دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش بهمن 96
دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش نیمه اول 96
دانلود سوالات آموزش و پرورش 97 فروردین +دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95

نمونه سوالات آموزش و پرورش 95

سوالات استخدامی آموزش و پرورش95

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اراک- 2 اسفند 96

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر از طریق برگزاری آزمون استخدام پیمانی نسبت به جذب نیروی مورد نیاز برای مرکزدرمانی آموزشی آیت اله خوانساری(ره) اقدام نمایند. متقاضیان میتوانند از ساعت : 8 صبح تاریخ 96/12/3  لغایت ساعت 24 مورخ 96/12/12 جهت ثبت نام اقدام نمایند.
ضمنا: با عنایت به هماهنگی به عمل آماده با بنیادشهید و امور ایثارگران  استان مرکزی سهمیه 25درصد ایثارگران با رعایت اولویت های مندرج در قانون جامع خدمات  رسانی به ایثارگران از طریق آزمون صورت می پذیرد لذا کلیه داوطلبان ایثارگر برای جذب بایستی نسبت به ثبت نام و شرکت در ازمون استخدامی در مدت اعلام شده اقدام نمایند.

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

نمونه سوالات استخدامی مرکزدرمانی آموزشی آیت اله خوانساری اراک کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی مرکزدرمانی آموزشی آیت اله خوانساری اراک کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی مرکزدرمانی آموزشی آیت اله خوانساری اراک کلیک کنید

جدول رشته های شغلی مورد نیاز

عنوان شغل تعداد مورد نیاز جنسیت
شرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلی
زن مرد
پرستار  79 زن مرد دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته های پرستاری ، آموزش پرستاری، یا دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی خون (مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی پرستاری)
کارشناس ایمنی بیمار  1 زن مرد دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته های پرستاری ، آموزش پرستاری
کارشناس امور اداری  1 زن مرد دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی ازرشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها -مدیریت گرایش (مدیریت سیاست گذاری بخش عمومی ، مدیریت رفتاری ، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت سیستم ها ، مدیریت مالی)
کارشناس کنترل عفونتهای بیمارستان  1 زن مرد دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته های پرستاری ، آموزش پرستاری
پزشک عمومی  1 زن مرد دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری در رشته پزشکی عمومی
کاردان فوریتهای پزشکی  3
مرد دارا بودن مدرک کاردانی فوریتهای پزشکی همچنین داشتن گواهینامه رانندگی B2
نگهبان   5
مرد دارا بودن مدرک دیپلم متوسطه + دارا بودن حداقل قد 170سانتیمتر
کتابدار  1 زن مرد دارا بودن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته تحصیلی کتابداری یا علوم کتابداری
حسابدار  1 زن مرد دارا بودن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته های تحصیلی حسابداری  -حسابرسی
داروساز  1 زن مرد دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری حرفه ای داروسازی یا دکتری تخصصی در رشته داروسازی
کارشناس آزمایشگاه  2 زن مرد دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته علوم آزمایشگاهی
کارشناس پرتوشناسی  2 زن مرد دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته تکنولوژی پرتوشناسی(رادیولوژی)
مددکار بهداشتی درمانی  1 زن مرد دارا بودن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته های تحصیلی علوم اجتماعی(مددکار اجتماعی  – خدمات اجتماعی – تعادل و رفاه اجتماعی) و رشته های مددکاری اجتماعی
منشی  3 زن مرد دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمامی گرایشها ، مدیریت منابع انسانی، اقتصاد
متصدی امور دفتری  1 زن مرد دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمامی گرایشها ، مدیریت بازرگانی، اقتصاد
کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی   1 زن مرد دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته مدارک پزشکی یا فن آوری اطلاعات سلامت
کارشناس امور پژوهش  1 زن مرد دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد دریکی از رشته های تحصیلی پژوهشگری علوم اجتماعی

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

شرایط عمومی استخدام پیمانی:
– تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی
– داشتن تابعیت ایران
– داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)
– عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان
– عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
– نداشتن منع استخدام دردستگاههای دولتی به موجب آرای مراجع قانونی
– داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دسـتگاه هـای دولتـی و یـا  بازنشسـته و  بازخریـد خدمت باشـند.
– التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
– داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام میشوند طبق نظر گروه طب کار
– داوطلبان نباید منفصل از خدمت و یا اخراج شده دانشگاه و یا سایر موسسات و دستگاههای دولتی باشند .
شرایط اختصاصی استخدام پیمانی:  
– داشتن حداقل 20 سال سن تمام، و حداکثر سن 35 سال تمام (متولدین 61/12/03 به بعد) برای دارندگان مدارک تحصـیلی کاردانی وکارشناسی ،40 سال تمام (متولدین 56/12/03 به بعد ) بـرای دارنـدگان مـدارک تحصـیلی کارشناسـی ارشـد و 45 سـال (متولدین 51/12/03 به بعد) برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و بالاتر تا تاریخ انتشار آگهی
تبصره 1 : برای رشته شغلی نگهبان داشتن مـدرک دیـپلم بـا حـداقل سـن  22 سـال تمـام(متولـدین 74/12/03) و حـداکثر سـن 27 سال(متولدین 96/12/03 به بعد) تا تاریخ انتشار آگهی
تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.
الف) جانبازان و آزادگان، همسرو فرزندان شهدا، همسرو فرزندان جانبازان بیست و پنج درصـد  (25%) و بـالاتر، همسـر وفرزندان آزادگان حداقل یک سال و بالاتر سابقه اسارت و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهـه  ، از شرط حداکثر سن معاف می باشند.
‌ب) خانواده معظم شهدا (شامل پدر ، مادر ،خواهر و برادر شهدا)، تا میزان 5 سال
‌ج) داوطلبانی که به صورت قرارداد تمام وقت در واحدهای تابعـه ایـن دانشـگاه بـه خـدمت اشـتغال داشـته انـد بـه میـزان خدمت غیررسمی آنها.
‌د) مدت خدمت سربازی
‌ه) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف(اجباری ، اختیـاری  و یـا در غالـب تمدیـد طـرح) را بـه اسـتناد قـانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق
مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان در رشته های دارای طرح اجباری می بایسـت دارای معافیـت یـا گـواهی پایـان انجـام طرح خدمت مربوطه  باشند.
تبصره1- مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های دارای طرح (اختیاری) که طرح خود را در سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می گذرانند در صورتی می توانند در آزمون استخدامی دانشگاه شرکت نمایند که موافقت (انصراف از طرح) دانشگاه محل گذراندن طرح را ارائه نمایند.
تذکر : نیروهای مشمول تبصره 1 این بند که شاغل در دانشگاه علوم پزشکی اراک می باشند تا زمان شروع به کار با ارائه گواهی اشتغال به طرح امکان ثبت نام خواهند داشت .
تبصره2 – مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان»اجباری« که در حین انجام خدمت قانونی در واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک میباشند، میتوانند صرفاً در این آزمون استخدامی شرکت نمایند.
تبصره3- در خصوص داوطلبانی که به استناد بخشنامه شماره  100/854 مـورخ 93/7/16 نسـبت بـه تمدیـد طـرح آنـان اقـدام شـده است، نیازی به ارائه گواهی پایان طرح نداشته و ارسال گواهی اشتغال به طرح اینگونه افراد کفایت می نماید.

