دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش بهمن 96
دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش نیمه اول 96
دانلود سوالات آموزش و پرورش 97 فروردین +دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95

نمونه سوالات آموزش و پرورش 95

سوالات استخدامی آموزش و پرورش95

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

 

http://bayanbox.ir/view/6134921058695632607/as.gif


http://bayanbox.ir/view/6134921058695632607/as.gif


سوالات استخدامی هنرآموز (استادکارالکتروتکنیک آموزش و پرورش 97 کد شغل 2575
سوالات استخدامی مدارهای الکتریکی، سوالات استخدامی ماشین های الکتریکی ،(DC و AC سوالات استخدامی کارگاه مدار فرمان و سیم پیچی سوالات استخدامی تأسیسات الکتریکی و کارگاه، سوالات استخدامی رسم فنی، سوالات استخدامی اندازه گیری الکتریکی


سوالات استخدامی هنرآموز (استادکار کامپیوتر) آموزش و پرورش 97 کد شغل   2576
سوالات استخدامی برنامه سازی کامپیوتر، سوالات استخدامی بسته های نرمافزاری و کارگاه سوالات استخدامی شبکه های کامپیوتری سوالات استخدامی بانک اطلاعاتی Access سوالات استخدامی سخت افزار و کارگاه، سوالات استخدامی سیستم عامل


سوالات استخدامی هنرآموز (استادکار مکانیک خودرو) آموزش و پرورش 97 کد شغل 2577
سوالات استخدامی تکنولوژی مولد قدرت، سوالات استخدامی تکنولوژی انتقال قدرت (مکانیکی و اتوماتیک)، سوالات استخدامی تکنولوژی برق
خودرو، سوالات استخدامی تکنولوژی شاسی و بدنه، سوالات استخدامی تکنولوژی سوخت رسانی، سوالات استخدامی تکنولوژی موتورهای دیزل


سوالات استخدامی هنرآموز (استادکار تأسیسات) آموزش و پرورش 97 کد شغل 2578
سوالات استخدامی تأسیسات بهداشتی و کارگاه، سوالات استخدامی تأسیسات حرارتی و کارگاه، سوالات استخدامی تأسیسات برودتی و کارگاه،
سوالات استخدامی رسم فنی و نقشه کشی تأسیسات، سوالات استخدامی برق تأسیسات


سوالات استخدامی هنرآموز (استادکار صنایع چوب) آموزش و پرورش 97 کد شغل 2581
سوالات استخدامی تکنولوژی کارگاه صنایع چوب، سوالات استخدامی مواد اولیه صنایع چوب، سوالات استخدامی ابزار و ماشین آلات صنایع چوب، سوالات استخدامی رسم فنی


سوالات استخدامی هنرآموز (استادکار طراحی ودوخت آموزش و پرورش 97 کد شغل 2582
سوالات استخدامی تکنولوژی الگو، سوالات استخدامی تکنولوژی دوخت، سوالات استخدامی طراحی اندام و رنگ شناسی، سوالات استخدامی شناخت الیاف و بافت پارچه


سوالات استخدامی هنرآموز (استادکار ساخت وتولید) آموزش و پرورش 97 کد شغل 3322
سوالات استخدامی تعمیر و نگهداری ماشین تراش و فرز، سوالات استخدامی تراشکاری و کارگاه، سوالات استخدامی فرزکاری و کارگاه، سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه، سوالات استخدامی رسم فنی


سوالات استخدامی هنرآموز (استادکار الکترونیک) آموزش و پرورش 97 کد شغل 3324
سوالات استخدامی مدارهای الکتریکی و آزمایشگاه، سوالات استخدامی مدارهای الکترونیکی و آزمایشگاه، سوالات استخدامی رسم فنی، سوالات استخدامی الکترونیک صنعتی، سوالات استخدامی ابزار دقیق و کنترل


سوالات استخدامی هنرآموز (استادکار ساختمان) آموزش و پرورش 97 کد شغل 3326
سوالات استخدامی رسم فنی و نقشه کشی عمومی ساختمان، سوالات استخدامی تکنولوژی قالب بندی و آرماتور، سوالات استخدامی نقشه برداری ساختمان، سوالات استخدامی تکنولوژی ساختمان های فلزی و بتنی، سوالات استخدامی نقشه کشی به کمک کامپیوتر با نرم افزار اتوکد


سوالات استخدامی هنرآموز (استادکار صنایع فلزی) آموزش و پرورش 97 کد شغل 3328
سوالات استخدامی نیم ساخته های فلزی و کارگاه، سوالات استخدامی جوشکاری برق و کارگاه، سوالات استخدامی جوشکاری گاز و کارگاه،
سوالات استخدامی رسم فنی، سوالات استخدامی علم مواد


سوالات استخدامی هنرآموز (استادکار چاپ) آموزش و پرورش 97 کد شغل 3378
سوالات استخدامی چاپ و روش های تولید، سوالات استخدامی موادشناسی، سوالات استخدامی  آماده سازی چاپ، سوالات استخدامی عملیات پس از چاپ


سوالات استخدامی هنرآموز حسابداری آموزش و پرورش 97 کد شغل 2524
سوالات استخدامی مفاهیم و روش های آماری، سوالات استخدامی اصول حسابداری 1 و 2  سوالات استخدامی حسابداری شرکت ها، سوالات استخدامی حسابداری صنعتی سوالات استخدامی کاربرد کامپیوتر در حسابداری


سوالات استخدامی هنرآموز تأسیسات آموزش و پرورش 97 کد شغل 2584
سوالات استخدامی تأسیسات بهداشتی ساختمان، سوالات استخدامی تأسیسات حرارتی و کارگاه، سوالات استخدامی تأسیسات برودتی و کارگاه،
سوالات استخدامی برق تأسیسات، سوالات استخدامی رسم فنی و نقشه کشی تأسیسات


سوالات استخدامی هنرآموز صنایع غذایی آموزش و پرورش 97 کد شغل 2593
سوالات استخدامی اصول صنایع غذایی، سوالات استخدامی  فرآورده های دامی، سوالات استخدامی فرآورده های گیاهی، سوالات استخدامی  ماشین های صنایع غذایی، سوالات استخدامی میکروبیولوژی مواد غذایی و عملیات


سوالات استخدامی هنرآموز صنایع دستی آموزش و پرورش 97 کد شغل 2594
سوالات استخدامی هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران، سوالات استخدامی  تاریخ هنر ایران و جهان، سوالات استخدامی  مبانی هنرهای تجسمی، سوالات استخدامی  طراحی سنتی، سوالات استخدامی هندسه نقوش، سوالات استخدامی  شناخت مواد و مصالح


سوالات استخدامی هنرآموز متالورژی آموزش و پرورش 97 کد شغل 2596
سوالات استخدامی فیزیک حرارت، سوالات استخدامی متالورژی فیزیکی، سوالات استخدامی  عملیات حرارتی و متالوگرافی، سوالات استخدامی ریخته گری آلیاژهای آهنی و غیرآهنی، سوالات استخدامی  اصول ریخته گری


سوالات استخدامی هنرآموز الکترونیک آموزش و پرورش 97 کد شغل 2597
سوالات استخدامی ریاضی مهندسی، سوالات استخدامی مدارهای الکتریکی 1 و 2 سوالات استخدامی الکترونیک 1 و 2 سوالات استخدامی مبانی و آزمایشگاه مخابرات و رادیو سوالات استخدامی مدارهای منطقی


سوالات استخدامی هنرآموز علوم دامی آموزش و پرورش 97 کد شغل 2598
سوالات استخدامی پرورش دام و طیور، سوالات استخدامی  تغذیه دام، سوالات استخدامی  ژنتیک و اصلاح نژاد دام، سوالات استخدامی  میکروبیولوژی و آزمایشگاه سوالات استخدامی تشریح و فیزیولوژی


سوالات استخدامی دبیری هنر آموزش و پرورش 97 کد شغل 2601
سوالات استخدامی مبانی هنرهای تجسمی، سوالات استخدامی  طراحی، سوالات استخدامی  خلاقیت تصویری، سوالات استخدامی درک عمومی هنر


سوالات استخدامی دبیری تاریخ آموزش و پرورش 97 کد شغل 2602
سوالات استخدامی تاریخ جهان (اروپا (قرون وسطی  رنسانس  قرون جدید))، سوالات استخدامی  تاریخ ایران پیش از اسلام (ایران باستان)، سوالات استخدامی  تاریخ ایران دوره اسلامی (ایران در دو قرن نخستین  ایران میانه تا پایان صفوی)، سوالات استخدامی  تاریخ ایران معاصر (با نگاهی ویژه به انقلاب اسلامی)


سوالات استخدامی مراقب سلامت آموزش و پرورش 97 کد شغل 2609
سوالات استخدامی کلیات خدمات بهداشتی، سوالات استخدامی  آموزش بهداشت و ارتباطات، سوالات استخدامی  تغذیه و بهداشت مواد غذایی،
سوالات استخدامی  بهداشت مدارس، سوالات استخدامی آخرین دستورالعمل برنامه ایمنسازی کشوری  سوالات استخدامی کمکهای اولیه


سوالات استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش 97 کد شغل 2611
سوالات استخدامی  مبانی جامعهشناسی، سوالات استخدامی  روش تحقیق،سوالات استخدامی نظریه های جامعهشناسی، سوالات استخدامی  مفاهیم و حوزه های
جامعه شناسی


سوالات استخدامی مربی امور تربیتی مدارس آموزش و پرورش 97 کد شغل 2613
سوالات استخدامی تعلیم وتربیت اسلامی،سوالات استخدامی فلسفه و مبانی تعلیم وتربیت در اسناد تحول بنیادین آموزش و
پرورش، سوالات استخدامی  سبک زندگی اسلامی  ایرانی، سوالات استخدامی  آشنایی با علوم قرآنی، سوالات استخدامی مباحث فرهنگی روز،
سوالات استخدامی رفتار و روابط انسانی در مدرسه، سوالات استخدامی مبانی روانشناسی عمومی و رشد


سوالات استخدامی هنرآموز ماشین های کشاورزی آموزش و پرورش 97 کد شغل 2614
سوالات استخدامی  آب، خاک و گیاه، سوالات استخدامی  ماشین های کشاورزی (تهیه زمین، داشت و برداشت)، سوالات استخدامی  سرویس و
کاربرد تراکتور مکانیک خاک و طراحی پی، سوالات استخدامی سیستم های آبیاری، سوالات استخدامی  محاسبات فنی،


سوالات استخدامی دبیر ادبیات فارسی آموزش و پرورش 97 کد شغل 3036
سوالات استخدامی نظم و نثر فارسی، سوالات استخدامی کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات  فنون ادبی  عروض و قافیه
سبک شناسی)، سوالات استخدامی زبان فارسی (املا  نگارش و ویرایش  دستور زبان)


سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش 97 کد شغل 3037
سوالات استخدامی روش تدریس در تربیت بدنی، سوالات استخدامی  رشد و تکامل و یادگیری حرکتی، سوالات استخدامی  مبانی فیزیولوژی ورزشی، سوالات استخدامی  سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی، سوالات استخدامی  مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی


سوالات استخدامی دبیر ریاضی آموزش و پرورش 97 کد شغل 3038
سوالات استخدامی مجموعه ریاضیات (ریاضی عمومی  معادلات دیفرانسیل  آمار و احتمال)، سوالات استخدامی مبانی آنالیز
ریاضی، مبانی جبر و مبانی آنالیز عددی، سوالات استخدامی اصول آموزش ریاضی،سوالات استخدامی خلاقیت ریاضی


سوالات استخدامی دبیر زبان و ادبیات انگلیسی آموزش و پرورش 97 کد شغل 3039
سوالات استخدامی   زبانشناسی، سوالات استخدامی  اصول و تئوری های تدریس، سوالات استخدامی  آزمونسازی، سوالات استخدامی  روش تحقیق


سوالات استخدامی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش 97 کد شغل 3040
سوالات استخدامی  زیست سلولی و مولکولی، سوالات استخدامی بیوشیمی، سوالات استخدامی ژنتیک، سوالات استخدامی فیزیولوژی جانوری و گیاهی، سوالات استخدامی میکروبیولوژی


سوالات استخدامی دبیر شیمی آموزش و پرورش 97 کد شغل 3041
سوالات استخدامی شیمی فیزیک 1 و 2 سوالات استخدامی شیمی معدنی 1 و 2 سوالات استخدامی شیمی آلی 1 2 3 سوالات استخدامی طیف سنجی سوالات استخدامی  شیمی تجزیه 1 2 و دستگاهی


سوالات استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش 97 کد شغل 3042
سوالات استخدامی  قواعد صرف و نحو (کاربردی)، سوالات استخدامی ترجمه، تعریب، درک مطلب، سوالات استخدامی علوم بلاغی (معانی، بیان،بدیع، عروض)، سوالات استخدامی تاریخ ادبیات و نقد ادبی


سوالات استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش 97 کد شغل 3043
سوالات استخدامی شیمی آلی 1 2 3 و و طیف سنجی، سوالات استخدامی شیمی تجزیه 1 و 2 و دستگاهی سوالات استخدامی مجموعه فیزیک (شامل مباحث مکانیک، الکتریسیته، مغناطیس، حرکت نوسانی، امواج نور و حرارت)،
سوالات استخدامی زیست سلولی و مولکولی، فیزیولوژی جانوری و گیاهی


سوالات استخدامی دبیر فیزیک آموزش و پرورش 97 کد شغل 3044
سوالات استخدامی مجموعه فیزیک (شامل سوالات استخدامی مباحث مکانیک سوالات استخدامی الکتریسیته  سوالات استخدامی مغناطیس  سوالات استخدامی فشار هیدرواستاتیک
سوالات استخدامی حرکت نوسانی و امواج سوالات استخدامی  نور  سوالات استخدامی حرارت و ترمودینامیک  سوالات استخدامی فیزیک جدید)


سوالات استخدامی هنرآموز ساختمان آموزش و پرورش 97 کد شغل 3246
 سوالات استخدامی استاتیک و مقاومت مصالح، سوالات استخدامی طراحی و اجرای ساختمانذ های فلزی و بتنی، سوالات استخدامی اصول نقشه کشی
و رسم آن به کمک کامپیوتر، سوالات استخدامی تکنولوژی کارگاه قالببندی و آرماتور، سوالات استخدامی نقشه برداری ساختمان


سوالات استخدامی هنرآموز زراعی و باغی آموزش و پرورش 97 کد شغل 3248
سوالات استخدامی حفظ و اصلاح نباتات، سوالات استخدامی تولید محصولات زراعی و باغی، سوالات استخدامی ماشین های زراعی و باغی، سوالات استخدامی گیاه شناسی،
سوالات استخدامی آب و خاک


سوالات استخدامی هنرآموز صنایع چوب آموزش و پرورش 97 کد شغل 3249
سوالات استخدامی  خواص فیزیکی و مکانیکی چوب،  سوالات استخدامی خشک کردن و نگهداری چوب، سوالات استخدامی محاسبات فنی صنایع چوب، سوالات استخدامی تکنولوژی کارگاه و ماشین آلات چوب، سوالات استخدامی نقشه کشی تخصصی صنایع چوب


سوالات استخدامی هنرآموز طراحی و دوخت آموزش و پرورش 97 کد شغل 3250
سوالات استخدامی  الگو و دوخت، سوالات استخدامی مبانی هنرهای تجسمی، سوالات استخدامی طراحی اندام و رنگ شناسی، سوالات استخدامی علوم الیاف،
سوالات استخدامی تاریخ هنر ایران و جهان، سوالات استخدامی تاریخ لباس


سوالات استخدامی هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش 97 کد شغل 3251
سوالات استخدامی ذخیره و بازیابی اطلاعات، سوالات استخدامی برنامه نویسی پیشرفته، سوالات استخدامی شبکه های کامپیوتری سوالات استخدامی امنیت شبکه،
سوالات استخدامی ساختمان داده ها، سوالات استخدامی طراحی الگوریتم، سوالات استخدامی پایگاه داده


سوالات استخدامی هنرآموز مکانیک خودرو آموزش و پرورش 97 کد شغل 3253
سوالات استخدامی  محاسبات فنی (سوالات استخدامی استاتیک، سوالات استخدامی مقاومت مصالح، سوالات استخدامی ترمودینامیک)، سوالات استخدامی تکنولوژی سوخت رسانی (بنزینی،
دیزلی)، سوالات استخدامی تکنولوژی شاسی و بدنه و انتقال قدرت، سوالات استخدامی تکنولوژی مولد قدرت و برق خودرو


سوالات استخدامی هنرآموز ناوبری آموزش و پرورش 97 کد شغل 3254
سوالات استخدامی آتش نشانی و کمکهای اولیه پزشکی و بقا در دریا، سوالات استخدامی ملوانی و تخلیه و بارگیری، سوالات استخدامی روش
مخابرات بین المللی دریایی، سوالات استخدامی ناوبری تخمینی ساحلی و کار با نقشه


سوالات استخدامی هنرآموز نقاشی آموزش و پرورش 97 کد شغل 3318
سوالات استخدامی شناخت مواد و مصالح تکنیک های نقاشی، سوالات استخدامی مبانی هنرهای تجسمی، سوالات استخدامی تاریخ هنر ایران وجهان، سوالات استخدامی پرسپکتیو، هندسه مناظر و مرایا، طراحی، سوالات استخدامی مکاتب هنری ایران و جهان


سوالات استخدامی هنرآموز مکانیک موتورهای دریایی آموزش و پرورش 97 کد شغل 3319
سوالات استخدامی اصول مکانیکی دریایی (موتورهای دیزلی دریایی  دیگ های بخار  توربین های بخار و گازی)،
سوالات استخدامی مبانی هیدرولیک صنعتی، سوالات استخدامی ترمودینامیک، سوالات استخدامی اجزای ماشین، سوالات استخدامی مقررات ایمنی و زیست محیطی دریایی


سوالات استخدامی دبیر روانشناسی آموزش و پرورش 97 کد شغل 3320
سوالات استخدامی روانشناسی عمومی، سوالات استخدامی روانشناسی رشد و شخصیت، سوالات استخدامی آسیب شناسی روانی، سوالات استخدامی روانشناسی اجتماعی، سوالات استخدامی آمار و روش تحقیق،


سوالات استخدامی هنرآموز معدن آموزش و پرورش 97 کد شغل 3330
سوالات استخدامی تهویه، سوالات استخدامی استخراج معادن روباز، سوالات استخدامی استخراج معادن زیرزمینی، سوالات استخدامی کانی شناسی، سوالات استخدامی سنگ شناسی،
سوالات استخدامی چال زنی و انفجار، سوالات استخدامی باربری در معادن


سوالات استخدامی دبیری حرفه وفن ( کار و فنّاوری) آموزش و پرورش 97 کد شغل 3332
سوالات استخدامی الف) ویژه رشته مهندسی مکانیک:
سوالات استخدامی محاسبات فنی (استاتیک، مقاومت مصالح، ترمودینامیک)، سوالات استخدامی تکنولوژی سوخت رسانی (بنزینی،
دیزلی)، سوالات استخدامی تکنولوژی شاسی و بدنه و انتقال قدرت، سوالات استخدامی تکنولوژی مولد قدرت و برق خودرو
ب) ویژه رشته مهندسی مواد:
سوالات استخدامی ترمودینامیک، سوالات استخدامی خواص فیزیکی مواد، سوالات استخدامی خواص مکانیکی مواد، ، سوالات استخدامی ریاضی عمومی 1 و 2
سوالات استخدامی خوردگی و اکسیداسیون مواد


سوالات استخدامی هنرآموز صنایع فلزی و جوشکاری آموزش و پرورش 97 کد شغل 3358
سوالات استخدامی جوشکاری با برق و گاز و کارگاه، سوالات استخدامی  تکنولوژی نیمساخته های فلزی و کارگاه،سوالات استخدامی  استاتیک
و مقاومت مصالح،سوالات استخدامی علم مواد، سوالات استخدامی  رسم فنی


سوالات استخدامی هنرآموز کودکیاری آموزش و پرورش 97 کد شغل 3360
سوالات استخدامی  روانشناسی عمومی، سوالات استخدامی روانشناسی رشد کودک، سوالات استخدامی روانشناسی تربیتی، سوالات استخدامی  اصول، مفاهیم
و برنامه ریزی آموزش و پرورش پیش از دبستان،سوالات استخدامی  بهداشت فردی و عمومی سوالات استخدامی ایمنی و کمک های اولیه


سوالات استخدامی هنرآموز سرامیک آموزش و پرورش 97 کد شغل 3362
سوالات استخدامی شناخت و خواص مواد سرامیکی، سوالات استخدامی  روشهای تولید سرامیک، سوالات استخدامی  دیرگدازها، سوالات استخدامی اصول خشک کردن و پخت سرامیک ها، سوالات استخدامی محاسبات فنی


سوالات استخدامی هنرآموز چاپ آموزش و پرورش 97 کد شغل 3363
سوالات استخدامی روش های گوناگون چاپ (کارگاه های چاپ افست، سیلک اسکرین، هلیوگراوور و دیجیتال)،
سوالات استخدامی تاریخ فنّاوری چاپ،سوالات استخدامی شناخت روند و مراحل چاپ (لیتوگرافی، تکنولوژی بسته بندی،
تکنولوژی صحافی)،سوالات استخدامی  شناخت مواد و مصالح چاپ


سوالات استخدامی هنرآموز نساجی آموزش و پرورش 97 کد شغل 3364
سوالات استخدامی تکنولوژی نساجی (ریسندگی  بافندگی)، سوالات استخدامی  علوم الیاف (علوم الیاف  فیزیک الیاف)،سوالات استخدامی رنگرزی
و تکمیل (رنگرزی  چاپ  تکمیل)


سوالات استخدامی هنرآموز ساخت و تولید (ماشین ابزار)آموزش و پرورش 97 کد شغل 3365
سوالات استخدامی تکنولوژی ماشین های ابزار و کارگاه، سوالات استخدامی رسم فنی، سوالات استخدامی  محاسبات فنی (سوالات استخدامی استاتیک، سوالات استخدامی مقاومت مصالح،
سوالات استخدامی  علم مواد، سوالات استخدامی  سیستم های اندازه گیری ،سوالات استخدامی اجزای ماشین)،سوالات استخدامی ماشین های کنترل عددی (CNC)


سوالات استخدامی دبیری اقتصاد آموزش و پرورش 97 کد شغل 3366
سوالات استخدامی  اقتصاد خرد، سوالات استخدامی  اقتصاد کلان،سوالات استخدامی  اقتصاد ایران، سوالات استخدامی  اقتصاد اسلامی، سوالات استخدامی  اقتصاد بین الملل، سوالات استخدامی توسعه و برنامه ریزی اقتصادی


سوالات استخدامی دبیری جغرافیا (جغرافیا) آموزش و پرورش 97 کد شغل 3367
سوالات استخدامی جغرافیای شهری، سوالات استخدامی  جغرافیای روستایی،سوالات استخدامی  آب و هواشناسی، سوالات استخدامی ژئومورفولوژی، سوالات استخدامی  جغرافیای
سیاسی، سوالات استخدامی  سنجش از دور و GIS


سوالات استخدامی دبیری جغرافیا (زمین شناسی) آموزش و پرورش 97 کد شغل 3368
سوالات استخدامی پترولوژی، سوالات استخدامی رسوب شناسی و سنگ رسوبی، سوالات استخدامی دیرینه شناسی و فسیل، سوالات استخدامی  زمین ساخت،
سوالات استخدامی  زمین شناسی ایران،سوالات استخدامی  اطلاعات عمومی درباره آب و اقلیم، سوالات استخدامی اطلاعات عمومی درباره نجوم


سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی (ابتدایی) آموزش و پرورش 97 کد شغل 3369
سوالات استخدامی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، سوالات استخدامی  روانشناسی پرورشی، سوالات استخدامی روانشناسی رشد،سوالات استخدامی روشهاو فنون تدریس، سوالات استخدامی  اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی


سوالات استخدامی دبیری معارف اسلامی (معارف اسلامی) آموزش و پرورش 97 کد شغل 3371
سوالات استخدامی اندیشه اسلامی، سوالات استخدامی  آیین زندگی، سوالات استخدامی شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه، سوالات استخدامی علوم وتفسیر قرآن، سوالات استخدامی احکام و تفسیر


سوالات استخدامی دبیر معارف اسلامی (فلسفه) آموزش و پرورش 97 کد شغل 3373
سوالات استخدامی اصول و فلسفه آموزش و پرورش، سوالات استخدامی  فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، سوالات استخدامی منطق، سوالات استخدامی فلسفه وکلام اسلامی، سوالات استخدامی تاریخ فلسفه


سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی (استثنایی) آموزش و پرورش 97 کد شغل 3399
سوالات استخدامی آموزش و پرورش استثنایی، سوالات استخدامی  آموزش و پرورش افراد نابینا، سوالات استخدامی  آموزش و پرورش افراد
ناشنوا، سوالات استخدامی  اختلالات گویایی، سوالات استخدامی اختلالات رشدی، سوالات استخدامی ژنتیک (نارساییهای استثنایی)


سوالات استخدامی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورش 97 کد شغل 3400
سوالات استخدامی اصول و فنون مشاوره، سوالات استخدامی مشاوره مدرسه، سوالات استخدامی  مشاوره خانواده، سوالات استخدامی  راهنمایی و مشاوره شغلی،
سوالات استخدامی روانشناسی تربیتی، سوالات استخدامی روانشناسی یادگیری


سوالات استخدامی هنرآموز الکتروتکنیک (الکتروتکنیک) آموزش و پرورش 97 کد شغل 3401
سوالات استخدامی ریاضی مهندسی، سوالات استخدامی تحلیل مدارهای الکتریکی، سوالات استخدامی ماشین های الکتریکی AC ،DC) سوالات استخدامی تکنولوژی و کارگاه مدار فرمان و سیم پیچی سوالات استخدامی تأسیسات الکتریکی و کارگاه سوالات استخدامی  PLC


سوالات استخدامی هنرآموز الکتروتکنیک آموزش و پرورش 97 کد شغل (مکاترونیک) آموزش و پرورش 97 کد شغل 3402
سوالات استخدامی مجموعه دروس الکترونیک (سوالات استخدامی الکترونیک  سوالات استخدامی مدار منطقی  سوالات استخدامی میکروکنترلر  سوالات استخدامی مدارهای الکتریکی PLC و اتوماسیون سوالات استخدامی حسگرها و مبدلها)، سوالات استخدامی  مجموعه دروس مکانیک (سوالات استخدامی هیدرولیک سوالات استخدامی پنوماتیک

سوالات استخدامی اجزاء ماشین  سوالات استخدامی مجموعه دروس کامپیوتر سوالات استخدامی زبان c++زبان   سوالات استخدامی  MATLAB

سوالات استخدامی روباتیک  سوالات استخدامی سخت افزار سوالات استخدامی معماری کامپیوتر

سوالات استخدامی هنرآموز گرافیک (گرافیک) آموزش و پرورش 97 کد شغل 3403
سوالات استخدامی مبانی هنرهای تجسمی، سوالات استخدامی عکاسی، سوالات استخدامی طراحی و تصویرسازی، سوالات استخدامی کارگاه گرافیک (سوالات استخدامی خط درگرافیک، سوالات استخدامی چاپ دستی، سوالات استخدامی پایه و اصول صفحه آرایی)، سوالات استخدامی کاربرد رایانه و چاپ در گرافیک

سوالات استخدامی هنرآموز گرافیک (انیمیشن) آموزش و پرورش 97 کد شغل 3404
سوالات استخدامی  حرکت سازی، سوالات استخدامی  فیلمنامه انیمیشن، سوالات استخدامی  کامپیوتر انیمیشن، سوالات استخدامی  کارگردانی انیمیشن،سوالات استخدامی  طراحی

سوالات استخدامی هنرآموز نقشه کشی عمومی (معماری) آموزش و پرورش 97 کد شغل 3405
سوالات استخدامی مبانی طراحی معماری، سوالات استخدامی نقشه کشی و ترسیم فنی، سوالات استخدامی ایستایی،سوالات استخدامی عناصر و جزئیات، سوالات استخدامی متره و برآورد،سوالات استخدامی  اصول نقشه کشی به کمک کامپیوتر

سوالات استخدامی هنرآموز ساخت و تولید (ساخت و تولید) آموزش و پرورش 97 کد شغل 3406
سوالات استخدامی تکنولوژی ماشین های ابزار و کارگاه، سوالات استخدامی  نقشه کشی ( 1 و 2  سوالات استخدامی محاسبات فنی (سوالات استخدامی استاتیک، سوالات استخدامی مقاومت مصالح، سوالات استخدامی اجزای ماشین)، سوالات استخدامی ماشین های کنترل عددی CNC) سوالات استخدامی علم مواد، سوالات استخدامی اندازه گیری دقیق

http://bayanbox.ir/view/6134921058695632607/as.gif


http://bayanbox.ir/view/6134921058695632607/as.gif


http://bayanbox.ir/view/6134921058695632607/as.gif


http://bayanbox.ir/view/6134921058695632607/as.gifموافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۳/۱۱
مهناز افشاری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی