دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 98

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 98

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش بهمن 96
دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش نیمه اول 96
دانلود سوالات آموزش و پرورش 97 فروردین +دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95

نمونه سوالات آموزش و پرورش 95

سوالات استخدامی آموزش و پرورش95

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی (آپدیت مرداد 97)

 • درصورتی که سوالات تخصصی خود را پیدا نکردید از جستجوی سایت کمک بگیرید

بخش اول شامل سوالات عمومی :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و 5)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و 97)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و 96 و97)
– وزارت نیرو (چندین دوره)
– شرکت نفت(چندین دوره)

– قوه قضاییه(چندین دوره)

 – بهورزی +پرستاری+مامایی

– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد(چندین دوره)

– راه آهن(چندین دوره)

– تامین اجتماعی(چندین دوره)– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل 7 درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

آزمون عمومی:
1 - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی  ریاضیات وآمارمقدماتی ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب

2 - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی زبان انگلیسی - عمومی ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

3 - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی زبان و ادبیات فارسی تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

4 - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی فناوری اطلاعات )مهارت های هفتگانه I.C.D.L )تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
5 - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی معارف اسلامی تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

6 - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی شناخت تامین اجتماعی 300 سوال با جواب

7 - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی اطلاعات عمومی ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

8 -نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی استعداد و هوش ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

به همراه سوالات :

نمونه سوالات مربوط به آزمون های استخدامی سازمان تامین اجتماعی سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ است که شامل ۲۷۱ نمونه سوال عمومی و اختصاصی می باشد. فهرست سوالات این مجموعه در ادامه آمده است.

فهرست نمونه سوالات سال ۱۳۹۴ :

 • ربان انگلیسی عمومی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • آشنایی مقدماتی با رایانه
 • معارف اسلامی
 • شناخت تامین اجتماعی
 • اطلاعات عمومی

فهرست نمونه سوالات سال ۱۳۹۳ :

 • ریاضی و آمار مقدماتی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • معارف اسلامی
 • زبان انگلیسی عمومی
 • شناخت تامین اجتماعی
 • اطلاعات عمومی (اطلاعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مبانی اجتماعی)
 • آشنایی مقدماتی با رایانه
 • مجموعه دروس تخصصی (اصول و تئوری های مدیریت – رفتار سازمانی و منابع انسانی – حقوق بیمه و قوانین و مقررات بیمه های تامین اجتماعی)
 • [purchase_link id="48243" text="خرید" style="button" color="blue"]
 •  

 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  کارشناس امور مالی )کد 125 )

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حسابداری مالی

  سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حسابداری بهای تمام شده

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  اقتصاد خرد و کلان

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  حسابداری دولتی و بودجه

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  حسابداری مالیاتی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس امور اداری )کد 123

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  روش تحقیق

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( آمار و کاربرد آن در مدیریت

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( اصول مدیریت

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مدیریت منابع انسانی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  رفتار سازمانی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حقوق اداری

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( قانون کار

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( قانون تأمین اجتماعی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  کارشناس فناوری اطلاعات )کد 135

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  سیستمهای عامل

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( ساختمان داده ها و الگوریتمها

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( پایگاه دادهها

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مهندسی نرم افزار

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( A+ و Securityسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( +  و سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  Network+ 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس حقوقی )کد 134

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حقوق مدنی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حقوق تجارت

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حقوق اداری

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حقوق جزای اختصاصی )جرایم علیه اموال

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( آیین دادرسی مدنی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( قانون تأمین اجتماعی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( قانون کار 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس امور بیمه ای )کد 124 )

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  اصول و تئوریهای مدیریت

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( رفتار سازمانی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( منابع انسانی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حقوق بیمه 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( قوانین و مقررات بیمه های تأمین اجتماعیسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( پزشک متخص

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( دکترای علوم آزمایشگاهی )کد 105

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( )بیوشیمی بالینی،

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( میکروبیولوژی )میکروب، انگل، قارچ، ویروس(

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( هماتولوژی و بانک خون

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( ایمونولوژی و سرولوژی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کنترل کیفی در آزمایشگاه 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس تغذیه )کد 132

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( تغذیه اساسی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( رژیم درمانی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( تغذیه در دوران های مختلف زندگی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( بیماریهای ناشی از سوءتغذیه

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( بررسی وضعیت تغذیهسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس هوشبری )کد 139 (

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( )اصول و روشهای بیهوشی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( بیماری شناسی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( فارماکولوژی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مراقبتهای ویژه 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس شنوایی سنجی ) کد 151 )

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( آناتومی و فیزیولوژی شنوایی و تعادل 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( شنوایی شناسی تشخیصی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( شنوایی شناسی توانبخشی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( شنوایی شناسی کودکانسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس مامایی )کد 137 (

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( )بارداری و زایمان 1 تا 4 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  بیماریهای زنان و ناباروری 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( بهداشت مادر و کودک 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( نوزادانسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس پرستاری )کد 130 (

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( پرستاری داخلی و جراحی 1 تا 4

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مراقبتهای ویژه

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( روان پرستاری

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  کودکان 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مدیریت بهداشت جامعه

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مادران و نوزادان 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  کارشناس اتاق عمل )کد 120 (

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( آشنایی با وسایل اتاق عمل 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( اصول و فنون عملکرد سیار و اسکراب

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( تکنولوژی جراحی )کلیه دروس اعم از گوارش، ارتوپدی، مغز و اعصاب و ...((

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کاردان اتاق عمل)کد 116 )

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( )تکنیک و اصول کار در اتاق عمل

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( تکنولوژی جراحی در موارد تخصصی و فوق تخصصی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( بیماریهای داخلی و جراحی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( بیهوشی و احیای قلبی ریویسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس پرتوشناسی )کد 129 )

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( )فیزیک رادیولوژی تشخیصی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( فیزیک پرتوها 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( رادیویولوژی و حفاظت

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( تکنیکهای رادیوگرافی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مواد حاجب

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( ثبت و نمایش تصویرسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس بینائی سنجی )کد 128 (

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( )اُپتومتری عمومی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( عدسی های تماسی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( اُپتومتری کودکان

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( اُپتومتری افراد مسن

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( اُپتومتری دید دوچشمی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( عینک طبی( 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  کارشناس توانبخشی فیزیکی )کد 133 (

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( )الکتروتراپی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( تمریندرمانی )مباحث عمومی و تخصصی(

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( بیومکانیک و کینزیولوژی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( فیزیوتراپی در بیماریها )ارتوپدی، بیماریهای داخلی، روماتیسمی و اعصاب((سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی )کد 121 (

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( )بیوشیمی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( انگل  قارچ  ویروس باکتری

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( هماتولوژی و بانک خون

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( ایمونولوژی و سرولوژی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس تعمیرات تجهیزات پزشکی کد 131 )

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( )زبان تخصصی مهندسی پزشکی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( ریاضیات

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( )معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( آمار و احتمالات مهندسی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مدارهای الکتریکی 1

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مدارهای الکتریکی 2

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( الکترونیک 1

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( الکترونیک 2

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( تجزیه و تحلیل سیستمها

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( تجهیزات عمومی بیمارستانها

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حفاظت الکتریکی در سیستم های بیمارستانی

  

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کاردان آزمایشگاه تشخیص طبی )کد 119

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( )میکروبشناسی )ویروس و باکتری، انگل و قارچ شناسی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( بیوشیمی و بیوشیمی بالینی،

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( ایمنی شناسی و سرم شناسی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( خون شناسی و انتقال خونسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( متصدی پذیرش و اطلاعات و آمار )کد 140

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کدگذاری بیماری ها 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مدارک پزشکی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( آمار بیمارستانی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( اصطلاحات پزشکی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کلیات پزشکیسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( بهیار )کد 103 )

عمومیسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( بهدار )کد 102

عمومیسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( متصدی خدمات اداری )ماشین نویس بایگان و... ( منشی )پزشکی / بخش )کد 141

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( عمومیسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( متصدی خدمات داروئی )کد 142 (

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( عمومی 

سوالات آزمون استخدامی دفتر فنی و مهندسی سازمان تامین اجتماعی 1397

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  کارشناس امور پیمان ( (کد 201

 حقوق

(سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حقوق مدنی
سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حقوق تجارت 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( قانون برگزاری مناقصات و مزایده ها 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)
سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  آیین دادرسی مدنی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (   قانون کار  قانون تأمین اجتماعی
سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مفاد قرارداد و پیمان) 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس امور شهرسازی (کد 202

 سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مقدمه ای بر برنامه ریزی شهری 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( طراحی شهری 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس برنامه و بودجه ( (کد 203

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حسابداری مالی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( قانون تأمین اجتماعی
سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حسابداری بخش عمومی
سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مدیریت مالی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (   اصول تنظیم و کنترل بودجه)

 سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس معماری کد 204

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مجموعه سؤالات (مباحث سوم،
چهارم، پنجم، هشتم، یازدهم،
دوازدهم، پانزدهم، هجدهم،
نوزدهم، بیستم و بیست ویکم
مقررات ملیّ ساختمان)سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس عمران کد 205

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مجموعه سؤالات (مباحث
چهارم، پنجم، ششم، هفتم،
هشتم، نهم، دهم، یازدهم،
دوازدهم و بیست ویکم مقررات
ملیّ ساختمان) 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس تجهیزات( پزشکی کد 206

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( زبان تخصصی مهندسی پزشکی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مقدمه ای بر مهندسی پزشکی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (   شرایط ساختمانی، تجهیزاتی و پرسنلی بیمارستانی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (   ابزار دقیق پزشکی)سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس تاسیسات کد 207

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مجموعه سؤالات (مباحث سوم،
چهارم، پنجم، دوازدهم،
سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم،
شانزدهم، هفدهم، هجدهم،
نوزدهم، بیست ویکم و
بیست و دوم مقررات ملیّ
ساختمانسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس برق کد 208

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مجموعه سؤالات (مباحث سوم،
دوازدهم، سیزدهم، پانزدهم،
نوزدهم، بیست ویکم و
بیست و دوم مقررات ملیّ
ساختمان) 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس مکانیک( (کد 209

 سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مجموعه سؤالات (مباحث سوم،
دوازدهم، چهاردهم، پانزدهم،
شانزدهم، هفدهم، نوزدهم،
بیست ویکم و بیست و دوم
مقررات ملیّ ساختمان) 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس کنترل پروژه( (کد 210

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مبانی استانداردهای مدیریت پروژه  (PRINCEو 2 PMBOK)

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( برنامه ریزی و زمان بندی پروژه

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (   اقتصاد مهندسی (ارزیابی پروژه های صنعتی) 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس ابنیه ( (کد211

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( (مباحث سوم،
چهارم، پنجم، ششم، هفتم،
هشتم، نهم، دهم، یازدهم،
دوازدهم، هجدهم، نوزدهم،
بیست ویکم و بیست و دوم
مقررات ملیّ ساختمانسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس نگهداری
( پیشگیرانه (کد 212

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( (مباحث سوم،
چهارم، پنجم، دوازدهم،
سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم،
شانزدهم، هفدهم، هجدهم،
نوزدهم، بیست ویکم و
بیست و دوم مقررات ملیّ
ساختمان 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۶/۱۱
مهناز افشاری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی