دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش بهمن 96
دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش نیمه اول 96
دانلود سوالات آموزش و پرورش 97 فروردین +دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95

نمونه سوالات آموزش و پرورش 95

سوالات استخدامی آموزش و پرورش95

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

 / کاردان دامپزشکی * 2702

/  آشنایی با بیماری های دام و طیور، /  اقدامات بهداشتی پرورش دام و طیور، /  بهداشت عمومی و مواد غذایی با منشأ دامی، /  واکسیناسیون دام و طیور


/ کارشناس حقوقی * 139

/  حقوق خصوصی (مدنی، تجارت و آیین دادرسی مدنی)، /  حقوق جزا (جزای عمومی، جزا اختصاصی و آیین دادرسی کیفری)، / حقوق عمومی (اداری و اساسی)


/ کارشناس معماری * 242

/ مبانی نظری معماری، / بیان معماری و معماری منظر،/  قوانین شهرسازی و معماری ومصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری، / تحلیل و طراحی فضاهای معماری و شهری،/  مبانی
زیست محیطی در شهرسازی و معماری


/ کارشناس اوقاف * 1258

/ حقوق مدنی (مباحث مربوط به اموال و عقود)، /  آیین دادرسی مدنی،/  حقوق جزای اختصاصی
(جرایم علیه اموال)، / حقوق ثبت، /  حقوق اداری، / متون فقه (وقف و مباحث مربوط به آن)

/ کارشناس بهداشت دام وفراوردههای دامی * 2703
 / بهداشت و بیماریهای دام (بهداشت و بیماری های انواع دام  بهداشت اماکن دامی
بهداشت خوراک)، / بهداشت فراوردههای دامی (بهداشت اماکن و تجهیزات  بهداشت
فراوردهها (ارگانولپتیک  شیمیایی  میکروبی)  سیستمهای مدیریت بهداشتی)

/ حسابدار * 3029
/ حسابداری مالی، / حسابداری دولتی، / اصول تنظیم و کنترل بودجه، / قانون محاسبات
عمومی و قانون مناقصات، /  مدیریت مالی

/ کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی * 3104
 / میکروبیولوژی اختصاصی دامپزشکی (باکتری، ویروس، انگل و قارچ شناسی)، /  روشهای
آزمایشگاهی کنترل کیفی (فراوردههای دامی، خوراک دام، دارو و فراوردههای بیولوژیکی دامپزشکی)،
/ آزمون های سرولوژیک و کلینیکال پاتولوژی و پاتولوژی دامپزشکی، / نمونه برداری، آماده سازی
نمونه ها / کنترل کیفیت در آزمایشگاههای دامپزشکی

/ کارشناس امور اداری * 3111
/ مبانی سازمان و مدیریت، / مدیریت منابع انسانی / رفتار سازمانی، / مدیریت تحول، / حقوق
اداری /  قانون مدیریت خدمات کشوری

/ کارشناس امور آموزشی (نظارت بر ذبح شرعی * 3124
/ فقه (کتاب های شرح لمعه (شهید ثانی)، تحریرالوسیله (امام خمینی(ره)، جواهرالکلام، شیخ
محمد حسن نجفی) مباحث صید و ذباحه)، / قانون، آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوط به
نظارت شرعی بر ذبح و صید، / آیات الاحکام مربوط به صید و ذبح

/ کارشناس امور سخت افزار رایانه * 3130
 / معماری کامپیوتر، /  شبکه های کامپیوتری / امنیت شبکه، / مدارهای منطقی / مدارهای الکترونیکی

/ کارشناس بررسی اسناد و مدارک * 3138

/ مبانی سازمان و مدیریت، / مدیریت اسناد و گزارش نویسی، / ارتباطات سازمانی، / روش تحقیق

/ کارشناس برنامه و بودجه * 3145
 / اقتصاد کلان و مالیه عمومی، / اصول حسابداری، / تئوری های مدیریت، / بودجه ریزی
/ حسابداری دولتی

/ کارشناس تحلیلگر سیستم * 3150
/ برنامه نویسی پیشرفته c++ / مهندسی نرم افزار، / شبکه های کامپیوتری / امنیت شبکه / پایگاه داده ها

/ کارشناس روابط عمومی * 3170
 / اصول روابط عمومی، / مبانی ارتباطات اجتماعی، / مبانی سازمان و مدیریت، / آیین نگارش در روزنامه نگاری و روابط عمومی

/ مسئول خدمات مالی * 3213
/ حسابداری دولتی، / حسابداری مالی،/ بودجه، / مدیریت مالی

/ کارشناس اطلاعات جغرافیا و سنجش از دور * 3287
/ سنجش از دور، / سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) / تفسیر عکس های هوایی / نقشه برداری، / نقشه خوانی

/ کارشناس امور حمل و نقل * 3374
/  برنامه ریزی حمل ونقل، / مهندسی ترافیک، / تحقیق در عملیات، / اقتصاد حمل ونقل،
(ITS) -/ سیستم های حمل ونقل همگانی (عمومی) و هوشمند

/ کارشناس راه، ساختمان وشهرسازی * 3375
/ مقررات ملّی ساختمان / تکنولوژی بتن، / مکانیک جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها/ مکانیک خاک و پی، / نقشه برداری و شهرسازی/  راهسازی و روسازی راه، /  اصول و مبانی گودبرداری
/ کارشناس مطالعات اقتصادی راه مسکن و شهرسازی * 3376
مسائل اقتصاد ایران، /  اقتصاد خرد و کلان، /  آمار و اقتصادسنجی،/ اقتصاد حمل ونقل، / زبان تخصصی

/ کارشناس امور صید و صیادی 1 * 3380
/ قوانین و اصول مدیریت شیلاتی، / پویایی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان، / بوم شناسی دریا، / شناخت ابزار و ادوات صید، / روشهای صید آبزیان،

/ شغلی کارشناس امور صید وصیادی 2  * 3384
/ پویایی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان، / شناسایی ابزار و ادوات صید و تجهیزات الکترونیکی
صیادی، / بوم شناسی دریا، / اقتصاد، قوانین و مقررات شیلاتی، / طراحی ادوات صیادی، / اصول مدیریت صید پایدار

/ کارشناس امور مسابقات قرآنی * 3413

/ علوم قرآنی، / علوم حدیث، / تجوید، / تفسیر، / ادبیات و مفاهیم قرآنی، / برنامه ریزی فرهنگی


/ کارشناس امور دینی بقاع متبرکه * 3414

/ فقه وقف،/ حقوق وقف، /  برنامه ریزی فرهنگی، /  مدیریت فعالیتهای فرهنگی، /  اماکن مهم مذهبی و بقاع مهم متبرکه ایران


/ کارشناس اقتصادی موقوفات * 3415
/ اقتصاد خرد، / اقتصاد کلان، /  مالیه عمومی و بودجه، / اقتصاد اسلامی،/ برنامه ریزی و توسعه اقتصادی

/ کارشناس آزمایشگاه محیط زیست * 229
/ شیمی محیط زیست (آب، خاک، هوا)، / آلودگیهای محیط زیست و اثرات آلاینده ها، / علوم
میکروبیولوژی در محیط زیست، / آزمونهای موردنیاز در زمینه محیط زیست و بهداشت محیط

/ کارشناس پیشگیری و مبارزه بابیماری های دامی * 2705
/ مدیریت بهداشت و بیماریهای دام، طیور،آبزیان و ...، / اپیدمیولوژی دامپزشکی، / ایمنی شناسی
کاربردی دامپزشکی، / بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان

/ بازرس * 3001
/ نظریه های سازمان و مدیریت، / مدیریت مالی پیشرفته، / نظارت و بازرسی معاملات
دولتی، / حقوق اداری، / قانون محاسبات عمومی و قانون مناقصات

/ حسابرس * 3032
/ تئوری حسابداری، / حسابداری مالی، / حسابرسی پیشرفته، / حسابداری مدیریت، /  مدیریت
مالی پیشرفته، /  کلیات مبارزه با پولشویی

/ کارشناس برنامه ریزی 1 * 3141
/  اقتصاد خرد پیشرفته، / اقتصاد کلان پیشرفته، / آمار و اقتصادسنجی، / برنامه ریزی وتوسعه اقتصادی، / زبان تخصصی

/ کارشناس برنامه ریزی 2 * 3142
/ نظریه های سازمان و مدیریت، / مدیریت مالی، / تحقیق در عملیات پیشرفته، / مدیریت استراتژیک پیشرفته، / خط مشی گذاری و تصمیم گیری


/ کارشناس برنامه ریزی * 3148
 / تکنیک های خاص تحقیق، / روش تحقیق در علوم اجتماعی، / آمار کاربردی، / نظریه های جامعه شناسی، / جامعه شناسی شهری،/ جامعه شناسی روستایی

/ کارشناس تحلیلگر سیستم 1 * 3151
/ برنامه نویسی پیشرفته ++c / مهندسی نرم افزار، / شبکه های کامپیوتری / امنیت شبکه، / پایگاه داده ها، / کلیات مبارزه با پولشویی

/ کارشناس تحلیلگر سیستم 2 * 3152
/ تحلیل سیستم، /  تحقیق در عملیات پیشرفته، /  آمار مهندسی،/  برنامه ریزی و مدیریت پروژه، / کلیات مبارزه با پولشویی

/ کارشناس روابط بین الملل * 3169
/  اصول روابط بین الملل، / حقوق بین الملل عمومی، / سازمانهای بین المللی، / مطالعات منطقه ای و مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم، / زبان تخصصی

/ کارشناس شبکه * 3175
/  شبکه های کامپیوتری / امنیت شبکه، / سیستم عامل، / مدارهای منطقی / مدارهای الکترونیکی،
/ معماری کامپیوتر

/ برنامه نویس سیستم * 3279
/ برنامه نویسی پیشرفته ++c / طراحی صفحات وب (ASP.NET / پایگاه داده ها SQL و Oracle / سیستم عامل / طراحی الگوریتم / ساختمان داده ها

/ کارشناس برنامه ریزی 3 * 3377
/ اصول مدیریت و تئوری سازمان، / تحقیق در عملیات، / برنامه ریزی استراتژیک، / تجزیه و تحلیل سیستم ها، /  اقتصاد مهندسی پیشرفته


/ کارشناس صنایع و فراوری محصولات آبزیان * 3379
/  اقتصاد و بازاریابی شیلات، / فراوری محصولات شیلاتی، / نگهداری محصولات شیلاتی،
/ کنترل کیفیت فراوردههای شیلاتی، / مدیریت فراوری محصولات شیلاتی

/ کارشناس سازه های دریایی * 3382
/ هیدرولیک دریا، / طراحی سازه های دریایی، / اجرای سازه های دریایی، /  ژئوتکنیک دریایی، / جانمایی سازه های دریایی

/ کارشناس تولید، تکثیر و پرورش آبزیان * 3383
/ اقتصاد، قوانین و اصول مدیریت شیلاتی، / تکثیر و پرورش ماهی و سایر آبزیان، / تغذیه
آبزیان پرورشی، / ژنتیک و اصلاح نژاد آبزیان، / بهداشت و بیماری های آبزیان، / مدیریت
آبزی پروری

/ کارشناس بررسی آلودگی آب و خاک * 3387
/ مهندسی محیط زیست، / هیدرولوژی مهندسی، / آلودگی خاک، / آبهای زیرزمینی،
/ مهندسی منابع آب

/ کارشناس بررسی آلودگی هوا و جو * 3388
/ مهندسی محیط زیست، / آلودگی هوا و سنجش آلاینده های هوا، / تحلیل سیستم های
انرژی، / کنترل انتشار آلاینده ها از منابع ساکن و متحرک، / فیزیک جو

/ کارشناس بیماری های حیات وحش * 3389
/ زیست شناسی حیات وحش، / بهداشت و پرورش دام، / ویروس شناسی و بیماریها، / اصول
معاینه دام، / بیماری های درونی دام های بزرگ و کوچک، / بیماری های طیور

/ کارشناس پایش محیط زیست * 3390
/ مهندسی محیط زیست، / آلودگی خاک، / آلودگی هوا، / مدیریت مواد زاید جامد، / مهندسی
منابع آب

/ کارشناس حیات وحش * 3391
/ بوم شناسی حیات وحش، / شناخت محیط زیست، / فیزیولوژی جانوری، / بیوشیمی،
/ زیست شناسی سلولی و مولکولی

/ کارشناس زیستگاه های آبی * 3392
/ فیزیولوژی جانوران آبزی، / زیست شناسی دریا، / بوم شناسی دریا، / شناخت محیط زیست، / هیدرولوژی

/ کارشناس زیستگاه های خشکی * 3393
/ انسان و محیط زیست، / بیوشیمی، / طرح آزمایشات، / اکولوژی پیشرفته، / جغرافیای گیاهی و فلور ایران

/ کارشناس موزه تاریخ طبیعی * 3394
/ فیزیولوژی گیاهی، / فیزیولوژی جانوری، / سیستماتیک گیاهی و تکوین گیاهی، / زمین-شناسی ایران، / شناخت محیط زیست

/ کارشناس آموزش و ترویج حفاظت محیط زیست * 3397
/ نظریه های جامعه شناسی، / بررسی مسائل اجتماعی، / ترویج و آموزش منابع طبیعی، / حفاظت خاک، / جامعه شناسی روستایی

/ کارشناس ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین * 3398
/ سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) / سنجش از دور (RS) / ارزیابی محیط زیست / آمایش سرزمین / مدیریت محیط زیست /

/ کارشناس برنامه ریزی  آمار * 3407
/ نمونه گیری 1 / نمونه گیری 2 / روشهای آماری، /  رگرسیون، /  استنباط آماری

/  کارشناس برنامه ریزی  بازرگانی * 3408
/ اقتصاد بین الملل (تجارت و مالیه بین الملل)، / تحقیقات بازاریابی، / حقوق بازرگانی بین المللی، / اصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهای تجاری، / مدیریت استراتژیک، / اقتصاد
و بازاریابی شیلات

/ کارشناس فنی آبزیان * 3409
/  هیدرولیک، / هیدرولوژی، / طراحی سازه های آبی، / اجرای سازه های آبی، /  کنترل و تعمیر سازه های آبی

/ کارشناس برنامه ریزی  مبارزه باپولشویی * 3412
/  مبانی و اصول برنامه ریزی و مدیریت، / اقتصاد خرد و کلان، / آمار، احتمال واقتصادسنجی، / برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، / کلیات مبارزه با پولشویی

/ هنرآموز (استادکارالکتروتکنیک * 2575
/ مدارهای الکتریکی، / ماشین های الکتریکی ،(DC و AC / کارگاه مدار فرمان و سیم پیچی / تأسیسات الکتریکی و کارگاه، / رسم فنی، / اندازه گیری الکتریکی


/ هنرآموز (استادکار کامپیوتر) *  2576
/ برنامه سازی کامپیوتر، / بسته های نرمافزاری و کارگاه / شبکه های کامپیوتری / بانک اطلاعاتی Access / سخت افزار و کارگاه، / سیستم عامل

/ هنرآموز (استادکار مکانیک خودرو) * 2577
/ تکنولوژی مولد قدرت، / تکنولوژی انتقال قدرت (مکانیکی و اتوماتیک)، / تکنولوژی برق
خودرو، / تکنولوژی شاسی و بدنه، / تکنولوژی سوخت رسانی، / تکنولوژی موتورهای دیزل


/ هنرآموز (استادکار تأسیسات) * 2578
/ تأسیسات بهداشتی و کارگاه، / تأسیسات حرارتی و کارگاه، / تأسیسات برودتی و کارگاه،
/ رسم فنی و نقشه کشی تأسیسات، / برق تأسیسات

/ هنرآموز (استادکار صنایع چوب) * 2581
/ تکنولوژی کارگاه صنایع چوب، / مواد اولیه صنایع چوب، / ابزار و ماشین آلات صنایع چوب، / رسم فنی

/ هنرآموز (استادکار طراحی ودوخت * 2582
/ تکنولوژی الگو، / تکنولوژی دوخت، / طراحی اندام و رنگ شناسی، / شناخت الیاف و بافت پارچه

/ هنرآموز (استادکار ساخت وتولید) * 3322
/ تعمیر و نگهداری ماشین تراش و فرز، / تراشکاری و کارگاه، / فرزکاری و کارگاه، / سنگزنی و کارگاه، / رسم فنی

/ هنرآموز (استادکار الکترونیک) * 3324
/ مدارهای الکتریکی و آزمایشگاه، / مدارهای الکترونیکی و آزمایشگاه، / رسم فنی، / الکترونیک صنعتی، / ابزار دقیق و کنترل

/ هنرآموز (استادکار ساختمان) * 3326
/ رسم فنی و نقشه کشی عمومی ساختمان، / تکنولوژی قالب بندی و آرماتور، / نقشه برداری ساختمان، / تکنولوژی ساختمان های فلزی و بتنی، / نقشه کشی به کمک کامپیوتر با نرم افزار اتوکد

/ هنرآموز (استادکار صنایع فلزی) * 3328
/ نیم ساخته های فلزی و کارگاه، / جوشکاری برق و کارگاه، / جوشکاری گاز و کارگاه،
/ رسم فنی، / علم مواد

/ هنرآموز (استادکار چاپ) * 3378
/ چاپ و روش های تولید، / موادشناسی، /  آماده سازی چاپ، / عملیات پس از چاپ

/ هنرآموز حسابداری * 2524
/ مفاهیم و روش های آماری، / اصول حسابداری 1 و 2  / حسابداری شرکت ها، / حسابداری صنعتی / کاربرد کامپیوتر در حسابداری

/ هنرآموز تأسیسات * 2584
/ تأسیسات بهداشتی ساختمان، / تأسیسات حرارتی و کارگاه، / تأسیسات برودتی و کارگاه،
/ برق تأسیسات، / رسم فنی و نقشه کشی تأسیسات

/ هنرآموز صنایع غذایی * 2593
/ اصول صنایع غذایی، /  فرآورده های دامی، / فرآورده های گیاهی، /  ماشین های صنایع غذایی، / میکروبیولوژی مواد غذایی و عملیات

/ هنرآموز صنایع دستی * 2594
/ هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران، /  تاریخ هنر ایران و جهان، /  مبانی هنرهای تجسمی، /  طراحی سنتی، / هندسه نقوش، /  شناخت مواد و مصالح


/ هنرآموز متالورژی * 2596
/ فیزیک حرارت، / متالورژی فیزیکی، /  عملیات حرارتی و متالوگرافی، / ریخته گری آلیاژهای آهنی و غیرآهنی، /  اصول ریخته گری

/ هنرآموز الکترونیک * 2597
/ ریاضی مهندسی، / مدارهای الکتریکی 1 و 2 / الکترونیک 1 و 2 / مبانی و آزمایشگاه مخابرات و رادیو / مدارهای منطقی

/ هنرآموز علوم دامی * 2598
/ پرورش دام و طیور، /  تغذیه دام، /  ژنتیک و اصلاح نژاد دام، /  میکروبیولوژی و آزمایشگاه / تشریح و فیزیولوژی

/ دبیری هنر * 2601
/ مبانی هنرهای تجسمی، /  طراحی، /  خلاقیت تصویری، / درک عمومی هنر

/ دبیری تاریخ * 2602
/ تاریخ جهان (اروپا (قرون وسطی  رنسانس  قرون جدید))، /  تاریخ ایران پیش از اسلام (ایران باستان)، /  تاریخ ایران دوره اسلامی (ایران در دو قرن نخستین  ایران میانه تا پایان صفوی)، /  تاریخ ایران معاصر (با نگاهی ویژه به انقلاب اسلامی)

/ مراقب سلامت * 2609
/ کلیات خدمات بهداشتی، /  آموزش بهداشت و ارتباطات، /  تغذیه و بهداشت مواد غذایی،
/  بهداشت مدارس، / آخرین دستورالعمل برنامه ایمنسازی کشوری  / کمکهای اولیه

/ دبیر علوم اجتماعی * 2611
/  مبانی جامعهشناسی، /  روش تحقیق،/ نظریه های جامعهشناسی، /  مفاهیم و حوزه های
جامعه شناسی

/ مربی امور تربیتی مدارس * 2613
/ تعلیم وتربیت اسلامی،/ فلسفه و مبانی تعلیم وتربیت در اسناد تحول بنیادین آموزش و
پرورش، /  سبک زندگی اسلامی  ایرانی، /  آشنایی با علوم قرآنی، / مباحث فرهنگی روز،
/ رفتار و روابط انسانی در مدرسه، / مبانی روانشناسی عمومی و رشد

/ هنرآموز ماشین های کشاورزی * 2614
/  آب، خاک و گیاه، /  ماشین های کشاورزی (تهیه زمین، داشت و برداشت)، /  سرویس و
کاربرد تراکتور مکانیک خاک و طراحی پی، / سیستم های آبیاری، /  محاسبات فنی،

/ دبیر ادبیات فارسی * 3036
/ نظم و نثر فارسی، / کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات  فنون ادبی  عروض و قافیه
سبک شناسی)، / زبان فارسی (املا  نگارش و ویرایش  دستور زبان)

/ دبیر تربیت بدنی * 3037
/ روش تدریس در تربیت بدنی، /  رشد و تکامل و یادگیری حرکتی، /  مبانی فیزیولوژی ورزشی، /  سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی، /  مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی

/ دبیر ریاضی * 3038
/ مجموعه ریاضیات (ریاضی عمومی  معادلات دیفرانسیل  آمار و احتمال)، / مبانی آنالیز
ریاضی، مبانی جبر و مبانی آنالیز عددی، / اصول آموزش ریاضی،/ خلاقیت ریاضی

/ دبیر زبان و ادبیات انگلیسی * 3039
/   زبانشناسی، /  اصول و تئوری های تدریس، /  آزمونسازی، /  روش تحقیق

/ دبیر زیست شناسی * 3040
/  زیست سلولی و مولکولی، / بیوشیمی، / ژنتیک، / فیزیولوژی جانوری و گیاهی، / میکروبیولوژی

/ دبیر شیمی * 3041
/ شیمی فیزیک 1 و 2 / شیمی معدنی 1 و 2 / شیمی آلی 1 2 3 / طیف سنجی /  شیمی تجزیه 1 2 و دستگاهی

/ دبیر عربی * 3042
/  قواعد صرف و نحو (کاربردی)، / ترجمه، تعریب، درک مطلب، / علوم بلاغی (معانی، بیان،بدیع، عروض)، / تاریخ ادبیات و نقد ادبی

/ دبیر علوم تجربی * 3043
/ شیمی آلی 1 2 3 و و طیف سنجی، / شیمی تجزیه 1 و 2 و دستگاهی / مجموعه فیزیک (شامل مباحث مکانیک، الکتریسیته، مغناطیس، حرکت نوسانی، امواج نور و حرارت)،
/ زیست سلولی و مولکولی، فیزیولوژی جانوری و گیاهی

/ دبیر فیزیک * 3044
/ مجموعه فیزیک (شامل / مباحث مکانیک / الکتریسیته  / مغناطیس  / فشار هیدرواستاتیک
/ حرکت نوسانی و امواج /  نور  / حرارت و ترمودینامیک  / فیزیک جدید)

/ هنرآموز ساختمان * 3246
 / استاتیک و مقاومت مصالح، / طراحی و اجرای ساختمانذ های فلزی و بتنی، / اصول نقشه کشی
و رسم آن به کمک کامپیوتر، / تکنولوژی کارگاه قالببندی و آرماتور، / نقشه برداری ساختمان

/ هنرآموز زراعی و باغی * 3248
/ حفظ و اصلاح نباتات، / تولید محصولات زراعی و باغی، / ماشین های زراعی و باغی، / گیاه شناسی،
/ آب و خاک

/ هنرآموز صنایع چوب * 3249
/  خواص فیزیکی و مکانیکی چوب،  / خشک کردن و نگهداری چوب، / محاسبات فنی صنایع چوب، / تکنولوژی کارگاه و ماشین آلات چوب، / نقشه کشی تخصصی صنایع چوب

/ هنرآموز طراحی و دوخت * 3250
/  الگو و دوخت، / مبانی هنرهای تجسمی، / طراحی اندام و رنگ شناسی، / علوم الیاف،
/ تاریخ هنر ایران و جهان، / تاریخ لباس

/ هنرآموز کامپیوتر * 3251
/ ذخیره و بازیابی اطلاعات، / برنامه نویسی پیشرفته، / شبکه های کامپیوتری / امنیت شبکه،
/ ساختمان داده ها، / طراحی الگوریتم، / پایگاه داده

/ هنرآموز مکانیک خودرو * 3253
/  محاسبات فنی (/ استاتیک، / مقاومت مصالح، / ترمودینامیک)، / تکنولوژی سوخت رسانی (بنزینی،
دیزلی)، / تکنولوژی شاسی و بدنه و انتقال قدرت، / تکنولوژی مولد قدرت و برق خودرو

/ هنرآموز ناوبری * 3254
/ آتش نشانی و کمکهای اولیه پزشکی و بقا در دریا، / ملوانی و تخلیه و بارگیری، / روش
مخابرات بین المللی دریایی، / ناوبری تخمینی ساحلی و کار با نقشه

/ هنرآموز نقاشی * 3318
/ شناخت مواد و مصالح تکنیک های نقاشی، / مبانی هنرهای تجسمی، / تاریخ هنر ایران وجهان، / پرسپکتیو، هندسه مناظر و مرایا، طراحی، / مکاتب هنری ایران و جهان

/ هنرآموز مکانیک موتورهای دریایی * 3319
/ اصول مکانیکی دریایی (موتورهای دیزلی دریایی  دیگ های بخار  توربین های بخار و گازی)،
/ مبانی هیدرولیک صنعتی، / ترمودینامیک، / اجزای ماشین، / مقررات ایمنی و زیست محیطی دریایی

/ دبیر روانشناسی * 3320
/ روانشناسی عمومی، / روانشناسی رشد و شخصیت، / آسیب شناسی روانی، / روانشناسی اجتماعی، / آمار و روش تحقیق،

/ هنرآموز معدن * 3330
/ تهویه، / استخراج معادن روباز، / استخراج معادن زیرزمینی، / کانی شناسی، / سنگ شناسی،
/ چال زنی و انفجار، / باربری در معادن

/ دبیری حرفه وفن ( کار و فنّاوری) * 3332
/ الف) ویژه رشته مهندسی مکانیک:
/ محاسبات فنی (استاتیک، مقاومت مصالح، ترمودینامیک)، / تکنولوژی سوخت رسانی (بنزینی،
دیزلی)، / تکنولوژی شاسی و بدنه و انتقال قدرت، / تکنولوژی مولد قدرت و برق خودرو
ب) ویژه رشته مهندسی مواد:
/ ترمودینامیک، / خواص فیزیکی مواد، / خواص مکانیکی مواد، ، / ریاضی عمومی 1 و 2
/ خوردگی و اکسیداسیون مواد

/ هنرآموز صنایع فلزی و جوشکاری * 3358
/ جوشکاری با برق و گاز و کارگاه، /  تکنولوژی نیمساخته های فلزی و کارگاه،/  استاتیک
و مقاومت مصالح،/ علم مواد، /  رسم فنی

/ هنرآموز کودکیاری * 3360
/  روانشناسی عمومی، / روانشناسی رشد کودک، / روانشناسی تربیتی، /  اصول، مفاهیم
و برنامه ریزی آموزش و پرورش پیش از دبستان،/  بهداشت فردی و عمومی / ایمنی و کمک های اولیه

/ هنرآموز سرامیک * 3362
/ شناخت و خواص مواد سرامیکی، /  روشهای تولید سرامیک، /  دیرگدازها، / اصول خشک کردن و پخت سرامیک ها، / محاسبات فنی

/ هنرآموز چاپ * 3363
/ روش های گوناگون چاپ (کارگاه های چاپ افست، سیلک اسکرین، هلیوگراوور و دیجیتال)،
/ تاریخ فنّاوری چاپ،/ شناخت روند و مراحل چاپ (لیتوگرافی، تکنولوژی بسته بندی،
تکنولوژی صحافی)،/  شناخت مواد و مصالح چاپ


/ هنرآموز نساجی * 3364
/ تکنولوژی نساجی (ریسندگی  بافندگی)، /  علوم الیاف (علوم الیاف  فیزیک الیاف)،/ رنگرزی
و تکمیل (رنگرزی  چاپ  تکمیل)

/ هنرآموز ساخت و تولید (ماشین ابزار)* 3365
/ تکنولوژی ماشین های ابزار و کارگاه، / رسم فنی، /  محاسبات فنی (/ استاتیک، / مقاومت مصالح،
/  علم مواد، /  سیستم های اندازه گیری ،/ اجزای ماشین)،/ ماشین های کنترل عددی (CNC)

/ دبیری اقتصاد * 3366
/  اقتصاد خرد، /  اقتصاد کلان،/  اقتصاد ایران، /  اقتصاد اسلامی، /  اقتصاد بین الملل، / توسعه و برنامه ریزی اقتصادی

/ دبیری جغرافیا (جغرافیا) * 3367
/ جغرافیای شهری، /  جغرافیای روستایی،/  آب و هواشناسی، / ژئومورفولوژی، /  جغرافیای
سیاسی، /  سنجش از دور و GIS

/ دبیری جغرافیا (زمین شناسی) * 3368
/ پترولوژی، / رسوب شناسی و سنگ رسوبی، / دیرینه شناسی و فسیل، /  زمین ساخت،
/  زمین شناسی ایران،/  اطلاعات عمومی درباره آب و اقلیم، / اطلاعات عمومی درباره نجوم

/ آموزگار ابتدایی (ابتدایی) * 3369
/ اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، /  روانشناسی پرورشی، / روانشناسی رشد،/ روشهاو فنون تدریس، /  اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی

/ دبیری معارف اسلامی (معارف اسلامی) * 3371
/ اندیشه اسلامی، /  آیین زندگی، / شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه، / علوم وتفسیر قرآن، / احکام و تفسیر

/ دبیر معارف اسلامی (فلسفه) * 3373
/ اصول و فلسفه آموزش و پرورش، /  فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، / منطق، / فلسفه وکلام اسلامی، / تاریخ فلسفه

/ آموزگار ابتدایی (استثنایی) * 3399
/ آموزش و پرورش استثنایی، /  آموزش و پرورش افراد نابینا، /  آموزش و پرورش افراد
ناشنوا، /  اختلالات گویایی، / اختلالات رشدی، / ژنتیک (نارساییهای استثنایی)

/ مشاور واحد آموزشی * 3400
/ اصول و فنون مشاوره، / مشاوره مدرسه، /  مشاوره خانواده، /  راهنمایی و مشاوره شغلی،
/ روانشناسی تربیتی، / روانشناسی یادگیری

/ هنرآموز الکتروتکنیک (الکتروتکنیک) * 3401
/ ریاضی مهندسی، / تحلیل مدارهای الکتریکی، / ماشین های الکتریکی AC ،DC) / تکنولوژی و کارگاه مدار فرمان و سیم پیچی / تأسیسات الکتریکی و کارگاه /  PLC

/ هنرآموز الکتروتکنیک * (مکاترونیک) * 3402
/ مجموعه دروس الکترونیک (/ الکترونیک  / مدار منطقی  / میکروکنترلر  / مدارهای الکتریکی PLC و اتوماسیون / حسگرها و مبدلها)، /  مجموعه دروس مکانیک (/ هیدرولیک / پنوماتیک
/ اجزاء ماشین  / مجموعه دروس کامپیوتر / زبان c++زبان   /  MATLAB

/ روباتیک  / سخت افزار / معماری کامپیوتر

/ هنرآموز گرافیک (گرافیک) * 3403
/ مبانی هنرهای تجسمی، / عکاسی، / طراحی و تصویرسازی، / کارگاه گرافیک (/ خط درگرافیک، / چاپ دستی، / پایه و اصول صفحه آرایی)، / کاربرد رایانه و چاپ در گرافیک

/ هنرآموز گرافیک (انیمیشن) * 3404
/  حرکت سازی، /  فیلمنامه انیمیشن، /  کامپیوتر انیمیشن، /  کارگردانی انیمیشن،/  طراحی

/ هنرآموز نقشه کشی عمومی (معماری) * 3405
/ مبانی طراحی معماری، / نقشه کشی و ترسیم فنی، / ایستایی،/ عناصر و جزئیات، / متره و برآورد،/  اصول نقشه کشی به کمک کامپیوتر

/ هنرآموز ساخت و تولید (ساخت و تولید) * 3406
/ تکنولوژی ماشین های ابزار و کارگاه، /  نقشه کشی ( 1 و 2  / محاسبات فنی (/ استاتیک، / مقاومت مصالح، / اجزای ماشین)، / ماشین های کنترل عددی CNC) / علم مواد، / اندازه گیری دقیق


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۲/۲۴
مهناز افشاری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی