دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 98

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 98

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش بهمن 96
دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش نیمه اول 96
دانلود سوالات آموزش و پرورش 97 فروردین +دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95

نمونه سوالات آموزش و پرورش 95

سوالات استخدامی آموزش و پرورش95

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

۰۷ مهر ۹۷ ، ۱۰:۵۸

سوالات رشته مدیریتسوالات مدیریت دولتی , سوالات علوم اقتصادی , سوالات مدیریت فناوری , سوالات مدیریت سیستم و بهره وری ,سوالات مدیریت بازرگانی , سوالات حسابداری , سوالات مدیریت صنعتی , سوالات مدیریت جهانگردی ,1-نمونه سوالات مبانی و اصول سازمان و مدیریت 491سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23095" text="خرید" style="button" color="blue"]2-نمونه سوالات اصول حسابداری یک 558سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23099" text="خرید" style="button" color="blue"]3-نمونه سوالات اصول حسابداری دو 238سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23102" text="خرید" style="button" color="blue"]4-نمونه سوالات اقتصاد خرد 355سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23106" text="خرید" style="button" color="blue"]5-نمونه سوالات اقتصاد کلان 161 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23112" text="خرید" style="button" color="blue"]6-نمونه سوالات ریاضیات پایه و مقدمات آمار یک 128 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23126" text="خرید" style="button" color="blue"]7-نمونه سوالات ریاضیات پایه و مقدمات آمار دو 210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23129" text="خرید" style="button" color="blue"]8-نمونه سوالات زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت 240سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23133" text="خرید" style="button" color="blue"]9-نمونه سوالات مالیه عمومی و تنظیم خطمشی مالی دولت315سوال +پاسخنامه

[purchase_link id="23142" text="خرید" style="button" color="blue"]10-نمونه سوالات مبانی روش تحقیق 75سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23145" text="خرید" style="button" color="blue"]11-نمونه سوالات مدیریت رفتار سازمانی 445 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23151" text="خرید" style="button" color="blue"]12-نمونه سوالات آمار و احتمالات549 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23155" text="خرید" style="button" color="blue"]13-نمونه سوالات اصول حسابداری سه 327 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23159" text="خرید" style="button" color="blue"]14-نمونه سوالات بازاریابی بین الملل 935 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23163" text="خرید" style="button" color="blue"]15-نمونه سوالات تحقیق در عملیات350سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23167" text="خرید" style="button" color="blue"]16-نمونه سوالات حسابرسی یک 335سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23172" text="خرید" style="button" color="blue"]17-نمونه سوالات حقوق اساسی 270 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23177" text="خرید" style="button" color="blue"]18-نمونه سوالات سیستم خرید و انبارداری و توزیع570سوال +پاسخنامه

[purchase_link id="23182" text="خرید" style="button" color="blue"]19-نمونه سوالات مدیریت اسلامی یک150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23186" text="خرید" style="button" color="blue"]20-نمونه سوالات اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام65 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="23190" text="خرید" style="button" color="blue"]21-نمونه سوالات آشنایی با قوانین کسب و کار 30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23195" text="خرید" style="button" color="blue"]22-نمونه سوالات روانشناسی سازمانی رشته مدیریت بازرگانی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23199" text="خرید" style="button" color="blue"]23-نمونه سوالات مدیریت استراتژیک رشته مدیریت بازرگانی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23203" text="خرید" style="button" color="blue"]24-نمونه سوالات کاربردی در مدیریت جهانگردی110 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23207" text="خرید" style="button" color="blue"]25-نمونه سوالات مدیریت مالی790 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23211" text="خرید" style="button" color="blue"]26-نمونه سوالات مدیریت تولید365 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23215" text="خرید" style="button" color="blue"]27-نمونه سوالات کاربرد آمار در مدیریت صنعتی110سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23220" text="خرید" style="button" color="blue"]28-نمونه سوالات مدار های الکترونیک یک 115 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23224" text="خرید" style="button" color="blue"]29-نمونه سوالات تحقیق در عملیات یک 85 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23228" text="خرید" style="button" color="blue"]30-نمونه سوالات کار آفرینی و توانمند سازی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23232" text="خرید" style="button" color="blue"]31-نمونه سوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت یک 175 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23238" text="خرید" style="button" color="blue"]32-نمونه سوالات بازارشناسی و مسائل بازاریابی 7 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23243" text="خرید" style="button" color="blue"]33-نمونه سوالات آمارکاربردی در مدیریت جهانگردی120سوال+پاسخنامه

[purchase_link id="23247" text="خرید" style="button" color="blue"]34-نمونه سوالات زبان خارجی2رشته مدیریت دولتی و بازرگانی30سوال

[purchase_link id="23252" text="خرید" style="button" color="blue"]35-نمونه سوالات زبان تخصصی 3 رشته مدیریت بازرگانی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23256" text="خرید" style="button" color="blue"]36-نمونه سوالات زبان تخصصی 2 رشته مدیریت بازرگانی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23260" text="خرید" style="button" color="blue"]37-نمونه سوالات مدیریت منابع انسانی459 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23265" text="خرید" style="button" color="blue"]38-نمونه سوالات پول و ارز و بانکداری590 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23268" text="خرید" style="button" color="blue"]39-نمونه سوالات اصول علم اقتصاد دو 354سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23272" text="خرید" style="button" color="blue"]40-نمونه سوالات اصول سازمان ومدیریت420 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23277" text="خرید" style="button" color="blue"]41-نمونه سوالات خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی420 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23281" text="خرید" style="button" color="blue"]42-نمونه سوالات مبانی روش تحقیق در مدیریت140 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23287" text="خرید" style="button" color="blue"]43-نمونه سوالات تجزیه تحلیل و طراحی سیستم220 سوال +پاسخنامه

[purchase_link id="23291" text="خرید" style="button" color="blue"]44-نمونه سوالات اصول بازاریابی 465 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23295" text="خرید" style="button" color="blue"]45-نمونه سوالات روش ها و فنون توانمند سازی240 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23300" text="خرید" style="button" color="blue"]46-نمونه سوالات پژوهش عملیاتی510 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23304" text="خرید" style="button" color="blue"]47-نمونه سوالات توسعه اقتصادی و برنامه ریزی400 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23310" text="خرید" style="button" color="blue"]48-نمونه سوالات حقوق بازرگانی319 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23313" text="خرید" style="button" color="blue"]49-نمونه سوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت دو 395 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23318" text="خرید" style="button" color="blue"]50-نمونه سوالات حسابداری صنعتی یک 197سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23321" text="خرید" style="button" color="blue"]51-نمونه سوالات بازرگانی بین المللی410 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23328" text="خرید" style="button" color="blue"]52-نمونه سوالات تجارت الکترونیک یک 485 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23333" text="خرید" style="button" color="blue"]53-نمونه سوالات تجارت الکترونیک دو 190 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23338" text="خرید" style="button" color="blue"]54-نمونه سوالات بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان685 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23342" text="خرید" style="button" color="blue"]55-نمونه سوالات تحقیق در عملیات2رشته مدیریت235سوال+ پاسخنامه

[purchase_link id="23345" text="خرید" style="button" color="blue"]56-نمونه سوالات حقوق تجارت420 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23350" text="خرید" style="button" color="blue"]57-نمونه سوالات روانشناسی کار120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23355" text="خرید" style="button" color="blue"]58-نمونه سوالات زبان تخصصی 1 رشته مدیریت409 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23361" text="خرید" style="button" color="blue"]59-سوالات زبان تخصصی 2 رشته مدیریت425 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23364" text="خرید" style="button" color="blue"]60-نمونه سوالات زبان تخصصی 3 رشته مدیریت200 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23368" text="خرید" style="button" color="blue"]61-نمونه سوالات سیستم های اطلاعات مدیریت 410 سوال+پاسخنامه

[purchase_link id="23374" text="خرید" style="button" color="blue"]62-نمونه سوالات کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23377" text="خرید" style="button" color="blue"]63-نمونه سوالات مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن360سوال+پاسخنامه

[purchase_link id="23382" text="خرید" style="button" color="blue"]64-نمونه سوالات مبانی مدیریت بازرگانی210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23388" text="خرید" style="button" color="blue"]65-نمونه سوالات مدیریت استراتژیک580 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23392" text="خرید" style="button" color="blue"]66-نمونه سوالات مدیریت اسلامی دو 330 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23397" text="خرید" style="button" color="blue"]67-نمونه سوالات مدیریت اسلامی پیشرفته390 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23402" text="خرید" style="button" color="blue"]68-نمونه سوالات مدیریت بازاریابی180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23407" text="خرید" style="button" color="blue"]69-نمونه سوالات مدیریت مالی دو 369 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23413" text="خرید" style="button" color="blue"]70-نمونه سوالات نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی215 سوال +پاسخنامه

[purchase_link id="23418" text="خرید" style="button" color="blue"]71-نمونه سوالات زبان تخصصی 4 رشته مدیریت بازرگانی100 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23438" text="خرید" style="button" color="blue"]72-نمونه سوالات مدیریت صادرات و واردات150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23443" text="خرید" style="button" color="blue"]73-نمونه سوالات تحقیقات بازاریابی150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23447" text="خرید" style="button" color="blue"]74-نمونه سوالات حقوق بازرگانی بین المللی100 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23451" text="خرید" style="button" color="blue"]75-نمونه سوالات سازمان های پیچیده دیدگاه استراتژیک30سوال تستی

[purchase_link id="23455" text="خرید" style="button" color="blue"]76-نمونه سوالات بازارشناسی و مسائل بازاریابی7سوال تشریحی

[purchase_link id="23459" text="خرید" style="button" color="blue"]77-نمونه سوالات تحقیق در عملیات رشته مدیریت بازرگانی200 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23464" text="خرید" style="button" color="blue"]78-نمونه سوالات حسابداری مالیاتی 293 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23467" text="خرید" style="button" color="blue"]79-نمونه سوالات روانشناسی عمومی880 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23471" text="خرید" style="button" color="blue"]80-نمونه سوالات مبانی جامعه شناسی889 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23475" text="خرید" style="button" color="blue"]81-نمونه سوالات حسابداری دولتی 298 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23482" text="خرید" style="button" color="blue"]82-نمونه سوالات حسابداری صنعتی دو 237 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23486" text="خرید" style="button" color="blue"]83-نمونه سوالات حسابداری صنعتی سه 207 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23492" text="خرید" style="button" color="blue"]84-نمونه سوالات درس مباحث جاری حسابداری270 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23495" text="خرید" style="button" color="blue"]85-نمونه سوالات حسابداری میانه دو 606 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23499" text="خرید" style="button" color="blue"]86-نمونه سوالات درس زبان تخصصی2رشته حسابداری290سوال+ پاسخنامه

[purchase_link id="23503" text="خرید" style="button" color="blue"]87-نمونه سوالات حسابداری پیشرفته دو 245 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23508" text="خرید" style="button" color="blue"]88-نمونه سوالات پژوهش عملیاتی 1 حسابداری100 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23513" text="خرید" style="button" color="blue"]89-نمونه سوالات زبان تخصصی1رشته حسابداری 190 سوال+پاسخنامه

[purchase_link id="23517" text="خرید" style="button" color="blue"]90-نمونه سوالات حسابداری میانه یک 209 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23522" text="خرید" style="button" color="blue"]91-نمونه سوالات حسابداری پیشرفته دو 316 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23529" text="خرید" style="button" color="blue"]92-نمونه سوالات اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی314 سوال+ پاسخنامه

[purchase_link id="23533" text="خرید" style="button" color="blue"]93-نمونه سوالات حسابرسی دو 257 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23537" text="خرید" style="button" color="blue"]94-نمونه سوالات پروژه عملیاتی 2 رشته حسابداری30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23542" text="خرید" style="button" color="blue"]95-نمونه سوالات کاربرد کامپیوتر در حسابداری90سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23547" text="خرید" style="button" color="blue"]96-نمونه سوالات پژوهش عملیاتی دو 100سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23553" text="خرید" style="button" color="blue"]97-نمونه سوالات تصمیم گیری در مسائل مالی35 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23558" text="خرید" style="button" color="blue"]98-نمونه سوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت رشته حسابداری60 سوال +پاسخنامه

[purchase_link id="23563" text="خرید" style="button" color="blue"]
99-نمونه سوالات تئوری حسابداری یک 30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23568" text="خرید" style="button" color="blue"]100-نمونه سوالات علم اقتصاد 1رشته حسابداری 200 سوال+پاسخنامه

[purchase_link id="23572" text="خرید" style="button" color="blue"]101-نمونه سوالات حسابداری و حسابرسی دولتی40 سوال+ پاسخنامه

[purchase_link id="23576" text="خرید" style="button" color="blue"]102-نمونه سوالات زبان تخصصی حسابداری یک 35 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23581" text="خرید" style="button" color="blue"]103-نمونه سوالات روابط صنعتی 270 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23586" text="خرید" style="button" color="blue"]104-نمونه سوالات زبان تخصصی مدیریت صنعتی 70 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23589" text="خرید" style="button" color="blue"]105-نمونه سوالات طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری337سوال+ پاسخنامه

[purchase_link id="23594" text="خرید" style="button" color="blue"]106-نمونه سوالات سیستم های عامل457 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23598" text="خرید" style="button" color="blue"]107-نمونه سوالات مبانی مهندسی صنعتی70 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23602" text="خرید" style="button" color="blue"]108-نمونه سوالات کار سنجی و روش سنجی259 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23606" text="خرید" style="button" color="blue"]109-نمونه سوالات کنترل پروژه330 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23610" text="خرید" style="button" color="blue"]110-نمونه سوالات کنترل کیفیت آماری503 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23614" text="خرید" style="button" color="blue"]111-نمونه سوالات مبانی مدیریت صنعتی255 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23618" text="خرید" style="button" color="blue"]112-نمونه سوالات بررسی اقتصاد طرحهای صنعتی215سوال+پاسخنامه

[purchase_link id="23622" text="خرید" style="button" color="blue"]113-نمونه سوالات تصمیم گیری وتعیین خط مشی صنعتی305 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23627" text="خرید" style="button" color="blue"]114-نمونه سوالات مدیریت کارخانه110 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23633" text="خرید" style="button" color="blue"]115-نمونه سوالات ریاضی مقدماتی105 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23637" text="خرید" style="button" color="blue"]116-نمونه سوالات بررسی اقتصادی طرح های صنعتی175سوال+پاسخنامه

[purchase_link id="23641" text="خرید" style="button" color="blue"]117-نمونه سوالات زبان تخصصی 4 رشته مدیریت صنعتی20 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23646" text="خرید" style="button" color="blue"]118-نمونه سوالات روانشناسی صنعتی رشته مدیریت صنعتی 80سوال+پاسخنامه

[purchase_link id="23650" text="خرید" style="button" color="blue"]119-نمونه سوالات حفاظت صنعتی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23654" text="خرید" style="button" color="blue"]120-نمونه سوالات مدیریت تولید و عملیات30سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23658" text="خرید" style="button" color="blue"]121-نمونه سوالات اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام 65 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23664" text="خرید" style="button" color="blue"]122-نمونه سوالات جامعه شناسی عمومی280 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23669" text="خرید" style="button" color="blue"]123-نمونه سوالات نقشه خوانی و آشنایی با نقشه250سوال+ پاسخنامه

[purchase_link id="23672" text="خرید" style="button" color="blue"]124-نمونه سوالات آشنایی با کامپیوتر240 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23676" text="خرید" style="button" color="blue"]125-نمونه سوالات سیاست گذاری توریسم240 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23680" text="خرید" style="button" color="blue"]126-نمونه سوالات گذراندن اوقات فراغت358 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23686" text="خرید" style="button" color="blue"]127-نمونه سوالات زبان دوم 2 مدیریت جهانگردی210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23690" text="خرید" style="button" color="blue"]128-نمونه سوالات زبان انگلیسی تخصصی 1 مدیریت جهانگردی390سوال+ پاسخنامه 

[purchase_link id="23695" text="خرید" style="button" color="blue"]129-نمونه سوالات آداب سفر در اسلام330 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23700" text="خرید" style="button" color="blue"]130-نمونه سوالات اشنایی باسازمان های دولتی ایران 270 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23705" text="خرید" style="button" color="blue"]131-نمونه سوالات برنامه ریزی و سرپرستی گشتهای جهانگردی 300سوال+ پاسخنامه

[purchase_link id="23710" text="خرید" style="button" color="blue"]132-نمونه سوالات تاریخ فرهنگ ایران دو240 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23714" text="خرید" style="button" color="blue"]133-نمونه سوالات جغرافیای جهانگردی عمومی240 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23718" text="خرید" style="button" color="blue"]134-نمونه سوالات شناخت روحیات ملل210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23722" text="خرید" style="button" color="blue"]135-نمونه سوالات تاریخ فرهنگ ایران یک180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23728" text="خرید" style="button" color="blue"]136-نمونه سوالات باستان شناسی ایران210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23732" text="خرید" style="button" color="blue"]137-نمونه سوالات آشنایی با موزه های جهانگردی ایرانی 270 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23736" text="خرید" style="button" color="blue"]138-نمونه سوالات جغرافیای جهانگردی ایرانی 270 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23740" text="خرید" style="button" color="blue"]139-نمونه سوالات شناخت صنایع دستی ایران240 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23747" text="خرید" style="button" color="blue"]140-نمونه سوالات مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی300 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23750" text="خرید" style="button" color="blue"]141-نمونه سوالات امور مسافرت و صدور بلیط210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23755" text="خرید" style="button" color="blue"]142-نمونه سوالات مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی250سوال+پاسخنامه

[purchase_link id="23760" text="خرید" style="button" color="blue"]143-نمونه سوالات شناخت صنعت جهانگردی240 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23764" text="خرید" style="button" color="blue"]144-نمونه سوالات هنر و معماری ایران180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23769" text="خرید" style="button" color="blue"]145-نمونه سوالات هنر و معماری ایران دو210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23773" text="خرید" style="button" color="blue"]146-نمونه سوالات فرهنگ عامه190 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23777" text="خرید" style="button" color="blue"]147-نمونه سوالات فن راهنمایی209 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23781" text="خرید" style="button" color="blue"]148-نمونه سوالات تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران80 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23785" text="خرید" style="button" color="blue"]149-نمونه سوالات برنامه ریزی توسعه جهانگردی210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23789" text="خرید" style="button" color="blue"]150-نمونه سوالات زبان انگلیسی مکاتبات تخصصی60 سوال+ پاسخنامه

[purchase_link id="23793" text="خرید" style="button" color="blue"]151-نمونه سوالات مبانی مردم شناسی (جهانگردی) 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23798" text="خرید" style="button" color="blue"]152-نمونه سوالات قوانین و مقررات حقوقی بازرگانی30سوال+پاسخنامه

[purchase_link id="23802" text="خرید" style="button" color="blue"]153-نمونه سوالات مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردی30سوال+پاسخنامه

[purchase_link id="23806" text="خرید" style="button" color="blue"]154-نمونه سوالات زبان انگلیسی تخصصی 2 رشته مدیریت جهانگردی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23811" text="خرید" style="button" color="blue"]155-نمونه سوالات هنر و معماری ایران1رشته مدیریت جهانگردی60سوال+ پاسخ نامه

[purchase_link id="23814" text="خرید" style="button" color="blue"]156-نمونه سوالات حقوق اداری415 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23818" text="خرید" style="button" color="blue"]157-نمونه سوالات تحلیل آماری30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23822" text="خرید" style="button" color="blue"]158-نمونه سوالات تصمیم گیری وتعیین خط مشی دولتی364 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23828" text="خرید" style="button" color="blue"]159-نمونه سوالات روابط کار در سازمان335 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23832" text="خرید" style="button" color="blue"]160-نمونه سوالات سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها465 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23838" text="خرید" style="button" color="blue"]161-نمونه سوالات سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری 402 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23845" text="خرید" style="button" color="blue"]162-نمونه سوالات سیستم های اطلاعات مدیریت دولتی 265 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23849" text="خرید" style="button" color="blue"]163-نمونه سوالات مباحث ویژه در مدیریت دولتی 450سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23854" text="خرید" style="button" color="blue"]164-نمونه سوالات مبانی مدیریت دولتی یک 270 سوال +پاسخنامه

[purchase_link id="23858" text="خرید" style="button" color="blue"]165-نمونه سوالات مبانی مدیریت دولتی دو250 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23866" text="خرید" style="button" color="blue"]166-نمونه سوالات مدیریت تطبیقی 370 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23870" text="خرید" style="button" color="blue"]167-نمونه سوالات مدیریت توسعه 325 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23875" text="خرید" style="button" color="blue"]168-نمونه سوالات مدیریت سازمانها محلی و شهرداری ها 260 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23879" text="خرید" style="button" color="blue"]169-نمونه سوالات مدیریت تحول سازمانی365 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23883" text="خرید" style="button" color="blue"]170-نمونه سوالات روش تحقیق در مدیریت205 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23887" text="خرید" style="button" color="blue"]171-نمونه سوالات مدیریت تعاونی ها300 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23895" text="خرید" style="button" color="blue"]172-نمونه سوالات مدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها255سوال+ پاسخ نامه

[purchase_link id="23898" text="خرید" style="button" color="blue"]173-نمونه سوالات روانشناسی سیاسی رشته مدیریت دولتی30 سوال+پاسخنامه

[purchase_link id="23902" text="خرید" style="button" color="blue"]174-نمونه سوالات سیستم های اطلاعاتی در مدیریت دولتی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23906" text="خرید" style="button" color="blue"]175-نمونه سوالات احکام کسب و کار رشته مدیریت دولتی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23910" text="خرید" style="button" color="blue"]176-نمونه سوالات تحقیق در علوم تربیتی450 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23915" text="خرید" style="button" color="blue"]177-نمونه سوالات ارزیابی طرح های اقتصادی320 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23921" text="خرید" style="button" color="blue"]178-نمونه سوالات آمار و احتمالات مهندسی 204 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23924" text="خرید" style="button" color="blue"]179-نمونه سوالات کلیات فلسفه 340 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23928" text="خرید" style="button" color="blue"]180-نمونه سوالات اقتصاد ایران660سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23934" text="خرید" style="button" color="blue"]181-نمونه سوالات نظام اقتصادی صدر اسلام390 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23938" text="خرید" style="button" color="blue"]182-نمونه سوالات نظام های اقتصادی 311 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23942" text="خرید" style="button" color="blue"]183-نمونه سوالات اصول اقتصاد کشاورزی 535 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23947" text="خرید" style="button" color="blue"]184-نمونه سوالات اقتصاد بخش عمومی دو320 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23950" text="خرید" style="button" color="blue"]185-نمونه سوالات اقتصاد پول 160 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23955" text="خرید" style="button" color="blue"]186-نمونه سوالات اقتصاد خرد یک 580 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23959" text="خرید" style="button" color="blue"]187-نمونه سوالات اقتصاد خرد میانه دو 440 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23963" text="خرید" style="button" color="blue"]188-نمونه سوالات اقتصاد ریاضی705 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23968" text="خرید" style="button" color="blue"]189-نمونه سوالات اقتصاد سنجی 489 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23973" text="خرید" style="button" color="blue"]190-نمونه سوالات اقتصاد کار و نیروی انسانی160 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23978" text="خرید" style="button" color="blue"]191-نمونه سوالات اقتصاد کلان میانه دو215 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23983" text="خرید" style="button" color="blue"]192-نمونه سوالات اقتصاد مدیریت280 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23987" text="خرید" style="button" color="blue"]193-نمونه سوالات اقتصاد منابع 440 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23992" text="خرید" style="button" color="blue"]194-نمونه سوالات تاریخ عقاید اقتصادی560 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="23996" text="خرید" style="button" color="blue"]195-نمونه سوالات تجارت بین الملل 470 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24000" text="خرید" style="button" color="blue"]196-نمونه سوالات حقوق اقتصادی 200 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24004" text="خرید" style="button" color="blue"]197-نمونه سوالات روش تحقیق در اقتصاد320 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24008" text="خرید" style="button" color="blue"]198-نمونه سوالات مالیه بین الملل 480 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24012" text="خرید" style="button" color="blue"]199-نمونه سوالات اقتصاد صنعتی400 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24020" text="خرید" style="button" color="blue"]200-نمونه سوالات اقتصاد محیط زیست رشته علوم اقتصادی80 سوال +پاسخنامه

