دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 98

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 98

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش بهمن 96
دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش نیمه اول 96
دانلود سوالات آموزش و پرورش 97 فروردین +دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95

نمونه سوالات آموزش و پرورش 95

سوالات استخدامی آموزش و پرورش95

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

آخرین مطالب

۲۳ مطلب در مهر ۱۳۹۷ ثبت شده استسوالات مدیریت دولتی , سوالات علوم اقتصادی , سوالات مدیریت فناوری , سوالات مدیریت سیستم و بهره وری ,سوالات مدیریت بازرگانی , سوالات حسابداری , سوالات مدیریت صنعتی , سوالات مدیریت جهانگردی ,1-نمونه سوالات مبانی و اصول سازمان و مدیریت 491سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23095" text="خرید" style="button" color="blue"]2-نمونه سوالات اصول حسابداری یک 558سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23099" text="خرید" style="button" color="blue"]3-نمونه سوالات اصول حسابداری دو 238سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23102" text="خرید" style="button" color="blue"]4-نمونه سوالات اقتصاد خرد 355سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23106" text="خرید" style="button" color="blue"]5-نمونه سوالات اقتصاد کلان 161 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23112" text="خرید" style="button" color="blue"]6-نمونه سوالات ریاضیات پایه و مقدمات آمار یک 128 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23126" text="خرید" style="button" color="blue"]7-نمونه سوالات ریاضیات پایه و مقدمات آمار دو 210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23129" text="خرید" style="button" color="blue"]8-نمونه سوالات زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت 240سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23133" text="خرید" style="button" color="blue"]9-نمونه سوالات مالیه عمومی و تنظیم خطمشی مالی دولت315سوال +پاسخنامه

[purchase_link id="23142" text="خرید" style="button" color="blue"]10-نمونه سوالات مبانی روش تحقیق 75سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23145" text="خرید" style="button" color="blue"]11-نمونه سوالات مدیریت رفتار سازمانی 445 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23151" text="خرید" style="button" color="blue"]12-نمونه سوالات آمار و احتمالات549 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23155" text="خرید" style="button" color="blue"]13-نمونه سوالات اصول حسابداری سه 327 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23159" text="خرید" style="button" color="blue"]14-نمونه سوالات بازاریابی بین الملل 935 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23163" text="خرید" style="button" color="blue"]15-نمونه سوالات تحقیق در عملیات350سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23167" text="خرید" style="button" color="blue"]16-نمونه سوالات حسابرسی یک 335سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23172" text="خرید" style="button" color="blue"]17-نمونه سوالات حقوق اساسی 270 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23177" text="خرید" style="button" color="blue"]18-نمونه سوالات سیستم خرید و انبارداری و توزیع570سوال +پاسخنامه

[purchase_link id="23182" text="خرید" style="button" color="blue"]19-نمونه سوالات مدیریت اسلامی یک150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23186" text="خرید" style="button" color="blue"]20-نمونه سوالات اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام65 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="23190" text="خرید" style="button" color="blue"]21-نمونه سوالات آشنایی با قوانین کسب و کار 30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23195" text="خرید" style="button" color="blue"]22-نمونه سوالات روانشناسی سازمانی رشته مدیریت بازرگانی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23199" text="خرید" style="button" color="blue"]23-نمونه سوالات مدیریت استراتژیک رشته مدیریت بازرگانی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23203" text="خرید" style="button" color="blue"]24-نمونه سوالات کاربردی در مدیریت جهانگردی110 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23207" text="خرید" style="button" color="blue"]25-نمونه سوالات مدیریت مالی790 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23211" text="خرید" style="button" color="blue"]26-نمونه سوالات مدیریت تولید365 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23215" text="خرید" style="button" color="blue"]27-نمونه سوالات کاربرد آمار در مدیریت صنعتی110سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23220" text="خرید" style="button" color="blue"]28-نمونه سوالات مدار های الکترونیک یک 115 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23224" text="خرید" style="button" color="blue"]29-نمونه سوالات تحقیق در عملیات یک 85 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23228" text="خرید" style="button" color="blue"]30-نمونه سوالات کار آفرینی و توانمند سازی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23232" text="خرید" style="button" color="blue"]31-نمونه سوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت یک 175 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23238" text="خرید" style="button" color="blue"]32-نمونه سوالات بازارشناسی و مسائل بازاریابی 7 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23243" text="خرید" style="button" color="blue"]33-نمونه سوالات آمارکاربردی در مدیریت جهانگردی120سوال+پاسخنامه

[purchase_link id="23247" text="خرید" style="button" color="blue"]34-نمونه سوالات زبان خارجی2رشته مدیریت دولتی و بازرگانی30سوال

[purchase_link id="23252" text="خرید" style="button" color="blue"]35-نمونه سوالات زبان تخصصی 3 رشته مدیریت بازرگانی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23256" text="خرید" style="button" color="blue"]36-نمونه سوالات زبان تخصصی 2 رشته مدیریت بازرگانی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23260" text="خرید" style="button" color="blue"]37-نمونه سوالات مدیریت منابع انسانی459 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23265" text="خرید" style="button" color="blue"]38-نمونه سوالات پول و ارز و بانکداری590 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23268" text="خرید" style="button" color="blue"]39-نمونه سوالات اصول علم اقتصاد دو 354سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23272" text="خرید" style="button" color="blue"]40-نمونه سوالات اصول سازمان ومدیریت420 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23277" text="خرید" style="button" color="blue"]41-نمونه سوالات خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی420 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23281" text="خرید" style="button" color="blue"]42-نمونه سوالات مبانی روش تحقیق در مدیریت140 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23287" text="خرید" style="button" color="blue"]43-نمونه سوالات تجزیه تحلیل و طراحی سیستم220 سوال +پاسخنامه

[purchase_link id="23291" text="خرید" style="button" color="blue"]44-نمونه سوالات اصول بازاریابی 465 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23295" text="خرید" style="button" color="blue"]45-نمونه سوالات روش ها و فنون توانمند سازی240 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23300" text="خرید" style="button" color="blue"]46-نمونه سوالات پژوهش عملیاتی510 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23304" text="خرید" style="button" color="blue"]47-نمونه سوالات توسعه اقتصادی و برنامه ریزی400 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23310" text="خرید" style="button" color="blue"]48-نمونه سوالات حقوق بازرگانی319 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23313" text="خرید" style="button" color="blue"]49-نمونه سوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت دو 395 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23318" text="خرید" style="button" color="blue"]50-نمونه سوالات حسابداری صنعتی یک 197سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23321" text="خرید" style="button" color="blue"]51-نمونه سوالات بازرگانی بین المللی410 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23328" text="خرید" style="button" color="blue"]52-نمونه سوالات تجارت الکترونیک یک 485 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23333" text="خرید" style="button" color="blue"]53-نمونه سوالات تجارت الکترونیک دو 190 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23338" text="خرید" style="button" color="blue"]54-نمونه سوالات بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان685 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23342" text="خرید" style="button" color="blue"]55-نمونه سوالات تحقیق در عملیات2رشته مدیریت235سوال+ پاسخنامه

[purchase_link id="23345" text="خرید" style="button" color="blue"]56-نمونه سوالات حقوق تجارت420 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23350" text="خرید" style="button" color="blue"]57-نمونه سوالات روانشناسی کار120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23355" text="خرید" style="button" color="blue"]58-نمونه سوالات زبان تخصصی 1 رشته مدیریت409 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23361" text="خرید" style="button" color="blue"]59-سوالات زبان تخصصی 2 رشته مدیریت425 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23364" text="خرید" style="button" color="blue"]60-نمونه سوالات زبان تخصصی 3 رشته مدیریت200 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23368" text="خرید" style="button" color="blue"]61-نمونه سوالات سیستم های اطلاعات مدیریت 410 سوال+پاسخنامه

[purchase_link id="23374" text="خرید" style="button" color="blue"]62-نمونه سوالات کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23377" text="خرید" style="button" color="blue"]63-نمونه سوالات مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن360سوال+پاسخنامه

[purchase_link id="23382" text="خرید" style="button" color="blue"]64-نمونه سوالات مبانی مدیریت بازرگانی210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23388" text="خرید" style="button" color="blue"]65-نمونه سوالات مدیریت استراتژیک580 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23392" text="خرید" style="button" color="blue"]66-نمونه سوالات مدیریت اسلامی دو 330 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23397" text="خرید" style="button" color="blue"]67-نمونه سوالات مدیریت اسلامی پیشرفته390 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23402" text="خرید" style="button" color="blue"]68-نمونه سوالات مدیریت بازاریابی180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23407" text="خرید" style="button" color="blue"]69-نمونه سوالات مدیریت مالی دو 369 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23413" text="خرید" style="button" color="blue"]70-نمونه سوالات نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی215 سوال +پاسخنامه

[purchase_link id="23418" text="خرید" style="button" color="blue"]71-نمونه سوالات زبان تخصصی 4 رشته مدیریت بازرگانی100 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23438" text="خرید" style="button" color="blue"]72-نمونه سوالات مدیریت صادرات و واردات150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23443" text="خرید" style="button" color="blue"]73-نمونه سوالات تحقیقات بازاریابی150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23447" text="خرید" style="button" color="blue"]74-نمونه سوالات حقوق بازرگانی بین المللی100 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23451" text="خرید" style="button" color="blue"]75-نمونه سوالات سازمان های پیچیده دیدگاه استراتژیک30سوال تستی

[purchase_link id="23455" text="خرید" style="button" color="blue"]76-نمونه سوالات بازارشناسی و مسائل بازاریابی7سوال تشریحی

[purchase_link id="23459" text="خرید" style="button" color="blue"]77-نمونه سوالات تحقیق در عملیات رشته مدیریت بازرگانی200 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23464" text="خرید" style="button" color="blue"]78-نمونه سوالات حسابداری مالیاتی 293 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23467" text="خرید" style="button" color="blue"]79-نمونه سوالات روانشناسی عمومی880 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23471" text="خرید" style="button" color="blue"]80-نمونه سوالات مبانی جامعه شناسی889 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23475" text="خرید" style="button" color="blue"]81-نمونه سوالات حسابداری دولتی 298 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23482" text="خرید" style="button" color="blue"]82-نمونه سوالات حسابداری صنعتی دو 237 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23486" text="خرید" style="button" color="blue"]83-نمونه سوالات حسابداری صنعتی سه 207 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23492" text="خرید" style="button" color="blue"]84-نمونه سوالات درس مباحث جاری حسابداری270 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23495" text="خرید" style="button" color="blue"]85-نمونه سوالات حسابداری میانه دو 606 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23499" text="خرید" style="button" color="blue"]86-نمونه سوالات درس زبان تخصصی2رشته حسابداری290سوال+ پاسخنامه

[purchase_link id="23503" text="خرید" style="button" color="blue"]87-نمونه سوالات حسابداری پیشرفته دو 245 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23508" text="خرید" style="button" color="blue"]88-نمونه سوالات پژوهش عملیاتی 1 حسابداری100 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23513" text="خرید" style="button" color="blue"]89-نمونه سوالات زبان تخصصی1رشته حسابداری 190 سوال+پاسخنامه

[purchase_link id="23517" text="خرید" style="button" color="blue"]90-نمونه سوالات حسابداری میانه یک 209 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23522" text="خرید" style="button" color="blue"]91-نمونه سوالات حسابداری پیشرفته دو 316 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23529" text="خرید" style="button" color="blue"]92-نمونه سوالات اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی314 سوال+ پاسخنامه

[purchase_link id="23533" text="خرید" style="button" color="blue"]93-نمونه سوالات حسابرسی دو 257 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23537" text="خرید" style="button" color="blue"]94-نمونه سوالات پروژه عملیاتی 2 رشته حسابداری30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23542" text="خرید" style="button" color="blue"]95-نمونه سوالات کاربرد کامپیوتر در حسابداری90سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23547" text="خرید" style="button" color="blue"]96-نمونه سوالات پژوهش عملیاتی دو 100سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23553" text="خرید" style="button" color="blue"]97-نمونه سوالات تصمیم گیری در مسائل مالی35 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23558" text="خرید" style="button" color="blue"]98-نمونه سوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت رشته حسابداری60 سوال +پاسخنامه

[purchase_link id="23563" text="خرید" style="button" color="blue"]
99-نمونه سوالات تئوری حسابداری یک 30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23568" text="خرید" style="button" color="blue"]100-نمونه سوالات علم اقتصاد 1رشته حسابداری 200 سوال+پاسخنامه

[purchase_link id="23572" text="خرید" style="button" color="blue"]101-نمونه سوالات حسابداری و حسابرسی دولتی40 سوال+ پاسخنامه

[purchase_link id="23576" text="خرید" style="button" color="blue"]102-نمونه سوالات زبان تخصصی حسابداری یک 35 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23581" text="خرید" style="button" color="blue"]103-نمونه سوالات روابط صنعتی 270 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23586" text="خرید" style="button" color="blue"]104-نمونه سوالات زبان تخصصی مدیریت صنعتی 70 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23589" text="خرید" style="button" color="blue"]105-نمونه سوالات طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری337سوال+ پاسخنامه

[purchase_link id="23594" text="خرید" style="button" color="blue"]106-نمونه سوالات سیستم های عامل457 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23598" text="خرید" style="button" color="blue"]107-نمونه سوالات مبانی مهندسی صنعتی70 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23602" text="خرید" style="button" color="blue"]108-نمونه سوالات کار سنجی و روش سنجی259 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23606" text="خرید" style="button" color="blue"]109-نمونه سوالات کنترل پروژه330 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23610" text="خرید" style="button" color="blue"]110-نمونه سوالات کنترل کیفیت آماری503 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23614" text="خرید" style="button" color="blue"]111-نمونه سوالات مبانی مدیریت صنعتی255 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23618" text="خرید" style="button" color="blue"]112-نمونه سوالات بررسی اقتصاد طرحهای صنعتی215سوال+پاسخنامه

[purchase_link id="23622" text="خرید" style="button" color="blue"]113-نمونه سوالات تصمیم گیری وتعیین خط مشی صنعتی305 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23627" text="خرید" style="button" color="blue"]114-نمونه سوالات مدیریت کارخانه110 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23633" text="خرید" style="button" color="blue"]115-نمونه سوالات ریاضی مقدماتی105 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23637" text="خرید" style="button" color="blue"]116-نمونه سوالات بررسی اقتصادی طرح های صنعتی175سوال+پاسخنامه

[purchase_link id="23641" text="خرید" style="button" color="blue"]117-نمونه سوالات زبان تخصصی 4 رشته مدیریت صنعتی20 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23646" text="خرید" style="button" color="blue"]118-نمونه سوالات روانشناسی صنعتی رشته مدیریت صنعتی 80سوال+پاسخنامه

[purchase_link id="23650" text="خرید" style="button" color="blue"]119-نمونه سوالات حفاظت صنعتی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23654" text="خرید" style="button" color="blue"]120-نمونه سوالات مدیریت تولید و عملیات30سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23658" text="خرید" style="button" color="blue"]121-نمونه سوالات اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام 65 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23664" text="خرید" style="button" color="blue"]122-نمونه سوالات جامعه شناسی عمومی280 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23669" text="خرید" style="button" color="blue"]123-نمونه سوالات نقشه خوانی و آشنایی با نقشه250سوال+ پاسخنامه

[purchase_link id="23672" text="خرید" style="button" color="blue"]124-نمونه سوالات آشنایی با کامپیوتر240 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23676" text="خرید" style="button" color="blue"]125-نمونه سوالات سیاست گذاری توریسم240 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23680" text="خرید" style="button" color="blue"]126-نمونه سوالات گذراندن اوقات فراغت358 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23686" text="خرید" style="button" color="blue"]127-نمونه سوالات زبان دوم 2 مدیریت جهانگردی210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23690" text="خرید" style="button" color="blue"]128-نمونه سوالات زبان انگلیسی تخصصی 1 مدیریت جهانگردی390سوال+ پاسخنامه 

[purchase_link id="23695" text="خرید" style="button" color="blue"]129-نمونه سوالات آداب سفر در اسلام330 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23700" text="خرید" style="button" color="blue"]130-نمونه سوالات اشنایی باسازمان های دولتی ایران 270 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23705" text="خرید" style="button" color="blue"]131-نمونه سوالات برنامه ریزی و سرپرستی گشتهای جهانگردی 300سوال+ پاسخنامه

[purchase_link id="23710" text="خرید" style="button" color="blue"]132-نمونه سوالات تاریخ فرهنگ ایران دو240 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23714" text="خرید" style="button" color="blue"]133-نمونه سوالات جغرافیای جهانگردی عمومی240 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23718" text="خرید" style="button" color="blue"]134-نمونه سوالات شناخت روحیات ملل210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23722" text="خرید" style="button" color="blue"]135-نمونه سوالات تاریخ فرهنگ ایران یک180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23728" text="خرید" style="button" color="blue"]136-نمونه سوالات باستان شناسی ایران210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23732" text="خرید" style="button" color="blue"]137-نمونه سوالات آشنایی با موزه های جهانگردی ایرانی 270 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23736" text="خرید" style="button" color="blue"]138-نمونه سوالات جغرافیای جهانگردی ایرانی 270 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23740" text="خرید" style="button" color="blue"]139-نمونه سوالات شناخت صنایع دستی ایران240 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23747" text="خرید" style="button" color="blue"]140-نمونه سوالات مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی300 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23750" text="خرید" style="button" color="blue"]141-نمونه سوالات امور مسافرت و صدور بلیط210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23755" text="خرید" style="button" color="blue"]142-نمونه سوالات مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی250سوال+پاسخنامه

[purchase_link id="23760" text="خرید" style="button" color="blue"]143-نمونه سوالات شناخت صنعت جهانگردی240 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23764" text="خرید" style="button" color="blue"]144-نمونه سوالات هنر و معماری ایران180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23769" text="خرید" style="button" color="blue"]145-نمونه سوالات هنر و معماری ایران دو210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23773" text="خرید" style="button" color="blue"]146-نمونه سوالات فرهنگ عامه190 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23777" text="خرید" style="button" color="blue"]147-نمونه سوالات فن راهنمایی209 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23781" text="خرید" style="button" color="blue"]148-نمونه سوالات تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران80 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23785" text="خرید" style="button" color="blue"]149-نمونه سوالات برنامه ریزی توسعه جهانگردی210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23789" text="خرید" style="button" color="blue"]150-نمونه سوالات زبان انگلیسی مکاتبات تخصصی60 سوال+ پاسخنامه

[purchase_link id="23793" text="خرید" style="button" color="blue"]151-نمونه سوالات مبانی مردم شناسی (جهانگردی) 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23798" text="خرید" style="button" color="blue"]152-نمونه سوالات قوانین و مقررات حقوقی بازرگانی30سوال+پاسخنامه

[purchase_link id="23802" text="خرید" style="button" color="blue"]153-نمونه سوالات مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردی30سوال+پاسخنامه

[purchase_link id="23806" text="خرید" style="button" color="blue"]154-نمونه سوالات زبان انگلیسی تخصصی 2 رشته مدیریت جهانگردی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23811" text="خرید" style="button" color="blue"]155-نمونه سوالات هنر و معماری ایران1رشته مدیریت جهانگردی60سوال+ پاسخ نامه

[purchase_link id="23814" text="خرید" style="button" color="blue"]156-نمونه سوالات حقوق اداری415 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23818" text="خرید" style="button" color="blue"]157-نمونه سوالات تحلیل آماری30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23822" text="خرید" style="button" color="blue"]158-نمونه سوالات تصمیم گیری وتعیین خط مشی دولتی364 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23828" text="خرید" style="button" color="blue"]159-نمونه سوالات روابط کار در سازمان335 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23832" text="خرید" style="button" color="blue"]160-نمونه سوالات سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها465 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23838" text="خرید" style="button" color="blue"]161-نمونه سوالات سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری 402 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23845" text="خرید" style="button" color="blue"]162-نمونه سوالات سیستم های اطلاعات مدیریت دولتی 265 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23849" text="خرید" style="button" color="blue"]163-نمونه سوالات مباحث ویژه در مدیریت دولتی 450سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23854" text="خرید" style="button" color="blue"]164-نمونه سوالات مبانی مدیریت دولتی یک 270 سوال +پاسخنامه

[purchase_link id="23858" text="خرید" style="button" color="blue"]165-نمونه سوالات مبانی مدیریت دولتی دو250 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23866" text="خرید" style="button" color="blue"]166-نمونه سوالات مدیریت تطبیقی 370 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23870" text="خرید" style="button" color="blue"]167-نمونه سوالات مدیریت توسعه 325 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23875" text="خرید" style="button" color="blue"]168-نمونه سوالات مدیریت سازمانها محلی و شهرداری ها 260 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23879" text="خرید" style="button" color="blue"]169-نمونه سوالات مدیریت تحول سازمانی365 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23883" text="خرید" style="button" color="blue"]170-نمونه سوالات روش تحقیق در مدیریت205 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23887" text="خرید" style="button" color="blue"]171-نمونه سوالات مدیریت تعاونی ها300 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23895" text="خرید" style="button" color="blue"]172-نمونه سوالات مدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها255سوال+ پاسخ نامه

[purchase_link id="23898" text="خرید" style="button" color="blue"]173-نمونه سوالات روانشناسی سیاسی رشته مدیریت دولتی30 سوال+پاسخنامه

[purchase_link id="23902" text="خرید" style="button" color="blue"]174-نمونه سوالات سیستم های اطلاعاتی در مدیریت دولتی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23906" text="خرید" style="button" color="blue"]175-نمونه سوالات احکام کسب و کار رشته مدیریت دولتی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23910" text="خرید" style="button" color="blue"]176-نمونه سوالات تحقیق در علوم تربیتی450 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23915" text="خرید" style="button" color="blue"]177-نمونه سوالات ارزیابی طرح های اقتصادی320 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23921" text="خرید" style="button" color="blue"]178-نمونه سوالات آمار و احتمالات مهندسی 204 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23924" text="خرید" style="button" color="blue"]179-نمونه سوالات کلیات فلسفه 340 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23928" text="خرید" style="button" color="blue"]180-نمونه سوالات اقتصاد ایران660سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23934" text="خرید" style="button" color="blue"]181-نمونه سوالات نظام اقتصادی صدر اسلام390 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23938" text="خرید" style="button" color="blue"]182-نمونه سوالات نظام های اقتصادی 311 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23942" text="خرید" style="button" color="blue"]183-نمونه سوالات اصول اقتصاد کشاورزی 535 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23947" text="خرید" style="button" color="blue"]184-نمونه سوالات اقتصاد بخش عمومی دو320 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23950" text="خرید" style="button" color="blue"]185-نمونه سوالات اقتصاد پول 160 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23955" text="خرید" style="button" color="blue"]186-نمونه سوالات اقتصاد خرد یک 580 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23959" text="خرید" style="button" color="blue"]187-نمونه سوالات اقتصاد خرد میانه دو 440 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23963" text="خرید" style="button" color="blue"]188-نمونه سوالات اقتصاد ریاضی705 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23968" text="خرید" style="button" color="blue"]189-نمونه سوالات اقتصاد سنجی 489 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23973" text="خرید" style="button" color="blue"]190-نمونه سوالات اقتصاد کار و نیروی انسانی160 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23978" text="خرید" style="button" color="blue"]191-نمونه سوالات اقتصاد کلان میانه دو215 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23983" text="خرید" style="button" color="blue"]192-نمونه سوالات اقتصاد مدیریت280 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23987" text="خرید" style="button" color="blue"]193-نمونه سوالات اقتصاد منابع 440 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23992" text="خرید" style="button" color="blue"]194-نمونه سوالات تاریخ عقاید اقتصادی560 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23996" text="خرید" style="button" color="blue"]195-نمونه سوالات تجارت بین الملل 470 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24000" text="خرید" style="button" color="blue"]196-نمونه سوالات حقوق اقتصادی 200 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24004" text="خرید" style="button" color="blue"]197-نمونه سوالات روش تحقیق در اقتصاد320 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24008" text="خرید" style="button" color="blue"]198-نمونه سوالات مالیه بین الملل 480 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24012" text="خرید" style="button" color="blue"]199-نمونه سوالات اقتصاد صنعتی400 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24020" text="خرید" style="button" color="blue"]200-نمونه سوالات اقتصاد محیط زیست رشته علوم اقتصادی80 سوال +پاسخنامه

[purchase_link id="24024" text="خرید" style="button" color="blue"]201-نمونه سوالات اقتصاد خرد میانه یک 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24188" text="خرید" style="button" color="blue"]202-نمونه سوالات زبان تخصصی اقتصاد یا زبان خارجی دو 200 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24192" text="خرید" style="button" color="blue"]203-نمونه سوالات زبان تخصصی 2 رشته علوم اقتصادی25 سوال +پاسخنامه

[purchase_link id="24197" text="خرید" style="button" color="blue"]204-نمونه سوالات مبانی فقهی اقتصاد اسلام 190 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24201" text="خرید" style="button" color="blue"]205-نمونه سوالات برنامه ریزی اقتصادی40 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24205" text="خرید" style="button" color="blue"]206-نمونه سوالات آمار 1 رشته علوم اقتصادی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24210" text="خرید" style="button" color="blue"]207-نمونه سوالات ریاضیات 2 رشته علوم اقتصادی25 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24221" text="خرید" style="button" color="blue"]208-نمونه سوالات ریاضی 1 رشته علوم اقتصادی 25 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24224" text="خرید" style="button" color="blue"]209-نمونه سوالات آمار 2 رشته علوم اقتصادی 30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24228" text="خرید" style="button" color="blue"]210-نمونه سوالات اقتصاد بخش عمومی 1شته علوم اقتصادی160سوال+پاسخنامه

[purchase_link id="24233" text="خرید" style="button" color="blue"]211-نمونه سوالات اقتصاد کشاورزی رشته علوم اقتصادی 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24239" text="خرید" style="button" color="blue"]212-نمونه سوالات اقتصاد کلان مقدماتی80 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24243" text="خرید" style="button" color="blue"]213-نمونه سوالات اقتصاد خردپیشرفته 45 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24247" text="خرید" style="button" color="blue"]214-نمونه سوالات اقتصاد کلان پیشرفته45 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24253" text="خرید" style="button" color="blue"]215-نمونه سوالات تحلیل اماری 30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24258" text="خرید" style="button" color="blue"]216-نمونه سوالات تئوری های مدیریت پیشرفته 30سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24263" text="خرید" style="button" color="blue"]217-نمونه سوالات روش شناسی ایجاد سیستم های پیشرفته 30سوال+پاسخنامه

[purchase_link id="24267" text="خرید" style="button" color="blue"]218-نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری دو185 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24271" text="خرید" style="button" color="blue"]219-نمونه سوالات کاربرد کامپیوتر و اشنایی با نرم افزارها 90 سوال+ پاسخنامه

[purchase_link id="24276" text="خرید" style="button" color="blue"]220-نمونه سوالات مدلسازی اطلاعات سازمان 30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24281" text="خرید" style="button" color="blue"]221-نمونه سوالات مدیریت امنیت سیستم های اطلاعاتی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24285" text="خرید" style="button" color="blue"]222-نمونه سوالات منابع اطلاعاتی 30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24290" text="خرید" style="button" color="blue"]223-نمونه سوالات هوش مصنوعی ومنطق فازی 30 سوال +پاسخنامه

[purchase_link id="24295" text="خرید" style="button" color="blue"]224-نمونه سوالات سازماندهی مواد 4 رده بندی 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24299" text="خرید" style="button" color="blue"]225-نمونه سوالات کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان90سوال+پاسخنامه

[purchase_link id="24303" text="خرید" style="button" color="blue"]226-نمونه سوالات اقتصاد عمومی 240 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24307" text="خرید" style="button" color="blue"]227-نمونه سوالات تحلیل سیستم ها240 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24311" text="خرید" style="button" color="blue"] 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مهر ۹۷ ، ۱۰:۵۸
مهناز افشاری
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مهر ۹۷ ، ۰۹:۱۹
مهناز افشاری


۲۳۸۱-نمونه سوالات  نظم ۲ بخش ۳ سی قصیده از نامه ناصر خسرو 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34231" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۸۲-نمونه سوالات  نظم ۳ بخش ۲ مسعود و سعد120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34233" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۸۳-نمونه سوالات   نظم ۳ بخش ۳ نظامی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34235" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۸۴-نمونه سوالات   نظم ۴ بخش ۱ مثنوی مولوی یک120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34237" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۸۵-نمونه سوالات   نظم ۴ بخش ۲ مثنوی دو90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34239" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۸۶-نمونه سوالات   نظم ۴ بخش ۳ منطق الطیر عطار90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34241" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۸۷-نمونه سوالات    نظم ۴ بخش ۴ حدیقه سنایی150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34243" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۸۸-نمونه سوالات   نظم ۵ بخش ۱ بوستان سعدی180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34245" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۸۹-نمونه سوالات  نظم ۵ بخش ۲ غزلیات و قصاید سعدی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34247" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۹۰-نمونه سوالات   نظم ۵ بخش ۳ حافظ یک90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34249" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۹۱-نمونه سوالات   نظم ۵ بخش ۴ حافظ دو120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34251" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۹۲-نمونه سوالات  نقد ادبی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34253" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۹۳-نمونه سوالات  تغذیه ورزشی150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34255" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۹۴-نمونه سوالات  ادبیات معاصر ۲ نثر90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34257" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۹۵-نمونه سوالات   اشنایی باادبیات معاصر120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34259" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۹۶-نمونه سوالات   فارسی عمومی علوم انسانی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34261" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۹۷-نمونه سوالات    قواعد عربی یک و دو و سه و چهار90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34263" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۹۸-نمونه سوالات   نظم ۵ بخش ۵ صائب90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34265" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۹۹-نمونه سوالات  متون نظم 3 قسمت اول شاعران حوزه ادبی خراسان90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34267" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۰۰-نمونه سوالات  ادبیات ایران قبل از اسلام تا تاریخ ادبیات یک90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34269" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۰۱-نمونه سوالات  ایین نگارش وویرایش ۲ یا کارگاه ویراستاری یک90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34274" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۰۲-نمونه سوالات  تاریخ ادبیات فارسی دو90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34276" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۰۳-نمونه سوالات  زبان تخصصی قسمت دوم دو90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34278" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۰۴-نمونه سوالات  عربی ۱ قسمت اول قواعد و متون90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34280" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۰۵-نمونه سوالات  ادبیات عامیانه60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34282" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۰۶-نمونه سوالات  عربی ۳ قسمت سوم قواعد و متون90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34284" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۰۷-نمونه سوالات  نظم فارسی ۲ ناصر خسرو و سنایی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34286" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۰۸-نمونه سوالات  الکتروشیمی صنعتی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34288" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۰۹-نمونه سوالات  نثر ۲ بخش ۱ سیاستنامه و قابوسنامه90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34290" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۱۰-نمونه سوالات  دستور زبان فارسی دو60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34292" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۱۱-نمونه سوالات   سبک شناسی ۱ نظم120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34294" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۱۲-نمونه سوالات  زبان تخصصی ۲ رشته ادبیات فارسی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34296" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۱۳-نمونه سوالات  نظم فارسی ۳ (خاقانی و نظامی30 سوال + پاسخنامه)

[purchase_link id="34298" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۱۴-نمونه سوالات  زبان تخصصی قسمت اول60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34300" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۱۵-نمونه سوالات  تحقیق دستور زبان فارسی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34302" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۱۶-نمونه سوالات  عربی ۳ (نظم عربی60 سوال + پاسخنامه )

[purchase_link id="34304" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۱۷-نمونه سوالات  نظم فارسی ۴ (مثنوی60 سوال + پاسخنامه)

[purchase_link id="34306" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۱۸-نمونه سوالات  نثر فارسی ۳ (مصباح الهدایه60 سوال + پاسخنامه)

[purchase_link id="34308" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۱۹-نمونه سوالات  عربی ۲ (نثر عربی90 سوال + پاسخنامه )

[purchase_link id="34310" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۲۰-نمونه سوالات  تحقیق در معانی و بیان و فنون ادب فارسی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34312" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۲۱-نمونه سوالات   نقد ادبیات داستانی (اموزش محور90 سوال + پاسخنامه)

[purchase_link id="34314" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۲۲-نمونه سوالات  بلاغت ۲ ( بدیع و بیان60 سوال + پاسخنامه )

[purchase_link id="34316" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۲۳-نمونه سوالات  نظم ۱ بخش ۲ فرخی و کسایی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34319" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۲۴-نمونه سوالات  ایین نگارش و ویرایش یک120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34321" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۲۵-نمونه سوالات  تاریخ ادبیات دو60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34323" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۲۶-نمونه سوالات  تحقیق در متون نظم ادبیات مقاومت ایران90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34325" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۲۷-نمونه سوالات  صرف و نحو عربی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34327" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۴۲۸-نمونه سوالات  نثر فارسی ۴ ( کشف المحجوب و رساله قشیریه)30 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="34329" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۴۲۹-نمونه سوالات  نثر فارسی ۲ ( تاریخ جهانشگا و مرزبان نامه)60 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="34331" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۴۳۰-نمونه سوالات  زبان تخصصی زبان و ادبیات فارسی60 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="34333" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۴۳۱-نمونه سوالات  روش تحقیق پیشرفته60 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="34335" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۴۳۲-نمونه سوالات  عربی ۴ قسمت چهارم ( قواعد و متون120 سوال + پاسخنامه )
[purchase_link id="34337" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۴۳۳-نمونه سوالات  متون منتخب نثر ادبی – تعلیمی60 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="34339" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۴۳۴-نمونه سوالات  متون نظم غنایی60 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="34341" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۴۳۵-نمونه سوالات  نظریه های ادبی رشته زبان و ادبیات فارسی30 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="34343" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۴۳۶-نمونه سوالات کارگاه مقاله نویسی رشته زبان و ادبیات فارسی60 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="34345" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۴۳۷-نمونه سوالات  کارگاه فرهنگ نویسی30 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="34347" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۴۳۸-نمونه سوالات  برنامه ریزی درسی تهیه و تدوین مواد اموزشی30 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="34349" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۴۳۹-نمونه سوالات   نظم فارسی ۱ (شاهنامه60 سوال + پاسخنامه )
[purchase_link id="34351" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۴۴۰-نمونه سوالات  تجزیه و تحلیل کلام و کاربرد شناسی30 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="34353" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۴۴۱-نمونه سوالات  زبان شناسی تاریخی و تطبیقی رشته زبان شناسی همگانی60 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="34355" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۴۴۲-نمونه سوالات شیوه استدلال نحوی ارشد60 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="34357" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۴۴3-نمونه سوالات  عربی ۶  قسمت ششم قواعد و متون90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34359" text="خرید" style="button" color="blue"]


 ۲۴۴4- نمونه سوالات  تاریخ ادبیات ۴ از دوره صفویه تا مشروطه30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34361" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۴5- نمونه سوالات  عربی ۲ قسمت دوم قواعد و متون30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34363" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۴6- نمونه سوالات  متون تفسیر فارسی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34365" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۴۴7- نمونه سوالات  بلاغت ۱ معانی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34367" text="خرید" style="button" color="blue"] ۲۴۴8- نمونه سوالات  متون نظم عرفانی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34369" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴49- نمونه سوالات  فنون و مناعات ادبی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34371" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۴۵0- نمونه سوالات  سازمان مدیریت و اموزش و پرورش90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34373" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۵1- نمونه سوالات  اصول و روش تحقیق یک120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34375" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۵2 -نمونه سوالات  اصول و روش تحقیق دو 15 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34377" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۵3- نمونه سوالات  اصول و روش ترجمه150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34379" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۵4-  نمونه سوالات  ازمون سازی زبان انگلیسی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34381" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۵5- نمونه سوالات  اواشناسی انگلیسی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34383" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۴۵6- نمونه سوالات  بررسی اثار ترجمه شده اسلامی یک120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34385" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۴۵7- نمونه سوالات  بررسی اثار ترجمه شده اسلامی دو120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34387" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۵8- نمونه سوالات  ترجمه متون ساده90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34389" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۵9- نمونه سوالات  خواندن متون مطبوعات150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34391" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴60- نمونه سوالات  خواندن و درک مفاهیم یک120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34393" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۶1- نمونه سوالات  خواندن و درک مفاهیم دو120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34395" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۶2- نمونه سوالات  خواندن و درک مفاهیم سه160 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34397" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۴۶3- نمونه سوالات  داستان کوتاه200 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34399" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۶4- نمونه سوالات  درامدی بر ادبیات انگلیسی یک120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34401" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۶5- نمونه سوالات  درامدی برادبیات انگلیسی دو120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34403" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۶6- نمونه سوالات  نثر ساده انگلیسی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34405" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۴۶7- نمونه سوالات  دستور و نگارش یک90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34407" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۶8- نمونه سوالات  دستور و نگارش دو200 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34409" text="خرید" style="button" color="blue"]۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مهر ۹۷ ، ۱۷:۳۰
مهناز افشاری