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

شرایط اختصاصی برای رشته شغلی نگهبان :   
الف – عدم وابستگی و عضویت در سازمان ها و احزاب غیر قانونی و الحادی
ب-  حداقل قد برای شرکت کنندگان 170 سانتیمتر و BMI  استاندارد
ج- پذیرفته شدگان می بایست بر اساس قوانین و مقررات واحد مدیریت حراست دانشـگاه و بـا همـاهنگی دفتـر حقـوقی  نسبت به سپردن تعهد محضری اقدام نمایند.
د-داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت (به استثنای معافیت پزشکی) الزامی است
ه) این رشته شغلی پس از اعلام نتایج آزمون کتبی مشمول مصاحبه خواهد بود.
شرایط اختصاصی و ضوابط پذیرش رشته شغلی کاردان فوریتهای پزشکی:  
در خصوص شغل کاردان فوریتهای پزشکی علاوه بر شرایط فوق الذکر داشتن شرایط ذیل نیز الزامی است .
– داشتن سلامت کامل جسمانی و عدم ابتلا به بیماریهای مزمن ، واگیر و صـعب العـلاج ماننـد: دیابـت ، فشـار خـون ،آسم ، نارسایی کلیه ، بیماریهای پیشرفته قلبی و مانند اینها.
– نداشتن سرع و هر گونه بیماری اعصاب و روان
– نداشتن تغییر شکل مادرزادی و اکتسابی اسکلتی به خصوص انـدام هـا(کـه مغـایر بـا تـوان فیزیکـی پرسـنل در ارایـه خدمت طبق شرح وظایف سازمانی باشد)
– داشتن قدرت تکلم طبیعی زبان(نداشتن لکنت زبان)
– داشتن قدرت بینایی و شنوایی کامل
– دارا بودن قد حداقل 165 سانتی متر و بالاتر
– دارای شاخص توده بدنی BMI کمتر از 30 و بیشتر از 19
تذکر :  اندازه گیری قد و BMI اولین مرحله از مصاحبه می باشد و در صـورتیکه داوطلـب هـر یـک از ایـن شـرایط را احراز ننماید از انجام سایر مراحل مصاحبه (تست آمادگی جسمانی، آزمایشات پاراکلینیکی و …) باز می ماند.
– دارای گواهینامه رانندگی با آمبولانس (B2 ) یا پایه دوم
– داشتن آمادگی جسمانی و مهارتهای بدنی برای امداد رسانی سریع و صحیح(بدین منظور از حداکثر سه برابر داوطلبـان واجد شرایط به ترتیب نمره فضلی و پس از اعمال اولویتهـا و امتیـازات کسـب شـده در آزمـون کتبـی، آزمـون آمـادگی جسمانی به عمل خواهد آمد).
نحوه ثبت نام:
ثبت نام به صورت اینترنتی از روز پنج شنبه مورخ 96/12/03 لغایت روز شنبه مـورخ 96/12/12 انجـام خواهـد پـذیرفت.
متقاضیان واجد شرایط ملزم هستندنسبت به تکمیـل فـرم ثبـت نـام اینترنتـی (تقاضـا نامـه ثبـت نـام) الکترونیکـی مراجعه و فرم مذکور را تکمیل نمایند. و پس از پایان ثبت نام کد رهگیری خود را یادداشت نمـوده وتا پایان مراحل استخدام نزد خود نگهداری نماید.
زمان ومحل توزیع کارت:
کارت شرکت در آزمون برای داوطلبان روزهای چهارشنبه وپنجشنبه مورخ (96/12/16 و 96/12/17) برای مشاهده و پرینت بر روی سایت اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی اراک قـرار خواهـد گرفـت ، همچنـین زمـان ومحـل برگـزاری امتحـان در هنگام توزیع کارت به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
مواد امتحان برای مقاطع کاردانی و بالاتر عبارتند از :  
امتحان توانمندیهای عمومی شامل: 1- زبان وادبیات فارسی 2- زبان انگلیسی (عمومی) 3- ریاضی وآمـار مقـدماتی 4- فـن -آوری اطلاعات 5- معـارف اسـلامی 6- اطلاعـات عمـومی ،دانـش و متـون اساسـی درمجمـوع بـه تعـداد(90) سـوال بـه صـورت چهارگزینه ای با اعمال ضریب1 (یک) طراحی می گردد. ضمناً یک نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.
تبصره: اقلیتهای دینی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف میباشند وامتیاز آن درسایر موارد امتحان توزیع میشود.
امتحان تخصصی شامل سوالات مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب به تعداد 45 سوال  به صورت چهار گزینه ای با اعمال ضریب 3 طراحی خواهد شد. ضمناً یک نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.
مواد امتحان مقطع دیپلم:
امتحان توانمندیهای عمـومی شـامل: 1- زبـان وادبیـات فارسـی 2- زبـان انگلیسـی 3- ریاضـی 4- فـن آوری اطلاعـات 5- معارف اسلامی 6- اطلاعات سیاسی واجتماعی ومبانی قانون درمجموع به تعـداد (90) سـوال بـه صـورت چهارگزینـه ای بـا اعمـالضریب 1 (یک) طراحی می گردد. ضمناً یک نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.
تبصره: اقلیت های دینی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشـند و امتیـاز آن در سـایر مـوارد امتحـان توزیـع  مـیشود.

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

امتیازات و سهمیه های قانونی و نحوه اعمال آنها:
– ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که حداقل 6 ماه سـابقه حضـور داوطلبانـه در جبهـه هـای جنـگ تحمیلـی دارند و نیز خانواده های معظم شهداء، جانبازان، مفقودین، آزادگان یک سـال و بـالای یـک سـال اسـارت ، درصـورت دارا بـودن شرایط مندرج در آگهی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.
– از کل مجوز تخصیص یافته به دانشگاه سی (30) درصد آن برابر قوانین ومقررات برای پذیرش ایثارگران اختصاص می یابـد .
از 30درصد فوق الذکر، بیست وپنج (25) درصـد آن بـه جانبـازان وآزادگـان و فرزنـدان و  همسـران شـهداء و فرزنـدان و همسـران جانبازان بیست و پنج (25) درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یکسال و بالای یکسـال اسـارت و خـواهر و بـرادر شـهید معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امورایثارگران استان و پنج(5) درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمنـدگان بـا سـابقه حـداقل 6 مـاه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست وپنج (25) درصد وآزادگان زیر یـک  (1) سـال اسارت اختصاص می یابد.
– در فرآیند جذب و استخدام مشمولین سهمیه 25% که در زمان مقرر در آزمون شرکت کرده انـد ، عـلاوه بـر نمـره مکتسـبه ،اولویت های مندرج در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ملاک عمل خواهد بود.(بر اساس ضرایب اعلام شده توسـط بنیـادشهید و امور ایثارگران)
– انتخاب ایثارگران در حد سهمیه 5 درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثـارگران واجـد شـرایط کـه در زمـان مقـرر ثبـت نـام نموده اند، انجام خواهد شد.
– پذیرش مازاد بر 30 درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.
– جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه تصویر آن، نیازی بـه اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.
– معلولین عادی به شرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهـی بـه ترتیـب نمـره فضـلی ازسـه (3) درصـد سـهمیه قـانونی مربوطـه برخوردار خواهند بود.
– تمامی باقیمانده سهمیه مجوز به داوطلبان بومی درصورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی اختصاص مییابد.
– داوطلب بومی به افرادی اطلاق می گردد که واجد یکی از شرایط ذیل باشد:
بومی شهرستان :   
الف) شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
‌ب) همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.
‌ج) داوطلب حداقل چهار (4) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.
‌د) داوطلب یا پدر، مادر ویا همسر وی، حداقل چهار (4) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند.(پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است).
بومی استان :   
الف) استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
‌ب) همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح(اعم از شاغل و یا بازنشسته) که استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.
‌ج) داوطلب حداقل چهار(4) سال از سنوات تحصیلی(ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان) را به صورت متوالی یا متناوب در استان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.
‌د) داوطلب یا پدر، مادر ویا همسر وی، حداقل چهار(4) سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند.(پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است).
تبصره1: مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.
تبصره2: درصورتی که ظرفیت مورد نیاز هریک از رشته های شغلی مندرج در آگهی از بین متقاضیان بومی تکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب افراد ذخیره از بین داوطلبان با اولویت بومی استان و سپس متقاضیان غیر بومی همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد .

توجه: کاربران گرامی، متن درج شده در این قسمت، بخشی از شرایط اعلامی است. لطفا جهت مشاهده متن کامل آگهی و شرایط استخدام حتماً باید فایل PDF درج شده در پایین همین صفحه را مطالعه نمایید.

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک نمایید

جهت ثبت نام در آزمون اینجا کلیک نمایید

جهت اطلاع از آخرین اخبار آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی عضو کانال تلگرامی


خبر ۱۳ بهمن ۹۶: دریافت مجوز استخدام ۱۰۷ نفر در بیمارستان آیت‌الله خوانساری اراک (منبع: خبرگزاری تسنیم)

در راستای راه‌اندازی فاز دوم بیمارستان آیت‌الله خوانساری و همان طور که قول دادیم، برای ۱۰۷ نیرو مجوز گرفتیم که امیدواریم تا یکی دو هفته دیگر نیروها جذب شوند و ما بتوانیم ۱۰۰ تخت بیمارستاتی را تا پایان امسال اضافه کنیم و امیدواریم ۵۰۰ تخت بیمارستانی هم بتوانیم در بیمارستان ولی‌عصر(عج) اضافه کنیم.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید


خبر دی 96: جزئیات ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دستیار تخصصی علوم پزشکی اراک

پذیرفته شده گرامی ضمن عرض تبریک قبولی در مرحله تکمیل ظرفیت چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی و آرزوی موفقیت برای شما در خواست می گردد اطلاعیه را با دقت مطالعه فرمایید.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید


آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی در سال 96 (شروع ثبت نام 25 آبان 96)

با حمد و سپاس و درگاه ایزد منان، در راستای تامین سرمایه انسانی  متخصص و متعهد مورد نیاز و فراهم نمودن شرایط مناسب و متناسب برای داوطلبان استخدام، دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در نظر دارد برای تامین نیروهای مورد نیاز خود از محل مجوز شماره 1368399 مورخ 96/06/07 سازمان اداری استخدامی کشور، افراد واجد شرایط را از طریق امتحان کتبی (در حیطه های عمومی و تخصصی) و حسب مورد مصاحبه استخدامی برای رشته های شغلی مشخص شده و شرح شرایط و ضوابط زیر و صورت پیمانی استخدام نمایند.

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید
جهت سفارش پستی کتاب ۵۰۰ صفحه ای سوالات استخدامی برگزار شده توسط سنجش اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود بسته ویژه سوالات آزمون های استخدامی “برگزار شده توسط سنجش” اینجا کلیک نمایید (به همراه سوالات ۹۵)

جهت مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک نمایید

جهت اطلاع از آخرین اخبار آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی عضو کانال تلگرامی استخدام شوید

نمونه سوالات استخدامی مرکزدرمانی آموزشی آیت اله خوانساری اراک کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی مرکزدرمانی آموزشی آیت اله خوانساری اراک کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی مرکزدرمانی آموزشی آیت اله خوانساری اراک کلیک کنید


خبر 29 مرداد 96: اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دستیاری علوم پزشکی اراک

بر اساس  اطلاعیه  اعلام نتایج آزمون مذکور مندرج در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عدم ثبت نام در موعد مقرر یا عدم شروع به آموزش در تاریخ اعلامی دانشگاه به منزله انصراف قطعی پذیرفته شده محسوب می گردد و این گروه از افراد مجاز به شرکت در آزمون دوره چهل و پنجم نخواهند بود.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید


آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی اراک – شهریور 96:

جهت مشاهده آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی اراک (شهریور سال 96) اینجا کلیک نمایید

___________________________

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی اراک – سال 95:

جهت مشاهده آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی اراک (سال 95) اینجا کلیک نمایید

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۱۲/۱۳
مهناز افشاری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی