زیر باشد ضمنا مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن ، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.
7-2-1- شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
7-2-2- استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
7-2-3- همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که  شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.
7-2-4- همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.
7-2-5- داوطلب حداقل چهار (4) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.
7-2-6- داوطلب حداقل چهار (4) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در استان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.
7-2-7- داوطلب حداقل چهار (4) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد.
7-2-8- داوطلب حداقل چهار (4) سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد.
7-2-9- پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار (4) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند.
7-2-10- پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار (4) سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند.
تذکر: پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است.
8- مصاحبه استخدامی از  داوطلبان با لحاظ موارد مندرج در بند (7) در صورت  احراز حدنصاب امتیاز آزمون کتبی و با رعایت اولویت امتیاز مکتسبه به میزان دو برابر ظرفیت استخدامی در عنوان شغلی مربوطه صورت خواهد پذیرفت.
9- متقاضیان بابت خدمت در سازمان در قالب قراردادهای منعقده باستناد آئین نامه استخدامی سازمان باستثناء نیروهای شاغل براساس تبصره ماده (20) آئین نامه مذکور در مرحله مصاحبه از امتیاز مربوطه برخوردار خواهند شد.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:
1- تکمیل فرم ثبت نام و الصاق یک قطعه عکس 4×3 جدید با درج مشخصات فردی در ظهر آن
2- دو قطعه عکس 4×3 که در سال جاری گرفته شده باشد (عکس تمام رخ)
– عکس داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد
– حتی الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد
– عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد
3- اصل رسید بانکی مبنی بر واریز 500/000 ریال (پانصد هزار ریال) برای متقاضیان استخدام به عنوان هزینه ثبت نام در آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی به شماره حساب کوتاه مدت الکترونیک به شماره (1751621123) نزد بانک ملت شعبه خوش شمالی (کد 67421) به نام سازمان تامین اجتماعی. (نگهداری تصویر فیش واریزی الزامی می باشد)
4- اصل و تصویر خوانا از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی
5- اصل و تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم جهت آقایان (کپی پشت و روی کارت)
6- اصل و تصویر مدرک تحصیلی مرتبط با عنوان شغلی مورد تقاضای مندرج در این آگهی
7- اصل و تصویر گواهی انجام خدمت طرح لایحه نیروی انسانی و یا معافیت از آن در مورد مشمولین طرح مذکور و گواهی انجام تعهدات قانونی در مورد پزشکان (ثبت نام متقاضیانی که در شرف اتمام طرح مذکور می باشند به لحاظ مفاد بند (4) قسمت شرایط اختصاصی استخدام این آگهی بلامانع می باشد)
8- اصل و تصویر مدارک و مستندات مربوطه بمنظور تخصیص امتیاز بومی مطابق با شرایط مندرج در بند (7) قسمت شرایط اختصاصی استخدام این آگهی
9- اصل گواهی صادره از مراجع ذیصلاح در خصوص داوطلبان مشمول تبصره های (1) و (2) قسمت شرایط اختصاصی استخدام ورود به خدمت داوطلبان
نحوه تحویل مدارک:
متقاضیان واجد شرایط می بایست مدارک مندرج در این آگهی را از روز سه شنبه مورخ  97/3/29 لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 97/4/4 در ساعات اداری صرفاً به صورت حضوری به مدیریت درمان استان ذیربط به آدرس مندرج بشرح ذیل مراجعه و پس از تحویل مدارک مربوطه رسید دریافت نمایند. ضمنا مدت زمان فوق به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد .
• اخذ مدارک بعد از ساعت 16 تاریخ فوق (97/4/4) به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.
مدارک تحویلی و وجوه پرداختی در هیچ مورد قابل استرداد نخواهد بود. بنابراین قبل از واریز وجه ثبت نام لازم است متقاضیان از احراز شرایط خود با مفاد آگهی استخدام اطمینان حاصل نمایند. ضمناً تحویل مدارک هیچگونه تعهدی برای استخدام در سازمان ایجاد نخواهد کرد.
متقاضیان آزمون استان اصفهان به آدرس: اصفهان، خیابان مشتاق دوم (سلمان فارسی)، روبروی مسجد مهرآباد، مدیریت درمان استان اصفهان
متقاضیان آزمون استان سمنان به آدرس: سمنان، میدان سعدی، بلوار قدس، ساختمان تامین اجتماعی طبقه دوم، مدیریت درمان استان سمنان
متقاضیان آزمون استان فارس به آدرس: شیراز، معالی آباد، میدان احسان، جنب شعبه چهار تامین اجتماعی، پلی کلینیک تخصصی حافظ، مدیریت درمان استان فارس
متقاضیان آزمون استان کردستان به آدرس: سنندج، بلورا پاسداران، خیابان شهید تعریف، خیابان هدایت، مدیریت درمان استان کردستان
متقاضیان آزمون استان کرمانشاه به آدرس: کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، سه راه 22 بهمن، روبروی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مدیریت درمان استان کرمانشاه
زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه:
کارت شرکت در آزمون از روز چهارشنبه مورخ 97/4/13 لغایت روز پنجشنبه مورخ 97/4/14 در محل مدیریت های درمان استانهای مذکور توزیع و آزمون در روز جمعه مورخ 97/4/15 برگزار و ساعت شروع و محل برگزاری آزمون در زمان تحویل کارت به متقاضیان اعلام خواهد شد.
مواد آزمون عبارتند از:
آزمون عمومی :
1- ریاضیات و آمار مقدماتی 2- زبان انگلیسی 3- زبان و ادبیات فارسی 4- آشنایی مقدماتی با رایانه 5- معارف اسلامی 6- شناخت تامین اجتماعی 7- اطلاعات عمومی 8- استعداد و هوش
* اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوال های معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، براساس مجموع تراز شده سایر سؤال های آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.
آزمون تخصصی:
در مقاطع تحصیلی بالاتر از دیپلم، علاوه برآزمون عمومی، آزمون تخصصی حسب مورد در عنوان شغلی مربوطه انجام خواهد شد.

+ جهت سفارش پستی کتاب 500 صفحه ای نمونه سوالات 10 سال اخیر آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید
+ جهت سفارش پستی کتاب آموزشی 7 درس عمومی استخدامی (به همراه سوالات 96) اینجا کلیک نمایید
+ جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی تامین اجتماعی اینجا کلیک نمایید
+ جهت دانلود بسته ویژه اصل سوالات استخدامی برگزار شده توسط سنجش اینجا کلیک نمایید

تذکرات:
1- آزمون کتبی (عمومی و تخصصی) دارای حدنصاب بوده و به  صورت چهارگزینه ای و به احتساب یک سوم  نمره منفی طراحی خواهد شد.
2- استخراج فهرست افراد دارای حدنصاب صرفاً بر اساس نتیجه آزمون کتبی خواهد بود . ضمنا  امتیازات بومی و… برای داوطلبانی اعمال خواهد گردید که حدنصاب لازم را کسب کرده باشند.
3- کسب حد نصاب نمره لازم در آزمون هیچ گونه حق استخدامی ایجاد نمی کند.
4- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون ، گزینش  و جذب، محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بلااثر می شود.

 • توجه مهم:
  جهت مشاهده متن کامل آگهی آزمون استخدام محلی تامین اجتماعی سال 97 اینجا کلیک نمایید
 • + جهت دانلود فرم تقاضانامه ثبت نام اینجا کلیک نمایید
 • + جهت دانلود عناوین شغلی و مدرک تحصیلی اینجا کلیک نمایید
 • + جهت دانلود جزوه آشنایی اجمالی با سازمان تامین احتماعی اینجا کلیک نمایید
 • + جهت دانلود مجوزهای آزمون استخدامی محلی استان فارس اینجا کلیک نمایید
 • + جهت دانلود مجوزهای آزمون استخدامی محلی استان اصفهان اینجا کلیک نمایید
 • + جهت دانلود مجوزهای آزمون استخدامی محلی استان سمنان اینجا کلیک نمایید
 • + جهت دانلود مجوزهای آزمون استخدامی محلی استان کردستان اینجا کلیک نمایید
 • + جهت دانلود مجوزهای آزمون استخدامی محلی استان کرمانشاه اینجا کلیک نمایید

توجه: ثبت نام از روز سه شنبه مورخ 97/3/29 آغاز و لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 97/4/4 خاتمه می یابد.

خبر بهمن ۹۶: برگزاری آزمون استخدامی جدید سازمان تامین اجتماعی در اردیبهشت ماه سال ۹۷ (منبع: خبرگزاری دانا)

1 بهمن: نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی از برگزاری آزمون استخدامی به صورت سراسری در اردیبهشت ماه سال آینده خبر داد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ندای تفرش، اوایل آبان ماه امسال خبری در خصوص جذب نیروی بومی در درمانگاه تامین اجتماعی تفرش منتشر شد.

این درمانگاه در سال ۹۴ کلنگ‌زنی شد و پس از ماه‌ها تاخیر در افتتاح، در دهه فجر امسال به بهره‌برداری  می رسد. بر اساس اعلام مسئولان، ۱۵ نفر در این مرکز درمانی مشغول به کار خواهند شد.

با توجه به نزدیک شدن زمان افتتاح این مرکز درمانی، هنوز خبری از برگزاری آزمون‌های استخدامی نشده است که این موضوع مورد مطالبه جوانان تحصیلکرده تفرشی است.

برگزاری سراسری آزمون جذب نیروی انسانی سازمان تامین اجتماعی

محمد حسینی، نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ندای تفرش، در این خصوص گفت: براساس پیگیری‌های انجام شده قرار بود جذب نیروی انسانی مورد نیاز اعم از کادر خدماتی، پزشکی و سایر نیروهای انسانی مورد نیاز برای مراکز تامین اجتماعی شهرستان‌های فراهان و تفرش، در بهمن ماه انجام شود.

حسینی ادامه داد: اما بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سوی سازمان تامین اجتماعی، آزمون سراسری جذب نیروی انسانی مورد نیاز در کشور در اردیبهشت ماه سال ۹۷ انجام می‌شود. لذا در راستای کاهش هزینه‌ها، آزمون استخدامی برای جذب نیروی مراکز تامین اجتماعی فراهان و تفرش به سال آینده موکول شد.


 • +جهت دانلود جزوه آشنایی اجمالی با سازمان تامین احتماعی در سال 97 اینجا کلیک نمایید
  +جهت دانلود جزوه آشنایی با سازمان تامین اجتماعی در سال 94 اینجا کلیک نمایید
  +جهت دانلود جزوه آشنایی با سازمان تامین اجتماعی در سال 92 اینجا کلیک نمایید
  +جهت دانلود جزوه اصول و عقاید گزینش در یک نگاه اینجا کلیک کنید (سی دی گزینش)
  +جهت دانلود قانون تأمین اجتماعی اینجا کلیک نمایید
  +جهت دانلود مجموعه کامل قوانین و مقررات تأمین اجتماعی اینجا کلیک نمایید
  +جهت مشاهده متن کامل آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی اینجا کلیک نمایید
لینک های مفید و مرتبط
شرایط آزمون استخدامی زمان آزمون استخدامی کارت آزمون استخدامی نتایج آزمون استخدامی
راهنمای قبولی در آزمون های استخدامی راهنمای قبولی در مصاحبه های استخدامی
درصدها و کارنامه های شرکت کنندگان آزمون های استخدامی دانلود رایگان اصل دفترچه های آزمون استخدامی
سوالات استخدامی خود را از ایران استخدام بپرسید معرفی کتاب های استخدامی ایران استخدام
جهت اطلاع از آخرین اخبار آزمون های استخدامی“ایران استخدام” را در پیام رسان ها دنبال کنید

 آرشیو اخبار استخدام تامین اجتماعی

جهت مشاهده صفحه آرشیو اخبار استخدام تامین اجتماعی اینجا کلیک نمایید

 .

آگهی استخدام سازمان تامین اجتماعی – سال 1395

جهت مشاهده آگهی استخدام سازمان تامین اجتماعی (سال 95) اینجا کلیک نمایید

.

 

آگهی استخدام سازمان تامین اجتماعی – سال 1394

جهت مشاهده آگهی استخدام سازمان تامین اجتماعی (سال 94) اینجا کلیک نمایید

.

 

آگهی استخدام سازمان تامین اجتماعی – سال 1393

جهت مشاهده آگهی استخدام سازمان تامین اجتماعی (سال 93) اینجا کلیک نمایید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۷ ، ۲۳:۵۵
مهناز افشاری

دانلود نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی | «ای استخدام»

https://www.e-estekhdam.com/سوالات-سازمان-تامین-اجتماعی/

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی | ایران استخدام

https://iranestekhdam.ir/دانلود-رایگان-سوالات-استخدامی-تامین-ا/

Translate this page

May 29, 2018 - جزئیات بیشتر در مورد خبر. دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی. برای اطلاع از آخرین اخبار استخدامی عضو کانال ایران ...

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون های استخدامی سازمان تامین اجتماعی - کندو

https://kandoocn.com/index.php?do=cat&category=tamin...

Translate this page

در این بخش می توانید سوالات، پاسخنامه ها، منابع و جزوات آزمون های استخدامی سازمان تامین اجتماعی را به صورت رایگان دانلود کنید.

دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی تامین اجتماعی اسفند 95

www.baroot.com/دانلود-رایگان-نمونه-سوالات-تخصصی-آزمو/

Translate this page

دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی و عمومی آزمون استخدامی تامین اجتماعی اسفند 95 سوالات تخصصی استخدامی اطلاعات عمومی PDF پی دی اف نمونه سوالات.

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی | 96،97،98،99 | sarina sarin | Pulse ...

https://www.linkedin.com/.../نمونه-سوالات-استخدامی-تامین-اجتماعی-...

Translate this page

Jan 24, 2018 - دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون های استخدامی سازمان تامین اجتماعی - کندودر این بخش می توانید سوالات، پاسخنامه ها، منابع و جزوات آزمون های استخدامی ...

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی | جزوه ها دات کام

www.jozveha.com › نمونه سوالات استخدامی

Translate this page

امروز برای شما نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی را آماده کردیم که می توانید آن را به صورت رایگان دانلود و استفاده نمایید. دانلود نمونه سوالات ادبیات فارسی …

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی - تست سرا

testsara.com/سوالات+آزمون+استخدامی+تامین+اجتماعی+رایگان

Translate this page

بسته نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی به همراه جواب سوالات. – سوالات استخدامی دانش کامپیوتر (ICDL) و فناوری اطلاعات (+ پاسخنامه ). – سوالات ...

دانلود سوالات استخدامی تامین اجتماعی ( مجموعه استثنایی و فوق کامل )

https://www.e-soal.ir/سوالات-استخدامی-تامین-اجتماعی/

Translate this page

May 4, 2018 - سوالات استخدامی تامین اجتماعی که برای آزمون استخدامی تامین اجتماعی 97 آماده نموده ایم شامل کلیه مواد بوده و دانلود این سوالات استخدامی تامین اجتماعی ...

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی - ایران عرضه

iranarze.ir/tamin-ejtemaai/71-employer-social-security.html

Translate this page

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی به همراه پاسخنامه شامل سوالات تستی با جواب و نیز جزوه رایگان آموزشی آشنایی با سازمان تأمین اجتماعی.

دانلود نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی - به صورت رایگان

https://www.sarzamindownload.com/.../-نمونه-سوالات-استخدامی-تام...

Translate this page

Jan 24, 2018 - اگر متقاضی شرکت در آزمون تامین اجتماعی هستید، می‌توانید همین حالا با مراجعه کردن به ادامه مطلب آن را به صورت کاملاً رایگان دانلود کنید. نمونه سوالات ...

سوالات استخدامی تامین اجتماعی (بهترین انتخاب برای آزمون سال 96)

topsoal.ir/سوالات-استخدامی-تامین-اجتماعی/

Translate this page

Dec 16, 2017 - سوالات استخدامی تامین اجتماعی (بی نظیر ترین مجموعه موجود) برای اینکه یک داوطلب بتواند در آزمون استخدامی که همیشه با استقبال زیاد روبرو بوده ...

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی | Enterprise Survey ...

https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt...

Translate this page

نمونه سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی. مجموعه ی « سوالات استخدامی تامین اجتماعی » شامل سوالات زیر است : ( تمامی سوالات دارای پاسخنامه میباشد). tamin-ejtemaee.

دانلود نمونه سوالات عمومی استخدامی تامین اجتماعی | Web Survey Tools

https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=yFHGNLwE/...

Translate this page

دانلود نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی. ۴۳۰ سوال زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه; ۳۷۰ سوال احکام و معارف اسلامی به همراه پاسخنامه; ۳۲۰ سوال زبان انگلیسی به ...

دانلود سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی تامین اجتماعی | استخدام

www.estekhtam.com/دانلود-سوالات-عمومی-و-تخصصی-آزمون-استخ/

Translate this page

Mar 22, 2017 - موارد آزمون استخدام تأمین اجتماعی / سوالات استخدامی تأمین اجتماعی متقاضیان استخدام سازمان تأمین اجتماعی برای استخدام شدن باید سه مرحله زیر را ...

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی (سال 93 و 94 ...

www.prozheha.ir/11876/دانلود-رایگان-نمونه-سوالات-آزمون-استخ-3

Translate this page

این مجموع نمونه سوالات مربوط به آزمون های استخدامی سازمان تامین اجتماعی سال های 1393 و 1394 است که شامل 271 نمونه سوال عمومی و اختصاصی می باشد.

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی | دانلود رایگان | کتاب ...

iranelearn.com/.../دانلود-رایگان-نمونه-سوالات-استخدامی-7.html

Translate this page

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی، دانلود دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی, بزرگترین مرجع دانلود نرم افزار کتاب ویدئو مقاله جزوه و ...

Images for ‫سوالات استخدامی تامین اجتماعی‬‎

Image result for ‫سوالات استخدامی تامین اجتماعی‬‎

Image result for ‫سوالات استخدامی تامین اجتماعی‬‎

Image result for ‫سوالات استخدامی تامین اجتماعی‬‎

Image result for ‫سوالات استخدامی تامین اجتماعی‬‎

Image result for ‫سوالات استخدامی تامین اجتماعی‬‎

More images for سوالات استخدامی تامین اجتماعیReport images

دانلود سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی - شبکه مقدماتی - ساعد نیوز

https://saednews.com/.../دانلود+سوالات+آزمون+استخدامی+تامین+اجتم...

Translate this page

Apr 24, 2018 - ساعد نیوز: دانلود سوالات شبکه مقدماتی،آزمون استخدامی تامین اجتماعی به همراه پاسخنامه.

دانلود رایگان سری اول سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی سال ۹۴ (جدید)

https://parsproje.com/.../6184-دانلود-رایگان-سری-اول-سوالات-آزمون-...

Translate this page

دانلود رایگان سری اول سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی سال ۹۴ (جدید) دانلود با لینک مستقیم منبع:ای استخدام.

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی | دانلود - ایران استخدام

www.ghatreh.com/.../دانلود-رایگان-نمونه-سوالات-استخدامی-تامین-ا...

Translate this page

May 29, 2018 - دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی برای اطلاع از آخرین اخبار استخدامی عضو کانال Ø.

نمونه سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی pdf | طرفداری

https://www.tarafdari.com/.../نمونه-سوالات-آزمون-استخدامی-تامین-اج...

Translate this page

Sep 30, 2017 - نمونه سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی pdf با مطالعه این جزوه دیگر نیاز به هیچ نمونه سوال و کتابی نیست قبولی خود را در آزمون تامین اجتماعی ...

دانلود سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی ویژه آزمون سال 96

https://sites.google.com/site/estekhda - Translate this page

سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی. دانلود سوالات عمومی و تخصصی کارشناس امور مالی ویژه آزمون تامین اجتماعی · دانلود نمونه سوالات عمومی به همراه دفترچه سوالات ...

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی | نمونه سوالات استخدامی

www.makhfigah.com/...سوالات-استخدامی/1107-دانلود-رایگان-نمونه...

Translate this page

تیم مدیریتی مخفیگاه ، مجموعه نمونه سوالات استخدامی و جزوه آشنایی با سازمان تامین اجتماعی را رایگان تقدیم شما عزیزان می نماید . جزوه آموزشی آشنایی با صندوق تأمین ...

استخدام سازمان تامین اجتماعی سال ۹۳ - ای-استخدام - شهرخبر

www.shahrekhabar.com/employment/1393669740401791

Translate this page

May 29, 2018 - دانلود کتاب جامع درس و نکات آموزشی و اصل سوالات آزمونهای استخدامی وب سایت «ای ... دانلود سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی تامین اجتماعی ...

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی - دانلود | نصب برنامه اندروید | کافه ...

https://cafebazaar.ir/app/com.example.e.tamin/?l=fa

Translate this page

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی به همراه پاسخ نامه این برنامه حاوی نمونه سوالات اختصاصی و عمومی تامین اجتماعی می باشد. که برای کسانی که قصد شرکت در آزمون ...

دانلود سوالات استخدامی تامین اجتماعی - استادیاب

www.ostadyab.net/.../113/دانلود-سوالات-استخدامی-تامین-اجتماعی

Translate this page

دانلود سوالات استخدامی تامین اجتماعی در استادیاب کامل تر از هر جای دیگر،ما آماده ایم تا برای داوطلبان آزمون استخدامی تامین اجتماعی سوپرایز خود را ارائه نمائیم.

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان تأمین اجتماعی

downloadz.fileforwarder.ir/product/31764

Translate this page

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان تأمین اجتماعی. در این بخش سوالات در قالب 8 فایل pdf و به شرح زیر در اختیار شما قرار می گیرد:7 فایل PDF: شامل نمونه ...

نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی به همراه جواب + جزوه

kartest.ir › ... › سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی

Translate this page

این مجموعه نمونه سوالات آموزشی از سایت کارتست جهت افزایش آمادگی داوطلبین برای شرکت در آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی و بیمارستان ها و درمانگاه های وابسته ...

نمونه سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی | 22362 - hot9

hot9.khakafraazma.ir/hot9/22362/html

Translate this page

May 17, 2018 - نمونه سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی | 22362 ... بر اساس اطلاعیه سازمان تامین اجتماعی سوالات عمومی از منابع ادبیات فارسی و زبان انگلیسی و ...

دانلود نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی تامین اجتماعی | کالج پروژه ...

collegeprozheh.ir/دانلود-سوالات-تخصصی-آزمون-تامین-اجتما/

Translate this page

دانلود نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی تامین اجتماعی. دانلود نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور بیمه تامین اجتماعی مجموعه نمونه سوالات تخصصی کارشناس امور.

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور مالی تامین اجتماعی ⋆ مطلب‌جو

https://matlabjo.com/325/کارشناس-امور-مالی-تامین-اجتماعی/

Translate this page

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی ?دریافت نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور مالی تامین اجتماعی. عنوان شغلی: کارشناس امور مالی فایل های موجود در این بسته:.

دانلود سوالات استخدامی تامین اجتماعی ۹۶ (عمومی + تخصصی + دفترچه)

www.nashr-estekhdam.ir/سوالات-استخدامی-تامین-اجتماعی/

Translate this page

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 96 مجموعه بسیار جدید می باشد که توسط تیم تولید محتوای نشر استخدام بوجود آمده و تنها بسته ای می باشد که سوالاتش با همه ی .....

نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی - میهن همکار

mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?pid=1245

Translate this page

این بسته حاوی نمونه سوالات پیشنهادی میهن همکار جهت آمادگی بیشتر داوطلبان در آزمون های استخدامی سازمان تامین اجتماعی می باشد که توسط گروه نویسندگان میهن همکار ...

دانلودرایگان - نمونه سوالات آزمونهای استخدامی سازمان تامین اجتماعی

phdpezeshki.com/...سوالات/.../769-sample-test-questions-recruitmen...

Translate this page

نمونه سوالات آزمونهای استخدامی سازمان تامین اجتماعی. دانلود نمونه سوالات آزمونهای استخدامی سازمان تامین اجتماعی - بخش اول · دانلود · دانلود نمونه سوالات آزمونهای استخدامی ...

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی

dl10.gsmland.ir/dl10/33240/html

Translate this page

Jan 8, 2018 - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی. فایل سوالات به صورت pdf به همراه پاسخنامه شامل نمونه سوالات ادبیات، ریاضی، زبان، کامپیوتر، آشنایی با ...

دانلود سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی تامین اجتماعی | نوای آبیدر

navayeabidar.com/.../دانلود-سوالات-عمومی-و-تخصصی-آزمون-استخدا...

Translate this page

Jan 24, 2016 - کاربران عزیز با توجه به اینکه مدت زمان باقی مانده تا زمان آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی سال ۹۴ اندک میباشد. بسته های زیر توسط تیم آموزشی ...

سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی | جستجوگر

tshert.ir/node/842/سوالات-آزمون-استخدامی-تامین-اجتماعی.html

Translate this page

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی دانلود نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی | «ای استخدام» نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان تأمین اجتماعی سوالات آزمون ا...

کتاب نمونه آزمون های تضمینی و برگزار شده استخدامی سازمان تامین ...

https://www.digikala.com/.../کتاب-نمونه-آزمون-های-تضمینی-و-بر...

Translate this page

کتاب نمونه آزمون های تضمینی و برگزار شده استخدامی سازمان تامین اجتماعی اثر ... خدیجه پورمعین20,000 تومان کتاب نمونه سوالات آزمون استخدامی پرستاری اثر نسرین ...

آزمون استخدامی تامین اجتماعی | جستجو

jostvaju.ir/node/4995/آزمون-استخدامی-تامین-اجتماعی.html

Translate this page

استخدام تامین اجتماعی در سال 97 | ایران استخدام آغاز ثبت نام آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی کشور + ... دانلود نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی | «ای استخدام».

دانلود نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور اداری تامین اجتماعی | ناب دانلود ...

dlnab.ir › نمونه سوال استخدامیاستخدامی بیمه

Translate this page

Mar 24, 2018 - نمونه سوالات کارشناس شبکه و سخت افزار دستگاه های اجرایی · نمونه سوالات تخصصی آزمون متمرکز دستگاه های اجرایی · نمونه سوالات استخدامی ...

استخدامی تامین اجتماعی | استخدامی

estekhdaami.ir/node/14090/استخدامی-تامین-اجتماعی.html

Translate this page

و گزینش استخدامی، همراه با ارائه اصل سوالات طرح شده در مصاحبه های استخدامی و توضیح کامل مباحث مهم دینی و سیاسی و اجتماعی استخدام سازمان تامین اجتماعی (خبر ...

نمونه سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی - دانلود رایگان نمونه سوالات ...

www.t-soal.ir/1394/10/16/post-47/

Translate this page

-دانلود نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی- -دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی- -دانلود نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی سازمان تامین ...

سوالات استخدامی کارشناس امور بیمه ای تامین اجتماعی - پایگاه اطلاع ...

www.turkmenstudents.com/.../سوالات-استخدامی-کارشناس-امور-بیمه...

Translate this page

سوالات استخدامی کارشناس امور بیمه ای تامین اجتماعی – جامع و کامل باپاسخنامه. سوالات استخدامی کارشناس امور بیمه ای تامین اجتماعی را طبق منابع استخدام تامین ...

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی - دانلود رایگان

besty6.rf.gd/product/163368

Translate this page

توضیحات بیشتر در مورد دانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان تأمین اجتماعی تمامی ... دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ... نمونه

دانلود نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی تامین اجتماعی - کالج ناب

collegenab.ir/دانلود-نمونه-سوالات-تخصصی-آزمون-استخد/

Translate this page

May 1, 2018 - دانلود نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور بیمه تامین اجتماعی. مجموعه نمونه سوالات تخصصی کارشناس امور بیمه (همراه با پاسخنامه). – ۷۰ نمونه سوال ...

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی | نیو فیلم

2018moviesss.ir/tag/دانلود-رایگان-نمونه-سوالات-استخدامی-س/

Translate this page

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی ... و پرورش نمونه سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی pdf دانلود نمونه سوالات استخدامی نمونه سوالات استخدامی ...

دانلود سوالات گزینش تامین اجتماعی | دانلود نمونه سوالات استخدامی

www.esoal24.ir/tag/دانلود-سوالات-گزینش-تامین-اجتماعی/

Translate this page

خانه >> بایگانی برچسب ها : دانلود سوالات گزینش تامین اجتماعی ... دانلود نمونه سوالات گزینش و مصاحبه های استخدامی این مجصول شامل موارد زیر می باشد: ۱۳ بسته در ...

نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی - مکتبستان

https://maktabestan.ir › فایل هاسوالات استخدامی

Translate this page

این بسته حاوی نمونه سوالات پیشنهادی میهن همکار جهت آمادگی بیشتر داوطلبان در آزمون های استخدامی سازمان تامین اجتماعی می باشد که توسط گروه نویسندگان میهن همکار ...

نمونه سوالات استخدامی کارشناس فناوری اطلاعات تامین اجتماعی

hotenglishpapers.2sdownload.ir/hotenglishpapers/7893/html

Translate this page

May 28, 2018 - نمونه سوالات استخدامی کارشناس فناوری اطلاعات تامین اجتماعی: برای مطالعه پایان نامه های گذشته نیازی نیست به محل نگهداری آن ها بروید. کافی است ...

دانلود سوالات استخدامی کارشناس پرستاری تامین اجتماعی - آی استخدام

istekhdam.ir › سوالات استخدامی نهادهای دولتی

Translate this page

Mar 23, 2017 - سایت آی استخدام- سوالات استخدامی تخصصی کارشناس پرستاری تامین اجتماعی را در بسته آموزشی – استخدامی همراه با جزوات تخصصی پرستاری جهت ...

دانلود نمونه سوالات استخدامی تامین اجتمایی - هفیان

dldarsi.rizino.ir/.../5295-download-sample-recruitment-questions-3....

Translate this page

Jan 2, 2018 - دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی به همراه پاسخنا شامل سوالات تستی با جواب و نیز جزوه رایگان آموزشی آشنایی با سازمان تأمین ...

آزمون های استخدامی سازمان تامین اجتماعی - سوالات,جزوات,منابع آزمون دکتری ...

https://shop.sanjesh3.org/...سوالات...استخدامی/آزمون-های-استخدامی-سا... - Translate this page

سازمان تامین اجتماعی به طور معمول هر ساله اقدام به برگزاری آزمون استخدامی در دو بخش عمومی و تخصصی می کند. عناوین شغلی مورد نیاز این سازمان در رده های دیپلم، فوق ...

اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری - سوالات استخدامی تأمین اجتماعی نوع ...

epjk.blogfa.com/post-1058.aspx

Translate this page

Jul 30, 2012 - اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری - سوالات استخدامی تأمین اجتماعی نوع فایل zip - بررسی اخبار و مسائل جامعه کارگری و بازنشستگان - اتحادیه ...

نمونه سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی | file | translate4

translate4.raminet.ir/translate4-498.file.html

Translate this page

Apr 19, 2018 - نمونه سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی | file | translate4 ... آزمون استخدامی; استخدام تامین اجتماعی; دانلود سوالات تامین اجتماعی; سوالات استخدامی ...

دانلود سوالات و جزوات استخدامی سازمان تامین اجتماعی - DownloadTest.ir

downloadtest.ir/post/216

Translate this page

Jan 7, 2016 - سوالات آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی در دو بخش برای دانلود در اختیار کاربران وبسایت دانلود تست قرار داده شده است. بخش اول: جزوات و نمونه ...

[PDF]PDF: نمونه سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی - lp45

lp45.ir/PDF=498.pdf

Translate this page

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ. ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﻓﺮﻣﺖ PDF ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺎﯾﻞ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ اﺳﺖ. در 408 ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮای داﻧﻠﻮد. آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ q. اﺳﺘﺨﺪام ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ q. داﻧﻠﻮد ﺳﻮاﻻت ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ...

نمونه سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی (اطلاعات عمومی ) با پاسخنامه ...

l.hf4.ir/prod-nf-16039-html

Translate this page

دانلود بهترین فایل مجموعه 180 سوال استخدامی تامیین اجتماعی (اطلاعات عمومی )به همراه پاسخنامه.

دانش و آگاهی نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور مالی تامین اجتماعی تهران

https://esl.sellfile.ir/prod-1704741-نمونه+سوالات++استخدامی+کارش...

Translate this page

نمونه سوالات کارشناس امور مالی استخدامی تامین اجتماعی تهران96.

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس پرستاری :: دانلود نمونه ...

tamin-94.blog.ir/.../نمونه%20سوالات%20استخدامی%20تامین%20اج...

Translate this page

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس پرستاری» ثبت شده است - دانلود نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 94 تخصصی.

شروع ثبت نام آزمون استخدامی تامین اجتماعی | کُردتودی

kurdtoday.ir/news/23947/

Translate this page

Mar 16, 2017 - سازمان تامین اجتماعی به منظور تامین نیروی انسانی واحد های تابعه، افراد واجد شرایط را از طریق ... دانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی:.

سوالات استخدام تامین اجتماعی در سال 96 - آپارات

‫Video for سوالات استخدامی تامین اجتماعی‬‎▶ 0:35

https://www.aparat.com/v/.../سوالات_استخدام_تامین_اجتماعی_در_سال...

Mar 14, 2017

سارینا وب سایت همیار دانشجو جهت آمادگی شما عزیزان در آزمون کتبی استخدام تامین اجتماعی در سال 96 بسته ویژه سوالات استخدام تامین اجتماعی را طبق ...

آزمون استخدامی ← شروع کن Survey

https://www.surveymonkey.com/r/H7M5RKS

Translate this page

سوالات استخدامی سپاه سوالات استخدامی وزارت نیرو سوالات استخدامی تامین اجتماعی سوالات استخدامی بانک تجارت سوالات استخدامی آموزش و پرورش سوالات استخدامی ...

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور مالی تامین اجتماعی - firedl

firedl.shopiran021.ir/firedl/932/html

Translate this page

May 13, 2018 - 120 نمونه سوال استخدامی درس حسابداری مالیاتی (+ پاسخنامه). همراه با هدیه ویژه. اصل دفترچه سوالات عمومی تامین اجتماعی سال 93 (بدون پاسخنامه).

دانلود سوالات استخدامی تامین اجتماعی | دانلود نمونه سوالات آزمونهای استخدامی

file.estekhdami.org/دانلود-سوالات-استخدامی-تامین-اجتماعی/

Translate this page

Jan 23, 2014 - سازمان تأمین‌اجتماعی به منظور تکمیل کادر واحدهای بیمه‌ای و درمانی و ارتقا خدمات در سراسر کشور، نیروی انسانی موردنیاز خود را از طریق آزمون کتبی، ...

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی - سوالات تخصصی

icheh.com/.../دانلود-رایگان-نمونه-سوالات-استخدامی-تامین-اجتماعی--...

Translate this page

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی, /, کتابخانه دیجیتالی, /. دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی - سوالات تخصصی ...

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی | نیو فیلم

2018newsmovie.ir/tag/دانلود-رایگان-نمونه-سوالات-استخدامی-س/

Translate this page

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی ... نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش نمونه سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی pdf دانلود نمونه سوالات ...

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی با پاسخنامه – کتاب فرخ

9doc.ir/book/tag/نمونه-سوالات-استخدامی-تامین-اجتماعی-ب/

Translate this page

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی با پاسخنامه, نمونه سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی, دانلود نمونه سوالات آزمون های استخدامی تامین ا در دسته بندی عمومی و آزاد ...

سوالات استخدامی تامین اجتماعی - سامانه سوالات استخدامی و منابع آزمون ...

online-azmoon.ir/سوالات-استخدامی-تامین-اجتماعی/

Translate this page

مجموعه سوالات استخدامی تامین اجتماعی شامل : (همه سوالات دارای پاسخنامه میباشد). جزوه جامع اجمالی استخدامی تامین اجتماعی; دفترچه سوالات آزمون اخیر استخدامی تامین ...

تاریخ اعلام نتایج استخدامی تامین اجتماعی | جستجوگر

proteoos.ir/node/.../تاریخ-اعلام-نتایج-استخدامی-تامین-اجتماعی.htm...

Translate this page

و گزینش استخدامی، همراه با ارائه اصل سوالات طرح شده در مصاحبه های استخدامی و توضیح کامل مباحث مهم دینی و سیاسی و اجتماعی اعلام نتایج آزمون استخدامی تامین ...

تاریخ اعلام نتایج استخدامی تامین اجتماعی | سرچخور

searchkhor.ir/node/.../تاریخ-اعلام-نتایج-استخدامی-تامین-اجتماعی.h...

Translate this page

و گزینش استخدامی، همراه با ارائه اصل سوالات طرح شده در مصاحبه های استخدامی و توضیح کامل مباحث مهم دینی و سیاسی و اجتماعی اعلام نتایج آزمون استخدامی تامین ...

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی - امیر افقهی

yoook.ir/file/13994

Translate this page

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی. ... اجتماعی نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی (کامل ترین مجموعه نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی) این مجموعه شامل سوالات ...

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور اداری تامین اجتماعی |14665| تی ام

tmdl.maksmusic.ir/tmdl/14665/html

Translate this page

Apr 22, 2018 - این محصول شامل نمونه سوالات تخصصی مربوط به عنوان شغلی کارشناس امور اداری تامین اجتماعی می باشد. عنوان شغلی: کارشناس امور اداری. فایل های ...

دانلود نمونه سوالات استخدامی بیمه تامین اجتماعی همراه با پاسخنامه - یوتیران

utiran.com/دانلود-نمونه-سوالات-استخدامی-بیمه-تام/

Translate this page

Jun 11, 2018 - دانلود نمونه سوالات استخدامی بیمه تامین اجتماعی - دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی بیمه تامین اجتماعی - نمونه سوال استخدامی بیمه تامین اجتماعی ...

نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی | های شاپ

hishop.center/product/نمونه-سوالات-آزمون-استخدامی-سازمان-تا/

Translate this page

Rating: 5 - ‎1 vote

Aug 14, 2014 - مجموعه کامل و جامع نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی با مناسب ترین قیمت به شما ارائه شده است تا احتمال موفقیت تان در آزمون استخدامی ...

دانلود نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی در سال 93 - دانلود رایگان

downloadpaper.freedownload5.ir/product/160620

Translate this page

دانلود رایگان دانلود نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی در سال 93 مجموعه ی زیر شامل سوالات زیر است : ( تمامی سوالات دارای پاسخنامه میباشد) tamin-ejtemaee ۴۰۰ سوال ...

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان تأمین اجتماعی - کندو

tnews.ir/news/249c64102340.html - Translate this page

اگر کاربران عزیز به دنبال سوالات تخصصی به صورت کاملا تفکیک شده می باشند و فقط می خواهند سوالات استخدامی رده شغلی مورد نظر خود را مطالعه نمایند بر روی بسته ...

خاکی خاکی - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 94

keytwo.blogfa.com/post-60.aspx

Translate this page

خاکی خاکی - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 94 - وبلاگ تخصصی علوم کشاورزی - خاکی خاکی.

سوالات استخدامی تامین اجتماعی

www.soaltamin.ir/

Translate this page

Nov 15, 2016 - دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی /دانلود-رایگان-نمونه-سوالات-استخدامی/ 2 days ago - پاسخنامه سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی تامین ...

سوالات آزمون استخدامی سازمان تأمین اجتماعی 94 | سوال پلاس | مرجع بزرگ ...

soalplus.com/downloads/سوالات-آزمون-استخدامی-سازمان-تأمین-اج/

Translate this page

May 27, 2018 - مرجع بزرگ نمونه سوالات امتحانی مدارس، دانشگاه و استخدامی.

دانلود نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی – اشتراک فایل

sharedownload.ir/98-دانلود-نمونه-سوالات-استخدامی-تامین-اج/

Translate this page

بسته ویژه و استثنائی آزمون استخدامی تامین اجتماعی سال ۱۳۹۶ زمان آزمون اردیبهشت سال۱۳۹۶ بهترین و کاملترین و ارزانترین پکیج اختصاصی این آزمون را با اطمینان ...

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی pdf یا word – پیشی دانلود

pishidl.ir/دانلود-نمونه-سوالات-آزمون-استخدامی-تا/

Translate this page

Jun 3, 2018 - کاملترین مجموعه نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی که برای آشما جمع آوری شده.این مجموعه شامل نمونه سوالات عمومی و اختصاصی دوره های قبل ...

دریافت سوالات مصاحبه حضوری تامین اجتماعی - نمونه سوال استخدامی ...

www.pazhang.ir/tag/دریافت-سوالات-مصاحبه-حضوری-تامین-اجتم/

Translate this page

دانلود سوالات مصاحبه استخدامی تامین اجتماعی این سوالات / مجموع ۱۸۰۰ سوال پرتکرار در آزمون های مصاحبه استخدامی ادارات بخصوص تامین اجتماعی در طی ادوار گذشته می ...

سوالات استخدامی تامین اجتماعی - سوالات آزمون استخدامی و کنکور elacqyg

bwin-help.ir/...//استخدامی%20عمومی/سوالات-استخدامی-تامین-اجتماعی... - Translate this page

سوالات استخدامی تامین اجتماعی. دانلود سوالات استخدامی تامین اجتماعی. سوالات تخصصی و جزوه کامل تامین اجتماعی. زبان و ادبیات فارسی. دانلود رایگان سوالات زبان و ...

دانلود نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی - سوالات استخدامی و مصاحبه

testdownload.ir/tag/دانلود-نمونه-سوالات-استخدامی-تامین-اجتماعی

Translate this page

سوالات استخدامی و مصاحبه | تست دانلود - دانلود نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی - تست دانلود | دانلود سوالات استخدامی | مصاحبه استخدامی | جزوه استخدامی | نمونه ...

نمونه سوالات آزمون استخدامی - استخدام صفروب، فروش خرید سرور مجازی ...

yazd-host.ir/2017/05/23/نمونه-سوالات-آزمون-استخدامی/ - Translate this page

May 23, 2017 - سوالات استخدامی سپاه سوالات استخدامی وزارت نیرو سوالات استخدامی تامین اجتماعی سوالات استخدامی بانک تجارت سوالات استخدامی آموزش و پرورش ...

سوالات استخدامی تامین اجتماعی تهران کارشناس امور بیمه ای - نمونه سوالات ...

fileazmon.ir/1396/.../سوالات-استخدامی-تامین-اجتماعی-تهران-ک.html

Translate this page

سوالات استخدامی تامین اجتماعی تهران کارشناس امور بیمه ای. شامل : سوالات تخصصی : سوالات اصول و تئوری های مدیریت شامل ۱۲۰ سوال با پاسخ نامه. سوالات رفتار ...

سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی | ایران نشر

www.iranashr.com/سوالات-استخدامی-سازمان-تامین-اجتماعی/ - Translate this page

متقاضیان استخدام در سازمان تامین اجتماعی ، با مرور نمونه سوالات استخدامی آزمون های استخدامی قبلی میتوانند از آمادگی بیشتری نسبت به رقیبان خود برخوردار شوند و.

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی/رفع مشکل ثبت نام ...

kaninet.ir/دانلود-رایگان-نمونه-سوالات-استخدامی-ت/

Translate this page

Aug 7, 2014 - به گزارش سایت خبری کانی نتkaninet:دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی و رفع مشکل ثبت نام: ...

مرجع دانلود رادیولوژی ایران - سوالا استخدامی تامین اجتماعی

radiologi.blogfa.com/page/ffd

Translate this page

مرجع دانلود رادیولوژی ایران - سوالا استخدامی تامین اجتماعی - وفاپور. ... شامل نمونه سوالات آزمون استخدامی عمومی شامل بیش از 1300 سوال مهم آزمون های قبلی در دروس زیر:.

نمونه سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی (اطلاعات عمومی ) با پاسخنامه

artppx.ir/luxe-34498.html

Translate this page

آزمون استخدامی,استخدام,استخدام تامین اجتماعی,اطلاعات عمومی,نمونه سوالات استخدامی,نمونه سوالات استخدامی تامیین اجتماعی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل نمونه ...

کتاب آزمون های استخدامی تامین اجتماعی و بیمه: عمومی تخصصی تالیف ...

https://ketabiyar.com/.../کتاب-آزمون-های-استخدامی-تامین-اجتماعی-و-...

Translate this page

خرید کتاب آزمون های استخدامی تامین اجتماعی و بیمه: عمومی تخصصی تالیف سعید ... مواد امتحانی آزمون های استخدامی شکل گرفته است و در برگیرنده سوالات آزمون های ...

دانلود سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی

https://file4.ir/file/show?id=8

Translate this page

May 8, 2018 - عنوان, دانلود سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی. موضوع, دانشگاهی و درسی. قیمت, 4500 تومان. نوع فرمت, سند. اندازه فایل, 1.9MB. تاریخ ثبت ...

دانلود سوالات استخدامی تأمین اجتماعی - تیتر اول خبرهای فارسی

etitr.com › وبگردی

Translate this page

May 30, 2017 - دانلود سوالات استخدامی تأمین اجتماعی سوالات استخدامی تأمین اجتماعی , استخدامی تأمین اجتماعی,سوالات استخدامی ,سوالات تأمین اجتماعی,دانلود رایگان ...

نمونه آزمون های استخدامی ( رایگان ) - استخدام ایرانیان

estehkdam.ir/?page_id=3772

Translate this page

اولین مجموعه سوالات تخصصی آزمون استخدامی تامین اجتماعی سال ۹۴ ( جدید ), دانلود. آشنایی با مجموعه سازمان تامین اجتماعی سال۹۴ ( بصورت تکمیلی ), دانلود. سوالات آزمون ...

سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی - دانلود سوالات استخدامی وزارت نیرو

90kar.mihanblog.com/post/.../سوالات+آزمون+استخدامی+تامین+اجتما...

Translate this page

ما مجموعه سوالات عمومی , تخصصی چند سال اخیر آزمونهای استخدامی تامین اجتماعی به همراه جزوات اموزشی جهت موفقیت مخصوص ازمون تامین اجتماعی را در یک پکیج ارزشمند ...

منابع تخصصی آزمون استخدامی تامین اجتماعی - دانلود رایگان

besty2.nichesite.org/product/203110

Translate this page

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی - رز بلاگ. 5 روز پیش ... دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی تامین اجتماعی بهمن 94 ... دانلود رایگان نمونه سوالات ...

نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی بصورت تشریحی و ...

azmonshop.com/downloads/نمونه-سوالات-آزمون-استخدامی-سازمان-تا/

Translate this page

Jun 7, 2018 - نمونه آزمون های تضمینی و برگزار شده استخدامی تامین اجتماعی،بیمه ای درمانی با پاسخ تشریحی ویژه داوطلبان شرکت در آزمون های سازمان تامین اجتماعی ...

سوالات استخدامی تامین اجتماعی | سامان استخدام

www.samankaryab.com/downloads11.php

Translate this page

سوالات استخدامی تامین اجتماعی. محتوای موجود در این بسته به شرح زیر می باشد: ۸۷ سوال فناوری اطلاعات و کامپیوتر + پاسخنامه. ۲۶۴ سوال زبان انگلیسی + پاسخنامه.

سوالات استخدامی تامین اجتماعی | سامانه استخدام ایران

https://estekhdamjo.com/downloads15.php

Translate this page

سوالات استخدامی تامین اجتماعی. اندازه : 1.7 مگابایت قیمت : 22,000 ریال - (رایگان برای اعضاء). محتوای موجود در این بسته به شرح زیر می باشد: ۸۷ سوال فناوری اطلاعات ...

سوالات آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی | | پی دی اف شاپ

pdfeshop.ir/سوالات-آزمون-استخدامی-سازمان-تامین-اج/

Searches related to سوالات استخدامی تامین اجتماعی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 96

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی پرستاری

نمونه سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی pdf

نمونه سوالات شناخت تامین اجتماعی

دانلود رایگان سوالات شناخت تامین اجتماعی

سوالات تستی قانون تامین اجتماعی

نمونه سوالات قانون تامین اجتماعی

نمونه سوالات تامین اجتماعی 96

Tehran, Tehran Province - From your search history - Use precis

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۷ ، ۱۹:۳۹
مهناز افشاری

حدنصاب و تراز دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت دولتی 97 - 96 - رتبه ...

www.heyvagroup.com/.../حدنصاب-و-تراز-قبولی-دعوت-به-مصاحبه...

حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد 97 - 96 - تراز ...

www.heyvagroup.com/.../حدنصاب-و-تراز-قبولی-دعوت-به-مصاحبه...
Translate this page
Apr 18, 2018 - حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد ... کدرشته محل, نمره حدنصاب دانشگاه. مدیریت دولتی-مدیریت منابع ...

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری 97 - رتبه قبولی آزمون دکترا

www.heyvagroup.com/.../حدنصاب-و-تراز-قبولی-دعوت-به-مصاحبه...
Translate this page
... مصاحبه دکتری مدیریت دولتی. حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت راهبردی و آینده پژوهی, حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت.

حدنصاب تراز ( نمره کل ) دعوت شده برای مصاحبه در آزمون دکتری سال 1395

www.modir.ir/Phd/PhD11new96h.aspx
Translate this page
بخش های زیادی مانند مقالات مدیریت، اخبار مدیریت، کنکور کارشناسی ارشد ... بنا به درخواست داوطلبان، حدنصاب تراز دعوت شده برای مصاحبه و آزمون کتبی داخلی ... نکته مهم 1: در کنکور دکتری سراسری سال 1395 دانشگاهها در اعلام حدنصاب تراز جهت دعوت ...

آخرین تراز ( نمره کل ) دعوت به مصاحبه کنکور دکتری سال 1396 گرایش ...

www.modir.ir/News/15057.aspx
Translate this page
آخرین تراز ( نمره کل ) دعوت به مصاحبه کنکور دکتری سال 1396 گرایش های مختلف ... یا اضافه شدن رشته ای از یک مجموعه بر حد نصاب های دعوت به مصاحبه تاثیرگذار می باشد. ... زیرا مشاهده شده در برخی رشته ها مانند مدیریت دولتی بعضا تراز امسال 500 تا ...

جزییات نحوه دعوت به مصاحبه دکتری سراسری - آزمون دکتری

phdphd.org/اعلام-جزئیات-نحوه-دعوت-به-مصاحبه-دکتری-9/
Translate this page
May 13, 2018 - حضور در مرحله مصاحبه آزمون دکتری 97 سراسری منوط به کسب حدنصاب نمره تراز کدرشته محل ... *مدرک کارشناسی ارشد یا گواهی معدل و ریز نمره دروس.

حد نصاب نمره تراز ازمون دکتری 96 - 97 سراسری - پی اچ دی تست

phdtest.ir/1396/02/حدنصاب-تراز-امتیازدهی-مصاحبه-دکتری-96-97/
Translate this page
نحوه دعوت به مصاحبه کنکور دکتری 1396 - 1397 | نحوه امتیازدهی و برگزاری مرحله دوم ( ازمون کتبی و مصاحبه ) ازمون دکتری 96 سراسری | زمان اعلام نتایج دعوت به ...

اعلام جزئیات نحوه دعوت به مصاحبه دکتری 97 سراسری - ساعد نیوز

https://saednews.com/.../اعلام+جزئیات+نحوه+دعوت+به+مصاحبه+دکت...
Translate this page
Apr 21, 2018 - ساعد نیوز: حضور در مرحله مصاحبه آزمون دکتری 97 سراسری منوط به کسب حدنصاب نمره تراز کدرشته محل درج شده در فرم انتخاب رشته داوطلبان است.

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری 97 - رتبه قبولی آزمون ...

www.tahsilico.com/.../حدنصاب-و-تراز-قبولی-دعوت-به-مصاحبه-آزم...
Translate this page
داوطلبان انتخاب رشته در واحد های دانشگاه سراسری ، بهتر است از حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری در این دانشگاه ها مطلع شوند ، تا بتوانند به بهترین نحو ...

چگونه از حدنصاب نمره تراز هر دانشگاه‌ها کنکور دکتری 95 و دعوت به مرحله ...

phd-management.ir/tag/چگونه-از-حدنصاب-نمره-تراز-هر-دانشگاه‌/
Translate this page
چگونه از حدنصاب نمره تراز هر دانشگاه‌ها کنکور دکتری ۹۵ و دعوت به مرحله ارزیابی ... ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ مصاحبه کنکور دکتری مدیریت (3,729 بازدید) نظر بدهید. چگونه از ...

Images for ‫نمره حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت دولتی‬‎

Image result for ‫نمره حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت دولتی‬‎
Image result for ‫نمره حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت دولتی‬‎
Image result for ‫نمره حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت دولتی‬‎
Image result for ‫نمره حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت دولتی‬‎
Image result for ‫نمره حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت دولتی‬‎
More images for نمره حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت دولتیReport images

کسب حدنصاب علمی شرط دعوت به مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

www.iaul.ac.ir/.../836-کسب-حدنصاب-علمی-شرط-دعوت-به-مصاحبه-آ...
Translate this page
کسب حدنصاب علمی شرط دعوت به مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی. ... به مصاحبه دعوت شده اند این در حالیست که براساس الزام کسب نمره حدنصاب علمی، ظرفیت ... صادر شده برای داوطلبان مردودی بعد از برگزاری آزمون کارشناسی ارشد از روز دوشنبه دهم ... به دلیل عدم پرداخت شهریه در دانشگاه دولتی، اولویت انتخابی آنها در آن دانشگاه هاست.

[PDF]دانشگاه تهران 95 جدول تراز حد نصاب و تاریخ آزمون کتبی و مصاحبه ...

academics.ut.ac.ir/file/download/news/1461746027-95-.pdf
Translate this page
May 14, 2016 - جدول تراز حد نصاب و تاریخ آزمون کتبی و مصاحبه دکتری تخصصی. 95. دانشگاه تهران ... مدیریت بازاریابی پردیس. خودگردان. 3383 ... مدیریت دولتی.

راهنمای مصاحبه دکتری مدیریت پروژه سراسری و دانشگاه آزاد 97 - سوالات ...

iranmoshavere.com › دکتری
Translate this page
60 درصد نمره آزمون و 40 درصد مصاحبه در پذیرش داوطلبان دکتری مدیریت پروژه ... اطلاع از زمان دقیق دعوت به مصاحبه دانشگاه آزاد حتما در سایت و کانال تلگرام دکتری اطلاع .... حد نصاب رشته محل دانشگاه های سراسری از طرف دانشگاه با داوطلب دکتری مدیریت ...

درصد ها و رتبه های دکتری 96 - پی اچ دی پارس

www.phdpars.com/1395/12/درصد-ها-رتبه-های-دکتری-96/
Translate this page
درصد ها و رتبه دکتری ۹۶ را می توانید در بخش کامنت ها مشاهده نمایید. ... دوتا مقاله علمی پزوهشی در حال چاپ- ظرفیت ۳نفر – آیا حد نصاب میارم ومصاحبه قبولم؟ ...... سلام من با نمره کل ٧٢۴ و رتبه در سهمیه ١٧٩٢ و نمره اخرین فرد قبولی ٢٠٨٢ شانسی برای دعوت به ... سلام من رتبم ۵۶۰ شده سراسری دعوت به مصاحبه نشدم منم مدیریت ساخت عمران میخونم ...

مصاحبه دکتری مدیریت 97 - آیدانیتو | فضای هوشمند مشاوره و آموزش

https://idanito.com › ... › مصاحبه دکتری مدیریت 97
Translate this page
هر چقدر شناخت داوطلب نسبت به دانشگاه هایی که دعوت شده و اساتید مصاحبه بیشتر ... در مصاحبه دکتری سراسری مدیریت 97 هر یک از استاد هایی که وجود دارد نمره ای برای ...

کسب حدنصاب علمی شرط دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ... - خبرگزاری فارس

https://www.farsnews.com/printable.php?nn=13950305001408
Translate this page
May 25, 2016 - علوی فاضل تاکید کرد کسب حدنصاب علمی شرط دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ... شرط دعوت به مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد گفت: هیچ داوطلبی با نمره کل صفر و ... های صادر شده برای داوطلبان مردودی بعد از برگزاری آزمون کارشناسی ارشد از روز ... های دولتی هم پذیرفته شود، به دلیل عدم پرداخت شهریه در دانشگاه دولتی، ...

خانه مدیریت | کسب حدنصاب علمی شرط دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ...

www.management-house.ir/.../کسب%20حدنصاب%20علمی%20شرط...
Translate this page
کسب حدنصاب علمی شرط دعوت به مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی ... به مصاحبه دعوت شده‌اند این در حالیست که براساس الزام کسب نمره حدنصاب علمی، ظرفیت تعدادی ... بنابراین اگر یک فرد همزمان علاوه بر دانشگاه آزاد اسلامی در دانشگاه های دولتی هم ...

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تربیت بدنی ...

https://www.skillema.ir/home/profile/5694/article/6197/preview
Translate this page
Apr 22, 2018 - کدرشته محل, نمره حد نصاب دانشگاه ... لازم به ذکر است که تراز های جدول بالا ، حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد هستند و ... علاقه مندان به شرکت در دکتری تربیت بدنی مدیریت ورزشی دانشگاه های سراسری می توانند برای آزمودن ...

آمادگی مصاحبه دکتری مدیریت - پارس مدیر

https://www.parsmodir.com/phd/phd-pack.php
Translate this page
عوامل موفقیت در مصاحبه آزمون دکتری سراسری 96 شاید همانند یک رمز 4 رقمی فراگیر ... توجه به نمره ای که در کارنامه مشاهده کرده اند و مقایسه با حد نصاب دانشگاه هایی که در فرم ... دعوت به مصاحبه دانشگاه ها، دو یا سه توصیه نامه از اساتید دوره کارشناسی ارشد ...

کسب حدنصاب علمی؛ شرط دعوت به مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد

www.hamshahrionline.ir/details/335076
Translate this page
May 27, 2016 - کسب حدنصاب علمی؛ شرط دعوت به مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد ... این در حالیست که بر اساس الزام کسب نمره حدنصاب علمی، ظرفیت ... صادر شده برای داوطلبان مردودی بعد از برگزاری آزمون کارشناسی ارشد از روز ... بنابراین اگر یک فرد همزمان علاوه بر دانشگاه آزاد اسلامی در دانشگاه‌های دولتی هم پذیرفته شود، به دلیل عدم ...

برای پذیرش در مقطع دکترا کافی‌ست در کنکور شرکت کنید! - سایت ...

www.tabnak.ir › صفحه نخستاجتماعی
Translate this page
Sep 24, 2016 - در حالی که تا همین چند سال پیش قبولی در مقطع دکترا برای بسیاری از دانشجویان کار سختی بود و ... پاسخ به این سئوال که در دانشگاه های سراسری تراز مشخصی وجود دارد که اجازه نمی دهد افراد با نمره ... زمان برگزاری شیوه جدید برگزاری مصاحبه کنکور دکتری ..... ولی من با درصدهای خیلی بهتر حتی دعوت به مصاحبه هم نشدم.

سوالات متداول مصاحبه دکتری | نکات طلائی موفقیت در مصاحبه دکتری ...

utiran.com/سوالات-متداول-مصاحبه-دکتری-نکات-طلائی/
Translate this page
Feb 5, 2018 - کسب نمره کتبی ( تراز ) در کنکور دکتری سراسری پایان راه و تعیین کننده دانشگاه ... کسب حد نصاب هر دانشگاه برای دعوت شدن به مصاحبه دکتری.

[PDF]آزمون نیمه متمرکز دوره‌های - دانشگاه تربیت مدرس

modares.ac.ir/uploads/Edu.News.941227.9.pdf
Translate this page
Mar 15, 2017 - ﺣﺪﻧﺼﺎب زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻃﺒﻖ ﺟﺪول زﯾﺮ و اراﺋﻪ آن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل اول ... ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ آزﻣﻮن ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ دﮐﺘﺮی ﺳﺎل ..... ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ.

دانشگاه علامه طباطبائی

www.atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214...
Translate this page
May 21, 2017 - زمان برگزاری مصاحبه تخصصی از پذیرفته شدگان مرحله اول دکتری ۱۳۹۶ ... دکتری دانشگاه علامه طباطبائی، ملزم به ارائه مدرک زبان معتبر با حدنصاب نمره ... ۴- اصل و تصویر مدارک کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد به همراه ریز نمرات به ... درگاه ملی خدمات دولت هوشمند، خدمات دولت همراه، سامانه انتشار و دسترسی آزاد به ...

راهنمای موفقیت در فرایند مصاحبه دکتری 97 - 98 - مشاور گروپ

moshavergroup.com › بلاگ
Translate this page
Nov 28, 2017 - این مقاله ی آموزشی به موضوع راهنمای موفقیت در فرایند مصاحبه دکتری 97 - 98 می ... با توجه به نمرات داوطلبان و نظر گروه‌های آموزشی، حدنصـاب (مرحلـه دوم) بـرای ... اگر نام خود را در کارنامه، به‌عنوان دعوت به مصاحبه رشته موردنظر مشاهده کردید، یک ... تجربه فعالیت و مدیریت و تحقیق و تألیف در سطوح مختلف خصوصی و دولتی ...

آخرین جزئیات کارنامه آزمون دکتری دانشگاه آزاد: 10 خرداد کارنامه منتشر می ...

https://www.khabaronline.ir/detail/539893/society/problems
Translate this page
May 27, 2016 - آخرین جزئیات انتشار کارنامه آزمون دکتری تخصصی ۹۵ اعلام شد. ... از داوطلبانی که موفق به کسب حد نصاب نمره لازم برای دعوت به مصاحبه علمی شده اند ...

آغاز مصاحبه های دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی از 18 تیر+ جزئیات

intbaiau.ac.ir/index.php/publisher/articleview/action/view/.../1047/
Translate this page
Jun 20, 2017 - ارزیابی اولیه داوطلبان برای بررسی احراز شرایط دعوت به مصاحبه بر اساس نمره کتبی اکتسابی در آزمون دکتری تخصصی سال 96 در اولویت های ...

رتبه و تراز ( نمره کل ) داوطلبان دعوت شده به مصاحبه و مقایسه رتبه آزمون و ...

tnews.ir/news/9a5b59154169.html
Translate this page
Apr 7, 2016 - این فایل شامل رتبه و تراز داوطلبان دعوت شده به مصاحبه و مقایسه رتبه آزمون و محل ... نهایی داوطلبان کنکور دکتری سراسری سال 1394 در مجموعه مدیریت می باشد را از ... خواستم بپرسم الان که حد نصاب ها هنوز اعلام نشده، و ما فرصت 50 تا ...

نتایج اولیه دکتری دانشگاه آزاد اعلام شد - کانون فرهنگی آموزش

www.kanoon.ir › اخبار و رویداد هاارشد و تحصیلات تکمیلی
Jun 21, 2017 - نتایج اولیه دوره‌های دکتری تخصصی با آزمون و بدون آزمون 96 دانشگاه آزاد ... نمره کتبـی اکتسـابی در آزمون دکتری تخصصی سال ۹۶ در اولویتهای چهل ... بـدون آزمـون کسـب حدنصـاب امتیاز حاصل از معدل برای دعوت به مصاحبه در ... شرایط دعوت به مصاحبه) در آن رشته گرایش خواهد بود. ... زمان اعلام نتایج اولیه کارشناسی ارشد 97 ...

آگهی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی(PhD) رشته شیمی معدنی دانشگاه ...

www.ilam.ac.ir/pages.asp?n=166
Translate this page
داشتن دانشنامه کارشناسی ارشد از یکی از دانشگاه‌های داخل یا دانشگاه‌های خارج که به ... تبصره: دعوت به مصاحبه علمی منوط به قبولی در آزمون کتبی و احراز نمره حدنصاب ... دولتی در صورت قبولی در آزمون و هنگام ثبت نام در دوره دکتری، باید حکم ماموریت به ...

مصاحبه دکتری و هزینه‌های نجومی - مشرق نیوز

https://www.mashreghnews.ir/.../مصاحبه-دکتری-و-هزینه-های-نجومی
Translate this page
May 30, 2018 - داوطلبان حضور در مقطع دکتری دانشگاه سراسری پس از گذراندن خان اول ... که نمره حد نصاب آنها راکسب کرده‌اند، در مصاحبه‌های دانشگاهی که در آن دعوت به ...

مصاحبه ی دکتری مدیریت 97 | چاپ مقاله اشراق - موسسه اشراق

https://isi-isc.com/fa/post/msahbh-i-dktri-mdirit-97
Translate this page
مصاحبه دکتری مدیریت بعد از اعلام نتایج دعوت به مصاحبه دکتری از طریق سازمان ... کرده است حدنصاب آن رشته محل و همچنین نمره داوطلب در آزمون دکتری ذکر می شود. ... مصاحبه دکتری مدیریت در دانشگاه های سراسری بصورت جداگانه و برای هر دانشگاه در محل ...

[PDF]دریافت فایل فراخوان دکتری - دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/.../فراخوان%20پذیرش%20دکتری%20بدون%20آزمون%20...
Translate this page
Jul 9, 2014 - آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ دوره دﮐﺘﺮی ﺑﺪون آزﻣﻮن در ﺟﻬﺖ. ﭼﺎرﭼﻮب. ﺿﻮاﺑﻂ ... ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ از ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ،). ﯾﺎ ﺑﻨﺪ. 2. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ... ﺳﺎﻣﯽ اﻓﺮاد دﻋﻮت ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ،. زﻣﺎ. ن و ﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰاری .... ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ. ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖ. ﻧﺎم.

چگونه در مصاحبه دکتری موفق شویم - الو سلام مشاور

https://alosalammoshaver.com/مصاحبه-دکتری-موفق-شویم/
Translate this page
Sep 7, 2017 - مشاوره تلفنی مصاحبه سراسری دکتری 96 با مشاوران دپارتمان تحصیلی ... ابن موضوع که 50 درصد از نمره قبولی شما در آزمون دکتری به جلسه مصاحبه شما بستگی دارد. ... به نظر شما برای دانشگاه آزاد دعوت به مصاحبه می شوم و آیا احتمال قبولی من وجود دارد؟ ... آیا فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی می توانند در ...

[DOC]آئین نامه جامع دوره دکتری ph - دانشگاه صنعتی شاهرود

https://shahroodut.ac.ir/fa/download.php?id=1111117446
Translate this page
5-3- ب ) مصاحبه : به منظور سنجش میزان انگیزه های ادامه تحصیل ، توانایی تحقیق و . ... حداقل یک سوم نمره آزمون کتبی را کسب نموده باشند ، دعوت به مصاحبه علمی میگردند . ... تبصره4 – حداقل حدنصاب قبولی را درصورت اعلام دانشکده به مدیریت تحصیلات ... دولتی باشد و حداقل سه پایان نامه کارشناسی ارشد را در دانشگاه های دولتی راهنمایی ...

[PDF]بسمه تعالی 95 متمرکز دکتری سال مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه ...

pgsd.tabrizu.ac.ir/Files/Board/1065_2(1).pdf
Translate this page
Apr 16, 2016 - شایان ذکر است حد نصاب الزم برای داوطلبان دارای سهمیه. ایثارگر ... از مراحل ارزیابی تخصصی کتبی و مصاحبه به منزله انصراف داوطلب از درخواست پذیرش در دانشگاه تبریز است. زمان ... اشتغال به تحصیل برای دانشجویان سال آخر کارشناسی ارشد .... موضوع نحوه محاسبه نمره نهایی آزمون دکتری. سال .... های دولتی، دانشگاه.

[PDF]بسمه تعالی اطالعیه دانشگاه شهید بهشتی در خصوص مرحله ارزیابی ...

https://www.sbu.ac.ir/.../اطلاعیه%20نهایی%20برای%20داوطلبین.p...
Translate this page
May 1, 2016 - شایان ذکر است حدنصاب الزم برای داوطلبان دارای سهمیه ایثارگر. 70 ... گواهی رتبه اول تا سوم در مقطع کارشناسی ارشد )در صورت دارا بودن( ... به. ذکر. است باالترین. نمره. آزمون. کتبی. دعوت. شدگان. به. مصاحبه. 20 .... مدیریت دولتی.

مقاله ISI - رازهای موفقیت در مصاحبه دکتری سال 97 - موسسه پژوهش برتر

https://isipaper.org/.../رازهای-موفقیت-در-مصاحبه-دکتری-سال-97
Translate this page
Apr 3, 2018 - پژوهش برتر: هر داوطلبی که حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری در یک ... به این معنی که مثلا یک استاد رشته خاص در دانشگاه هر سال اهمیت ویژه ای روی تسلط بر پایان نامه کارشناسی ارشد ... راهکار های آمادگی برای روز مصاحبه دکتری سراسری 97 ... اگر دارای شغل تمام وقت باشید ، امکان دارد در این زمینه نمره ای منفی بگیرید .

زمان و آمار داوطلبان مصاحبه دکتری استان‌های دانشگاه آزاد - خبرگزاری دانشجو

snn.ir/fa/.../زمان-و-آمار-داوطلبان-مصاحبه-دکتری-استان‌های-دانشگاه-آز...
Translate this page
Jul 10, 2017 - مصاحبه دکتری تخصصی دانشگاه آزاد در استان‌های سراسر کشور در ... نمره کتبی اکتسابی در آزمون دکتری تخصصی سال ۹۶ در اولویت های ... آزمون کسب حد نصاب امتیاز حاصل از معدل برای دعوت به مصاحبه در رشته محل های انتخابی است. ... دکتر نوذر قنبری می‌افزاید: «محل مصاحبه دعوت شدگان در رشته های مدیریت ورزشی، ...

[DOC]اینجا - دانشگاه یاسوج

www.yu.ac.ir/uploads/اطلاعیه_شماره_1_-مصاحبه_دکتری_س.docx
Translate this page
تبصره 1: معرفی شدگانی که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای بوده ... شیوه نامه نحوه مصاحبه نمره مصاحبه به پیوست ای اطلاعیه آورده شده است. ..... جدول شماره 5 – نمره نهایی مرحله دوم ارزیابی تخصصی داوطلب دعوت شده به مصاحبه علمی آزمون ... حد نصاب نمره قابل قبول از نظر گروه آموزشی کمیته مصاحبه کننده از 100 نمره .

بحث و گفتگو پیرامون آزمون دکتری ۹۶ – دپارتمان تخصصی شیمی

shimineh.com/?p=13809
Translate this page
Apr 17, 2017 - سلام میشه لطفا بگید با رتبه ۲۵۴ و نمره کل ۱۰۱۶ در شیمی معدنی امکان ... ملاک دعوت به مصاحبه حدنصاب ترازی است که دانشگاه ها تعیین می کنند. ...... *در مورد شرایط ادامھ تحصیل فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد دانشگاهھای دولتی، در

مصاحبه آزمون دکتری 97 | دانشگاه های سراسری - صدای مشاوران

sedayemoshaveran.com › دکتری
Translate this page
Jan 6, 2018 - داوطلبانی که حد نصاب تراز دکتری 97 را برای مصاحبه آزمون دکتری 97 هر رشته محل دانشگاه‌های را کسب کرده باشند، دعوت به مصاحبه می‌شوند و باید ...

پاسخ به پرسش‌های داوطلبان آزمون دکتری 96 - پایگاه خبری اختبار

www.ekhtebar.com › آزمون های حقوقیآزمون دکتری حقوق
Translate this page
Apr 30, 2017 - بعضی سال‌ها این طور بود که فقط به ۵ انتخاب اول دعوت به مصاحبه می‌شدیم نه بیشتر. ... پذیرش بر اساس حدنصاب است یعنی در هفته اول خردادماه اسامی افرادی که دارای حدنصاب ... توکلی: بدیهی است که رتبه از نمره به دست می‌آید و بر اساس نمره هست. ... کارشناسی ارشد دانشگاه‌های دولتی، در رشته‌های پزشکی دندان و داروسازی ...

بن بست آزمون دکتری از اجرا تا واقعیت با تغییرات در آزمون دکتری 93 و 94

www.phdazmoon.net › اخبار آزمون دکتریآزمون دکتری نیمه متمرکز سراسری
اخبار دکتری 97-98, کارشناسی ارشد, آزمون دانشگاه ... PhD ... در کنکور سال گذشته(۹۱) هر نمره مصاحبه معادل ۲۰۰ نمره تراز کتبی بود(!) (نمره کتبی در تراز ۱۰۰۰۰ و نمره ...

انتخاب رشته کنکور دکتری سراسری ۹۶ - حامی

https://www.hamiteam.ir/انتخاب-رشته-کنکور-دکتری-سراسری/
Translate this page
Mar 20, 2017 - پر کردن انتخاب های ۱۱ الی ۴۰ بر اساس نمره قبولی و کاملا منطقی ... حد را برای نمره در نظر می گیرند و داوطلبان بالاتر از آن نمره را دعوت به مصاحبه می کنند پس از ... برای اطلاع بیشتر از مصاحبه دانشگاه سراسری به مقاله “مصاحبه کنکور سراسری” مراجعه کنید. ..... امسال دکترای مدیریت گرایش مدیریت صنعتی شرکت کردم.

اطلاعیه دانشگاه شهرکرد در خصوص مصاحبه آزمون دکترای سال 1395

https://www.sku.ac.ir/University_AnnouncementDetailsForm.aspx?...
Translate this page
May 2, 2016 - اطلاعیه دانشگاه شهرکرد در خصوص مصاحبه آزمون دکترای سال 1395. ... تصویر مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد و ریز نمرات هر دو مقطع. تبصره ۱- آن ...

مشاوره مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد - مشاوره کنکور کارشناسی ارشد

www.halymoshaver.com/.../مشاوره-مصاحبه-دکتری-دانشگاه-آزاد
Translate this page
جهت مشاوره در زمینه اعلام نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری 96 و نیز اعلام نتایج آزمون ... ۱- ارزیابی اولیه داوطلبان به منظور بررسی احراز شرایط دعوت به مصاحبه براساس نمره کتبی اکتسابی در آزمون دکتری تخصصی ... خود حدنصاب نمره کتبی را کسب نموده باشد، برای انجام مصاحبه معرفی شده است. ... مشاوره مصاحبه دکتری دانشگاه دولتی ...

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تربیت بدنی ...

tahsilico.blog.ir/.../حد-نصاب-و-تراز-قبولی-دعوت-به-مصاحبه-آزمون-...
Translate this page
داوطلبانی که قصد شرکت در انتخاب رشته دکتری 97 در رشته تربیت بدنی مدیریت ورزشی را دارند ، می توانند بعد از مطالعه دقیق دفترچه انتخاب رشته دکتری ، در زمان ...

طلیعه صبح | مشاوره مصاحبه آزمون دکترا

www.talieaesobh.ir/article/404/مشاوره-مصاحبه-آزمون-دکترا
Translate this page
Jun 5, 2017 - تاثیر 50 درصدی مصاحبه در نتیجه قبولی در آزمون دکتری سراسری 96 که در ... با توجه به نمره ای که در کارنامه مشاهده کرده اند و مقایسه با حد نصاب دانشگاه هایی که ... نامه کارشناسی ارشد و سوابق علمی و پژوهشی شما پرسیده می شود که در ادامه به ... ساده از دانشجویان دکتری همان رشته و دانشگاه که در آن دعوت به مصاحبه شده اید می ...

انتخاب رشته دکتری ۹۶ - مرکز مشاوره - BLOGFA

markazemoshavere-com.blogfa.com/?p=7
Translate this page
با توجه به ادغام ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۹۶ با آزمون سراسری، کلیه .... پس از آن دانشگاه طبق اطلاعیه ای از داوطلبان دارای حد نصاب دعوت به مصاحبه می نماید که در .... و میانگین ۱۷ در دوره کارشناسی ارشد بدون احتساب نمره پایان نامه، مشروط به دفاع از ...

[PDF]اﻃﻼﻋﻴﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ در ﺧﺼﻮص ﻣﺮﺣﻠﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ آزﻣﻮن ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ دﻛﺘﺮی ...

www6.sanjesh.org/download/phd95m/1110.pdf
Translate this page
May 1, 2016 - در راﺳﺘﺎی. اﺟﺮای ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﻮارد ذﻳﻞ را ﺑﻪ. اﻃﻼع داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻲ. رﺳﺎﻧﺪ. : -1. ﺣﺪ ﻧﺼﺎب داﻧﺸﮕﺎه ... اﻧﺠﺎم ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﻳﺮش در دوره دﻛﺘﺮی در ﻣﺮﺣﻠﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ در دو ﺑﺨﺶ ... در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ. -. ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ دوم. (. اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮری. ) اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ا .... ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﻣﻨﺎﺑﻊ آب. روزاﻧﻪ. 2. 16/3/95. 17/3/95. 3501. 2302. ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان .... دﻋﻮت ﺷﺪه ﺑﻪ.

انتخاب رشته دکتری 97 - مرکز مشاوره،سامانه مشاوره تلفنی در سراسر کشور

markazemoshavere.com › دکتری
Translate this page
مشاوره انتخاب رشته سراسری،آزاد،کارشناسی ارشد،ثبت نام دانشگاه بدون کنکور آزاد،علمی ... حد نصاب نمره ی لازم برای دعوت به مصاحبه، می توانند به انتخاب رشته دکتری ...

اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری دانشگاه آزاد از نیمه دوم شهریور

https://www.yjc.ir › علمی پزشکیدانشگاه و کنکور
Translate this page
May 24, 2016 - وی افزود: بر اساس این که نتایج اولیه دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تخصصی اعلام ... و موفق به کسب حد نصاب نمره لازم برای انجام مصاحبه علمی نشده‌اند ، از روز دوشنبه ... آغاز توزیع کارت آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد از فردا ... چند شرکت اقدام به تولید آزمایشگاهی واکسن HPV کرده‌اند/ دولت و مجلس مسئول ...

تغییر شرایط شرکت در آزمون جامع دکتری دانشگاه آزاد 97 | Heyvagrpup ...

https://www.pinterest.es/pin/808888783046510147/
Translate this page
رتبه و کارنامه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی علم و صنعت ایران. Más información ... حد نصاب نمره زبان کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98 ... حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری محیط زیست برنامه ریزی.

اعلام شرط دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی

www.khanemoshavere.com/.../اعلام-شرط-دعوت-به-مصاحبه-آزمون-دک...
Translate this page
کسب حد نصاب نمره شرط دعوت به مصاحبه دکتری۹۵ آزاد خواهد بود. شرط لازم برای دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد اسلامی دارا بودن نمره کل مثبت همانند شرایط اعلامی ...

جزئیات انتشار کارنامه آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اعلام شد ...

https://www.mehrnews.com/.../جزئیات-انتشار-کارنامه-آزمون-دکتر...
Translate this page
May 24, 2016 - معاون آموزشی دانشگاه آزاد آخرین جزئیات انتشار کارنامه آزمون دکتری تخصصی ۹۵ این دانشگاه را تشریح کرد.

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی ...

https://www.pinterest.com/pin/808888783046584409/
Translate this page
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد. ... رتبه و کارنامه قبولی رشته روانشناسی دانشگاه دولتی فردوسی - مشهد.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا : اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻣﺮﮐﺰ پذیرش داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ - دﮐﺘﺮی

www.iaush.ac.ir/portal/main/r/?lan=1&nid=101
Translate this page
Jul 9, 2017 - نتایج مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد اسلامی به صورت متمرکز تا 15 مرداد به ... و نمره مصاحبه واجدان شرایط برای حضور در دانشگاه آزاد اسلامی استان قم در ... ملاک معرفی داوطلبان دوره بدون آزمون کسب حد نصاب امتیاز حاصل از معدل برای دعوت به مصاحبه در رشته ... دانشگاه آزاد اسلامی با تدبیر و حسن اعتماد مجموعه مدیریتی جدید در ...

جزئیات دعوت به مصاحبه دکتری 97 سراسری - مشاوره تلفنی | آویژه دانش

https://avije.org › خدمات مشاوره ایتحصیلی و آموزشی
Translate this page
Apr 21, 2018 - خانه خدمات مشاوره ای تحصیلی و آموزشی جزئیات دعوت به مصاحبه دکتری 97 ... که مجاز به انتخاب رشته شده باشد در صورت عدم دارا بودن حدنصاب نمره لازم ...

نمونه کارنامه های ارسالی کاربران شرکت کننده در آزمون استخدامی فراگیر ...

https://www.e-estekhdam.com/کارنامه-های-ارسالی-اولین-آزمون-فراگ...
Translate this page
Jun 26, 2016 - «با توجه به ظرفیت سهمیه استخدامی، نمره کل نهایی و سهمیه های قانونی ... تیوریهای مدیریت دولتی ۳۱.۱ .... درصد عمومی ۱۲.۵۷ درصد تخصصی ۱.۱۱- میانگین کل ۵.۷۳ حد نصاب ۲۳.۸ (کارشناسی شبکه و سخت افزار ) .... حالا که رتبه‌ها اعلام نشده، اگر کسی از دوستان در این رشته دعوت به مصاحبه شده، لطفاً درصدها و نمره‌هاش رو اعلام ...

اطلاعیه وزارت بهداشت- آزمون مقطع دکتری تخصصی - www . sanjeshp . ir

oldweb.sanjeshp.ir/Archive_F/PHD/Et_880604/Et_880604.htm
Translate this page
3- از داوطلبانی که در آزمون کتبی ( مرحله اول ) حدنصاب نمره لازم را ( با توجه به ... کرده باشند به تعداد دو برابر ظرفیت، جهت آزمون شفاهی ( مرحله دوم) دعوت به عمل خواهد آمد . ... سه برابر جهت مصاحبه اعلام خواهد شد و از 30 امتیاز در آزمون مصاحبه 15 امتیاز به فرم اعلام ..... کارشناسی ارشد در یکی از رشته های آموزش یا مدیریت خدمات پرستاری و یا رشته ها ...

اطلاعیه سازمان سنجش درباره اعلام اسامی چندبرابر ظرفیت مصاحبه دکتری ...

www.bargharshad.ir › اخبار آموزش و دانشگاه
Translate this page
برنامه زمانی مراجعه و مدارک مورد نیاز برای شرکت در مصاحبه دکتری «Ph.D» سال 97 ... حدنصاب نمره علمی لازم می‌باشند، دعوت می‌نماید باتوجه به نکات زیر و مطابق برنامه زمانی شرکت ... ۱- اصل مدرک کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) یا کارنامه ریز نمرات . .... مصاحبه دکتری مدیریت بازرگانی مصاحبه دکتری مدیریت دولتی مصاحبه دکتری مدیریت ...

مطالب فیلتر شده بر اساس تاریخ: خرداد 1396

nooretouba.ac.ir/component/k2/itemlist/date/2017/6
Translate this page
جزئیات برگزاری مصاحبه‌های دکتری تخصصی سال ۱۳۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی. در ... چهل‌گانه خود حدنصاب نمره کتبی را کسب نموده باشد، برای انجام مصاحبه معرفی شده است. ... 3– داوطلبانی که در چند رشته/گرایش در یک استان دعوت به مصاحبه شده اند، لازم است .... حضور و غیاب دانشجو نیز از طریق سیستم مدیریت آموزشی (LMS) کنترل خواهد شد.

بیشتر - دانشگاه صنعتی شریف - آرشیو اطلاعیه ها

www.sharif.ir/announcementarchive
Translate this page
تاریخ پایان. اطلاعیه دعوت به مصاحبه حضوری داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز سال١٣٩٧ ... اسامی پذیرفته شدگان استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد بدون آزمون.

اعلام زمان انتشار نتایج دعوت به مصاحبه دکتری 97 سراسری - تحصیلات ...

www.tahsilatnews.ir › دکتری
Translate this page
May 6, 2018 - زمان اعلام نتایج انتخاب رشته ( دعوت به مصاحبه ) دکتری ۹۷ – ۹۸ ... سنجش آموزش کشور گفتند: اسامی معرفی‌شدگان دارای حدنصاب به منظور شرکت در مرحله دوم (مصاحبه، ... بعد مهلت پذیرش کارشناسی ارشد و دکتری بدون آزمون ۹۷ دانشگاه کاشان تمدید شد .... احتمال تغییر نمره قبولی در آزمون EPT برای دانشجویان مقطع دکتری.

مشاوره با آقای میلاد وفادار رتبه 21 کنکور دکتری | کدینگ تئوری مدیریت

pourshafi.com › دسته‌بندی نشده
Mar 21, 2016 - بنابراین با توجه به اینکه از 100 نمره مصاحبه، حدود 40 نمره به سوابق ...... پیش در هر 5 انتخابم که دعوت به مصاحبه شده بودم حدنصاب لازم رو کسب کردم ...

آزمون دکترای عمران (اخبار - مباحث کلی) - صفحه 21 - ارشد عمران

arshadeomran.ir/forum/thread400-21.html
Translate this page
Nov 27, 2012 - 21 posts - ‎7 authors
این تاپیک اختصاص به اخبار آزمون دکتری و مباحث کلی آن دارد. ... با تراز 2000 چقدر تفاوت نمره علمی دارن که 2004 میتونه مصاحبه دعوت بشه اما ... میده و یه بخشی از افرادی که حد نصاب کسب کردن دعوت به مصاحبه میشن. ... رشته تحصیلی: مدیریت منابع آب ... این تبعیضیه که فقط دانشگاه های دولتی روا میدارن و باعث بی ...

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی

khabartab.ir/tag/?...حدنصاب...دعوت+به+مصاحبه...دکتری+مدیریت...
Translate this page
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی ... دبیر شورای علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی از تعیین حد نصاب نمره زبان برای ... مورخ 97/02/14به صورت سراسری در حوزه امتحانی دانشگاه امیرکبیر تهران برگزار شد به ...

استخدام تامین اجتماعی در سال 97 | ایران استخدام

https://iranestekhdam.ir/استخدام-سازمان-تامین-اجتماعی/
Translate this page
این آزمون طبق مفاد این آگهی (از طریق مراجعه حضوری و تحویل مدارک به مدیریت های درمان ... 2/7- دارندگان مدرک تحصیلی دکتری با شرط سنی حداکثر 35 سال تمام. .... از آن درمورد فارغ التحصیلان رسته بهداشتی و درمانی و پزشکان به هنگام آزمون مصاحبه الزامی می باشد. .... 3- کسب حد نصاب نمره لازم در آزمون هیچ گونه حق استخدامی ایجاد نمی کند.

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت دولتی 97

https://www.balatarin.com/permlink/2018/4/9/4798017
Translate this page
Apr 9, 2018 - حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت دولتی 97. ۰ کلیک ۸۶ نمایش heyvagroup.com. thumbnail در این مقاله حدنصاب و تراز ...

استخدام سازمان تامین اجتماعی -چند شهرستان - بازارکار

www.bazarekar.ir/.../استخدام-سازمان-تامین-اجتماعی--چند-شهرستان
Translate this page
2 days ago - سازمان تامین اجتماعی به منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز مراکز ... مصاحبه و طی مراحل گزینش بصورت استخدام پیمانی دعوت به همکاری می نماید. ... به مدیریت های درمان مذکور به نشانی مندرج در این آگهی) در عناوین شغلی .... مدیریت دولتی .... 3- کسب حد نصاب نمره لازم در آزمون هیچ گونه حق استخدامی ایجاد نمی کند.

جدیدترین خبرهای استان گیلان | خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/city/1080
Translate this page
شهرستان آستارا با 91 هزار نفر جمعیت در منتهی الیه غرب استان گیلان و نوار مرزی جمهوری ... از علاقمندان و طراحان محترم دعوت بعمل می آورد تا جهت شرکت در مسابقه طراحی، . .... های چهارم و هفتم و هشتم گلمرادی علی/ بندرماهشهر انرژی دکترای مدیریت منابع انسانی . .... مالک باشگاه سپیدرود رشت عصر یکشنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا اظهار ...

جدیدترین خبرهای استان خراسان شمالی | خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/city/646
Translate this page
523کلاس درس برای اسکان مسافران تابستانی در خراسان شمالی آماده سازی شد. .... رقابت 14 هزار و 874 داوطلب کنکور سراسری در خراسان شمالی .... خوبی رادارند به خراسان شمالی دعوت کنیم و اردوی آماده سازی برای حضور ورزشکاران در مسابقات آسیایی .... قاضی پور نادر/ ارومیه صنایع و معادن فوق لیسانس مدیریت دولتی ندارد/استاندار آذربایجان ...

اخبار اتاق-خبر-۲۴: استخدام کارمند تامین در یک شرکت معتبر در تهران ...

https://www.telexiran.com › ... › اخبار اتاق خبر ۲۴اخبار خبر

In order to show you the most relevant results, we have omitted some entries very similar to the 79 already displayed.
If you like, you can repeat the search with the omitted results included.

Searches related to نمره حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت دولتی

حد نصاب تراز دکتری 96-97

حد نصاب تراز دکتری 96 دانشگاه تهران

تراز قبولی دکتری 96

اعلام حدنصاب نمره تراز آزمون دکتری ۹۶

سازمان سنجش

تراز قبولی دکتری مدیریت دولتی

حد نصاب تراز دکتری 97

آخرین رتبه قبولی دکتری مدیریت

United States - From your Internet address - Use precise l

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۵۰
مهناز افشاری

نمونه سوالات استخدامی رسم فنی و نقشه کشی تأسیسات – سوالات ...

https://baigan.ir/نمونه-سوالات-استخدامی-رسم-فنی-و-نقشه.../17444

نمونه سوالات استخدامی تخصصی فولاد مبارکه اصفهان -دیپلم گروه برق- همه ...

www.vinaweb.ir/نمونه-سوالات-استخدامی-تخصصی-فولاد-مبا/
Translate this page
نمونه سوالات استخدامی تخصصی فولاد مبارکه اصفهان -دیپلم گروه برق- همه گرایش ها ... ۵۰ سوال رسم فنی ۱ + کتاب رسم فنی عمومی (((سوالات تستی ))). RIAL 99,000 ...

Images for ‫سوالات استخدامی رسم فنی‬‎

Image result for ‫سوالات استخدامی رسم فنی‬‎
Image result for ‫سوالات استخدامی رسم فنی‬‎
Image result for ‫سوالات استخدامی رسم فنی‬‎
Image result for ‫سوالات استخدامی رسم فنی‬‎
Image result for ‫سوالات استخدامی رسم فنی‬‎
Image result for ‫سوالات استخدامی رسم فنی‬‎
Image result for ‫سوالات استخدامی رسم فنی‬‎
Image result for ‫سوالات استخدامی رسم فنی‬‎
More images for سوالات استخدامی رسم فنیReport images

بسته ویژه استخدامی آموزش و پرورش - هنرآموز نقشه کشی معماری - کندو

https://kandoocn.com/index.php?newsid=25984
Translate this page
دفترچه عمومی سوالات استخدامی آموزش و پرورش سال 84 - 86 - 89 - 94 - 95 همراه با ... کتاب نقشه کشی و ترسیم فنی ، چاپ شده توسط سازمان آموزش و پرورش; 5 سری سوالات ...

نمونه سوال پیام نور درس رسم فنی و نقشه های صنعتی + پاسخنامه - یوتیران

utiran.com/نمونه-سوال-پیام-نور-درس-رسم-فنی-نقشه-ه/
Translate this page
Sep 18, 2017 - نمونه سوال پیام نور درس رسم فنی و نقشه های صنعتی + پاسخنامه / دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور – نیمسال اول 96-91 – نیمسال دوم 96-91 ...

سوالات استخدامی دبیر حرفه و فن آموزش و پرورش (عمومی + تخصصی)

topsoal.ir/سوالات-استخدامی-دبیر-حرفه-و-فن-آموزش-و-پ/
Translate this page
Jan 11, 2018 - مواد تخصصی آزمون دبیری حرفه و فن رشته مهندسی صنایع : علم مواد ، رسم فنی ، استاتیک و مقاومت مصالح. مواد تخصصی آزمون دبیری حرفه و فن رشته ...

سوالات استخدامی هنرآموز نقشه کشی معماری آموزش و پرورش | آزمون 97

topsoal.ir/نمونه-سوالات-استخدامی-هنرآموز-نقشه-کش/
Translate this page
May 14, 2017 - مواد تخصصی آزمون هنرآموز نقشه کشی معماری : مبانی طراحی معماری ، نقشه کشی و ترسیم فنی ، ایستایی، عناصر و جزئیات ، متره و برآورد ، اصول نقشه ...

دانلود سوالات استخدامی هنرآموز تاسیسات آموزش و پرورش 97 - ای سوال

https://www.e-soal.ir/دانلود-سوالات-استخدامی-هنرآموز-تاسیس/
Translate this page
Apr 24, 2018 - شما بزرگواران همواره در آزمون های استخدامی به دنبال سوالاتی می گردید که تمامی ... نمونه سوالات رسم فنی و نقشه کشی و تاسیسات (۱۶۰ عدد); نمونه سوالات ...

سوالات استخدامی دبیر حرفه و فن آموزش و پرورش (شاخه های عمران،مکانیک ...

https://www.e-soal.ir/دانلود-سوالات-استخدامی-دبیر-حرفه-و-فن-آ/
Translate this page
May 4, 2018 - ۱۵۰ عدد سوال استخدامی علم مواد + پاسخ نامه; ۱۰۰ عدد سوال استخدامی رسم فنی + پاسخ نامه; ۳۷۰ عدد سوال استخدامی استاتیک و مقاومت مصالح + پاسخ نامه ...

نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد سنگان-اپراتور تولید -تخصصی و ...

https://talafile.ir/نمونه-سوالات-اپراتور-تولید-تخصصی/
Translate this page
Aug 28, 2016 - + 150 سوال استاندارد محاسبات فنی به همراه پاسخ ( تشریحی ) + 50 سوال استاندارد رسم فنی ( عمومی ) به همراه پاسخ [ 20 عدد از سوالات فاقد جواب ]

مواد آزمون‌ استخدامی آموزش و پرورش - ای استخدام

https://www.e-estekhdam.com/مواد-آزمون‌-استخدامی-آموزش-و-پرورش/
Translate this page
May 13, 2018 - برای دانلود سوالات عمومی و تخصصی آموزش و پرورش (با پاسخنامه) اینجا .... مواد آزمون اختصاصی استادکار ساختمان, ۱- رسم فنی و نقشه کشی عمومی ...

Videos

1:52
سوالات استخدامی
مهندسی صنایع
دستگاه های اجرایی
آپارات - Jun 22, 2017
1:56
سوالات و جزوه
استخدامی مهندسی
صنایع بانک وآموزش
و پرورش
آپارات - Jun 22, 2017
0:12
نمونه سوالات
استخدامی آموزش و
پرورش آموزگار دوره
ابتدایی
سرویس اشتراک ویدیو - Apr 11, 2018
2:36
آموزش رسم نمودار
خطی در اکسل |
Download365.ir
سرویس اشتراک ویدیو - May 24, 2018

جزوات درسی و دانشگاهی و نمونه سوالات آزمون های استخدامی رسم فنی برق

education-test.sellfile.ir/cat-34795-رسم+فنی+برق.html
Translate this page
این جزوه بسیار مختصر و کامل می باشد شامل 81 صفحه است. که در آن نحوه رسم خط و پخ زدن گوشه ها و گرد کردن گوشه ها و ... آورده شده است. تمام انچه برایرسم شکل ها لازم است ...

نمونه سوالات رسم فنی و نقشه کشی - کتابخانه الکترونیکی پیام نور

www.pnueb.com/courses/sq/210/2456/رسم-فنی-و-نقشه-کشی
Translate this page
Rating: 3 - ‎3 votes
مجموعه نمونه سوالات رسم فنی و نقشه کشی با کد درس 1411025 شامل تمامی آزمون های پیام نور درس رسم فنی و نقشه کشی در یک کتاب.
Missing: استخدامی

سوالات استخدامی دبیر حرفه و فن آموزش و پرورش ( دانلود مجموعه برای تمامی ...

www.nashr-estekhdam.ir/سوالات-استخدامی-دبیر-حرفه-و-فن-آموزش-و/
Translate this page
دانلود نمونه سوالات استخدامی دبیر حرفه و فن آموزش و پرورش(تمامی رشته ها + ... رسم فنی. استاتیک و مقاومت مصالح. تمامی مجموعه های فوق دارای پاسخنامه بوده و به طور کامل ...

استخدام شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال 97 | ایران استخدام

https://iranestekhdam.ir/استخدام-شرکت-فولاد-مبارکه-اصفهان/
Translate this page
دانلود نمونه سوالات استخدامی فولاد مبارکه اصفهان ... الکتریکی -ماشین های الکتریکی AC و DC – الکترونیک عمومی و کارگاه – الکترونیک کاربردی – رسم فنی ۱.

مکانیک خودرو

https://sanjesh3.org/...سوال.../مکانیک-خودرو-کاردانی-فنی-حرفه-ای....
Translate this page
... خودرو-منابع,جزوات,سوالات(آزمون دکتری,کارشناسی ارشد,کاردانی,استخدامی,فراگیرپیام نو. ... جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهمکاردانی فنی و حرفه ای - مکانیک خودرو ... سوال درس محاسبات فنی - نمونه سوال درس رسم فنی - نمونه سوال درس ریاضی - نمونه ...

سوالات استخدامی آموزش و پرورش رسم فنی و نقشه کشی تأسیسات | سوالات ...

failha.com/سوالات-استخدامی-آموزش-و-پرورش-رسم-فنی-و/20455
Translate this page
Jun 6, 2018 - سوالات استخدامی آموزش و پرورش رسم فنی و نقشه کشی تأسیسات. اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که ...

دانلود PDF | نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش با پاسخ تشریحی pdf

seyd.file24.ir/.../pro-11776-نمونه-سوالات-استخدامی-آموزش-و-پرورش...
Translate this page
نمونه سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش با جواب تشریحی به همراه سوالات عمومی ... رسم فنی. نقشه کشی معماری. مبانی معماری. عناصر و اجزای ساختمان. نقشه کشی.

سوالات تولید فنی - Hotel Rishi

hotelrishi.in/سوالات_تولید_فنی/10
Translate this page
سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی درس رسم فنی تخصصی سال سوم فنی رشته ساخت و تولید. دریافت قیمت ... استخدام کارشناس امور فنی سرور و کارشناس تولید محتوا در .

نمونه سوال رسم فنی و نقشه کشی ساختمان - از نیم سال اول 97-96 به قبل

https://www.zimakala.com/.../نمونه-سوال-رسم-فنی-و-نقشه-کشی-...
Translate this page
Mar 8, 2018 - نمونه سوال رسم فنی و نقشه کشی ساختمان با جواب - پیام نور رشته عمران.

پی دی اف + دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1397

https://medium.com/.../پی-دی-اف-دانلود-نمونه-سوالات-آزمون-استخدام...
Translate this page
May 25, 2018 - برای مشاهده و دانلود نمونه سوالات رشته ها و مشاغل آزمون استخدامی امسال آموزش و ... سیمپیچی، 4 تأسیسات الکتریکی و کارگاه، 5 رسم فنی، 6 اندازهگیری ...

سوالات تولید فنی

ecolastane.eu › سوالات تولید فنی
Translate this page
نمونه سوال های امتحانی رسم فنی تخصصی ساخت و تولید سوم. نمونه سوال های ... نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد سنگان-اپراتور تولید -تخصصی و ... 2 روز پیش .

نمونه سوالات استخدامی اپراتور ماشین ابزار گروه مکانیک رشته ساخت و ...

estekhdam200.blogsky.com/.../نمونه-سوالات-استخدامی-اپراتور-ماش...
Translate this page
Dec 16, 2016 - سوالات استخدامی اپراتور ماشین ابزار. گروه مکانیک رشته ساخت و تولید. 230سوال تخصصی فولاد. 50 سوال استخدامی رسم فنی عمومی+ کتاب رسم ...

دانلود سوالات استخدامی ماشین سازی اراک ( تخصصی و عمومی ) - طراح سوال ...

tarahesoal.ir › سوالات استخدامی تخصصی
Translate this page
Apr 10, 2018 - سوالات استخدامی راننده جرثقیل و خودرو سنگین ماشین سازی اراک شامل : ۵۰۰ سوال ... ۵۰ سوال استخدامی رسم فنی عمومی با پاسخنامه – ماشین سازی اراک.

دانلود نمونه سوالات آیین نامه موتورسیکلت | پاسخنامه موجود است | sarina ...

https://www.linkedin.com/.../دانلود-نمونه-سوالات-آیین-نامه-موتورس...
Translate this page
Jan 31, 2018 - سوالات آزمون اصلی آیین نامه و سوالات فنی با جواب سوالات آزمون اصلی آیین ... تعداد سوالات در میان پکیج های موجود در اینترنت از همه بخش های فنی رسم.

جزئیات رشته‌های مورد نیاز و ظرفیت پذیرش آن در آزمون استخدامی آموزش و ...

https://www.farsnews.com/.../جزئیات-رشته‌های-مورد-نیاز-و-ظرفیت...
Translate this page
Aug 7, 2015 - *به هریک از داوطلبان یک دفترچه سوالات عمومی و یک دفترچه سوالات .... مواد اختصاصی شغل استادکار ساختمان شامل رسم فنی و نقشه‌کشی عمومی ...

دیپلم مکانیک سوالات هدف پی دی اف - دستگاه های سنگ شکن مستقل

www.fly2asia.asia/.../دیپلم-مکانیک-سوالات-هدف-پی-دی-اف.html
Translate this page
آموزش رسم فنی توسط جزوه فایل پی دی اف , دانلود سوالات , گرایش ساخت و تولید در مکانیک هدف . ... نمونه سوالات استخدامی شرکت پتروشیمی شازند - دیپلم با جواب.

نمونه سوالات رسم فنی ونقشه کشی

hdaneshjoo.ir/15189/نمونه-سوالات-رسم-فنی-ونقشه-کشی/
Translate this page
May 17, 2018 - رسم فنی ونقشه کشی رسم فنی و نقشه کشی ساختمان رشته عمران - مرجع کامل نمونه .دانلود نمونه سوالات درس رسم فنی و نقشه کشی ساختمان حجم نمونه ...

دانلود سوالات امتحان نهایی رسم فنی تخصصی رشته ساخت و تولید خرداد95 ...

https://www.iranmodares.com/download-index.php?ID=3879
Translate this page
کلمات کلیدی: رسم فنی تخصصی، امتحان رسم فنی تخصصی، امتحان نهایی رسم فنی تخصصی، سوالات امتحانی رسم فنی تخصصی، دانلود سوالات رسم فنی تخصصی، ...

جواب تمرینات رسم فنی تخصصی رشته ساخت و تولید صفحه 216 کتاب ...

apa-original.redplan.ir/apa-original/23046/html
Translate this page
Jan 8, 2018 - رسم فنی عمومی; سوالات و جزوه های رشته های فنی; سوال نهایی و جواب رسم فنی تخصصی ساخت وتولید (خرداد ماه 93); فیلم جواب تمرینات رسم فنی ...

نمونه سوالات امتحانی - رسم فنی تخصصی- مکانیک خودرو

www.kanoon.ir › هنرستانی هامشاوره درسی
Jan 4, 2016 - دانش آموزان عزیز رشته مکانیک خودرو نمونه سوالات امتحان نهایی درس رسم فنی تخصصی، فصل سوم را می توانید در زیر مشاهده کنید. برای دیدن پاسخ این ...
Missing: استخدامی

تیک ابزارابزار تلگرام برای وبلاگ - دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی

eduonline.blogfa.com/96093.aspx
Translate this page
۵- رسم فنی و نقشه کشی تأسیسات مواد آزمون اختصاصی هنرآموز صنایع فلزی ۱- جوشکاری با برق و گاز و کارگاه ۲- تکنولوژی نیمساخته های فلزی و کارگاه ۳- استاتیک ...

نمونه سوالات رسم فنی ونقشه کشی | نمونه سوالات مهندسی عمران پیام نور

www.makhfigah.com/...سوالات...فنی...سوالات.../808-رسم-فنی-ون...
Translate this page
Mar 5, 2013 - رسم فنی و نقشه کشی پیام نور، رسم فنی و نقشه کشی ،سوالات رسم فنی و نقشه کشی پیام نور،نمونه سوالات ... دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی ...

سوالات استخدامی هنرآموز تاسیسات – ایرونیا

https://ironia.ir › دانلود
Translate this page
5 days ago - سوالات استخدامی هنرآموز تاسیسات آموزش و پرورش عنوان مجموعه ای است که می خواهیم محتویات ... نمونه سوالات رسم فنی و نقشه کشی و تاسیسات (۱۶۰ عدد)

سوالات استخدامی و مصاحبه | تست دانلود - استخدام آموزش و پرورش 94 ...

testdownload.ir/.../استخدام-آموزش-و-پرورش-94،-منابع-آزمون-به-تف...
Translate this page
Aug 10, 2015 - قابل ذکر می باشد که جزوات و نمونه سوالات عمومی و تخصصی هر یک از رشته های ... رسم فنی. منابع اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش، رشته ...

سوالات آزمون استخدامی و مصاحبه | دانلود تست - دانلود سوالات استخدامی ...

downloadtest.ir/post/700
Translate this page
May 25, 2018 - دانلود سوالات استخدامی هنرآموز (استادکار ساخت و تولید) ... تراش و فرز، تراشکاری و کارگاه، فرزکاری و کارگاه، سنگزنی و کارگاه و رسم فنی می باشد.

دانلود سوالات استخدامی دیپلم مکانیک فولاد مبارکه اصفهان - آی استخدام

istekhdam.ir/دانلود-سوالات-استخدامی-دیپلم-مکانیک-ف/
Translate this page
Nov 13, 2016 - سوالات استخدامی دیپلم مکانیک فولاد اصفهان- اپراتوری دانلود رایگان سوالات استخدامی ... 60 سوال رسم فنی – دیپلم مکانیک ( دفترچه های استخدامی ) ...

مجموعه کامل سوالات استخدامی آموزش و پرورش - هنرآموز نقشه کشی معماری ...

besty6.rf.gd/product/654851
Translate this page
نمونه سوالات مبانی طراحی معماری به همراه پاسخ; نمونه سوالات نقشه کشی و ترسیم فنی به همراه پاسخ; نمونه سوالات ایستایی، عناصر و جزئیات به همراه پاسخ; نمونه سوالات ...

کتابفروشی فردا - آزمونهای استخدامی آموزش و پرورش رشته ساختمان و ...

www.fardabook.com/آزمونهای-استخدامی-آموزش-و-پرورش-رشته-ساخ...
Translate this page
تکنولوژی قالب بندی آرماتور نقشه برداری ساختمان نقشه کشی به کمک کامپیوتر رسم فنی و نقشه کشی عمومی ساختمان و سایر درس های عمومی.

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی رسم فنی تخصصی خرداد 95 – یار آزمون

www.yarazmoon.com/questions-and-final-exam-answer-sheet-dow...
Translate this page
May 31, 2016 - دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی رسم فنی تخصصی خرداد ۹۵٫۳٫۳. این فایل شامل سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی رسم فنی تخصصی خرداد ۹۵ سال ...

سوالات مصاحبه برای مشاغل فنی در کارخانه فولاد - jjengineering.co.in

www.jjengineering.co.in/.../سوالات-مصاحبه-برای-مشاغل-فنی-در-کا...
Translate this page
استخدام مجتمع فولاد روهینا جنوب (اعلام نتایج مصاحبه,. , فولاد روهینا جنوب برای مشاهده تجربیات کاربران در زمینه سوالات , و مصاحبه (فنی . live chat ...

کتاب نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش با پاسخ

www.tehrantest.com/index.php?route=product/product...id=70
Translate this page
نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش با جواب تشریحی. ... فرزکاری و کارگاه. سنگ زنی و کارگاه. رسم فنی. خرید پستی – کلیک کنید. نقشه کشی معماری.

دانلود تمام نقشه های رسم فتی تخصصی رشته مکانیک خودرو و جواب ...

persianpaper.2sdownload.ir/persianpaper/42808/html
Translate this page
Apr 28, 2018 - تمام نقشه های رسم فنی تخصصی رشته مکانیک خودرو شامل: گسترش. مجهول یابی .... سوالات استخدامی هنر آموز مکانیک خودرو. مواد امتحانی ۵٠ سوال ...

رسم فنی و نقشه کشی عمومی | دی ال سوال

dlsoal.ir/tag/رسم-فنی-و-نقشه-کشی-عمومی/
Translate this page
کد درس: 1414002 نام درس: رسم فنی و نقشه کشی سال تحصیلی: 94-95 ترم: 2 نوع سوالات: تستی دانشگاه: پیام نور نوع منبع: آزمایشی مولف: اسماعیل صیدی

دانلود حل المسائل رسم فنی ونقشه های صنعتی ۱ - همیار دانشجو

https://hdaneshjoo.com/.../دانلود-حل-المسائل-رسم-فنی-ونقشه-های-...
Translate this page
۵حل المسائل رسم فنی ونقشه های صنعتی ۱ مهندس متقی پور شامل فصل های ۷،۵،۴،۳،۲میباشد.ویرایش ۹۱ است. قابل استفاده برای ویرایش های ۹۰ ،۹۱ ، ۹۲ و…میباشد.

جامع ترسیم فنی-رهپویان - آپارات

https://www.aparat.com/v/MTXYD/جامع_ترسیم_فنی-رهپویان
Translate this page
Nov 17, 2017 - کانال مهندس پاک نیت دی وی دی های آموزش جامع ترسیم فنی -رهپویان استاد حمید رضا مظاهری قابل تهیه در وب سایت مهندس پاک نیت ،آدرس سایت ما ...

نمونه سوالات استخدامی دیپلم مکانیک پتروشیمی میاندوآب | السز شاپ

https://elses.ir/2018/05/.../نمونه-سوالات-استخدامی-دیپلم-مکانیک-پ...
Translate this page
May 6, 2018 - اجزای ماشین; محاسبات فنی; رسم فنی; محاسبات فنی. سوالات عمومی به شرح زیر است. زبان و ادبیات فارسی; هوش و استعداد; مبانی کامپیوتر; زبان ...

استخدام در شرکت فولاد مبارکه اصفهان - باشگاه خبرنگاران

https://www.yjc.ir › اقتصادیاستخدام
Translate this page
Dec 5, 2016 - رسم فنی عمومی-اندازه گیری دقیق و آزمایشگاه – تاسیسات حرارتی و ..... جهتدانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی فولاد مبارکه اصفهان اینجا کلیک نمایید.

استخدام شرکت آسفالت طوس در سال 97 (اعلام نتایج) | استخدام

www.estekhtam.com/استخدام-سایت-بهره-برداری-کنسانتره-سنگ/
Translate this page
Feb 13, 2018 - دیپلم, اپراتور تولید, ۱۰, کارگر فنی, دیپلم کلیه رشته ها, مرد, ۴۰ .... رسم فنی ( عمومی) – ریاضیات در حد دیپلم فنی و حرفه ای – فیزیک در حد دیپلم فنی و حرفه ای ... پاسخگویی به سوالات متقاضیان درخصوص ثبت نام اینترنتی صرفا ...

جستجوی عبارت چ - mp4.ir - سرویس اشتراک ویدیو

www.mp4.ir/SearchResult?Search=چ&Tab=Video
Translate this page
دانلود رایگان سوالات استخدامی دبیری فیزیک { چطوری تست بزنم؟ } .... رانندگی ایرانیان آوریل نمونه سوالات آیین نامه اصلی شامل بخش های فنی، فرهنگ رانندگی، ...... کاغذ روی میز نقشه کشی توانایی ترسیم انواع خطوط وترسیمات هندسی وکادر وجدول توانایی ...

استخدام سام سرویس - سام سرویس

https://samservice.com/job
Translate this page
سوالات گروه اول; سوالات گروه دوم; سوالات گروه سوم; سوالات گروه چهارم; سوالات گروه پنجم; سوالات نهایی ... 8-من در برخوردها به گونه ای به مصالحه می رسم . به ندرت همیشه.

80 سوال رشته تعمیرکار ماشینهای الکتریکی ( سیم پیچی ) درجه 2 ...

besty2.nichesite.org/product/447155
Translate this page
دانلود نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان ... 1380 سوال ... رسم فنی 1. ... فنی و حرفه ای تعداد 80 سوال از 2 دوره آزمون کتبی رشته تعمیرکار .

منابع آزمون استخدامی هنرآموز نقشه کشی معماری 97-98-99

drawing-architecture-reference.blog.ir/
Translate this page
Feb 6, 2018 - استخدامی آموزش و پرورش سوالات هنرآموز نقشه کشی معماری آموزش و پرورش + ... عناصر و جزئیات · ترسیم فنی و نقشه کشی · ترسیم فنی ونقشه کشی .

نمونه سوالات تخصصی استخدامی آموزش وپرورش سال 97+عمومی

https://soaldoon.ir/نمونه-سوالات-تخصصی-آزمون-استخدامی-آمو.html
Translate this page
دانلود نمونه سوالات تخصصی استخدام آموزش وپرورش در سال 97+نمونه سوالهای دوره های قبلی استخدامی آموزش وپرورش +منابع قبولی در ازمون استخدامی اموزش پرورش 97+راه ...

معمولی ترین سوالات مصاحبه استخدامی - IranianSwed

iranianswed.com › زندگی در سوئد
Translate this page
Apr 27, 2016 - در این مقاله ما از روند مصاحبه های استخدامی و با معمولی ترین سوالات ... قبل از شروع رسم بر این است که از شما برای صرف نوشیدنی، قهوه یا چایی سوالی ...

دانلود سوالات استخدامی فولاد سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد ...

soal-estekhdam4.rozblog.com/.../دانلود-سوالات-استخدامی-فولاد-سوا...
Translate this page
سوالات استخدامی اپراتور ماشین، ماشین ابزار گروه مکانیک، رشته ساخت و تولید، نمونه سوالات استخدامی، 100 سوال رسم فنی عمومی ,file99.ir,–، سوال رسم فنی تخصص، ...

نمونه سوالات آزمون های استخدامی رشته عمران - کتاب استخدامی مهندسی عمران

icivil.ir/omran/سوالات-آزمون-های-استخدامی-رشته-عمران/
Translate this page
Dec 24, 2017 - نمونه سوالات آزمون های استخدامی رشته عمران کاری از آقای مهندس امین خاتمی با همکاری گروه تخصصی آی سیویل منتشر شد.در این کتاب بیش از 2400.

سوالات اموزش و پرورش نقشه کشی معماری

mobile.education-drawing-architecture-94.monoblog.ir/
Translate this page
Aug 16, 2015 - -2 نقشهکشی و ترسیم فنی -3 ایستایی -4 عناصر و جزئیات ... آموزش و پرورش. پنجشنبه ... دفترچه سوالات استخدامی هنرآموز نقشه کشی معماری آموزش و .

سوالات استخدامی مهندسی شبکه - آکادمی آی تی گستره دانش برگزار کننده ...

https://gditac.com/سوالات-استخدامی-مهندسی-شبکه/
Translate this page
شما در هر زمینه ای و با هر تخصصی که داشته باشید برای استخدام در شرکت ها یا سازمان ها ... که یه سری سوالات رو که در مصاحبه ها ممکنه از شما بعنوان یه مهندس یا کارشناس شبکه ... مزیت Stub zone ها ذکر کرده و یک سناریو برای استفاده از آن ترسیم کنید.

جزییات سوالات کنکور 92 /نکات کلیدی پاسخگویی به سوالات - ایسنا

https://www.isna.ir/.../جزییات-سوالات-کنکور-92-نکات-کلیدی-پا...
Translate this page
Jun 26, 2013 - وی خاطر نشان کرد: سوالات آزمون عمومی داوطلبان هر یک از گروه‌های آزمایشی پنج‌گانه در یک ... 20 سوال ترسیم فنی با مدت زمان پاسخگویی 26 دقیقه.

مرکز کاریابی ایران »»استخدام شرکت ساخت و بهره برداری انرژی نوین

www.karyabeiran.com/News.aspx?NId=3096 - Translate this page
Dec 12, 2017 - استخدام شرکت ساخت و بهره برداری انرژی نوین. ... رشته های مذکور, دیپلم, ۱, مرد, فیزیک، شیمی، تکنولوژی موتورهای دیزلی، محاسبات فنی یک، رسم فنی عمومی ... همچنین وزن کلیه سوالات عمومی یکسان و ضریب تمامی دروس یک می باشد.

مهندسی آب و خاک بایگانی - Xproje

xproje.ir/پروژه-ها/نمونه-سوال/نمونه-سوال-پیام.../مهندسی-آب-و-خاک/
Translate this page
نمونه سوالات درس رسم فنی ونقشه کشی. نمونه سوالات درس رسم فنی ونقشه کشی رشته مهندسی آب و خاک سال 90-89 دانلود رایگان از سایت ایکس پروژه... دسته: نمونه سوال ...

جزوه-رسم-فنی-و-نقشه-کشی | جزوات دانشگاهی | ویپاب - VePub

www.vepub.com/...رسم-فنی.../blM4OVZPemI3MFUvckVDOXM...
Translate this page
جزوه-رسم-فنی-و-نقشه-کشی | جزوات دانشگاهی,جزوه-رسم-فنی-و-نقشه-کشی , جزوات دانشگاهی , ویپاب.

استخدام شرکت آسفالت طوس

www.ghatreh.com/news/nn40920517/استخدام-شرکت-آسفالت-طوس
Translate this page
Feb 13, 2018 - استخدام شرکت آسفالت طوس آگهی جذب نیرو شرکت آسفالت طوس برای سایت بهره ... تخصصی مقطع دیپلم با وزن ۵۰% شامل:: محاسبات فنی (۱) – رسم فنی ( عمومی) ... پاسخگویی به سوالات متقاضیان درخصوص ثبت نام اینترنتی صرفا از ...

جزئیات آزمون استخدامی آموزش و پرورش - سایت خبری تحلیلی تابناک ...

www.tabnak.ir › صفحه نخستاجتماعی
Translate this page
Aug 7, 2015 - *به هریک از داوطلبان یک دفترچه سوالات عمومی و یک دفترچه سوالات .... مواد اختصاصی شغل استادکار ساختمان شامل رسم فنی و نقشه‌کشی عمومی ...

رسم فنی و نقشه کشی عمومی ساختمان - سیویل فایل

civilfile.com/product/6633/رسم-فنی-و-نقشه-کشی-عمومی-ساختمان
Translate this page
فهرست مطالب بخش اول: ترسیم فنی فصل اول: آشنایی با لوازم نقشه کشی فصل دوم: خط فصل سوم: ترسیمات هندسی فصل چهارم: تصویر فصل پنجم: اندازه گیری

دیپلم نقشه کشی عمومی ساختمان - مجتمع فنی میرعلوی

https://miralavi.com/خدمات/خدمات.../دیپلم-نقشه-کشی-عمومی-ساختما...
Translate this page
نقشه کشی معماری ( طراحی پلان های اداری،تجاری ، ویلایی ، ترسیم نقشه های ... استخدام در دفاتر فنی و مهندسی; ادامه تحصیل در رشته معماری و استخدام در ارگانهای دولتی ...

ابزاردقیق (سوالات مصاحبه ی استخدامی) - کتابفروشی مهرگان اصفهان

mehreganbook.ir › ... › مهندسی برق و الکترونیک و مخابرات
Translate this page
ابزاردقیق (سوالات مصاحبه ی استخدامی) نمایش بزرگتر ... وضعیت عنوان جدید. نام کتاب : ابزاردقیق (سوالات مصاحبه ی استخدامی) .... رسم فنی برق. 85,000 ریال.

سوالات تولید فنی - سنگ شکن موبایل برای استخدام سنگ شکن ...

nuancehealthcare.eu/5893/سوالات/تولید/فنی.html
Translate this page
استخدام کارشناس امور فنی سرور و کارشناس تولید محتوا در ... استخدام کارشناس ... سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی درس رسم فنی تخصصی سال سوم ... Print this نوشته.

سوالات تخصصی مربی آموزش فنی حرفه ای دستگاه های اجرایی کشور |3425

bistdl.maksmusic.ir/bistdl/3425/html
Translate this page
Apr 24, 2018 - دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدام مربی آموزش فنی و حرفه ای ویژه .... کتاب رسم فنی تخصصی مکانیک خودرو دانلود تمام نقشه های رسم فتی ...

شورای کارگران - گروه تولیدی مالو صنعت

malosanat.com/shora
Translate this page
ارائه خدمات فنی و مهندسی، طراحی و ساخت تجهیزات صنعتی. ... 2- کلیه امور استخدام زیر نظر شورا می باشد پس رد یا قبول افراد زیر نظر شورا می باشد. ... 31- تراشکار:(1-شناخت مواد 15 سوال 2-اجزا ماشین 15 سوال 3-رسم فنی 10 سوال); 32- تاسیسات:(1-رسم ...

استخدام شرکت پتروشیمی میاندوآب | مرجع آگهی های استخدام

www.estekhdami.org/استخدام-شرکت-پتروشیمی-میاندوآب
Translate this page
Apr 24, 2018 - دیپلم مکانیک, اجزای ماشین – محاسبات فنی ۱ – رسم فنی – محاسبات فنی ۲. سوالات عمومی دیپلم، کاردانی و کارشناسی, زبان و ادبیات فارسی – هوش و ...

کتاب رسم فنی عمومی اثر حسین جمالی - دیجی کالا

https://www.digikala.com/.../کتاب-رسم-فنی-عمومی-اثر-حسین-جمال...
Translate this page
کتاب نمونه آزمونهای تضمینی استخدامی و اطلاعات عمومی اثر علیرضا حسینی و دیگران40,000 تومان کتاب فرار از اردوگاه 14 اثر بلین هاردن20,000 تومان کتاب وقتی ...

نمونه سوالات استخدامی فولاد مبارکه اصفهان

www.d-soal.ir/1395/09/05/post-50/
Translate this page
نمونه سوالات تخصصی استخدامی فولاد مبارکه اصفهان-دانلود فایل نمونه سوالات ... نمونه سوالات استخدامی، 100 سوال رسم فنی عمومی ,file99.ir,–، سوال رسم فنی تخصص، ...

رسم فنی|پاب ایران - Pubiran.ir

www.pubiran.ir/BookList.aspx?Type=kebord...رسم%20فنی
Translate this page
قیمت: 200000 ریال. تئوری رسم فنی نقشه‌کشی و اتوکد: مطابق با استاندارد مهارت نقشه‌کشی ساخت ... ۸۰۰۰۰۰ ریال. بانک جامع سوالات استخدامی مستند رشته‌ی علوم اجتماع ...

کاملترین حل التمرین کتاب رسم فنی+نقشه کشی صنعتی یک استاد ...

www.cloob.com/u/mors79/123126733
Translate this page
Mar 3, 2016 - نمونه سوالات آیین نامه رانندگی با جواب http://test-drive.ir/. سارینا م , mors79 ... حل مسائل کتاب رسم فنی و نقشه کشی صنعتی 1(احمد متقی ...May 14 ...

استخدام شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی در خوزستان - کافه ورک

cafework.ir/استخدام-شرکت-کشت-و-صنعت-دعبل-خزاعی-در-خو/
Translate this page
Feb 21, 2018 - ۴, فوق دیپلم, مکانیک گرایش تاسیسات صنعتی, مجموعه دروس (رسم فنی، روشهای تولید، مبانی کنترل خوردگی، سیستمهای کنترل تاسیسات).

دانلود سوال و راهنمای تصحیح امتحان هماهنگ سال سوم «فنی» (شهریور ماه ۱۳۹۰ ...

konkur.in › سوالات امتحانات نهاییامتحانات نهایی فنی و حرفه ای
Translate this page
دانلود سوال و راهنمای تصحیح امتحان هماهنگ سال سوم «فنی» (شهریور ماه ۱۳۹۰ ) - کنکور ..... دانلود سوالات استخدامی آموزش و پرورش · عربی حرف آخر ..... رسم فنی تخصصی.

استخدام شرکت پتروشیمی میاندوآب - سایت استخدامی - تی نیوز

tnews.ir/news/3c47109113533.html
Translate this page
Apr 24, 2018 - دیپلم مکانیک, اجزای ماشین – محاسبات فنی ۱ – رسم فنی – محاسبات فنی ۲. سوالات عمومی دیپلم، کاردانی و کارشناسی, زبان و ادبیات فارسی – هوش و ...

سوالات متداول دانشجو

iaumajlesi.ac.ir/fa/ed-affairs/سوالات-متداول-ثبت-نام
Translate this page
تذکر 2- دارندگان دیپلم های سه ساله( فنی و حرفه ای و کارودانش) که با رشته مورد پذیرش نامتجانس می باشد ملزم ..... تخصیص تخفیف شهریه; امکان استفاده از اولویت استخدام در دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان عضو هیأت علمی و یا .... کلاس رسم فنی, کارگاه برق.

شرایط استخدام - ثبت نام

bakhtarpc.iran-azmoon.ir/Conditions.aspx
Translate this page
5- مدرک تحصیلی دانشگاهی افرادی قابل قبول برای شرکت در آزمون استخدامی است که .... دیپلم مکانیک, اجزای ماشین – محاسبات فنی 1 – رسم فنی – محاسبات فنی 2. سوالات عمومی دیپلم، کاردانی و کارشناسی, زبان و ادبیات فارسی – هوش و استعداد - مبانی ...

[PDF]ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ وزارت درﺧﺼﻮص اﺳﺘﺨﺪام ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ در ﻣﺸﺎﻏﻞ آﻣﻮزﺷ - Sanjesh

www6.sanjesh.org/download/emp94.pdf
Aug 6, 2015 - ﺑﻪ ﻫﺮﻳﻚ از داوﻃﻠﺒﺎن ﻳﻚ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺳﻮاﻻت ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻳﻚ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺳﻮاﻻت اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ..... -1. ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه. -2. ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه. -3. رﺳﻢ ﻓﻨﻲ. -4.

آزمون عمومی تمام استخدامی دستگاه‌ها | article | application3

application3.raminet.ir/application3-19424.article.html
Translate this page
Feb 13, 2018 - جهت پرسش هرگونه سوال درباره آزمون عمومی تمام استخدامی دستگاه‌ها به من ... های 112 کتاب رسم فنی 1، دانلود جواب تمرینات رسم فنی عمومی، دانلود جواب ...

نقشه کشی صنعتی | آموزش مجازی | مدرک معتبر - بنیاد آموزش مجازی ایرانیان

https://iranelearn.com/نقشه-کشی-صنعتی.html
Translate this page
3- تقسیم یک خط به n قسمت مساوی 4- رسم زوایای مخصوص 5- نصف یک زاویه 6- دو ... اندازه گیری: برای اینکه اندازه های نقشه های فنی و قواعد رسم آن تا سر حد امکان .... استخدام. صرفا یادگیری. مهاجرت کاری و تحصیلی. اعطاء مدرک به دانش پذیران زیر مجموعه .... های خواندنی بنیاد · معرفی رشته های تحصیلی و دانشگاهی · نمونه سوالات استخدامی ...

: دانلود نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی مهندسی مکانیک - شبکه فایل

dl1513.filenetwork.ir/article262358...آزمون-استخدامی.../view.html - Translate this page
Feb 28, 2017 - توضیحات: نمونه سوالات استخدامی مجموعه مهندسی مکانیک به همراه پاسخ تستی سوالات فایل اول در 24 صفحه و 100 سوال شامل سوالات: انتقال حرارت ...

نمونه سوالات نقشه کشی عمومی ساختمان (فنی و حرفه ای)

esoal24.com/نمونه-سوالات-نقشه-کشی-عمومی-ساختمان-در
Translate this page
بسته پیش نهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری فنی و حرفه ای است که توسط سایت ای سوال ۲۴ به صورت کلی جمع آوری و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است ...

مصاحبه استخدامی - دانلود نمونه سوالات مصاحبه استخدامی-نمونه سوالات ...

azmounha.com/مصاحبه-استخدامی/
Translate this page
جهت دانلود نمونه سوالات مصاحبه فنی مهندسی مکانیک از طریق لینک زیر اقدام نمایید. ... کار کردن با *** بوده که با استخدام در این سازمان به آرزوی کودکی خود می رسم .

انواع سوالات امتحانی و استخدامی - مهندسی عمران راه و ساختمان

hfarahani48.blogfa.com/cat-75.aspx
Translate this page
مهندسی عمران راه و ساختمان - انواع سوالات امتحانی و استخدامی - ایجاد ارتقاء دانش فنی مهندسی ( عمران ) ... تمرین سری 1 بتن 2-رسم نمودار اندرکنش برای مقطع الاستیک.

مهندسی مکانیک مصاحبه فنی

www.unico2u.asia/operating/.../مهندسی-مکانیک-مصاحبه-فنی.html
Translate this page
سوال مصاحبه استخدامی مهندس مکانیک نمونه سوالات استخدامی , ... چون رشته مهندسی مکانیک در برگیرنده تمامی علوم , مکانیک ، شیمی ، رسم فنی , مصاحبه با دانشجوی .

سوالات تولید فنی - ciros

edudesigns.eu/3845_سوالات-تولید-فنی.html
Translate this page
May 1, 2018 - مکانیک خودرو, دین و زندگی ۳ · ریاضی ۳ · اجزای ماشین · رسم فنی ... در ادامه تولید و انتشار نمونه سوالات استخدامی صندوق تامین خسارتهای بدنی اینبار ...

نمونه سوالات نقشه کشی ساختمان همراه با پاسخ نامه - زیور فایل: دانلود فایل ...

www.zivarfile.ir/6268-نمونه-سوالات-نقشه-کشی-ساختمان-همراه-با/
Translate this page
Jun 22, 2017 - نمونه سوالات رسم فنی و نقشه کشی - کتابخانه الکترونیکی پیام نور ... 1700 نمونه سوال عمومی استخدامی شهرداری ها همراه با پاسخنامه 250 نمونه سوال ...

دروازه مهندسی مکانیک پی دی اف هدف - خرد کردن

www.serviceteam-almere.nl/.../دروازه-مهندسی-مکانیک-پی-دی-اف-هد...
Translate this page
نمونه سوالات مصاحبه استخدامی مهندسی مکانیک pdf , فایل پی دی اف به , هدف ما از در . .... مهندسی مکانیک ساخت و تولید آموزش رسم فنی توسط جزوه فایل پی دی اف اساتید ...

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز نقشه کشی معماری آموزش و پرورش

naserdl.gsmland.ir/naserdl/13891/html
Translate this page
Mar 16, 2018 - دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز نقشه کشی معماری آموزش و پرورش: ناصر ... یابی، انواع برش، کادر، جدول و دیگر موضوعات رسم فنی دچار مشکل هستید؟

نمونه سوالات عمومی استخدام آموزش و پرورش (سری ک) | مرکز مشاوره تلفنی ...

moshaverenovin.com/نمونه-سوالات-عمومی-استخدام-آموزش-پرو-8/
Translate this page
May 1, 2018 - " نمونه سوالات عمومی استخدام آموزش و پرورش (سری ک) " اطلاعات جامعی از سوالات عمومی سال های گذشته را در اختیار داوطلبان قرار می دهد. آزمون استخدامی ...

[PDF]نمونه سوال ICDL

shr.umsha.ac.ir/uploads/nemunesoal-icdl.pdf
Translate this page
کدام چاپگر قادر به رسم تصاویر گرافیکی نیست؟ ..... می خواهیم دقیقا عین عبارت نام فنی و حرفه ای در نتایج جستجو باشد ، از کدام روش استفاده می کنیم؟ -1. " فنی و ...

سوال فنی مهندسی پل - سنگ شکن فکی برای فروش

www.norsale.eu/987/سوال-فنی-مهندسی-پل.html
Translate this page
کتاب فنی و حرفه ای این کتاب بیش از ۲۴۰۰ سوال از آزمون های استخدامی نتایج نظام ... دانلود نمونه سوال پیام نور رسم فنی و نفشه کشی ساختمان رشته بانک سوالات ...

دانلود سوال امتحان نهایی رسم فنی تخصصی خرداد 97 - دانلود نمونه سوالات

soaljadid.ir › سوال خرداد 97
Translate this page
May 20, 2018 - کاربر سایت۴ خرداد ۱۳۹۶٫ چرا سوال رسم فنی نهایی مکایک امروز رو نمی‌زارید. .... ۷ خرداد ۱۳۹۶ – نمونه سوالات تخصصی استخدامی آموزش پرورش – نمونه …

سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97

www.medu97.ir/سوالات-استخدامی-آموزش-و-پرورش-97/4
Translate this page
سوالات استخدامی 97 آموزش و پرورش رسم فنی و نقشه کشی عمومی ساختمان، سوالات استخدامی 97 آموزش و پرورش تکنولوژی قالب بندی و آرماتور، سوالات استخدامی 97 ...

جواب تمرینات رسم فنی تخصصی رشته ساخت و تولید صفحه 216 کتاب ...

justarticle.softhd.ir/justarticle/10946/html

Searches related to سوالات استخدامی رسم فنی

منابع آزمون استخدامی هنرآموز نقشه کشی معماری

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته معماری

منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته معماری

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی تخصصی هنر آموز نقشه کشی معماری

سوالات استخدامی معماری آموزش و پرورش

سوالات آزمون استخدامی هنرآموز نقشه کشی معماری

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf

Tehran, Tehran Province - From your searc

4988514382

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۷ ، ۰۸:۳۰
مهناز افشاری

توضیحات آموزش تاسیس مهد کودک

اگر میخواهید مهد کودک تاسیس کنید پس این مطالب را مطالعه کنید ...


ی-متقاضیان-تاسیس-مه...

Jan 25, 2015 - معاون اموارجتماعی بهزیستی استان مرکزی خبرداد : مصاحبه تخصصی از متقاضیان تا سیس مهد کودک دربهزیستی برگزار میگردد.عبدالکریم یادگاری ...

نمونه سوالات مصاحبه مهد کودک | سوالات مصاحبه استخدامی دولتی با جواب

soalmosahebe.ir/نمونه-سوالات-مصاحبه-مهد-کودک/1523
Translate this page
Jan 9, 2018 - نمونه سوالات مجوز مهد کودک – سوالات مصاحبه برای مجوز مهد … iranimag.ir/detail/2955026/article/16. » :: نمونه سوالات تخصصی عمران + استخدامی ...

برگزاری آزمون های شفاهی و مصاحبه تخصصی برای متقاضیان مجوز مهد کودک

www.yjc.ir › اجتماعیشهری
Translate this page
Jul 7, 2013 - مسئول کودکان و نوجوانان بهزیستی استان اص

مطمئنم تایید میکنید که یکی از مشکلات جدی سر راه کسانی که میخواهند مهد کودک خصوصی خود را تاسیس کنند، نبود منبعی برای کسب اطلاعات و پرسش در مورد مشکلاتی است که در فرایند تاسیس مهد کودک پیش می آید است.

با استفاده از آموزش که در تیم مهدیاب ضبط و نوشته شده، شما میتوانید در کوتاه ترین زمان ممکن، به رویای خود یعنی تاسیس مهد کودک دست پیدا کنید.

با یک بررسی ساده متوجه میشوید که تاسیس مهد کودک پیش نیاز های فراوانی دارد و اگر هر یک از آن ها را آماده نداشته باشید زمان زیادی از شما خواهد گرفت، همچنین به مراکز مختلفی باید سر بزنید که اگر ندانید ترتیب مراجعه به هر کدام چیست، هزینه های زیادی از نظر زمان و رفت و آمد برای شما خواهد داشت.

 

آموزش ۰ تا ۱۰۰ تاسیس مهد کودک که هم اکنون در صفحه آن حضور دارید حاصل تجربیات افرادی است که یک یا چند بار این مراحل را طی کرده اند و بار ها به مشکل خورده اند تا مسیر درست را پیدا کنند، ما آن تجربیات را در قالب چندین فایل صوتی ضبط شده و متنی در اختیار شما خواهیم گذاشت.

مطمئنم تایید میکنید هر لحظه ای که می‌گذرد هزینه ای است که می‌پردازید و این هزینه ها به تدریج جمع شده و میلیون ها تومان پول از دست خواهد رفت پس زود تر اقدام کنید و به جای صرف زمان برای پیدا کردن راه تاسیس مهد کودک این کار را به ما بسپارید و زمان خود را که بزرگ ترین سرمایه شماست در ثبت نام و کسب درآمد از مهد کودک خود صرف کنید!


 نقشه راه تاسیس مهد کودک را در این آموزش به شما خواهیم داد !

به کمک این آموزش دیگر می‌دانید از کجا شروع کنید و در کجا کار را به پایان برسانید و دیگر دغدغه و سوالی برای شما باقی نخواهد ماند!

 

 زمان، با ارزش‌ترین سرمایه شماست

تاسیس مهد کودک اصولی دارد که در صورت عمل به آن ها می‌توانید بدون از دست دادن زمان آن را انجام دهید!

نگران از این اتاق، به آن اتاق رفتن در سازمان های دولتی و کاغذ بازی های اداری هستید ؟

با تهیه آموزش پیش روی دقیقا خواهید دانست به کدام سازمان و اتاق بروید تا مجوز را دریافت کنید و دیگر دغدغه‌ای از این بابت نخواهید داشت!

 

 همچون یک مشاور شخصی در کنار شما

این آموزش آنلاین همچون یک راهنما در کنار شما خواهد بود و در هر مرحله می‌توانید به آن مراجعه و کارهای لازم را به کمک آن انجام دهید، تجربیات دیگران به شما کمک می‌کند از مشکلاتی که ممکن است برایتان پیش بیاید جلوگیری کنید!

 

 مواردی که در این آموزش به آن ها با جزئیات کامل پرداخته شده است:

( شما برای تاسیس مهد کودک باید مطالب زیر را به صورت کامل بدانید تا به مشکل بر نخورید!)

 فراخوان برای تاسیس مهد کودک چیست ؟

 شرایط و تحصیلات موسس و مسئول فنی

 موافقت اصولی چیست و مدارک مورد نیاز دریافت آن چه چیز هایی است ؟

 مجوز یا پروانه فعالیت

 سرمایه لازم و میزان برگشت سرمایه: اطلاعاتی جامع در مورد این که چطور بفهمیم به چه میزان سرمایه برای تاسیس مهد کودک نیاز داریم و میزان بازگشت سرمایه مان چقدر خواهد بود!

 رتبه بندی و ستاره مهد کودک

 

 در این جا برای رفع این مشکل و تاسیس مهد کودک ۳ راه حل برای شما آورده ایم:

  راه حل ۱) شما می‌توانید خودتان به سازمان بهزیستی کشور سر بزنید و مراحل تاسیس مهد کودک را کاملا تجربی پیش ببرید

  راه حل ۲) می‌توانید مشاوری پیدا کنید و از آن مشاور که تازه مهد کودک خود را تاسیس کرده راهنمایی بگیرید!

  راه حل ۳) شما می‌توانید آموزشی که هم اکنون در صفحه آن حضور دارید تهیه کنید ! (توضیحات در ادامه)

 

همانطور که میدانید هر یک از راه هایی که در بالا مطرح شد دارای مشکلات مربوط به خود هستند که می توانید در زیر بخوانید:

 

 مشکل راه حل شماره ۱: زمان بسیار زیادی می‌برد تا شما متوجه شوید که چطور مهد کودک خود را تاسیس کنید، زیرا مراحل مختلفی دارد که باید به صورت متوالی و یا موازی پیش برود اگر از این مراحل اطلاع نداشته باشید مسلما زمان بسیار زیادی را از دست خواهید داد و این ممکن است برای شما هزینه های سنگینی را در بر داشته باشد!

 مشکل راه حل شما ره ۲: این که بگردید یک فرد مورد اطمینان پیدا کنید خودش زمان زیادی میبرد و آن فرد هم مسلما مبلغ بسیار بالایی را درخواست خواهد کرد، می‌توانید نمونه آن را در تصویر زیر ببینید که از شخصی ۱۰۰۰۰۰۰ تومان (یک میلیون) دریافت کرده اند تا چند راهنمایی جزئی کنند!

 

 مزایا و تمایز راه حل ۳:

پیشنهاد ما به شما استفاده از راه حل ۳ و تهیه آموزش ۰ تا ۱۰۰ تاسیس مهد کودک از همین صفحه است، چون این آموزش از طریق مصاحبه با چندین موسس مهد کودک آماده شده است و تک تک مراحل توسط مصاحبه های حضوری توسط کارشناسان مهدیاب در اداراتی همچون اداره بهزیستی آماده شده و مراحل مورد نیاز برای دریافت مجوز در آن آورده شده است.

 

این آموزش آنلاین یک نقشه راه برای رسیدن به مجوز تاسیس مهد کودک است و به شما کمک میکند تا در سریع ترین زمان ممکن مجوز مهد کودک خود را دریافت کنید و به رویای داشتن مهد کودک برای نگهداری و آموزش کودکان دست پیدا کنید و از دیدن شادی و بازی بچه ها در آن لذت ببرید!

 

پس از مطالعه این آموزش با خیال راحت می‌توانید مهد کودک خود را در کمترین زمان ممکن تاسیس کنید و از دیدن بچه ها در محیط مهد کودک خود لذت ببرید !

 


 به شما قول می‌دهیم ...

با تهیه این آموزش هیچ سوال کلیدی در مورد تاسیس مهد کودک برای شما باقی نخواهد ماند و یکی از مشکلات شما برای تاسیس مهد کودک که نبود اطلاعات به زبان ساده و روان است، رفع خواهد شد. در ضمن با تهیه این آموزش شما به بخش پشتیبانی کارشناسان مهدیاب دسترسی خواهید داشت تا در صورتی که ابهامی داشتید، آن را مطرح کنید و پاسخ بگیرید.

 

 نکاتی که هیچ کس به شما نخواهد گفت!

در این آموزش نکاتی را در مورد تاسیس و گرفتن مجوز تاسیس مهد کودک به شما خواهیم گفت که در هیچ جا نوشته و گفته نشده و هر کسی حاضر به گفتن آن به شما نیست! اما در این آموزش ما تمام نکات لازم برای دریافت مجوز در سریع ترین زمان ممکن را بیان کرده ایم!

 

 پیتزا مبلغی معادل یک پیتزا !

مبلغی که بابت تهیه این آموزش می‌پردازید کمتر از قیمت یک پیتزا غذای مهد است ! اما به کمک آن می‌توانید مهد کودک خود را تاسیس کنید و با درآمد ماهیانه قابل توجه خود کل اقوامتان را هر هفته به صرف پیتزا دعوت کنید ! یا پیتزای مورد علاقه‌تان را پشت میز مدیریت مهد کودک خودتان نوش جان کنید !

 

 نظرات مشتریان

در تصاویر زیر میتوانید نظرات تعدادی از کسانی که از این آموزش استفاده کرده اند را مشاهده کنید:

    

 

چطور شد که این آموزش را آماده کردیم ؟

طی ۶ سال گذشته از سوالاتی که بیشترین تکرار را داشت، نحوه تاسیس مهد کودک بود، به همین علت ما در تیم مهدیاب تصمیم به آماده سازی این آموزش گرفتیم و به کمک افرادی که به تازگی مهد کودک خود را تاسیس کرده اند و یا قبلا مجوز گرفته اند و اکنون مجوز خود را تمدید کرده اند این آموزش را آماده کردیم، تا شما عزیزان بتوانید با استفاده از تجربیات این کارشناسان مهد کودک خود را در کمترین زمان ممکن تاسیس کنید و دیگر مشکلات "مطرح" از این اتاق به آن اتاق رفتن در سازمان های دولتی را نداشته باشید!

 

ما هم مثل شما میخواستیم مهد کودک تاسیس کنیم، و از مشکلات آن با خبر بودیم و نبود اطلاعات خیلی ما را اذیت کرد و زمان زیادی را از دست دادیم، برای همین این راهنمای جامع را آماده کردیم تا شما خیلی راحت تر مهد کودکتان را تاسیس کنید!

 

 

۱۰۰٪ گارانتی اثربخشی

این آموزش آنلاین ۰ تا ۱۰۰، به صورت کامل شما را در مسیر تاسیس مهد کودک همچون یک مشاور همراهی خواهد کرد، باید ها و نباید ها را به شما خواهد گفت و کاملا تست شده است؛ پس، از محتوای آموزش میتوانید آسوده خاطر باشید که به سرعت شما را به هدف خواهد رساند.

با این حال برای این که حسن نیت خود را به شما ثابت کنیم، در صورت عدم رضایت شما مبلغ پرداختی به صورت کامل و ۱۰۰٪ تا سه ماه پس از خرید محصول بدون هیچ پرسشی و با احترام به شما باز گردانده خواهد شد !

 

 آیا با خرید این محصول هدیه هم دریافت میکنم ؟

 بله قطعا ما به شما هدایایی را تقدیم خواهیم کرد!

هدایای همراه این آموزش مواردی است که در زمان تاسیس و بعد از برای شما مفید خواهد بود و کمک می‌کند تا از یک سری قوانین پیش از این که کاری انجام دهید با خبر باشید تا در رتبه بندی و تعیین شهریه مهد کودک به شما کمک کند!

 

 هدیه شماره ۱:

- دستورالعمل ارزشیابی و ارتقا کیفیت مهد کودک (جهت تعیین تعداد ستاره های مهد کودک) سال ۱۳۹۶

 هدیه شماره ۲:

- قوانین شهریه و میزان شهریه دریافتی برای گروه‌های سنی مختلف و ساعات نگهداری

 هدیه شماره ۳:

- آیین نامه مقررات بهداشتی مهد کودک ها

 

۸۰ درصد تخفیف برای ۳۰ نفر اول که این آموزش را تهیه می‌کنند !

قیمت این آموزش ۵۹ هزار تومان اما برای شما که جزو ۳۰ نفر اول ثبت نام کنندگان هستید با [۸۰ درصد تخفیف]  ارائه می‌شود یعنی فقط ۱۱۸۰۰ تومان‌!

برگزارکنندگان

مهدیاب

مهدیاب

مرجع مهد کودک های ایران

مهدیاب مرجع مهد کودک های ایران است و فعالیت آن از سال ۱۳۹۰ تا امروز در زمینه معرفی و بررسی مهد کودک ها و خانه های بازی بوده است.

سوالات متداول

آیا مطالب و نکات این آموزش جدید است ؟
این آموزش در خرداد سال ۱۳۹۶ آماده شده و کاملا به روز است.
این آموزش برای چه کسانی است ؟
این آموزش برای هر شخصی که میخواهد مهد کودک خود را تاسیس کند آماده شده است
چه مطالبی در این آموزش مطرح می‌شود ؟
به صورت کامل تمام مراحل تاسیس مهد کودک، مدارک و شرایطی که نیاز دارید مطرح شده به طوری که حرف گفته نشده و سوال بی پاسخ برای شما نخواهد گذاشت
این آموزش توسط چه کسی آماده شده ؟
این آموزش در تیم مهدیاب زیر نظر چندین موسس مهد کودک و کسانی که به تازگی مهد کودک خود را راه اندازی کرده اند و از قوانین و روش های جدید اطلاع دارند آماده شده است.
چرا این آموزش مفید است ؟
این آموزش در تیم مهدیاب تهیه شده است با توجه به روابطی که ما با مدیران مهد کودک هایی که تازه تاسیس شده اند داریم و کارشناسانی که داریم توانستیم با توجه به قوانین و شرایط حال حاضر این آموزش بسیار کاربری را برای شما آماده کنیم، به همین دلیل این آموزش برای کسانی که قصد تاسیس مهد کودک دارند مفید است.
آموزش چطور به دست من خواهد رسید ؟
آموزش پس از خرید به ایمیل شما ارسال خواهد شد، پس ایمیل خود را به صورت صحیح وارد کنید، اگر ایمیل نداشتید و ایمیل وارد نکرده بودید بلافاصله به تلگرام شما ارسال خواهد شد.
پس از گذراندن این آموزش با چه چیز هایی آشنا خواهم شد ؟
- فراخوان بهزیستی چیست و طریقه اعلام آن - با چه رشته، میزان تحصیلات و سن می توان اقدام به دریافت مجوز تاسیس مهد کودک کرد؟ - آیا رشته غیر مرتبط با گذراندن دوره ها می تواند برای دریافت مجوز یا مسئول فنی اقدام کند؟ - دوره های فوق را چه مجموعه ای برگزار می کند و مدت زمان و هزینه و منابع آزمون چیست؟ - موافقت اصولی چیست، چه مدارکی نیاز دارد و چقدر زمان می‌برد؟ - چقدر زمان میبرد تا مهد کودکم را راه اندازی کنم؟ - امکان خرید و فروش و واگذاری مجوز وجود دارد؟ - چه سرمایه ای برای تاسیس مهد کودک نیاز است و چه درآمد می توان داشت؟ - و پاسخ به بسیاری سوالات کلیدی دیگر …
#مهدکودک#تاسیس_مهدکودک
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۷ ، ۲۲:۵۰
مهناز افشاری

شما حتما دنبال تاسیس مهد کوک هستید که وارد این صفحه شدید، در این جا توضیحات نسبتا کاملی در مورد مقدمات تاسیس مهد کودک و کار هایی که باید انجام دهید نوشته ایم که دانستن آن‌ها ضرور است پس حتما مطالب این صفحه را مطالعه بفرمایید.

در مطلب موافقت اصولی را توضیح دادیم، موسس مهد کودک و مسئول فنی مهد کودک (مدیر داخلی مهد کودک) را معرفی کردیم و راهنمایی کردیم که شرایط موسس و مسئول باید فنی مهد کودک چه چیزی باشد و دوره‌های مربوطه که باید شرکت کنید تا مدارک را دریافت کنید را قرار داده‌ایم.

 یس-مه...

 موافقت اصولی تاسیس مهد کودک چیست؟

موافقت‌نامه‌ای است که پس از طی مراحل پیش‌بینی‌شده در دستورالعمل عمومی توسط کمیسیون ماده 26 استان بااعتبار یک‌ساله برای متقاضیان صادرمی‌گردد تا نسبت به آماده نمودن ساختمان، تجهیز و تأمین نیروی انسانی موردنیاز و کسب تائیدی‌های لازم اقدام نماید. شایان‌ذکر است اعتبار موافقت اصولی یک‌بار به مدت 6 ماه قابل تمدید است.
 

 این مطلب را از دست ندهید: می‌خواهم مهد کودک خودم را ثبت کنم!

 


 موسس مهد کودک کیست؟

به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌گردد که پس از طی مراحل پیش‌بینی‌شده موفق به دریافت موافقت اصولی و سپس پروانه فعالیت می‌گردد.

شما به عنوان موسس مهد کودک باید دوره آموزشی موسسین مهد کودک را بگذرانید، برای اطلاع از شرایط و ثبت نام در کلاس‌ها روی لینک زیر کلیک کنید:

ثبت نام دوره آموزشی موسسین مهد کودک جهاد دانشگاهی

 


 مسئول فنی مهد کودک کیست؟ 

فرد مؤنث واجد شرایطی است که از طرف مؤسس (حقیقی یا حقوقی)، به سازمان بهزیستی استان معرفی تا پس از تائید کمیسیون استان برای آن فرد پروانه مسئول فنی صادر و در مهد کودک مربوطه مطابق با این دستورالعمل انجام‌وظیفه نماید.
 

برای این که مسئول فنی مهد کودک شوید اولا باید شرایط لازم را دارا باشید دوما در دوره آموزشی مسئول فنی مهد کودک جهاد دانشگاهی شرکت کنید و مدرک آن را دریافت کنید!

- می‌خواهید در این دوره شرکت کنید ولی نمی‌دانید چطور ؟ روی لینک زیر کلیک کنید:

ثبت نام دوره آموزشی مسئول فنی مهد کودک جهاد دانشگاهی

 


 پروانه فعالیت مهد کودک چیست؟

مجوزی است که برای شروع و تداوم فعالیت مهدکودک پس از تجهیز و تأمین و معرفی نیروی انسانی موردنیاز بااعتبار سه‌ساله صادر می‌گردد.

 

 می‌خواهید مهد کودک تاسیس کنید ؟ روی لینک زیر کلیک کنید 

می خواهم مهد کودک خودم را تاسیس کنم !

 

 نحوه تأسیس مهد کودک و شرایط عمومی مؤسس

- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی تصریح‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
- عدم اعتیاد به مواد مخدر
- عدم سوءپیشینه کیفری
- داشتن تائیدیه صلاحیت فردی حراست
- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت برای برادران
- برخورداری از سلامت جسم و روان به تائید روان‌پزشک معتمد سازمان
- داشتن تائیدیه گزینش برای انتخاب اصلح
- شرایط اختصاصی مؤسس
- دارا بودن تحصیلات کارشناسی یا بالاتر
- طی دوره‌های آموزشی مطابق با دستورالعمل آموزشی

در صورت فقدان متقاضیان با مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر، افراد دارای مدرک تحصیلی کاردانی می‌توانند متقاضی تأسیس روستا مهد و یا متقاضی تأسیس مهدکودک در مناطق کم برخوردار شهری باشند.

 

 این مطلب را از دست ندهید: تعریف انواع مهد کودک ها

 

 تبصره ۱:

برای اشخاص حقوقی باید حداقل دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره دارای مدرک تحصیلی کارشناسی باشند.
 
 تبصره ۲:

هشت سال سابقه کار مرتبط برای کارکنان بازنشسته یا بازخرید سازمان بهزیستی که حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم باشند معادل مدرک کارشناسی محسوب می‌گردد.
 
 تبصره ۳:

مؤسسین که دریک استان دارای مهدکودک فعال بوده و پروانه فعالیت آن‌ها دارای اعتبار است و قصد جابجایی به استان دیگر را داشته باشند فقط ازلحاظ شرایط مدرک تحصیلی مندرج در این دستورالعمل معاف بوده و مدرک تحصیلی زمان اخذ مجوز قبلی ملاک عمل خواهد بود.
 
 تبصره ۴:

متقاضیان تأسیس مهدکودک که عضو بسیج و حداقل دارای 4 سال سابقه همکاری فعال با بسیج داشته باشند (با تأییدیه کتبی از بسیج) در شرایط مساوی از اولویت اخذ مجوز برخوردارند.

 

 می‌خواهید مهد کودک تاسیس کنید ؟ روی لینک زیر کلیک کنید 

می خواهم مهد کودک خودم را تاسیس کنم !

 

 شرایط عمومی مسئول فنی مهد کودک چه چیز هایی است ؟

- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
- عدم اعتیاد به مواد مخدر
- عدم سوءپیشینه کیفری
- داشتن تائیدیه صلاحیت فردی حراست
- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت برای برادران
- برخورداری از سلامت جسم و روان به تائید روان‌پزشک معتمد سازمان داشتن تائیدیه

 این مطلب را از دست ندهید: دوره آموزشی مسئول فنی مهد کودک جهاد دانشگاهی

 شرایط اختصاصی مسئول فنی مهد کودک طی دوره‌های آموزشی مطابق با دستورالعمل آموزشی دارا بودن یکی از شرایط تحصیلی ذیل:

- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته پیش‌دبستانی

- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های روان‌شناسی، علوم اجتماعی فقط با گرایش مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی، علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی، مدیریت آموزشی، آموزش ابتدایی و کودکیاری با شش ماه سابقه کار آموزش رسمی در مهدهای کودک با تائید کمیته تخصصی و یا گذراندن 100 ساعت کارورزی در مهدهای کودک با تائید بهزیستی استان.

- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های علوم قرآنی، الهیات یا سطح حوزوی معادل با یک سال سابقه کارآموزشی در مهدهای کودک با تأیید کمیته تخصصی و یا گذراندن 300 ساعت کارورزی در مهدهای کودک.

- دارندگان رتبه‌های اول تا سوم کشوری و بین‌المللی در رشته‌های مختلف قرآنی با دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در سایر رشته‌ها به انضمام تائیدیه مراجع ذیصلاح، جهت تأسیس مهدکودک قرآنی با شش ماه سابقه فعالیت و یا 100 ساعت کارورزی.

- در صورت فقدان متقاضیان با مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر، افراد دارای مدرک تحصیلی کاردانی می‌توانند متقاضی تأسیس روستا مهد و یا متقاضی تأسیس مهدکودک در مناطق کم برخوردار شهری باشند.

 

- می‌خواهید در این دوره شرکت کنید ولی نمی‌دانید چطور ؟ روی لینک زیر کلیک کنید:

ثبت نام دوره آموزشی مسئول فنی مهد کودک جهاد دانشگاهی

 

 تبصره ۱:

هشت سال سابقه کار مرتبط برای کارکنان بازنشسته یا بازخرید سازمان بهزیستی که حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم و چهار سال سابقه کار مرتبط برای دارندگان مدرک کارشناسی غیر مرتبط معادل مدرک کارشناس مرتبط محسوب می‌گردد.

 
 تبصره ۲:

مدیران مؤسس یا مدیران مهدهای کودک خصوصی که قبل از تصویب و ابلاغ ای ن دستورالعمل موفق به دریافت ابلاغ مدیریت‌شده‌اند، به‌شرط دارا بودن سایر شرایط مقرر، ازنظر مدرک تحصیلی مشمول مقررات این دستورالعمل نخواهند بود.
 
 تبصره ۳:

تمدید پروانه فعالیت روستا مهدهایی که روستای موردنظر ازلحاظ تقسیمات کشوری به منطقه شهری تبدیل‌شده باشد بلامانع بوده و مدیران مؤسس یا مدیران روستا مهد که قبل از تصویب و ابلاغ این دستورالعمل موفق به دریافت پروانه فعالیت شده‌اند، به‌شرط دارا بودن سایر شرایط مقرر، ازنظر مدرک تحصیلی مشمول مقررات این دستورالعمل نخواهند بود، مشروط به راین که تمامی دوره‌های آموزشی را مطابق با دستورالعمل آموزشی گذرانده باشند.
 
 تبصره ۴:

مسئول فنی (مدیر) مهدکودک تا پایان 60 سالگی مجاز به ادامه فعالیت می‌باشند و در پایان سن مذکور باید فرد واجد شرایط دیگری به‌عنوان مسئول فنی معرفی گردد.

 
 تبصره ۵:

مسئولین فنی که دریک استان دارای مهدکودک فعال بوده و پروانه فعالیت آن‌ها دارای اعتبار است و قصد جابجایی به استان دیگر را داشته باشند فقط ازلحاظ شرایط مدرک تحصیلی مندرج در این دستورالعمل معاف بوده و مدرک تحصیلی زمان اخذ مجوز قبلی ملاک عمل خواهد بود.
 
 تبصره ۶:

متقاضیان انتقال مهدکودک از روستا به شهر در صوت موافقت کمیته تخصصی استان (با در نظر گرفتن عملکرد مدیر روستا در زمان فعالیت و تلاش وی در جذب کودکان و این‌که قبل از موافقت با انتقال روستا مهد باید فرد واجد شرایط دیگری در روستای موردنظر روستا مهد دایر نماید و به عبارتی روستا مهد در روستای مذکور تعطیل نگردد) ازلحاظ مدرک تحصیلی باید واجد شرایط زیر باشند:

 
- دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم با داشتن حداقل 7 سال سابقه فعالیت به‌عنوان مدیر روستا مهد

- دارندگان مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم غیر مرتبط با داشتن حداقل 5 سال سابقه فعالیت به‌عنوان مدیر روستا مهد

- دارندگان مدرک تحصیلی فوق پیلم مرتبط (پیش‌دبستانی، مربیگری و ...) و کارشناسی غیر مرتبط با داشتن حداقل 3 سال سابقه فعالیت به‌عنوان مدیر روستا مهد.
 

 این مطلب را از دست ندهید: دوره آموزشی مسئول فنی مهد کودک جهاد دانشگاهی

 

 شرایط عمومی مربی مهد کودک

- کلیه شرایط لازم ذکرشده دربند فوق

- دارا بودن حداقل 20 و حداکثر 60 سال سن

 


 شرایط اختصاصی مربی مهد کودک

- دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا بالاتر با اولویت رشته‌های مربی کودک و پیش‌دبستانی

- افرادی که دارای حداقل تحصیلات دیپلم بوده و همچنین دارای یک سال سابقه فعالیت در مهد کودک باشند در صورت داشتن سایر شرایط می‌توانند مربی مهدکودک باشند.

- داشتن گواهی گذراندن دوره آموزشی مطابق دستورالعمل آموزشی

 


 ترکیب و تعداد نیروی انسانی مورد نیاز مهد کودک

- یک نفر مسئول فنی به‌عنوان مدیر
- یک نفر مربی مهدکودک به ازای هر 10 کودک شیرخوار، 15 کودک نوپا، یا 15 کودک نوباوه.
- یک نفر کمک‌مربی مهدکودک به ازای هر 10 کودک شیرخوار، 15 کودک نوپا، یا 15 کودک نوباوه.
- به ازای هر 10 کودک شیرخوار یک نفر مراقب
- یک نفر خدمتگزار به ازای هر 50 کودک
- یک نفر آشپز برای مهدهای کودک تمام‌وقت، شبانه، شبانه‌روزی و ...
- یک نفر کمک‌آشپز برای مهدهای کودک تمام‌وقت، شبانه و شبانه‌روزی با ظرفیت بیش از 100 کودک
- روانشناس و کارشناس بهداشت به‌صورت پاره‌وقت یک‌بار در ماه

 

 مدارک موردنیاز برای دریافت موافقت اصولی اشخاص حقیقی

- فرم درخواست تکمیل‌شده موافقت اصولی
- تصویر تمامی صفحات شناسنامه
- تصویر کارت ملی
- دو قطعه عکس پرسنلی
- تصویر گواهی وضعیت نظام‌وظیفه برای برادران (برابر اصل)
- اصل گواهی عدم سوءپیشینه کیفری
- اصل گواهی عدم اعتیاد
- تائیدیه صلاحیت فردی از ادارات اماکن
- تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی (برابر اصل)
- تائیدیه صلاحیت فردی از حراست
- اصل گواهی دوره آموزشی مطابق با دستورالعمل آموزشی

 

 این مطلب را از دست ندهید: معرفی ۱۰ مهد کودک شگفت‌انگیز دنیا به همراه عکس (قسمت دوم)

 

 تبصره:

موافقت اصولی و پروانه فعالیت برای متقاضیانی که اقلیت‌های مذهبی می‌باشند با تائید حراست سازمان و به‌صورت متمرکز توسط سازمان بهزیستی کشور صادر خواهد شد.

 

 می‌خواهید مهد کودک تاسیس کنید ؟ روی لینک زیر کلیک کنید 

می خواهم مهد کودک خودم را تاسیس کنم !

 

 مدارک موردنیاز برای دریافت موافقت اصولی اشخاص اشخاص حقوقی

- فرم درخواست تکمیل‌شده موافقت اصولی
- پروانه تأسیس معتبر از سازمان بهزیستی
- شماره ثبت از اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
- درج موضوع تأسیس مهدکودک در اهداف اساسنامه
- آخرین آگهی تغییرات اساسنامه در روزنامه رسمی کشور
- تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره (برابر اصل)
- پروانه فعالیت (حقیقی و حقوقی)
- فرم درخواست تکمیل‌شده پروانه فعالیت
- دارا بودن موافقت اصولی جهت اشخاص حقیقی و حقوقی
- دو قطعه عکس پرسنلی متقاضی حقیقی و رئیس هیئت‌مدیره متقاضی حقوقی
- تاییدیه دفتر فنی و مهندسی در خصوص مکان مهدکودک
- تاییدیه انتظامی ترافیکی در خصوص مکان مهدکودک
- تاییدیه اداره بهداشت در خصوص مکان مهدکودک
- تاییدیه مکان مهدکودک توسط کارشناس حوزه کودکان
- تصویر مدرک تحصیلی مرتبط مسئول فنی (برابر اصل)
- گواهینامه آموزشی مطابق با دستورالعمل آموزشی
- تاییدیه گزینش (مؤسس و مسئول فنی)

 

 تبصره:

روستا مهدها از داشتن تائیدیه انتظامی ترافیکی و پرداخت مبلغ تعیین‌شده جهت صدور پروانه فعالیت معاف می‌باشند.
 

 

 مدارک موردنیاز جهت تمدید پروانه فعالیت چه چیز هایی هستند ؟

- فرم درخواست تکمیل‌شده تمدید پروانه فعالیت
- تصویر پروانه فعالیت
- دو قطعه عکس پرسنلی متقاضی حقیقی و رئیس هیئت‌مدیره متقاضی حقوقی
- تاییدیه اماکن در صورت تغییر مکان مرکز
- تائیدیه اداره بهداشت
- تائیدیه معتبر فنی و مهندسی (روستا مهدها از ارائه این تائیدیه معاف می‌باشند)
- تائیدیه کمیته تخصصی در خصوص عملکرد و مکان مرکز در صورت تغییر
- تائیدیه صلاحیت فردی از حراست
- ارائه گواهی دوره‌ای آموزشی که مطابق با دستورالعمل آموزشی گذرانده‌اند
- تاییدیه‌ی عضویت در کانون توسعه وهم یاری مهدهای کودک استان

 


 مدارک موردنیاز جهت دریافت پروانه مسئول فنی چه چیز هایی هستند ؟

- فرم درخواست تکمیل‌شده پروانه مسئول فنی
- تصویر تمامی صفحات شناسنامه
- تصویر کارت ملی
- دو قطعه عکس پرسنلی
- تصویر مدرک تحصیلی مطابق با موارد ذکرشده و برابر اصل
- تائیدیه صلاحیت فردی از حراست سازمان
- اصل گواهی عدم سوءپیشینه کیفری
- اصل گواهی عدم اعتیاد
- تائیدیه صلاحیت فردی از ادارات اماکن
- اصل گواهی دوره آموزشی (مطابق با دستورالعمل آموزشی)

 

 تبصره ۱:

اعتبار پروانه مسئول فنی مهدکودک دو سال است. بدیهی است تاریخ اعتبار پروانه مسئول فنی نباید بیشتر از تاریخ اعتبار پروانه فعالیت مهدکودک باشد.
 
 تبصره ۲:

چنانچه دارنده موافقت اصولی و مسئول فنی یک نفر باشند، نیازی به ارائه مجدد مدارک شخص نیست و پروانه مسئول فنی برای افراد مذکور برای 3 سال صادر خواهد شد.

 

باز هم به شما تبریک می‌گوییم، شما اکنون با مراحل تاسیس مهد کودک آشنا شدید اکنون برای شما موسس و مدیر آینده مهد کودک یک پیشنهاد ویژه و رد نشدنی داریم، یک راهنمای کامل و جامع در مورد تاسیس مهد کودک آماده کرده ایم که با کلیک بر روی این لینک  می‌توانید به آن دسترسی داشته باشید، این صفحه مخصوص خوانندگان و مخاطبان این مقاله یعنی شما آماده شده،

پس فرصت را از دست ندهید و همین حالا وارد شوید و از این راهنمای جامع و ارزشمند استفاده کنید.

 

 می‌خواهید مهد کودک تاسیس کنید ولی نمی‌دانید چطور ؟ روی لینک زیر کلیک کنید http://mahdyab.ir/pages/15-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

« می‌خواهم مهد کودک خودم را تاسیس » 

 

پیشنهاد می‌کنم لینک های زیر را هم ببینید، حتما به دردتان خواهد خورد چون به دنبال تاسیس مهد کودک هستید!

سرمایه لازم برای تاسیس مهد کودک

- آگهی استخدام مهد کودک

- مراحل تأسیس و راه‌اندازی مهد کودک

- آیین‌نامه مقررات بهداشتی مهد کودک ها

- معرفی ۱۰ مهد کودک شگفت‌انگیز دنیا به همراه عکس (قسمت اول)

- معرفی ۱۰ مهد کودک شگفت‌انگیز دنیا به همراه عکس (قسمت دوم)

- اگر مهد کودک دارید و می‌خواهید آن را در لیست مهد کودک های مهدیاب ثبت کنید اینجا کلیک کنید

- لیست مهد کودک های سه ستاره تهران

- لیست مهد کودک های ستاره دار

- مدارک لازم برای تاسیس خانه بازی

- شرایط تاسیس مهد کودک خصوصی

- طرح توجیهی راه اندازی مهد کودک

 

ثبت مهد کودک

 نقشه‌ی راه رسیدن به مجوز تاسیس مهد کودک

راهنمای صفر تا صد تاسیس مهد کودک

 

برچسب ها

 • اخبار مهدیاب

 • اخبار

  سلام
  مهدکودک یه بخش دولتی چند ساله با مجوز یه فردی به عنوان مدیر راه اندازی شده و کار می کنه. اما کیفیت مهد رور به روز افت میکنه. مطالب مفید شما را خواندم .لطفا در خصوص استانداردهای تکمیلی دیگر که یه مهد باید داشته باشه از پذیرش نوپا تا دوران پیش دبستان به تفکیک توضیح دهید. به عنوان مثال نظافت، پذیرش کودک بیمار، نحوه دریافت مبالغ ماهانه با توجه به اینکه مکان آب برق تلفن و گاز از بودجه اداره تامین میشه ...

  به این نظر پاسخ بدهید

 • سه سال سابقه مربیگری مهد کودک را دارم به نظرتون توی اموزش پرورش استخدام میشم؟

  به این نظر پاسخ بدهید

  • درود بر شما . آموز ش و پرورش شرایط و قوانین خودش را دارد و رشته مرتبط یکی از این شرایط هست ولی باز هم بهتر هست به خود آموزش و پرورش مراجعه کنید.

   به این نظر پاسخ بدهید

  • درود بر شما . آموز ش و پرورش شرایط و قوانین خودش را دارد و رشته مرتبط یکی از این شرایط هست ولی باز هم بهتر هست به خود آموزش و پرورش مراجعه کنید.

   به این نظر پاسخ بدهید

 • سلام میخواستم بدونم موسس پیش دبستانی اگه مربی استخدام میکنه,شهریه ای که از نو اموزان گرفته میشه بین مربی وموسس تقسیم میشه

  به این نظر پاسخ بدهید

  • خیر مربی به عنوان یکی از پرسنل مهدکودک حقوق می گیرد

   به این نظر پاسخ بدهید

 • سلام برای گرفتن مجوزمهدکودک گذراندن دوره اموزشی و کارورزی برای مدیرلازم است؟

  به این نظر پاسخ بدهید

  • بله باید دوره مربوطه گذرانده شود

   به این نظر پاسخ بدهید

 • مگه در شرایط مسئول فنی ننوشتید جنس مؤنث باید باشه؟ پس کارت پایان خدمت برای برادران دیگه چیه؟؟؟؟

  به این نظر پاسخ بدهید

  • سلام، این راهنمایی هست که سازمان بهزیستی ارائه کرده! اگر به اطلاعات دقیق تری در زمینه تاسیس مهد کودک و شرایط آن نیاز دارید، لطفا در تلگرام به شماره 09391185025 پیام بدید، شما را راهنمایی خواهیم کرد. آی دی تلگرام: MahdyabAdmin@ و لینک تلگرام: https://t.me/MahdyabAdmin

   به این نظر پاسخ بدهید

 • سلام
  همسرم مدیریت گمرکی داره..ایا میتونم مجوز مهد کودک رو بنام همسرم بگیرم ؟ برای اینکه نیاز به دورهای اموزشی جهاد دانشگاهی داشته باشه .؟؟

  به این نظر پاسخ بدهید

  • سلام لطفا بخش نظرات و به دقت مطالعه بفرمایید

   به این نظر پاسخ بدهید

  • سلام لطفا بخش نظرات و به دقت مطالعه بفرمایید

   به این نظر پاسخ بدهید

 • سلام
  من کارشناسی گرافیک دارم ..ایا میتونم محوز مهدکودک رو بگیرم ؟و اگه مجوز رو گرفتم میتونم خودم مهدکودک رو دایر کنم و سرپرستی کنم یانه؟؟ممنون میشم راهنماییم کنید..مرسی

  به این نظر پاسخ بدهید

  • سلام لطفا بخش نظرات و به دقت مطالعه بفرمایید

   به این نظر پاسخ بدهید

 • سلام من کارشناس ict گرایس مخابرات هستم و علاقه به تاسیس و مدیریت مهد کودک هستم و می خوام در رشته کارشناسی ارشد بیش دبستانی تحصیل کنم ، ایا با مدرک کارشناسی ارشد پیش دبستانی و کارشناسی غیر مرتبط اجازه مدیریت دارم یا خیر ، لطفا راهنماییم کنید ، با تشکر

  به این نظر پاسخ بدهید

 • با سلام
  من ارشد علوم شناختی گرایش روان شناسی شناختی دارم.
  آیا با این مدرک میتونم موسس فنی هم باشم؟

  به این نظر پاسخ بدهید

  • سلام باید رشته های مورد پذیرش را از بهزیستی پرس و جو کنید. اما می توانید مجوز را دیافت کنید

   به این نظر پاسخ بدهید

 • سلام . من کارشناسی معماریم سابقه در زمینه مهد کودک ندارم میتونم مجوز مهد بگیرم؟

  به این نظر پاسخ بدهید

  • بله برای دریافت مجوز نیاز به مدرک مرتبط نیست.

   به این نظر پاسخ بدهید

 • با سلام من کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی هستم و قصد دارم مهد بزنم و مدیریت مهد هم با خودم باشه من توی این رشته چند واحد درمورد کودکان پاس کردم ولی رشته من جزو رشته های ذکرشده برای مدیریت مهد نبود
  اگر دوره ها را در جهاد دانشگاهی بگذرونم یتونم خودم مدیرش باشم
  و ضمنا اینکه میخوام کتاب و کتابخوانی بیشتر ترویج بشه که در مورد با رشته خودمه در واقع کافه کتاب و کودک باید چه کار کنم؟

  به این نظر پاسخ بدهید

  • سلام خیر نمی توانید مسئول فنی باشید و فقط می توانید مجوز مهد را دریافت کنید

   به این نظر پاسخ بدهید

 • سلام من دانشجوی کارشناسی ارشد آی تی هستم.ولی خیلی دوست دارم که برای پیش دبستانی مجوز بگیرم.ممکنه راهنمایی کنید که چه زمانی طول میکشه برای گرفتن مجوز؟من در دوره های مربی گری جهاد دانشگاهی شرکت کردم و تا شهریور دوره تمام میشود.و از کجا میتونم پیگیر مجوز شوم؟ممنون

  به این نظر پاسخ بدهید

 • باسلام و عرض ادب
  من فوق لیسانس کامپیوتر هستم و تمایل دارم د ر دوره های مدیریت مهد کودک شرکت کنم و ساکن استان کرمان هستم کجا باید این دوره ها را بگذرانم؟ با تشکر

  به این نظر پاسخ بدهید

 • با سلام آیا کسی که مجوز تاسیس مهد کودک رو داره میتونه مجوز رو بفروشه یا تبدیل کنه به اسم فرد دیگه و پول بگیره آیا این کار قانونی هست
  و ایراد داره ؟،آیا امکان خریدو فروش مجوز مهد وجود داره ممنونم زود جواب بدین یاعلی

  به این نظر پاسخ بدهید

  • خیر شما امکان فروش یا واگذاری مجوز را ندارید و حتی به صورت قانونی امکان اجاره آن را ندارید اما می توانید با یک نفر به عنوان سرمایه گذار به توافق برسید که در ازای استفاده از مجوز شما مبلغی به شما پرداخت شود اما همیشه مجوز به نام شما خواهد بود و شما مسئول مشکلات احتمالی پیش آمده خواهید بود.

   به این نظر پاسخ بدهید

 • سلام دوست عزیز.
  من مطالب بالارو مطالعه کردم. فقط یه چیزی رو درست متوجه نشدم، برای اینکه مسئول فنی مهد کودک بشیم علاوه بر اون دوره ی آموزشی که باید بگذرونیم، باید ۶ ماه سابقه ی کاری در مهد کودک هم داشته باشیم؟

  به این نظر پاسخ بدهید

 • سلام ممنون از پاسخگویی
  سوالم این هست که برای تاسیس مهدکودک یا خانه بازی لازمه مکان، پروانه تجاری داشته باشه یا خیر؟

  به این نظر پاسخ بدهید

 • با سلام
  اینجانب مدرک کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی(گرایش علوم اجتماعی) و کارشناسی ارشد مشاوره گرایش تحصیلی یا همان مدرسه دارم. خواهشمند است بنده را راهنمایی فرمایید که آیا می توانم جهت مسئول فنی(مدیر مهد) که اشاره کردید باید مدرک مرتبط داشته باشد اقدام کنم.
  بی صبرانه منتظر پاسخ شما هستم.

  با تشکر

  به این نظر پاسخ بدهید

 • با عرض سلام من مهندس عمران هستم آیا ممکن است من مهدی کودک بزنم چون علاقه شدیدی به کودکان دارم

  به این نظر پاسخ بدهید

  • سلام، جهت دریافت مجوز نیاز به مدرک مرتبط نیست و فقط باید دور های مربوطه را بگذارانید. لطفا سایز نظرات و پاسخ ها را به دقت مطالعه فرمایید

   به این نظر پاسخ بدهید

 • سلام.من لیسانس علوم تربیتی ام گرایش مدیریت.خیلی علاقه دارم به تاسیس مهدکودک ولی خب اون دوره هایی که میگید و نگذروندم.میشه راهنمایی کنید برای گذروندن دوره ها باید از کجا شروع کنم واینکه چه مدت طول میکشه تا تموم بشه

  به این نظر پاسخ بدهید

  • با سلام، دوره های را معمولا جهاد دانشگاهی برگزار می کند و شرایط و مدت دوره را باید از طریق جهاد دانشگاهی پیگیری کنید

   به این نظر پاسخ بدهید

 • سلام. ممنون میشم درباره مجوز خانه کودک اطلاعاتی در اختیارم بزارین. وام میدن؟ از کجا باید شروع کرد؟

  به این نظر پاسخ بدهید

  • با سلام، اطلاعات زیادی در رابطه با خانه کودک نداریم ولی برخی از خانه های کودک از شهرداری مجوز دارند

   به این نظر پاسخ بدهید

 • سلام من کارشناس لیسانس معماری هستم اگر بنده در دوره های جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران شرکت کنم میتونم مدیریت مهدکودک را به عهده بگیرم؟

  به این نظر پاسخ بدهید

  • متاسفانه در این رابطه اطلاعات دقیقی نداریم

   به این نظر پاسخ بدهید

  • متاسفانه در این رابطه اطلاعات دقیقی نداریم

   به این نظر پاسخ بدهید

 • سلام ببخشید من در رابطه با تاسیس خانه کودک (اسباب بازی) اطلاعات چندانی ندارم میشه راهنماییم کنید.ایا برای راه اندازی خانه کودک هم نیاز به اخذ مجوز هست و تمامی شرایط مهد کودک شامل خانه کودک هم میشود؟؟؟

  به این نظر پاسخ بدهید

  • بله برای راه اندازی خانه بازی هم نیاز به اخذ مجوز است و شرایطش کمی متفاوت با مهدهای کودک هست چون معمولا این مجوز را شهرداری ارائه می دهد و باید به شهرداری مراجعه کنید در مرحله اول

   به این نظر پاسخ بدهید

 • باسلام و خسته نباشید
  با مدرک لیسانس اسناد پزشکی میشه مهد تاسیس کرد لطفا راهنمایی کنید
  باتشکر

  به این نظر پاسخ بدهید

  • با سلام، جهت دریافت مجوز مهدکودک نیاز به مدرک مرتبط نیست اما جهت مدیریت مهد شخص مربوط باید مدرک مرتبط با کودک داشته باشد.

   به این نظر پاسخ بدهید

 • سلام من رشته ام حسابداریه میخواستم ببینم میتونم برای گرفتن مجوز مهد قرآن اقدام کنم اگر میتونم چطور و از کجا باید شروع کنم با سپاس فروان

  به این نظر پاسخ بدهید

  • با سلام، در رابطه با شرایط تاسیس مهد قرآنی اطلاعی نداریم

   به این نظر پاسخ بدهید

 • با سلام در مورد مهد مساحد اطلاعات دقیق میخواهم در مورد ساعت کارش و شهریه ای که باید گرفته شه و اینکه ایا میشه تو یه اتاق در مسجد و یا ابنکه تو حسینیه مسجد مهد مساجد رو تاسیس کرد

  به این نظر پاسخ بدهید

  • با سلام، متاسفانه در این رابطه اطلاعی نداریم

   به این نظر پاسخ بدهید

 • سلام روز بخیر ...من مدرک کارشناسیم مدیریت مالی هستش ولی قصد دارم تا دوسال اینده مهد کودک دایر کنم میدونم که مدرک مرتبط لازم داره به همین دلیل میخوام ارشد رو مدیریت اموزشی بخونم ولی میخوام راهنماییم کنید که به چیا احتیاج دارم چقدر پول احتیاج داره و یه سوال اینکه اگه جواز به اسم خودم باشه میشه مدیر فنی هم خودم باشم...لطفا راهنماییم کنید

  به این نظر پاسخ بدهید

  • جهت دریافت مجوز مهدکودک نیاز به مدرک مرتبط نیست اما برای مدیریت مهد نیاز به مدکر مرتبط و حداقل کارشناسی است. بله مدیر موسس و مدیر فنی می تواند یک نفر باشد

   به این نظر پاسخ بدهید

 • با سلام
  من دنبال با کیفیت ترین و مورد تاید ترین مرکز اموزش مربیگری و مدیریت مهد کودک هستم ،ممکنه معرفی بفرمایید

  به این نظر پاسخ بدهید

  • تا جایی که اطلاع داریم مرکز جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران این دوره ها را برگزار می کند و مورد تایید بهزیستی است

   به این نظر پاسخ بدهید

 • سلام و خسته نباشید خدمت شما
  رشته تحصیلیم الهیات گرایش فقه و حقوقه و الان هم مدیریت مهد قرآن زیر نظر دارالقران رو دارم با این رشته میتونم به عنوان مدیر مهد اقدام کنم؟

  به این نظر پاسخ بدهید

  • رشته تحصیلی شما مرتبط با کودک نیست و بعید می دانیم با این رشته بتوانید به عنوان مدیر مهد فعالیت داشته باشید با این حال می توانید جهت اطمینان بیشتر از سازمان بهزیستی پرس و جو فرمایید.

   به این نظر پاسخ بدهید

 • باسلام وا حترام
  من دانشچوی دکتری علوم اجتماعی گرایش جمعیت شناسی ام خیلی دوست داشتم در این زمینه فعالیت کنم .
  اما راهش رو دقیق اطلاع نداشتم خواستم راهنمایی ام کنید
  آیا میشود با این مدرک مهد یا دبستان تاسیس کرد
  ممنون و باسپاس

  به این نظر پاسخ بدهید

 • سلام..من متولدمرداد78 هستم و علاقه ی زیادی به کمک مربی مهد دارم.ولی رشته ی من در هنرستان کامپیوتر بود و در همین رشته در دانشگاه دولتی قبول شدم...تصمیم دارم ک در دوره های آموزشی کمک مربی که در 40 ساعت برگزار میشه شرکت کنم...ولی هیچ اطلاعی درباره ی سن و شرایط کمک مربی مهد ندارم و تو سایتی ام پیدا نمیکنم ممنون میشم جواب بدین.

  به این نظر پاسخ بدهید

  • با سلام، تا جایی که اطلاع داریم شرایط خاصی ندارد از نظر سنی و مدرک و با داشتن مدرک دیپلم می توانید در این دوره ها شرکت کنید. با این حال جهت کسی اطلاعات بیشتر می توانید از برگزار کننده این دوره ها که جهاددانشگاهی است پرس و جو بفرمایید.

   به این نظر پاسخ بدهید

 • سلام بنده ساکن شیراز هستم با مدرک کارشناسی اموزش و پرورش تصمیم تاسیس مهد کودک دارم به بهزیستی مراجعه کردم برای گرفتن مجوز به بنده گفتن که مهر یا ابان بهزیستی فراخوان میزند زمان اعلام فراخوان بهزیستی چه تاریخی است ؟ ۲_ کدام بخش بنده میتوانم اطلاعات را ببینم ؟؟؟

  به این نظر پاسخ بدهید

  • با سلام، زمانش اعلام فراخوان را خود بهزیستی می داند و به احتمال زیاد در سایت شان اعلام می کنند و از طریق سایت بهزیستی باید پیگیر باشید

   به این نظر پاسخ بدهید

 • سلام
  شرایط تاسیس مهدقرآنی چیا هستن؟خواهشا راهنمایی کنید.

  به این نظر پاسخ بدهید

  • با سلام، در این رابطه اطلاعی نداریم.

   به این نظر پاسخ بدهید

 • باسلام.میخواستم سوال کنم ایا میشه با مدرک لیسانس روانشناسی دوستم مجوز پیش دبستانی رو بگیرم و اینکه خودم مدیر داخلیش باشم با اینکه مدرکم دیپلم تجربیه هست با اینکه الان مشغول به مربی گری در مهدی دیگه هستم؟ با تشکر

  به این نظر پاسخ بدهید

  • با سلام لطفا مطلبی را با دقت مطالعه فرمایید و به پاسخ پرسش هایی که در کامنت ها هست توجه فرمایید

   به این نظر پاسخ بدهید

 • باسلام. من کارشناسی مدیریت خانواده دارم که رشته مون بیشتر درمورد روانشناسی کودک وتربیت کودک وبهداشت کودک بود آیا میتونم درصورتیکه مجوز مهد روبگیرم خودم مدیر مهد باشم وچند مربی استخدام کنم؟؟

  به این نظر پاسخ بدهید

  • سلام جهت دریافت اطلاعات دقیق از بهزیستی منطقه خود پرس و جو فرمایید

   به این نظر پاسخ بدهید

 • سلام من کاردانی طراحی ودوخت دارم همسرم هم کارشناسی تاریخ میتونیم مهدکودک تاسیس کنیم

  به این نظر پاسخ بدهید

  • با سلام، تا جایی که می دانیم جهت تاسیس مهدکودک نیار به داشتن مدرک مرتبط نیست اما برای مدیریت مهد باید مدرک مرتبط داشته باشید یا از شخصی با این شرایط دعوت به همکاری نمایید.

   به این نظر پاسخ بدهید

 • لطفا در مورد شرح وظایف و مسئولیتهای مسئول فنی مهدکودک کمی توضیح بدین
  آیا یک مربی می تواند همزمان مسئول فنی هم باشد ؟

  به این نظر پاسخ بدهید

  • بله می تواند

   به این نظر پاسخ بدهید

 • سلام ، مجوز مهد کودک با فوق لیسانس روانشناسی عمومی میشه گرفت؟

  به این نظر پاسخ بدهید

  • برای دریافت مجوز نیاز به مدرک مرتبط نیست و فقط باید دوره های مربوطه گذرانده شود اما برای مدیریت مهد مدرک مرتبط مورد نیاز است. لطفا رشته های مورد پذیرش را از بهزیستی منطقه خود پرس و جو فرمایید.

   به این نظر پاسخ بدهید

 • سلام من فوق لیسانس مهندسی آی تی و لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی هستم میخواستم بدونم برای مدیریت مهد با توجه به اینکه رشته ام مرتبط نیست با گذراندن دوره های جهاد دانشگاهی میشه هم مجوز بگیرم هم خودم مدیر مهد باشم در ضمن من در شیراز ساکن هستم

  به این نظر پاسخ بدهید

  • بله احتمالا با گذراندن دوره های مربوط به مدیریت بتوانید خودتان مدیریت مهد را بر عهده بگیرید. جهت کسب اطمینان بیشتر از بهزیستی منطقه خود یا برگزار کننده دوره های مدیریت پرس و جو نمایید

   به این نظر پاسخ بدهید

 • سلام
  من و 2 تا شریک با هم مکانی رو برای خانه کودک اجاره کردیم. یکی از شرکا برای مجوز اقدام کرد
  حالا با او به مشکل خوردیم و مجوزش رو باطل کرده. ما هم حدود 20 تا بچه برای پیش دبستانی ثبت نام کردیم.
  الان باید چیکار کنیم؟

  به این نظر پاسخ بدهید

  • دوست عزیز مسلما باید به دنبال مجوز باشید چون اگر از سازمان مربوطه برای سرکشی و نظارت به مجموعه شما مراجعه کنند فعالیت شما بدون مجوز غیرقانونی تلقی می شود

   به این نظر پاسخ بدهید

   • خودتون بهتر میدونید اولا گرفتن مجوز چندین ماه زمان میبره دوما برای بازرسی مجوز فعالیتی نباید داشته باشی.
    ما الان با این تعداد بچه که ثبت نام کردیم چیکار کنیم؟
    هیچ راهی برای گرفتن فوری مجوز نیست؟

    به این نظر پاسخ بدهید

    • سلام. من موافقت اصولی برای تاسیس مهدکودک دارم. و اگر مشکلتون حل نشده حاضرم باهاتون همکاری کنم

     به این نظر پاسخ بدهید

    • مگر اینکه دنبال شخصی باشید که مجوز داره و به دنبال کسی برای شراکت و همکاری هست

     به این نظر پاسخ بدهید

 • سلام,من کارشناس ارشد روانشناسی هستم,بسیار علاقه دارم که یک موسسه برای کودکان ,که فقط جهت آموزش مهارت ها به کودک است (از طریق ابزارهای آموزشی و کارگاه )راه اندازی کنم
  ولی نمیدانم که به مجوز نیاز هست یا نه؟اگر نیاز هست چه جوری میشه گرفت؟ زمان برام خیلی مهمه، چون سرمایه دارم و علم آن را هم دارم میخوام زودتر شروع به کار کنم

  به این نظر پاسخ بدهید

  • سلام، مجوز که حتما نیاز است اما در مورد اینکه این موسسه باید چه شرایطی داشته باشد و چه مجوزهایی نیاز دارد و چه مراکزی ممکن است بتوانند این مجوز ها را ارائه دهند، اطلاعی نداریم

   به این نظر پاسخ بدهید

 • میخوام یه مهد کودک و خانه بازی همراه با استخر برای اموزش و بازی بچه ها تاسیس کنم اما هیچ مدرکی ندارم و دیپلمه هستم لطفا راهنمایی کنید، ممنون

  به این نظر پاسخ بدهید

  • برای دریافت مجوز نیاز به دمدرک مرتبط نیست و می تونید دوره های مربوطه رو بگذرونید ولی مدیریت مجموعه باید مدرک مرتبط داشته باشد. لطفا مطلب و نظرات را به دقت بخوانید

   به این نظر پاسخ بدهید

 • سلام .با تشکر از اطلاعات کاربردیتون .
  من کارشناس ارشد روانشناسی بالینی هستم .(طبق اطلاعاتی که دارم میتونم مدیریت مهدکودک را داشته باشم ) آیا میتونم هم موسس باشم هم مدیر ؟

  به این نظر پاسخ بدهید

  • بله می توانید هم موسس باشید و هم مدیریت مهدکودک را بر عهده داشته باشید

   به این نظر پاسخ بدهید

 • سلام با خانمم میخایم یه مهد تاسیس کنیم تو ظاهر فقط سودشو دیدیم گذشته از اون خیلی علاقه مندیم ایا به نظر شما چه کار کنیم چون باید از سرمایه زندگیمون برای این کار بزنیم

  به این نظر پاسخ بدهید

  • سلام، مسلما هر کاری علاوه بر سود، سختی ها و مشکلات خودش و هم داره که باید قبل از ورود به اون کار آمادگیش و داشته باشید

   به این نظر پاسخ بدهید

  • سلام، مسلما هر کاری علاوه بر سود، سختی ها و مشکلات خودش و هم داره که باید قبل از ورود به اون کار آمادگیش و داشته باشید

   به این نظر پاسخ بدهید

 • باسلام کسی که 7سال با مجوز بهزیستی فعالیت داشته و یکسال بعد حق التدریس رفته (یعنی اموزش پرورشی شده) ایا می تواند مهدش ادامه دهد یااینکه مجوزش باطل میگردد.

  به این نظر پاسخ بدهید

  • سوالتون واضح نبود ولی هر مجوز مدت اعتبار مشخصی دارد که پس از این مدت نیاز به تمدید دارد و شرایط دریافت یا تمدید مجوز نیز ذکر شده است

   به این نظر پاسخ بدهید

 • شرمنده یک سوال دیگر.
  من ساکن قرچک هستم آیا به بهزیستی قرچک یا ورامین می توانم مراجعه کنم یا باید فقط به بهزیستی تهران برای کسب اطلاعات مراجعه کنم؟؟/
  بازهم ممنون.

  به این نظر پاسخ بدهید

  • جهت تاسیس هر مهد در هر شهری، بهتر است به بهزیستی شهر مربوطه مراجعه فرمایید.

   به این نظر پاسخ بدهید

سلام. سایتتون عالیه. خیلی کمکم کرد. من میخوام انشالا مهد بزنم و خواهرم دوسال پیش مدرک مدیریت مهد را گرفته آیا می توانم با مدرک خواهرم اقدام کنم و خودم فقط مجوز مهد را بگیرم و از کجا باید متوجه شوم که هنوز مدرک خواهرم معتبر است یا نه؟ در ضمن خواهرم در شهر دیگری زندگی میکند آیا به بودنش هر روزه در مهد نیاز است؟
آیا من می توانم هم مجوز مهد به اسم خودم بگیرم و هم مربی مهد خودم باشم؟
آیا شرایط تاسیس مهد قرآن آسان تر از تاسیس مهدکودک نیست؟ میخواستم بدونم برای تاسیس مهد قرآن باید مدرک تحصیلی قرآنی باشد و آیا آموزش خاصی دارد؟
شرمنده که سوال های زیادی کردم. واقعا ممنون میشم اگه جواب همه سوالام رو بدین.
باتشکر.

به این نظر پاسخ بدهید

جهت دریافت مجوز مهدکودک نیاز به مدرک مرتبط نیست اما باید مدیر مسئول و مدیر فنی مهدکودک هر دو دوره های مربوطه را بگذرانند

 • شهریه مهدکودک

 • تاسیس مهدکودک

 • مهد کودک

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۷ ، ۲۲:۴۷
مهناز افشاری

مصاحبه تخصصی متقاضیان تاسیس مهد کودک دراستان+سوالات


معاون اموارجتماعی بهزیستی استان مرکزی خبرداد : مصاحبه تخصصی از متقاضیان تا سیس مهد کودک دربهزیستی برگزار میگردد.عبدالکریم یادگاری معاون اموراجتماعی بهزیستی استان مرکزی گفت : مهد کودک به مرکزی اطلاق می گردد که مسئولیت مراقبت و فرآیند یاددهی، یادگیری کودکان در ابعاد زیستی، روانی و اجتماعی را عهده دار می باشد وبا فراهم آوردن فرصت ها و تجارب یادگیری متنوع برای یادگیری کودکان از سن 6 ماه تا قبل از سن ورود به دبستان تحقق این امر را میسر می سازد.معاون اموراجتماعی بهزیستی استان مرکزی گفت : همچنین در مهد های کودک تحت نظارت سازمان بهزیستی اهدافی چون: ایجاد بستری مناسب در راستای رشد همه جانبه کودکان مشتمل بر ابعاد روانی، اخلاقی، معنونی ، اجتماعی و جسمی کودکان - پرورش درک و نگرش صحیح کودکان نسبت به وقایع محیط زندگی و محیط اجتماعی و شکوفایی استعدادهای کودکان در ابعاد مختلف - توسعه توانایی های کودکان در بیان اندیشه و بروز احساسات و عواطف با استفاده از آموزش مهارت های زندگی، هنری، کلامی، بازی، شعر و نمایش  - ایجاد پایگاهی برای اجرای سیاست ها و برنامه های رشد و تکامل یکپارچه کودکان و.......دنبال می شود .یادگاری  ادامه داد : در همین راستا ضروری است افرادی که مسئولیت اداره مهد های کودک را برعهده دارند از نظر تخصصی و عمومی مورد بررسی قرار گیرند و ترجیحا" واگذاری مسئولیت این مراکز آموزشی به افراد واجد شرایط و اصلح سپرده شود.وی افزود :  بدین منظور همه ساله اداره کل بهزیستی استان مرکزی با اتمام مهلت آگهی فراخوان تاسیس مهد های کودک پیش بینی برگزاری مصاحبه تخصصی دربهمن ماه از متقاضیان تا سیس مهد کودک را مینماید این مصاحبه توسط کمیته ای متشکل از معاون اجتماعی ، کارشناس مسئول و کارشناس کودکان و نوجوانان ، مدیرعامل انجمن توسعه و همیاری مهد های استان و یکی ازاساتید دانشگاه برگزار و متقاضیان در ابعادی چون رشد یافتگی شخصیت ، انعطاف رفتاری ، توانمندی برقراری ارتباط ، آشنایی باقوانین ، و توانمندی اقتصادی و ... بین 45 نفرمورد بررسی و پذیرفته شدگان (10نفر) پس از بررسی صلاحیت اخلاقی مورد تایید نهایی قرار گرفته و موافقت اصولی و سپس پروانه فعالیت برای آنان صادر میگردد.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۷ ، ۲۲:۴۶
مهناز افشاری

مصاحبه تخصصی متقاضیان تاسیس مهد کودک دراستان - بهزیستی استان ...

www.markazi-behzisti.ir/.../مصاحبه-تخصصی-متقاضیان-تاسیس-مه...
Jan 25, 2015 - معاون اموارجتماعی بهزیستی استان مرکزی خبرداد : مصاحبه تخصصی از متقاضیان تا سیس مهد کودک دربهزیستی برگزار میگردد.عبدالکریم یادگاری ...

نمونه سوالات مصاحبه مهد کودک | سوالات مصاحبه استخدامی دولتی با جواب

soalmosahebe.ir/نمونه-سوالات-مصاحبه-مهد-کودک/1523
Translate this page
Jan 9, 2018 - نمونه سوالات مجوز مهد کودک – سوالات مصاحبه برای مجوز مهد … iranimag.ir/detail/2955026/article/16. » :: نمونه سوالات تخصصی عمران + استخدامی ...

برگزاری آزمون های شفاهی و مصاحبه تخصصی برای متقاضیان مجوز مهد کودک

www.yjc.ir › اجتماعیشهری
Translate this page
Jul 7, 2013 - مسئول کودکان و نوجوانان بهزیستی استان اصفهان اعلام کرد:از متقاضیان تاسیس مهدهای کودک پس از برگزاری آزمون شفاهی، مصاحبه تخصصی نیز انجام ...

بایگانی‌ها نمونه سوال برای گزینش مربی مهد کودک - - ای سوال

https://www.e-soal.ir/tag/نمونه-سوال-برای-گزینش-مربی-مهد-کودک/
Translate this page
کامل ترین مجموعه مصاحبه های استخدامی+ سوالات گزینش استخدامی با جواب آپدیت شده در خرداد ماه 96 + پاسخ نامه کامل سوالات مصاحبه های استخدامی و یا بینش اسلامی یکی ...

آموزش ۰ تا ۱۰۰ تاسیس مهد کودک - یک‌شنبه ۳۰ مهر ۹۶ - ایوند

https://evand.com/events/mahdekoodak
Translate this page
Oct 22, 2017 - خرید بلیت و ثبت‌نام آموزش ۰ تا ۱۰۰ تاسیس مهد کودک در ایوند - زمان: یک‌شنبه ۳۰ ... مهد کودک از همین صفحه است، چون این آموزش از طریق مصاحبه با چندین موسس مهد کودک ... با تهیه این آموزش هیچ سوال کلیدی در مورد تاسیس مهد کودک برای شما باقی ... در این آموزش نکاتی را در مورد تاسیس و گرفتن مجوز تاسیس مهد کودک به شما ...

سوالات مصاحبه برای مجوز مهد - نتایج جستجو برای جمله نمونه سوالات ازمون ...

iranimag.ir/detail/2955026/article/4
Translate this page
برای آزمون و مصاحبه ... سوالات ازمون مجوز تاسیس مهد کودک ، نمونه سوالات آزمون تاسیس مهد ... - سوالات مصاحبه برای مجوز مهد - ٢٨ اردیبهشت ١٣٩٧ - ٠٢:۴٣:۵۵.

نمونه سوالات مصاحبه برای مجوز مهد کودک - مدارک مورد نیاز جهت تاسیس مهد ...

magifa.com/detail/1384072/article/3
Translate this page
2-با داشتن ..... سلام سوال داشتم در مورد احداث و مدیریت مهد کودک و پیش دبستانی. من دارای ... - نمونه سوالات مصاحبه برای مجوز مهد کودک - ٢١ خرداد ١٣٩٧ - ٠٢:٢٣:٢٨.

آشنایی با شغل مدیر مهدکودک - ای استخدام

https://www.e-estekhdam.com/مدیر-مهدکودک/
Translate this page
Dec 31, 2014 - مهد کودک نیمه وقت: مهدکودکی است که روزانه به مدت ۴ ساعت در نوبت صبح یا بعدازظهر ... این دو پست هر کدام شرایطی را دارند که برای گرفتن مجوز تاسیس مهدکودک باید لحاظ شوند. .... سوالات مصاحبه آزمون های استخدامی،سازمانها و بانکها.

سوالات رایج در مصاحبه حضوری، شغلی، اداری - پورعلی.نت

www.pourali.net/1388/09/597.html
Translate this page
Dec 20, 2009 - این سوال معمولا برای محک زدن روحیه شماست و ترجیحا از انتقاد و بدگویی شغل قبلی بپرهیزید و همچنین سعی کنید به مصاحبه کننده بفهمانید که تنوع ...

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت تاسیس مهد کودک - مهدیاب

mahdyab.ir › ... › شرایط و مدارک مورد نیاز جهت تاسیس مهد کودک
Translate this page
Mar 25, 2015 - راهنمای جامع در مورد سرمایه لازم برای تاسیس مهد کودک، شرایط تاسیس مهد کودک ... چند تا سوال دارم آیا اصلا من می تونم مجوز تاسیس مهد رو بگیرم ؟

نمونه سوالات ازمون مجوز تاسیس مهد کودک - اسگو

https://www.sgo.ir/search/?t=نمونه+سوالات+ازمون+مجوز...مهد...
Translate this page
مجوز تاسیس (موافقت اصولی) مهد کودک جهت اجاره یا مشارکت موجود است. ... شرکت نفت سوالات گزینش استخدامی و مصاحبه حضوری سوالات آزمون استخدامی شرکت گاز .

نمونه سوال ازمون مجوز تاسیس مهدکودک - اسگو

https://www.sgo.ir/search/?t=نمونه+سوال+ازمون+مجوز...مهدکودک
Translate this page
چنانچه مجوز مهد راکد دارید یا مهد کودک خود را واگذار میکنید با من تماس بگیرید ،متشکرم ... سوالات گزینش استخدامی و مصاحبه حضوری سوالات آزمون استخدامی شرکت گاز .

بایدها و نباید های مجوز مهد کودک ها - اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی

eawo.ir/DesktopModules/News/NewsView.aspx?...
Translate this page
Sep 3, 2015 - به گزارش خبرگزاری اناج ارشد زاده گفت :جهت تاسیس مهد کودک شهری باید ... مدرک تحصیلی با نفرات مصاحبه هم انجام می شود از نظر اعتقادی و اخلاقی هم ...

تاسیس مهد کودک | گروه تحقیقاتی عباس منش - abasmanesh

https://abasmanesh.com/fa/aghlekol-question/تاسیس-مهد-کودک/
Translate this page
با افرادی که این کار رو انجام دادن و موفق شدن مصاحبه کنید و ببینید از کجا ... از مهد کودک های شهرتون سوال کنید و نظراتشونو یادداشت کنید و بررسی کنید و بعد یه ... برای گرفتن مدرک مهد کودک باید گرفتن مجوز مهد کودک باید به بهزیستی مراجعه کرد ...

گرفتن مجوز مهد کودک .::.اداره کل بهزیستی استان اصفهان

www.behzisty-esfahan.ir/.../سوالات.../6-گرفتن%20مجوز%20مهد%2...
Translate this page
معاونت امور توانبخشی · ورزش معلولین · معاونت امور اجتماعی; معاونت امور توسعه پیشگیری. سوالات متداول · ایمیل مدیران شهرستانها · دانلود · دفاتر پیشخوان دولت · 5555 ...

مدیر مهد کودک - مسیر ایرانی

iranianpath.com/.../شغل-مدیر-مهدکودک-درآمد-بازارکار-حقوق-استخدا...
Translate this page
برای تاسیس یک مهدکودک نیاز به یک موسس و یک مدیر مهد است. در برخی موارد موسس و مدیر یک نفر هستند. این دو پست هر کدام شرایطی را دارند که برای گرفتن مجوز ...

سوالات متداول – اداره بهزیستی شهرستان کاشان

kashan-behzisti.ir/سوالات-متداول/
Translate this page
... و پاسخ · پرداخت الکترونیک · راهنمای پرداخت الکترونیک. صفحه اصلی | سوالات متداول ... گرفتن مجوز مهد کودک. مدارک مورد نیاز برای دریافت مجوز مهدکودک چیست؟

دانلود نمونه سوالات استخدامی مربیان پیش دبستانی به همراه جواب - ایران ...

iranarze.ir/wwe+ago+employment+Question+here+pish+dabestani+...
Translate this page
سوالات تخصصی این بسته: روشها و فنون تدریس، روانشناسی تربیتی، سنجش و اندازه گیری. جزوات این بسته: نکات کلیدی برای موفقیت در مصاحبه شغلی ...
Missing: مجوز

شرایط استخدام مربی پیش‌دبستانی/ آموزش و پرورش | ایران استخدام

https://iranestekhdam.ir/شرایط-استخدام-مربی-پیش‌دبستانی-آموزش/
Translate this page
Apr 16, 2014 - استخدام مربی پیش‌دبستانی. جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی مربیان پیش دبستانی آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید. ____. جذب ۲۵ هزار مربی ...

بچه ها میخوام مجوز مهد کودک بگیرم به نظر شما درامدش خوبه | تبادل نظر نی ...

https://www.ninisite.com/.../بچه-ها-میخوام-مجوز-مهد-کودک-بگیرم-به...
Translate this page
Nov 18, 2013 - بچه ها میخوام مجوز مهد کودک بگیرم به نظر شما درامدش خوبه. 1698 بازدید .... باید لیسانس روانشناسی یا علوم تربیتی باشی مصاحبه هم داره .و یه خونه که ...

شبکه الکترونیک مهدهای کودک ایران :: مهدکودک :: مهد - emahd

www.emahd.ir/khr/index.php/module/News/action/.../id/49
Translate this page
1- لطفا کتاب های زیر را تهیه و مطالعه فرمائید ، زمان مصاحبه درفایل بالا ذکر شده. 2- مکان مصاحبه : مشهد ، بین چهارراه شهدا و زرینه ، (بین آیت الله بهجت 8و10) ، اداره کل ...
Missing: سوالات

آشنایی با مدارک مورد نیاز برای تاسیس مهد کودک | کاریابی اینترنتی 717 ...

www.717.ir/usefulthings_det.php?id=17
Translate this page
مهدکودک‌ها به انواع مختلف تقسیم می‌شوند که از جمله آنها می‌توان به مهد شهری، روستامهد، مهدکودک تمام وقت، مهدکودک نیمه‌وقت، مهد کودک پاره‌وقت، مهدکودک شبانه‌روزی و مهدکودک ...
Missing: سوالات

سامانه ثبت نام از متقاضیان تأسیس مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت

mfqe.telavat.com/Institute/User/Default.aspx
Translate this page
کلیه وظایف و اختیارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی در عرصه صدور مجوز و نظارت بر فعالیت مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت و تعیین ضوابط و ...

مهارت ها و درآمد مدیر مهد کودک - دنیای کار

info.donyayekar.ir › مشاغلمنابع انسانی ، آموزش و خدمات اجتماعی
Translate this page
Aug 3, 2015 - آمار دقیقی از میزان درآمد مدیر مهد کودک در دسترس نیست. ... این دو پست هر کدام شرایطی را دارند که برای گرفتن مجوز تاسیس مهدکودک باید لحاظ شوند.

نحوه گرفتن مجوز مهدکودک از اموزش و پرورش بایگانی - مدیو سوال

https://medu-soal.ir/.../نحوه-گرفتن-مجوز-مهدکودک-از-اموزش-و-پرور...
Translate this page
به گزارش سایت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش به نقل از معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به برگزاری جلساتی در راستای تسهیل ...

سایت مهدهای کودک | دستورالعمل تاسیس و اداره و انحلال انواع مهدهای کودک

mahd.behzisti.ir/RContent/000XEZ-دستور-العمل-تاسیس.aspx
Translate this page
سوالات رایج .... 9 – 2 ) مهد کودک: به مرکزی اطلاق می گردد که مسئولیت مراقبت و فرآیند یاددهی ، یادگیری کودکان در ابعاد زیستی ، روانی و .... از لحاظ شرایط مدرک تحصیلی مندرج در این دستورالعمل معاف بوده و مدرک تحصیلی زمان اخذ مجوز قبلی ملاک عمل خواهد بود. ... موفقیت در مصاحبه تخصصی (مطابق با آئین نامه اجرایی مصاحبه تخصصی).

استخدام سازمان بهزیستی در سال ۹۷ (خبر جدید) | استخدام

www.estekhtam.com/استخدام-سازمان-بهزیستی/
Translate this page
Apr 22, 2018 - استخدام سازمان بهزیستی سوالات رایج در آزمون های استخدامی در مصاحبه ... اجتماعی، پایداری شغلی ایجاد شود و در همین راستا، مجوز خرید خدمت برای این نیروها ...... ۸۴۲ مهد کودک فعال زیر نظر بهزیستی در استان فعالیت می‌کنند که ۱۷۰ مهد در ...

با مهدهای بدون مجوز برخورد خواهد شد/ همکاری بهزیستی با بسیج برای ...

https://www.mashreghnews.ir/.../با-مهدهای-بدون-مجوز-برخورد-خواهد-...
Translate this page
Oct 29, 2015 - گروه اجتماعی مشرق- طی سالیان اخیر علاوه بر مهد کودک‌های سازمان ... بدون مجوز است که اعتبار مهدکودک‌هایی را که مجوز گرفته‌اند هم زیر سوال برده‌اند.

تمهیدات جدید برای تاسیس «پیش دبستانی»

https://www.fardanews.com › جامعهآموزش و پرورش
Translate this page
Sep 24, 2017 - سازمان بهزیستی به موسسان با 25 سال سن به بعد مجوز تاسیس مهد می‌دهد، اما سن موسس در قانون آموزش و پرورش بیشتر از این و حدود 30 سال سن است.

استخدام مهد کودک شهرراز در شهر شیراز - ای-استخدام - شهرخبر

www.shahrekhabar.com/employment/152749752073556
Translate this page
May 28, 2018 - استخدام مهد کودک شهرراز در شهر شیراز ... غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد. ... استخدام مربی مهد در شیراز ... سوالات مصاحبه آزمون های استخدامی،سازمانها و بانکها.

مجموعه سوالات احکام شرعی در گزینش استخدامی - پارسینه

https://www.parsine.com › صفحه نخستسیاست
Translate this page
Aug 19, 2013 - سوالات مصاحبه های حضوری و گزینش استخدامی با پاسخ/ مجموعه سوالات احکام شرعی و مسائل دینی با جواب ( مربوط به استخدام در ادارات دولتی )/نمونه ...

روزنامه ایران92/10/7: آسان سازی تاسیس مهدکودک آسیب یا فرصت؟ - Magiran

www.magiran.com/npview.asp?ID=2873585
Translate this page
Dec 28, 2013 - یکی از شرایط برای گرفتن مجوز تاسیس مهدکودک، داشتن مدرک کارشناسی ... که اعتبار مهدکودکهایی را که از بهزیستی مجوز گرفتهاند هم زیر سوال بردهاند.

مهاجرت به کانادا : قسمت دوم - بایدها و نبایدهای دومین مصاحبه شغلی

https://parscanada.com/Pages/103940-بازار-کار-مصاحبه-شغلی-/
Translate this page
Jan 14, 2017 - سوالات مصاحبه دوم عمیق تر به شخصیت شما خواهند پرداخت یا بر مهارت های فنی خاصی که برای کار لازم است تمرکز خواهند داشت و یا حاوی هر دوی اینها ...

شرایط اخذ پروانه برای دانشجویان روانشناسی و مشاوره - گروه آموزشی کیهان

www.kayhanravan.ir/fa/parvane.aspx
Apr 25, 2017 - مراحل اخذ مجوز گذراندن کاروزی و مصاحبه حرفه ای می باشد. پاسخ به یک سوال از زبان صادق فلاح روانشناس و سوپروایزر کیهان ...... واقعا نمیدونم باید چیکار کنم به غیر از مجوز مهد کودک و مطب چه کارای دیگه ای میشه با این مدارک انجام داد ...

استخدام مربی با سابقه و نیروی خدماتی جهت مهد کودک ... - KarKhan - کارخوان

karkhan.ir/Home/Detail/10581
Translate this page
Apr 28, 2018 - به مربی مهد کودک با سابقه و نیروی خانم جهت نظافت مهد کودک در شیراز (محدوده ی تاچارا) نیازمندیم. ... از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد. ... سوالات مصاحبه آزمون های استخدامی،سازمانها و بانکها.

خبریاب - استخدام مربی خانم دوره دیده مهد کودک جهت کار در مهد – تهران

news.easysoft.ir/news?id=933807&title...خانم...مهد...مهد... - Translate this page
Feb 25, 2018 - استخدام مربی خانم دوره دیده مهد کودک جهت کار در مهد – تهران. ... و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد. ... سوالات مصاحبه آزمون های استخدامی،سازمانها و بانکها.

4 تا 6 هفته آموزش ببینید، مربی مهدکودک شوید!/ استفاده از کارآموز در ... - آنا

www.ana.ir/news/201198
Translate this page
Mar 4, 2017 - این موضوع هفته گذشته رسانه‌ای و مشخص شد، مهد کودک به‌طور "غیر قانونی" ... و کانون توسعه مهدهای کودک از آنان آزمون و مصاحبه صورت می‌گیرد در صورتی که ... مربی، کمک مربی، مسوول فنی و صاحب جواز مهدها دارد و افراد صاحب مجوز هر چند سال ...

جام جم آنلاین - آرشان کوچولو، قربانی خشونت مربی مهدکودک شد!

jamejamonline.ir › حوادث
Translate this page
Apr 5, 2017 - خشونت یک مربی مهد کودک در منطقه هشت تهران باعث شکستگی استخوان ترقوه یک ... به همین دلیل برای من سوال شده بود که چطور یک کودک دیگر می‌تواند چنان .... بر عملکرد سازمان بهزیستی در حوزه مهدکودک‌ها اعم از صدور مجوز، مفاد آموزشی .... لااقل با بچه ها مصاحبه می شد ببینند که نظر بچه های مهد در باره مدیر محترم مهد چیست.

سوالات پرورش خلاقیت کودکان

www.shidshad.com/asks/
پیش دبستانی مدرسه یا مهد کودک انتخاب کنم؟ ... 3075 viewsعابد asked تیر ۶, ۱۳۹۶ اخذ مجوز- مراجع قانونی - انتخاب مربی – تهیه ... مجوز تاسیس مهد قرآنی.

مراحل انتخاب مهدکودک خوب و مناسب | نی نی پلاس

https://niniplus.com › کودکسلامت، مراقبت و نگهداری کودکان
Translate this page
تحقیق برای انتخاب یک مهد کودک مناسب و خوب برای نگهداری از کودک مانند پیدا کردن یک شغل است. ... گام سوم: جلسه ملاقات و مصاحبه برگزار کنید. ... بهتر است از کارشناس در خواست کنید لیست همه مراکز معتبر و دارای مجوز نزدیک محل سکونتان را ... می توانید سوالات مقدماتی از قبیل سن کودکان مهد کودک و هزینه ای که باید پرداخت کنید را ...

جزئیات دریافت مجوز راه‌اندازی مراکز پیش‌دبستانی - ایسنا

https://www.isna.ir/.../جزئیات-دریافت-مجوز-راه-اندازی-مراکز-پیش-...
Translate this page
Mar 27, 2017 - حکیم‌زاده همچنین درباره فرآیند دریافت مجوز راه‌اندازی مرکز پیش دبستانی گفت: اشخاص حقیقی متقاضی تأســیس پیش دبستانی غیردولتی همچون ...

نحوه فعالیت و دریافت شهریه در مهد های کودک استان کرمان - راه دانا

www.dana.ir/.../نحوه-فعالیت-و-دریافت-شهریه-در-مهد-های-کودک-اس...
Translate this page
Sep 12, 2015 - کارشناس امور رسیدگی به مهد کودک ها گفت: تمامی مهدهای کودک استان ... باشد البته مهد کودک های شیف عصر هم در سطح شهر هستند که با دریافت مجوز مشغول فعالیت هستند. ... ماه برگزیدگان در اردیبهشت یک مصاحبه تخصصی صورت گرفته و افرادی ... از سوی بهزیستی مورد سوال قرار خواهد گرفت، همه مهدها دارای یک شهریه ثابت ...

شرایط تاسیس مدارس غیردولتی - روزنامه دنیای اقتصاد

https://donya-e-eqtesad.com/.../3057427-شرایط-تاسیس-مدارس-غیر...
Translate this page
May 17, 2016 - الف- أخذ مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش جهت تأسیس مدرسه یا مرکز ب- تضمین منابع مالی لازم جهت تأمین هزینه های مدرسه یا مرکز، حداقل برای یک ‌سال

کودک آزاری در مهد کودک اردبیل + فیلم - افکار نیوز

https://www.afkarnews.com/.../349138-کودک-آزاری-در-مهد-کودک-ارد...
Translate this page
Jul 14, 2014 - متاسفانه گزینش مربی و سرپرست در این مکان ها بدون هیچ مصاحبه و مدرک ... اگه یه کسی این کار رو کرد دلیل نمیشه تمامی مربیان را زیر سوال برد وتوهین کرد. ..... این موارد شاید در اکثر مهدها در ایران اتفاق می افتد _ وقتی مجوز مهد برای ...

سوالات متداول ایتالیا - اعزام دانشجو به ایتالیا

www.tkdanesh.com/PageView.aspx?id=18
Translate this page
سوالات مربوط به اخذ پذیرش و تحصیل در ایتالیا ... مهد مُد و طراحی نام هایی چون گوچی، آرمانی، روبرتو کاوالی در پوشاک – هنرمندانی چون میکلانژ و .... در خصوص دانشگاه هایی که برای پذیرش نیاز به مصاحبه و یا آزمون ورودی ندارند می تواند در مقطع .... علوم از طریق نماینده های اعلام شده در هر شهر اصل نامه مجوز دریافت ارز دانشجویی را دریافت می کند.

مصاحبه با مدیرعامل موسسه خیریه حضرت نرجس (س) در مزینان: مجله ...

www.asrarnameh.com/news.php?id=5402
Translate this page
Jun 1, 2014 - روابط عمومی موسسه جهت پیدا نمودن جواب سوالات مصاحبه ای را با مدیر عامل ... مجوز برای تاسیس مرکز پیش دبستانی و مهد کودک منجر به گرفتن مجوز ...

مهد کودک به چه دردی می‌خورد؟ - بیتوته

www.beytoote.com/baby/tuition/child-kindergarten.html
Translate this page
دریک مهد کودک برنامه کودکان از نظم و انضباط خاصی برخوردار می‌شود. ... به کودکانی که دوره آمادگی را می‌گذرانند و سوالات زیادی درباره مدرسه می‌پرسند چه توضیحاتی ...

[PDF]: وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از

www.fda.hums.ac.ir/uploads/hodud-vazayef.pdf
Translate this page
ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ وآﻴﻔﻲ و. ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ورود ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ آﺎرﺧﺎﻧﻪ و. ﻣﺠﻮز ﺧﺮوج ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬـﺎﻳﻲ از آﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ. ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد . -12. ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ آﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ وآﻴﻔﻲ آﺎرﺧﺎﻧﻪ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ...

مصاحبه سه عضو جامعه اسلامی دندان پزشکان - جامعه اسلامی دندانپزشکان

idai.ir/content/705/مصاحبه-سه-عضو-جامعه-اسلامی-دندان-پزشکان
Translate this page
این گفت و گو حاصل یک نشست 4 نفره است، مصاحبه کننده و سه عضو جامعه اسلامی ... امر را زیر سوال ببرد یا حداقل مجبور است محافظه کارانه برخورد بکند خصوصا اینکه برای ... تشکل‌های سیاسی اگر می‌خواستند مجوز بگیرند باید یک پیشوند اسلامی داشتند. .... به طور مثال در جنگ جهانی دوم روزنامه تایمز لندن در مهد دموکراسی ابتدا صبح اول ...

آماده سازی خود برای مصاحبه آزمون دکتری(بخش سوم) - پی اچ دی تست

phdtest.ir/1391/03/نکات-مهم-در-کسب-نمره-خوب-مصاحبه-دکتری/
Translate this page
بخش سوم: روز مصاحبه. – مصاحبه مانند یک برنامه پخش زنده است. شما فقط یک بار فرصت دارید ، قدر فرصت خود را بدانید! – اگر وارد جلسه شدید و با سوالات انگلیسی ...

سوالات آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۶-۹۷ - جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

www.jada.ir/tag/سوالات-آزمون-دکتری-وزارت-بهداشت-96-97/
Translate this page
آرشیو برچسب: سوالات آزمون دکتری وزارت بهداشت 96-97 ... پزشکی تهران : آزمون دکتری وزارت بهداشت آزمونی دو مرحله ای متشکل از آزمون کتبی و آزمون مصاحبه می باشد.

سوالات متداول بیمه شخص ثالث - بیمه سرا

www.bimehsara.com › بیمه اتومبیلبیمه نامه شخص ثالث
Translate this page
Rating: 4.9 - ‎698 reviews
Jan 16, 2017 - بیمه شخص ثالث و سوالات و ابهامات درباره این بیمه نامه را پاسخگو هستیم. ... حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از ...

برگزاری آزمون های شفاهی و مصاحبه تخصصی برای متقاضیان مجوز مهد کودک

newsfile.ir/.../برگزاری+آزمون+های+شفاهی+و+مصاحبه+تخصصی+برا... - Translate this page
برگزاری آزمون های شفاهی و مصاحبه تخصصی برای متقاضیان مجوز مهد کودک .... سوالات استخدامی شرکت نفت – کارشناسی و ارشد سوالات رایج در آزمون های استخدامی خبر ۷ ...

دریافت مجوز تاسیس پیش‌دبستانی در 45 روز - تحصیل در مالزی

www.mm2h.ir/page.php?id=3501
Translate this page
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر لزوم اخذ مجوز از آموزش و ... همزمان با مهد کودک خواهان فعالیت در زمینه «پیش‌دبستانی» نیز باشند، مجوز لازم را از آموزش و پرورش دریافت می‌کنند. ... انتشار کلید نهایی سوالات آزمون ارشد علوم پزشکی در هفته آینده ... آغاز مصاحبه آزمون دکتری از اواخر اردیبهشت/ مهلت انتخاب رشته مجازین.

گرایش های کارشناسی ارشد مشاوره | 3گام

3gaam.com › ... › مجموعه مشاورهگرایش های کارشناسی ارشد مشاوره
Translate this page
سوال دیگ اینکه علوم تربیتی شاخه مدریریت آموزشی جز رشته های مرتبط برای اعمال مدرک ..... اون دانشگاه که مصاحبه رفتم قبول نشدم به حای شرکت در دکتری رشته خودم بهتر ..... با ارشد روانشناسی تربیتی مجوز تاسیس مهد میدن یا باید حتما ارشد با رشته ...

شروع تدریس زبان | انجمن زبان انگلیسی لنگوئج تایز

https://www.languageties.com/en/node/1881
Translate this page
May 5, 2016 - .ولی معمولا در امتحانات کتبی به نصف سوالات جواب میدم و در گرامر ظاهرا مشکل دارم. ... مسئول استخدام آموزشگاه با یک مصاحبه یا آزمون تعیین سطح این موضوع را ... جهت کسب مجوز آموزشگاه زبان بایستی به آموزش و پرورش محل سکونت خود و ...

راهنمایی برای گرفتن مجوز پیش دبستانی - انجمن مشاوره روانشناسی

forum.moshaver.co/.../راهنمایی-برای-گرفتن-مجوز-پیش-دبستانی...
Translate this page
May 9, 2017 - سلام به همه چند وقتیه که دارم به گرفتن مجوز پیش دبستانی فکر می کنم ولی هنوز اطلاعات ... برای فعالیت در زمینه «مهدکودک»، مجوز خود را از بهزیستی می‌گیرند و در صورتی‌که همزمان با مهد ... از پاسخ به سوالات در پیام خصوصی معذورم.

زنان - انارپرس

anarpress.ir/category/women/page/5
Translate this page
Jul 1, 2016 - وی در سال ۱۳۹۴ با گرفتن مجوز از بهزیستی، مهد کودک بهارک را در بل ... مصاحبه انارپرس با خانم افشان روشنی، یکی از فرهیختگان اناری و مدرس دانشگاه در آمریکا ... این هنرمند در باره این عکس نوشت : دوستان زیادی سوال کرده بودند که

استخدام راسته دوز ماهر جهت فرم مهد، مدارس و مانتو در مشهد - صدای قزوین

sedayeqazvin.ir/Pages/OthersNews-1983592.aspx
Translate this page
May 19, 2018 - به راسته دوز ماهر جهت فرم مهد، مدارس و مانتو در مشهد نیازمندیم. ... و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد. ... سوالات مصاحبه آزمون های استخدامی،سازمانها و بانکها.

ثبت نام بورسیه ترکیه، پنج روز دیگر آغاز میشود | آوا مهد تدبیر | مرکز ...

https://irantys.com/ثبت-نام-بورسیه-ترکیه،-پنج-روز-دیگر-آغاز/
برا من ایمیل اومده که برا مصاحبه مقطع دکتری برای بورس 2016 ترکیه دعوت شدید. ... واقعا کار شما که دونه دونه به سوالات جواب میدید و وقت میزارید قابل تقدیر و تحسین ...... یک سال دوره زبان ترکی رو رایگان ببینی بعد مجوز ورود به دانشگاه رو بگیری.

با مهدهای بدون مجوز برخورد خواهد شد - اخبار تسنیم - Tasnim

https://www.tasnimnews.com › رسانه هاخواندنی
Translate this page
Oct 30, 2015 - به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،طی سالیان اخیر علاوه بر مهد ... بدون مجوز است که اعتبار مهدکودک‌هایی را که مجوز گرفته‌اند هم زیر سوال ...

ایرنا - کودک های سر درگم، مهد های سرگردان

www.irna.ir/fa/News/81345099/
Translate this page
Oct 11, 2014 - مهد کودک به مرکز یا موسسه یا کانون فرهنگی – تربیتی اطلاق می شود که ... طبق مصاحبه اخیر وزیر محترم آموزش و پروش ، از فضاهای موجود هم صدها فضا غیر ... در صورتی که مهدهایی که از بهزیستی مجوز دارند مدام مورد بازدید قرار میگیرند.

مدرسه کلوب - لیست مهد کودک ها و پیش دبستانی های تهران

https://www.madresehclub.com/.../لیست-مهد-کودک-ها-و-پیش-دبس...
Translate this page
Dec 5, 2017 - پس از جستجوی نام مهد کودک خود و در صورت موجود نبودن آن در لیست، می ... من تفاوت خانه کودک و مهد رو نمیدونستم اما فهمیدم که مهد مجوز از بهزیستی ...

[PDF]پناهندگی در بلژیک - Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen ...

www.cgvs.be/sites/default/files/.../asiel_in_belgie_-_farsi.pdf
Translate this page
احضاریه. 22 - ص. مصاحبه. زندگی درکمپ پناهندگی. - ص. )مرکز پذیرش(. فهرست مطالب_ ..... مصاحبه همکاری کامل کنید و به سوال هایی که از. شما می شود به ... تقاضای مجوز بکنید. مصاحبه به ... پیدا نمی کنید، می توانید آنها را به مهد کودک. • بسپارید.

فیلم/ کودک آزاری در یک مهدکودک در کشور | فرهنگ نیوز

www.farhangnews.ir/content/81455
Translate this page
Jul 9, 2014 - به گفته صفحات منتشر کننده این کلیپ ؛ این مهد کودک در شمال‌غرب کشور .... کن، نه، اون بنده خداها اعتماد کردن به این مهدکودکی که یعنی مجوز داره!!!

یک مهد کودک خوب چه ویژگی هایی دارد؟ - کاویاب

https://www.kavyab.com › ... › یک مهد کودک خوب چه ویژگی هایی دارد؟
Aug 19, 2017 - مهد کودک با مجوز رسمی تابلویی در سردر آن نصب است که نام مهدکودک، سال تاسیس و عبارت ... برای پاسخ به سوالات کودک در مورد خدا، چه جوابی دارید؟

سوالات مصاحبه مهدکودک - لینک گردی

farsweekly.ir/news/سوالات-مصاحبه-مهدکودک
Translate this page
سوالات مصاحبه آزمون های استخدامی،سازمانها و ... ... آگهی استخدام تعدادی خانم در مهد کودک جهت مربیگری ... 329. استخدام مربی ... نمونه سوال ازمون مجوز تاسیس مهدکودک - اسگو.

مصاحبه با مظفر الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت ...

nochildabuse.sosapoverty.org/.../مصاحبه-با-مظفر-الوندی-دبیر-مر...
Translate this page
Dec 23, 2017 - ... یعنی اصلاً مدیریت می‌کردند مهد کودک گذاشته بودند بچه هاشون صبح میرفتند ... پلیس می‌گوید مثلاً پسرجان خب چی شد کافیه این سوالات بشود دیگر چه آزاری ... برای وزارت کشور اینا همه مجوز بگیرن مثل سمن که بتونیم یک کانون به ...

ماجرای کثیفی که در مهد کودک‌های تهران اتفاق افتاد! + عکس|خبر فوری

www.khabarfoori.com/.../ماجرای-کثیفی-که-در-مهد-کودک‌های-تهران-ا...
Translate this page
به همین دلیل برای من سوال شده بود که چطور یک کودک دیگر می‌تواند چنان ضربه‌ای .... در حوزه مهدکودک‌ها اعم از صدور مجوز، مفاد آموزشی و نحوه آموزش را بسیار ضروری می‌دانم.»

ویژگی مهدکودک خوب، بیشتر بدانید - نی نی بان

https://niniban.com/fa/news/.../ویژگی-مهدکودک-خوب-بیشتر-بدانی...
Translate this page
Jan 1, 2018 - در شهرستان های اطراف یا مهد کودک نیست و در صورت تقاضا برای راه اندازی مهد، مجوز احداث حتی برای افراد غیر متخصص و در زمینه رشته های نامربوط هم ...

پناهندگی در دانمارک - موسسه حقوقی ملک پور

https://malekpour.ir/پناهندگی-در-دانمارک/
Translate this page
Oct 4, 2016 - در اولین مرحله شما باید توسط پلیس مورد مصاحبه قرار گیرید . ... بر اساس سوالات اولیه اداره ی مهاجرت تصمیم خواهد گرفت که درخواست شما در .... مجوز اقامت با زمان محدود است ، اما در وضع بعدی برای درخواست برای آنکه دائمی باشد امکان پذیر است . .... کودکان در مدرسه و مهد کودک در خود کمپ یا بیرون آن می توانند ثبت نام نمایند .

نیوزهاب - کاشان از دیر باز مهد صنعت نساجی، سفا لگری و ذوب فلزات بوده ...

https://reader.newshub.ir/news/33033253
Translate this page
معاون استاندار و فرماندار کاشان. کاشان از دیر باز مهد صنعت نساجی، سفا لگری و ذوب فلزات بوده است. مشاهده اصل خبر. کار و کارگر. کاشان از دیر باز مهد صنعت نساجی، ...

سوالهای متداول – آن فنلاند

https://onfinland.com/مشاوره-فنلاند/
الان بعد از مصاحبه به خانمم نامه دادن که دوتا از جوابهامون که به سوال های سفارت دادیم مثل هم نیست درحالی که درست جواب دادم و مشکل .... یکی از اشنا های ما مجوز رستوران رو گرفته توی فنلاند. ..... ‌همه مهد کودکا زمستونا هم محبورن بچه ها رو ببرن بیرون بازی کنن.

یک مهد کودک خوب چه استانداردهایی دارد؟

tabnakbato.ir › خانوادهکودکان
Translate this page
Aug 23, 2017 - ویژگی های مهد کودک اعم از صلاحیت اخلاقی و تحصیلی مربی، کمیت ... اگر کودکان مهد از پاسخ به سوالات شما طفره مى روند یا کودکتان از محیط ابراز ...

دوره مربیگری مهد کودک | فوت کوزه گری

fotekozegari.ir/?tag=دوره-مربیگری-مهد-کودک - Translate this page
راهنمای مجوز تاسیس مهدکودک ... برچسب‌هاپروانه مهدکودک, تاسیس مهدکودک, جواز مهدکودک, درامد مهد کودک, دوره مربیگری مهد کودک, راهنمای مهدکودک, سرمایه لازم برای تاسیس مهد ...

سوالات مصاحبه و گزینش آموزش و پرورش :: اخبار و سوالات استخدامی جدید 97

https://estexdam.blog.ir/.../سوالات%20مصاحبه%20و%20گزینش%2...
Translate this page
۱۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سوالات مصاحبه و گزینش آموزش و پرورش» ثبت شده است - خبرهای استخدامی | دانلود سوالات استخدامی.

پورتال-استان همدان-صفحه اصلی استان همدان

hamedan.ivo.ir/
Translate this page
میز خدمات الکترونیک · نمایندگی ولی فقیه · معاونت ها و دفاتر · اداره کل استانها · دستورالعمل ها · آموزش و ترویج · قوانین و آیین نامه · آلبوم تصاویر · صوت و فیلم · مزایده و ...

[PDF]Layout 1 - Integrationsportal Sachsen-Anhalt

https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/.../Broschuere_farsi...
Translate this page
مصاحبه از ۲۵ سوال، در مورد پیشینه، دلایل ترک وطن و مسیر سفر شما به. المان، تشکیل شده. .... پناهندگان تایید شده، با داشتن اجازه اقامت، مجوز کار در آلمان را دریافت. می کنند. اگر فرایند .... مور در امور مهد کودکها و مدارس، شرکت کنند. همه مردم حق دارند روابط با ...

شعر های کودکانه درباره ماه مبارک رمضان و رزوه گرفتن برای بچه ها - کوکا

www.coca.ir/new-lyrics-for-happy-ramadan/
Translate this page
روزه هنگام سوال است و دعا. پر زدن با بال همت تا خدا. شهر یکرنگی و بی آلایشی. ماه تقصیر و گنه فرسایشی . . * * *. رمضانا تو بهترین ماهی. چون که ماه ضیافت اللهی.

پرسش و پاسخ های روانشناسی در مرکز مشاوره راز | مرکز روانشناسی و ...

razmoshaver.com/question-and-answer-psychology/
Translate this page
شما بازدید کننده محترم می توانید سوالات روانشناسی خود را به صورت رایگان مطرح کرده تا مشاوران مرکز روانشناسی راز به آنها پاسخ دهند. ... نیاز به مصاحبه حضوری دارید. ... پسرم هنوز برای شغل اقدام نکردم چون مجبورم پسرمو به مهد بفرستم و کار های تهران هم ...

خصوصی » Blog Archive » با سرمایه کم کسب و کار کنیم! - بانکی

banki.ir/blogs/shahab/?p=139
رئیس هیات مدیره با او مصاحبه کرد و نمونه کارش را پسندید. ...... هم کار مهد را دوست دارم و خیلی به فکرش بودم از مدیر مهد پسرم هم سوال کردم اما مجوز مهد را به شخصی میدهند که ...

گلستان ما - بهزیستی گلستان در صدد تعطیل نمودن بزرگترین مهدکودک ...

www.golestanema.com/.../51102-بهزیستی-گلستان-در-صدد-تعط...
Translate this page
Mar 3, 2018 - علت رای کمیسیون بهزیستی به ابطال مجوز مهد کودک چیست ؟ ... تقاضای والدین از مسئولین با چند نفر از والدین کودکان مصاحبه ای انجام شد که حکایت ...

چگونه برای نوشتن یک رزومه پرستاری گرادیان جدید هنگامی که شما هیچ ...

nursecode.com › خانهرزومه شگفت انگیز
Translate this page
به زمین مصاحبه, your new fradresume must stand out from all the other ... مدارک تحصیلی- مجوز RN, تاریخ فارغ التحصیلی و / یا NCLEX, BLS و گواهی نامه. ... آیا شما در نقش کلیسا خدمت در, در مهد کودک آموزش داده و یا رهبری یک گروه مطالعاتی? ... هر چیزی که تک موجود در رزومه کاری خود را باید به این سوال پاسخ “چرا ما باید شما را استخدام?

هفتصد و پنجاه هزار کودک از خدمات مهد کودک ها بهره می برند/منافع کودک از هر ...

goftemannews.com/.../نشست-خبری-معاون-امور-اجتماعی-سازمان-به.h...
Translate this page
Jul 16, 2014 - به طور مثال مهد ۳ ستاره باید مجهز به دوربین مداربسته باشد. ... معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد دادن قرص‌های ...

مصاحبه با آقای شریف زاده مخترع کشوری - تبیان

article.tebyan.net › ... › معرفی سایتها ، مراکز علمی و مشاهیر
Translate this page
Aug 14, 2010 - دنبال حل مشکلات بگردند ، به هرچیزی که انسان نگاه می کند عمیق نگاه کند و به نظر من برای آموزش بهتر است که از کودکی و در مهد کودک ها آغاز شود.

اخذ مجوز و تاسیس مهد کودک - فانگردی

www.fungardi.com/621/اخذ-مجوز-و-تاسیس-مهد-کودک.html
Translate this page
۷-کسب امتیاز لازم در مصاحبه حضوری تبصره : دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در سایر رشته ها با گذراندن دوره مدیریت مهد کودک در دانشگاه علوم بهزیستی ...

سه سوت جابز | مربی مهد کودک،دسیار گریمور

https://3sootjobs.com/jobdetail/.../مربی-مهد-کودک،دسیار-گریمور
Translate this page
زمینه شغلی. اداری، مدیریتی و منابع انسانی منابع انسانی. مهارت های مورد نیاز. هوش هیجانی بالا عوامل انگیزشی حقوق و دستمزد امور بیمه تامین اجتماعی رازداری تعیین اهداف ...

[PDF]برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - پژوهش های ...

https://tpccp.um.ac.ir/index.php/ijap/issue/.../fullpdf_issue_1675_fa_IR.pdf
May 1, 2004 - به استناد مجوز ... ی. زنان سرپرست خانوار ... اعظم السادات سقائ. یان. ، بهمن بهمن. ی. ، مهد. ی ..... پژوهش حاضر با هدف دست یابی به پاسخ این سوال که آیا شیوه ی مداخلة ..... مصاحبه. بالینی و براساس مالک های تشخیصی. DSM-5. (American ...

طراحی سایت مهدکودک و طراحی وب برای مهد کودک ها - پرتال داده ورزان

https://parscms.com/Web.../طراحی-وب-سایت-مهدکودک37030.html
Translate this page
سایت اطلاع رسانی و بازاریابی اینترنتی و تبلیغات معرفی خدمات مهد برای ترغیب ... برگزیده جشنواره وب · مجوز فعالیت · شورای عالی انفورماتیک · گواهینامه تایید فنی .... امکان انتشار کلیپ های مصاحبه های شیرین مربی هنرمند با کودک خوش زبان و ... های مذهبی، زمانبندی برنامه ها، همایش ها و اردوها و جشنواره ها; سوالات متداول برای پاسخ به ...

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - اخبار > سازمان بهزیستی استان ...

www.uswr.ac.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=939&newsview...
Translate this page
May 16, 2011 - 5- دارا بودن حداقل 20 سال سن( مهد کودک روستایی) و25سال سن مهد کودک شهری. 6-عدم اشتغال همزمان در دستگاهها و ارگانهای دولتی 7- اشخاص حقوقی نیز به ...

موقعیت شغلی با مدرک کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی - موسسه ابن یمین

www.ebneyamin.com/CMS_UI/content.aspx?id=220105
Translate this page
... روانشناسی و نیز با داشتن مجوز از سازمان نظام روانشناسی و سازمان بهزیستی (با ... کنند و نیز با اخذ مجوز امکان تاسیس مهد کودک ، یا خانه سالمندان می توانند اقدام کنند.

مشاوره راه اندازی مدرسه طبیعت | رویای زیستن در طبیعت

www.permaculture.ir/?p=1641
Translate this page
برای آشنایی بیشتر درباره مدرسه طبیعت و دیدگاهی که من نسبت به آن دارم می توانید به مصاحبه ای که با وب سایت کتابک داشته ام مراجعه کنید. ... سفر در طبیعت، اجرای کارگاه برای مدارس و مهد کودک ها در داخل مدرسه طبیعت و… ... پاسخ به سوالات:

مجموعه اصلی

www.shahrzadnovin.ir/home/مجموعه-اصلی/51-مدرسه/درباره-مجموعه
Translate this page
... دوره مدیریت داخلی در دانشگاه علوم بهزیستی اصفهان،دارای مجوز تاسیس مهد کودک تحت نظارت سازمان بهزیستی استان اصفهان آشنایی با تست های ریون وکسلر،تقویت ...

[PDF]دغدغه های صنفی از دولتی سازی زیست بوم - سازمان فناوری اطلاعات

ito.gov.ir/documents/20181/32435/doc678242887
Translate this page
کنونــی می گویــد: مجــوز تعریف شــده ای کــه ســایر ارگان هــا بــا آن آشــنا باشــند. در حــال حاضــر وجــود .... ایــن ســوال هســتند در حالــی کــه اکوسیســتم در کوتــاه مــدت شــکل نمی گیــرد. زیـرا بـه یـک ... نتیجـه ایـن می شـود ایـرانکـه مهـد نـوآوری بـوده و هفـت. هـزار سـال دوام آورده ..... ایــن مصاحبه هــا بــا رویکــرد آموزشــی-تجربی و حــول. محــور راه ...

نامه دختر افغان به مردم ایران/ ببخشید اگر در کوچه‌ها و خیابان‌هایتان راه ...

aftabnews.ir/vdchxknz-23n-vd.tft2.html
Jul 16, 2012 - حتی کار با وجدان و با صداقت افغانی را هم زیر سوال برده و وقتی کسی خیلی خوب ...... دارد که ما مصاحبه های شهروندان افغان - ایران و همه دنیا را می شنویم و می بینیم. ...... خواهران و برادراتون رو میبخشید امیدوارم روزی برسه که هرات بازم بشه مهد تمدن و ...... من میگم از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد مجوز میهمانیم گرفتم الکی که نیست.

استخدامی بهداشت محیط - سایت بهداشت محیط ایران

www.environmentalhealth.ir/استخدامی-بهداشت-محیط
Translate this page
دانلود سوالات استخدامی بهداشت محیط .... پس از کسب موفقیت در آزمون کتبی، مصاحبه عمومی و تخصصی، معاینات پزشکی، با انعقاد قرارداد طبق قانون کار مدت معین ...

تجاوز 40 مرد به دختر 15 ساله در مالزی! | هشترود نیوز

www.8roodnews.com/?tag=تجاوز-40-مرد-به-دختر-15-ساله-در-مالزی
سندی که سناریوی پاریس را زیر سوال برد ...... هشترود نیوز – یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه کشورمان در مصاحبه با روزنامه الحیات ... پولادی، رفیعی، خلیل‌زاده و ماهینی مجوز بازی گرفتند ...... هشترود نیوز – درپی کودک آزاری در یکی از مهدهای کودک اردبیل، مدیر و خدمه خاطی این مهد بلافاصله بعد از ورود به دادسرا دستگیر و روانه زندان شدند.

[PDF]Untitled

https://wiki.fk-asyl-radolfzell.org/images/.../Welcomeletter_farsi.PD...
Translate this page
شما می توانید در مورد حقوق پناهندگی خود و روند رسیدگی به پناهندگی از آنها سوال کنید. ... افراد به شما کمک خواهند کرد و ترتیبی میدهند که فرزندان شما به مهد کودک ویا مدرسه ... احتمالا شما برای یک جلسه مصاحبه (Interview) دعوت خواهید شد یا می بایستی یک .... (Auslanderamt) واقع در شهرداری یک مجوز (Erlaubnisschein) درخواست کنید. اگر.

شبکه‌ی رشد > مشاوره‌ی تیزهوشان و اولیای آن‌ها - چه کار باید کرد؟ (مشاوره‌ی ...

www.roshd.ir/Default.aspx?tabid=264&EntryID=309
Translate this page
May 24, 2006 - نمی‌توان انتظار داشت دبیری که خود هزاران مشکل در زندگی دارد بتواند پاسخگوی خوبی برای سوالات دانش‌آموزان تیزهوش و کنجکاو ما باشد. سارا بنی اسدی: ...

zaum/fa_50K.txt at master · zacharydenton/zaum · GitHub

https://github.com/zacharydenton/zaum/blob/master/public/data/.../fa/fa_50K.txt

Searches related to سوالات مصاحبه مجوز مهد

سوالات مصاحبه مهدکودک

سوالات مصاحبه مهد کودک

نمونه سوالات گزینش مهد کودک

نمونه سوالات آزمون تاسیس مهد کودک

سوالات مصاحبه مربی مهد

نمونه سوالات آزمون مهد کودک

منابع آزمون تاسیس مهد کودک

نمونه سوالات مهد کودک

United States - From your Internet address - Use

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۷ ، ۲۲:۴۶
مهناز افشاری

نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه – سوالات استخدامی آزمون ...

https://baigan.ir/نمونه-سوالات-استخدامی-سنگزنی-و-کارگاه/17496

نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه – سوالات استخدامی آزمون ...

https://baigan.ir/tag/نمونه-سوالات-استخدامی-سنگزنی-و-کارگاه
Translate this page
ارشیو برچسب : نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه ... a12سنگزنی و کارگاه 70 سوال با جواب جهت دانلود سایر سوالات استخدامی بر اساس درس و رشته کلیک کنید.

بسته ویژه استخدامی آموزش و پرورش - استادکار ساخت و تولید - کندو

https://kandoocn.com/index.php?newsid=26127
Translate this page
مجموعه ای که اکنون پیش روی شما قرار گرفته است نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی. ... کتاب 155 صفحه ای کارگاه عمومی (تعمیر و نگهداری و فرزو تراشو سنگ زنی)، ...

استخدام همکار جهت موم زنی و سنگ زنی در کارگاه ریخته گری طلا | ایران ...

https://iranestekhdam.ir/استخدام-همکار-جهت-موم-زنی-و-سنگ-زنی-در-... - Translate this page
Jun 19, 2017 - یک کارگاه ریخته گری طلا واقع در تبریز به همکاری چند نفر خانم جهت موم زنی و سنگ زنی نیازمند است. (زیر ۳۰ سال). پاورقی. استخدام های ... نمونه سوالات استخدامی. 7800 تومان. دانلود اصل نمونه سوالات استخدامی برگزار شده توسط سنجش.

استخدام همکار آشنا به سنگ زنی روی موم در کارگاه طلاسازی | ایران استخدام

https://iranestekhdam.ir/استخدام-همکار-آشنا-به-سنگ-زنی-روی-موم-در/
Translate this page
Sep 14, 2017 - یک کارگاه طلا و نقره سازی واقع در تبریز به همکاری چند نفر خانم ترجیحا آشنا به کار سنگ زنی روی موم و موم زنی جهت کار در کارگاه نیازمند است. ساعت کاری ... آگهی های استخدامی از طریق پیامک و ایمیلدانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی.

دانلود PDF | نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش با پاسخ تشریحی pdf

seyd.file24.ir/.../pro-11776-نمونه-سوالات-استخدامی-آموزش-و-پرورش...
Translate this page
... با جواب تشریحی . تست استخدامی آزمون متمرکز دستگاه های اجرایی آموزش و پرورش اداره شیلات محیط زیست راه و شهرسازی اوقاف و.... ... نمونه سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش با جواب تشریحی به همراه سوالات عمومی ... سنگ زنی و کارگاه. رسم فنی.

مواد آزمون‌ استخدامی آموزش و پرورش - ای استخدام

https://www.e-estekhdam.com/مواد-آزمون‌-استخدامی-آموزش-و-پرورش/
Translate this page
May 13, 2018 - برای دانلود دفترچه سوالات آموزش و پرورش سال ۹۵ با پاسخنامه تشریحی اینجا کلیک کنید. برای دانلود کتاب .... ۴- سنگ زنی و کارگاه ۵- رسم فنی.

پی دی اف + دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1397

https://medium.com/.../پی-دی-اف-دانلود-نمونه-سوالات-آزمون-استخدام...
Translate this page
May 25, 2018 - pdf +نمونه سوالات برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 + download .... فرز، 2 تراشکاری و کارگاه، 3 فرزکاری و کارگاه، 4 سنگزنی و کارگاه، 5 رسم ...

سوالات mcq نمونه مکانیکی پی دی اف مهندسی - معدن

www.digital-infrastructure.asia/.../سوالات-mcq-نمونه-مکانیکی-پی-...
Translate this page
SKY ماشین آلات شن و سنگ زنی ماشین آلات کارخانه برای استخراج معادن سنگ های ... نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت رشته مهندسی صنایع ،نمونه , مکانیکی ; , پی دی اف ...

فرز و سنگ زنی مواد سرامیک - سنگ شکن نصب گیاه خرد شده

ecolastane.eu › فرز و سنگ زنی مواد سرامیک
Translate this page
نمونه سوالات استخدامی مهندسی متالورژی و سرامیک. دریافت قیمت ... ماشین تراش و فرز، تراشکاری و کارگاه، فرزکاری و کارگاه، سنگ‌زنی و کارگاه ... مواد اختصاصی شغل ...

معدن رایگان و تصاویر صنعتی - خرد کردن

www.serviceteam-almere.nl/.../معدن-رایگان-و-تصاویر-صنعتی.ht...
Translate this page
SKY پوشش کامل سنگ زنی خرد کردن، خرد کردن متوسط، خرد کردن و ماسه سازی، ... دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی - سوالات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر - دانلود ... کارگاه آموزشی "طراحی صنعتی و , وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیدگاه های , تصاویر .

مطالعه پروژه نمونه مهندسی مکانیک - خرد کردن

www.serviceteam-almere.nl/.../مطالعه-پروژه-نمونه-مهندسی-مکانیک....
Translate this page
SKY پوشش کامل سنگ زنی خرد کردن، خرد کردن متوسط، خرد کردن و ماسه سازی، ... نمونه سوالات , کارگاه و پروژه و , جدید مهندسی مکانیک مطالعه نقش معماری و تهویه . ... پایان نامه ، مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی ، گزارش کار آموزی و نمونه سوالات استخدامی ...

استخدام اپراتور کارگاه ساخت و سنگ زنی،کارشناس تضمین کیفیت - کندو

tnews.ir/news/9c2f107784964.html
Translate this page
استخدام اپراتور کارگاه ساخت و سنگ زنی،کارشناس تضمین کیفیت. دسته بندی: اخبار / استخدام / ..... استخدامی آموزش و... دانلود سوالات استخدامی سازمان سنجش + پاسخ.

مشخصات نمونه از یک شرکت سنگ شکن

www.artedelfare.eu/مشخصات_نمونه_از_یک_شرکت_سنگ_شکن.html
Translate this page
سنگ شکن کارخانه مشخصات نمونه -تولید کنندگان سنگ شکن ... سوال فنی در مورد سنگ شکن تمساح - adkungfu.org. سوالات مصاحبه و پاسخ در کارخانه سنگ شکن . ... استخدام یک شرکت معتبر برای پروژه EPC - estekhdami.org ... تجهیزات سنگ زنی.

فولاد تعمیر و نگهداری از گیاهان و نباتات سوالات مصاحبه - معدن

www.digital-infrastructure.asia/.../فولاد-تعمیر-و-نگهداری-از-گیاهان...
Translate this page
دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97 ... تعمیر و نگهداری ماشین تراش و فرز و تراشکاری و کارگاه و فرزکاری و کارگاه و سنگزنی و کارگاه و رس ...

صنعت و معدن مشاور

rajpoutniku.eu › صنعت و معدن مشاور
Translate this page
آزمون استخدام بانک صنعت و معدن دریافت آگهی های استخدامی مهم در گوشی و ایمیل شما به محض انتشار، اینجا کلیک نمایید جهت دانلود نمونه سوالات چهارمین آزمون … معرفة المزید >> .... نرخ حق الوکاله بانک صنعت و معدن تعیین شد مدیر امور آموزش و پژوهش بانک صنعت و معدن: معرفة المزید >> ... next:توپ شیر توپ ماشین سنگ زنی · شن و ماسه ...

مباشر سنگ شکن اشتغال - فروش تجهیزات شن و ماسه سنگ شکن

early-marriage.eu › مباشر سنگ شکن اشتغال
Translate this page
نگهدارنده سنگ شکن اشتغال : ارتباط با دوست پسر، بعد از ازدواج شهر سوال . ... شرکت تجهیزات سنگ شکن در برزیل; فرآیند تولید توپ های سنگ زنی چدن; ... دانلود طرح کسب و کار , استخدام , آموزش ۱۰۰ عملی گرفتن وام اشتغال، مطابق با سیاست های جدید .

آزمون سنگ زنی carborundum - سنگ مس خرد کردن گیاه در شیلی

solisia.eu/8099/
Translate this page
استخدام اپراتور کارگاه ساخت و سنگ زنی،کارشناس تضمین کیفیت . ... آزمون سنگ زنی carborundum من سوال مصاحبه مهندسrqysy.net . ... کشور و نمونه سوالات آزمون .

مرتع کام ماشین سنگزنی - jjengineering.co.in

www.jjengineering.co.in/35295/
Translate this page
دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی تخصصی - ,. مرتع و آبخیزداری - 2314; بازیافت - 2315; پرورش اسب - 2316; , 13-کاردانی فنی حرفه ای ماشین های . live chat ...

خانه سازی در کارخانه خرد کردن

www.betonarme.eu › خانه سازی در کارخانه خرد کردن
Translate this page
علوم،نمونه سوالات درسکار خانه ی کاغذ سازی ... در کارخانه&#; ی ... خرد کن استخدام کارخانه در هند سنگ در خرد کردن، سنگ زنی و شن و ماسه ساخت تجهیزات و. ادامه مطلب >> ...

نمونه سوالات استخدامی تخصصی فولاد مبارکه اصفهان -دیپلم گروه برق- همه ...

www.vinaweb.ir/نمونه-سوالات-استخدامی-تخصصی-فولاد-مبا/
Translate this page
نمونه سوالات استخدامی تخصصی فولاد مبارکه اصفهان -دیپلم گروه برق- همه گرایش ها ... ،سوال الکترونیک عمومی و کارگاه ،سوال الکترونیک کاربردی ،سوال رسم فنی۱.
Missing: سنگزنی

خدمات استخدامی

www.restaurantepizzeriaroma.com › محصولخدمات استخدامی
Translate this page
سنگ شکن چکشی ... سنگ شکن موبایل · mtm trapezium چرخ · سنگ شکن فکی پلی اتیلن ... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات , کارگاه آموزشی بازخوانی آیین نامه اداری استخدامی . ... سایت نیازمندی استخدام و نمونه سوالات استخدامی اخبار استخدام , وب سایت خدمات . ... اندازه کوچک سنگ شکن سنگ رودخانه · قیچی خرید سنگ زنی · خرد کردن سنگ زنی ...

پاورپوینت روش تولید آجر و سنگ ساختمانی :: وبلاگ فروشگاه اینترنتی ...

poulsazan.blog.ir/.../پاورپوینت%20روش%20تولید%20آجر%20و%...
Translate this page
۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پاورپوینت روش تولید آجر و سنگ ساختمانی» ثبت شده است - پول سازان. ... نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی آمار ... قالب گیری آجر یا خشت زنی،کارگاه سنتی آجر پزی،انواع کوره های آجر پزی،انواع ... نمونه های زیبا و باعظمت کاربرد آجر در معماری ایران باستان نماینده پیشرفت درخشان ...

ایرنا - 64 هزار تن کالای استاندارد از مرز مهران به کشور عراق صادر شد

www.irna.ir/fa/News/81437091
Translate this page
وی افزود: انواع سنگ های ساختمانی، موزائیک، آجر، نخ و پارچه و مواد شیمیایی ... فرهادبیگی تاکید کرد: در 9 ماه امسال 104 بازدید و نمونه برداری از مراکز عرضه و 39 مورد ...

ایرنا - دهیاران برای برگزاری مطلوب جشنواره کتابخوانی رضوی همت کنند

www.irna.ir/fa/News/82098394/
Translate this page
Jun 2, 2016 - ... نام نویسی در این جشنواره و دریافت کتاب ها، نمونه سوالات و پرسشنامه آن به ... و آموزش و پرورش در ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی چشم‌ پوشی کرد.

ایرنا - استخدام وکیل برای پیگیری امور حقوقی زائران/ کمیسیون مشترک ...

www.irna.ir/fa/News/81355467
Translate this page
Oct 20, 2014 - صفحه اصلی سرویس · بهداشت و رفاه · حقوقی - قضایی · زن و خانواده · دفاعی و انتظامی · سایر حوزه ها ... استخدام وکیل برای پیگیری امور حقوقی زائران/ کمیسیون مشترک اقتصادی ... سوال : دفتر نمایندگی ایران چند روز سال در مکه مکرمه فعالیت می کند؟ ... می کنند و آن ها نمونه های خود را برای 122 کالای مورد نیاز عرضه می کنند.

ایرنا - آثار میر سید علی همدانی نمونه عالی مفاهیم انسانی است

www.irna.ir/fa/News/81835253
Translate this page
Nov 12, 2015 - همدان- ایرنا- سفیر تاجیسکتان در ایران گفت: آثار میر سید علی همدانی نمونه عالی مفاهیم انسانی بوده و نقش تفکرات وی در تمدن بشری بسیار موثر ...

ایرنا - فردا؛ آخرین مهلت ثبت نام جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه

www.irna.ir/fa/News/81936481
Translate this page
Jan 26, 2016 - صفحه اصلی سرویس · بهداشت و رفاه · حقوقی - قضایی · زن و خانواده · دفاعی و انتظامی · سایر حوزه ها ... فردا؛ آخرین مهلت ثبت نام جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه ... تلاش در راستای ارائه خدمات کارگاهی و آزمایشگاهی مورد نیاز، کوشش در جهت ارائه ... گفت: علیرغم وجود شرایط سخت در استخدام نیروی انسانی و متخصص، با همکاری ...

ایرنا - معلمان نمونه ازسراسر کشور مورد تجلیل قرار گرفتند

www.irna.ir/fa/News/81597083
Translate this page
May 6, 2015 - تهران – ایرنا- سی و یکمین یادواره بزرگداشت مقام معلم و آیین تجلیل از معلمان نمونه سراسر کشور سه شنبه شب با حضور وزیر آموزش وپرورش در سالن ...

[PDF]ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺪاﺧﻼت ﻓﻨﯽ در ارﺗﻘﺎء ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻤﻨﯽ

cdn.neoscriber.org/cdn/.../cd0521ae-51ea-11e8-b93f-b3da5dedc0a...
Translate this page
ﮐﺎرﮔﺎه. ﻫﺎی. ﺗﺤﺖ. ﭘﻮﺷﺶ. 268. ﻧﻔﺮ. ﻓﻮت. ﻧﻤﻮده. اﻧﺪ . )4(. اﯾﻦ. ﺣﻮادث. ﺑﺮای. ﺟﺎﻣﻌﻪ،. ﺳﺎزﻣﺎن. و. ﮐﺎرﮔﺮ. ﺿﺎﯾﻌﺎت. ﻓﺮاواﻧﯽ. ﺑﻪ .... ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر، وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ،. ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﻗﺒﻠﯽ ... ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎ. ا. ﻧﺠﺎم ﯾﮏ ... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. 87 ... از ﭘﺎﺷﺶ ﺟﺮﻗﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻨﮓ زﻧﯽ. ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ.

دانلود فایل مقاله و تحقیق برق ترانسفورماتور - اوکی فایل

okay.filekar.ir/دانلود-فایل-مقاله-و-تحقیق-برق-ترانسفورماتور_9... - Translate this page
خرید و دانلود فایل مقاله و تحقیق برق ترانسفورماتور. ... عنوان تحقیق و پایان نامه عمران- نکات اجرایی کارگاههای ساختمانی می باشد در این تحقیق با این مفاهیم آشنا می ...

estekhdam_azar_sharghi - Arshiw

https://arkiw.com/channels/1030845613/12
Translate this page
#هفته_نامه استخدامی استان آذربایجان شرقی - هفته سوم شهریور 96 .... در تبریز http://iranestekhdam.ir/?p=846114 ✅ استخدام همکار آشنا به سنگ زنی روی موم در کارگاه ...... دانلود بسته ویژه تمام نمونه سوالات آزمون استخدام آموزش و پرورش (همراه پاسخ نامه) ...

آموزش ماساژ,کلاس ماساژ, دوره ماساژ, آموزشگاه ماساژ, آموزش ماساژ تایلندی ...

www.massageschool.ir/
Translate this page
آموزش ماساژ سنگ داغ ... جوان در نظر دارد هنرجویان برتر خود را در پایان دوره های آموزشی جهت استخدام به مراکز معتبر ماساژ سراسر کشور معرفی نماید ... سوال خود را بپرسید.

سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

https://www.tebyan.net/
علاقه مند به خواهر زن. جدول بیمه عمر مان بیمه ایران. مسئله امنیت .... خوانش متن احساسی «شهاب سنگ» با اجرای «احسان اسلامی». کنار تو هستم. خوانش متن احساسی با اجرای ...

جدیدترین خبرهای استان گلستان | خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/city/1575
Translate this page
آتش سوزی در کارگاه شارژ سیلندر گاز مایع/70 سیلندر شعله ور شد ... شمشاد در شهرستان بندرگز واقع در غرب استان شناسایی و نمونه آن برای بررسی علمی بیشتر به تهران ارسال شد. ..... حجتی در جلسه کمیسیون کشاورزی به سوالات نمایندگان پاسخ می دهد.

جزوه دوره فیتری - پایپینگ به زبان فارسی

www.piping.blogsky.com/1394/02/04/post-62/جزوه-دوره-فیتری
Translate this page
در سال 85 زمانی که در آزمون استخدامی شرکت نفت شرکت کرده و منتظر جواب نهایی بودم، چند ماهی ... مطالب نظری مطابق یک جزوه تدریس می شد و آموزش های عملی شامل سنگ زنی، ... برچسب‌ها: فایل آموزش فیتری، آموزش اجرای پایپینگ، نمونه سوالات پایپینگ.

[PDF]ﺟﺰﻭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻃﺮﺡ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﻬﮕﺮ - دانشگاه علوم پزشکی قزوین

www.qums.ac.ir/portal/file/?231854/behgar.pdf
ﮐﺎرﮔﺮ آﻣﻮزش دﯾﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﻤﺖ اوﻟﯿﻪ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﮕﺮ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ..... از اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮادی ﮐﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ دارد ﯾﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺮوﻗﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﺧﻮدداری ﮔﺮدد . -6 ...... ﻗﻔﻠﻬﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دارﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در آﺳﺎن ﺑﺮ ، ﻗﻔﻞ اﯾﻤﻨﯽ ، از ﺣﺮﮐﺖ آﺳﺎن ...... ﺳﻨﮓ زﻧﯽ و ﺳﻨﮓ ﮐﺎری ، ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻮﺷﮑﺎری ، ﺑﺮﺷﮑﺎری ، ﺗﺮاﺷﮑﺎری ، ...... ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﻣﺒﻬﻢ و ﺳﻮال ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.

[PDF]جزوه آموزشی طرح تربیت بهگر

www.ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/MBehdashti/.../behgar1.pdf
ﻓﻀﺎی ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﻛﺎرﮔﺎه و ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﺑﻬﮕﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻔﺴﻪ ﻧﮕﻬﺪاری وﺳﺎﺋﻞ و ﺑﺮاﻧﻜﺎرد ﺗﺎﺷﻮ در ..... از اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮادی ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎزدﮔﻲ دارد ﻳﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺮوﻗﻲ ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﺧﻮدداری ﮔﺮدد ... ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ، در ﻋﻤﻠﻴﺎت آﺑﻜﺎری ﻛﺮوم، ﺑﺨﺎرات اﺳﻴﺪﻛﺮوﻣﻴﻚ ﺑﺼﻮرت ﻣﻪ ...... ﺳﻨﮓ. زﻧﻲ. ،. ﺗﺮا. ﺒﻮر ﮔﺎزﻫﺎی ﺳﺮﻣ. ﻧﻴﻜﻲ. (. NIP. :) دو دارای ﺣﺮﻛﺖ. ﻄﻪ ﺗﻤﺎس ﻣﻲ. داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻛ ...... ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻴﺪن ﺳﻮاﻻﺗﻲ از ﻓﺮاﮔﻴﺮان و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ.

نوین سازه

novinsazenma.blogtez.com/
Translate this page
کارگاه جامع آموزشی گیتار - جدید و دارای گارانتی - اورجینال ... برترین فایل نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع ... دام و طیور · دانلود گزارش کآرآموزی سرسیلندر و سیستم جرقه زنی – خرید آنلاین و دریافت ..... برترین پکیج تحقیق مکانیک سنگ در معدن سنگ تزئینی بیرجند – دانلود فایل · خرید و ...

جلوه نور

jelvnoorg.blogtez.com/
Translate this page
مجموعه آموزش کامل فارسی ساخت کیف چرم - جدید و دارای گارانتی - اورجینال .... دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع جوشکاری ... برترین فایل پاورپوینت فرآیند دسترسی و چنگ زدن (درس کنترل حرکتی) · خرید .... سنگ فروشی) · دانلود عکس هایی از روستای یوزباشکندی ( 18 عکس ) -کامل و جامع ...

افروز رایانه

afruzrayaneb.titrblog.ir/
Translate this page
آموزش ژیمناستیک زیر نظر مربی ایرانی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال ... گیاهان داروئی · دانلود فایل کامل دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور ...

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻓﺮزﮐﺎری و ﮐﺎرﮔﺎه +پاسخنامه

testiha.ir/post/3121
Translate this page
15 hours ago - نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻓﺮزﮐﺎری و ﮐﺎرﮔﺎه +پاسخنامه.

فیلم: مانکرفت / ویدیو کلیپ | مجله ایرانی

‫Video for نمونه سوالات استخدامی سنگ زنی و ﮐﺎرﮔﺎه‬‎▶ 7:16
iranimag.ir/video/15963598
9 hours ago
16-06-2018@19:16:22 GMTآرشیو آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه جدید و سرویس آشپزخانه آموزش دوخت دستکش آشپزخانه ساده و قلب • دونفره آموزش دوخت دستگیره ...

فیلم: معرفی مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی ایران / ویدیو کلیپ | مجله ...

‫Video for نمونه سوالات استخدامی سنگ زنی و ﮐﺎرﮔﺎه‬‎▶ 1:57
iranimag.ir/video/15963800
9 hours ago
16-06-2018@19:14:28 GMTآرشیو آموزش دوخت پیش بند آشپزخانه جدید و سرویس آشپزخانه آموزش دوخت دستکش آشپزخانه ساده و قلب • دونفره آموزش دوخت دستگیره ...

فیلم: کری خوانی هواداران دو تیم ایران و مراکش / ویدیو کلیپ | مجله ایرانی

‫Video for نمونه سوالات استخدامی سنگ زنی و ﮐﺎرﮔﺎه‬‎▶ 0:47
iranimag.ir/video/15963578
9 hours ago
در ادامه به این سوال پاسخ کوتاه داده شده است. دانش آموزان در چه زمانی دارای کارکرد ذهنی قوی تری می باشند؟ در زمان ورود به مدرسه ... طرز تهیه مربای توت ...

فیلم: تکنولوژی خط دروازه در جام جهانی 2018 / ویدیو کلیپ | مجله ایرانی

‫Video for نمونه سوالات استخدامی سنگ زنی و ﮐﺎرﮔﺎه‬‎▶ 0:49
iranimag.ir/video/15963747
9 hours ago
در ادامه به این سوال پاسخ کوتاه داده شده است. دانش آموزان در چه زمانی دارای کارکرد ذهنی قوی تری می باشند؟ در زمان ورود به مدرسه ... طرز تهیه مربای توت ...

فیلم: مطابقت تست های کنکور با پکیج ریاضی حرف آخر / ویدیو کلیپ ...

‫Video for نمونه سوالات استخدامی سنگ زنی و ﮐﺎرﮔﺎه‬‎▶ 5:48
magifa.com/video/13840938
7 days ago
10-06-2018@09:46:35 GMT; سریال ژاپنی مرد پولدار زن فقیر - ق 5 پ 3 · وارثان (سریال کره‌ای) ... استخدام شرکت نفت سال 97 (برگزاری آزمون ...

پیچک یاد

pichakepoone.toonblog.ir/
Translate this page
آموزش تست زنی در کنکور شما در حال مشاهده بخش فروشگاه اینترنتی سایت هستید ما در این سایت محصولات مفید آموزشی و کاربردی را هم به شما ارائه می کنیم . ما بهترین ...

دانلود اموزش ریاضی دکتر علو الهدی - برای قبولی در آزمون استخدام آموزش و ...

persiannaz.com/c/tktl
Translate this page
9 hours ago - برای قبولی در آزمون استخدام آموزش و پرورش چه بخوانیم؟ | ایران استخدام کتاب جامع آزمونهای استخدامی به همراه نمونه سوالات و مطالب آموزشی کتاب ...

دانلود اموزش ریاضی دکتر علو الهدی - دانشگاه فرهنگیان - ویکی‌پدیا ... - کرج

karaj24.com/detail/8zZ02
Translate this page
9 hours ago - ... دکتر حسین... - دانلود اموزش ریاضی دکتر علو الهدی - ٢۶ خرداد ١٣٩٧ - ١٩:٢٩:١٨. ... در ادامه به این سوال پاسخ کوتاه داده شده است. دانش آموزان در چه زمانی ...

فیلم: اینسترومنتال زدبازی - زمین صافه / ویدیو کلیپ | روزانه

‫Video for نمونه سوالات استخدامی سنگ زنی و ﮐﺎرﮔﺎه‬‎▶ 0:59
rouzane.com/video/9296659
9 hours ago
برای دانلود این بیت با بالاترین کیفیت وارد کانال آهنگساز برتر شوید. آیدی کانال: Ahangsazebartar@ شماره تماس برای سفارش بیت و میکس و ...

فیلم سکسی کامل آمریکای چند ساعتی

gchma.org/zzuh/wyi.php?tr=فیلم-سکسی-کامل-آمریکای-چند...

In order to show you the most relevant results, we have omitted some entries very similar to the 57 already displayed.
If you like, you can repeat the search with the omitted results included.

Tehran Province - From your Internet address - Use precise location - Learn mor

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۷ ، ۰۸:۳۵
مهناز افشاری

پیش بینی بازیهای جام جهانی 2018 شنبه 26 خرداد

فرانسه2 - استرالیا1

آرژانتین3 - ایسلند1


پرو 1- دانمارک  1


کرواسی 1- نیجریه 0

پیش بینی بازی های پیش رو

ایسلند
1
نیمه اول
1
2
نیمه دوم
1
2
پایانی
1
آرژانتین
دانمارک
0
نیمه اول
1
0
نیمه دوم
2
0
پایانی
3
پرو
نیجریه
1
نیمه اول
1
1
نیمه دوم
1
1
پایانی
1
کرواسی
صربستان
0
نیمه اول
0
0
نیمه دوم
0
0
پایانی
0
کاستاریکا
مکزیک
2
نیمه اول
0
2
نیمه دوم
0
2
پایانی
0
آلمان
سوئیس
1
نیمه اول
1
3
نیمه دوم
1
3
پایانی
1
برزیل
کره جنوبی
1
نیمه اول
0
2
نیمه دوم
1
2
پایانی
1
سوئد
پاناما
1