[purchase_link id="24024" text="خرید" style="button" color="blue"]201-نمونه سوالات اقتصاد خرد میانه یک 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24188" text="خرید" style="button" color="blue"]202-نمونه سوالات زبان تخصصی اقتصاد یا زبان خارجی دو 200 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24192" text="خرید" style="button" color="blue"]203-نمونه سوالات زبان تخصصی 2 رشته علوم اقتصادی25 سوال +پاسخنامه

[purchase_link id="24197" text="خرید" style="button" color="blue"]204-نمونه سوالات مبانی فقهی اقتصاد اسلام 190 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24201" text="خرید" style="button" color="blue"]205-نمونه سوالات برنامه ریزی اقتصادی40 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24205" text="خرید" style="button" color="blue"]206-نمونه سوالات آمار 1 رشته علوم اقتصادی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24210" text="خرید" style="button" color="blue"]207-نمونه سوالات ریاضیات 2 رشته علوم اقتصادی25 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24221" text="خرید" style="button" color="blue"]208-نمونه سوالات ریاضی 1 رشته علوم اقتصادی 25 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24224" text="خرید" style="button" color="blue"]209-نمونه سوالات آمار 2 رشته علوم اقتصادی 30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24228" text="خرید" style="button" color="blue"]210-نمونه سوالات اقتصاد بخش عمومی 1شته علوم اقتصادی160سوال+پاسخنامه

[purchase_link id="24233" text="خرید" style="button" color="blue"]211-نمونه سوالات اقتصاد کشاورزی رشته علوم اقتصادی 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24239" text="خرید" style="button" color="blue"]212-نمونه سوالات اقتصاد کلان مقدماتی80 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24243" text="خرید" style="button" color="blue"]213-نمونه سوالات اقتصاد خردپیشرفته 45 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24247" text="خرید" style="button" color="blue"]214-نمونه سوالات اقتصاد کلان پیشرفته45 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24253" text="خرید" style="button" color="blue"]215-نمونه سوالات تحلیل اماری 30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24258" text="خرید" style="button" color="blue"]216-نمونه سوالات تئوری های مدیریت پیشرفته 30سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24263" text="خرید" style="button" color="blue"]217-نمونه سوالات روش شناسی ایجاد سیستم های پیشرفته 30سوال+پاسخنامه

[purchase_link id="24267" text="خرید" style="button" color="blue"]218-نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری دو185 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24271" text="خرید" style="button" color="blue"]219-نمونه سوالات کاربرد کامپیوتر و اشنایی با نرم افزارها 90 سوال+ پاسخنامه

[purchase_link id="24276" text="خرید" style="button" color="blue"]220-نمونه سوالات مدلسازی اطلاعات سازمان 30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24281" text="خرید" style="button" color="blue"]221-نمونه سوالات مدیریت امنیت سیستم های اطلاعاتی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24285" text="خرید" style="button" color="blue"]222-نمونه سوالات منابع اطلاعاتی 30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24290" text="خرید" style="button" color="blue"]223-نمونه سوالات هوش مصنوعی ومنطق فازی 30 سوال +پاسخنامه

[purchase_link id="24295" text="خرید" style="button" color="blue"]224-نمونه سوالات سازماندهی مواد 4 رده بندی 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24299" text="خرید" style="button" color="blue"]225-نمونه سوالات کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان90سوال+پاسخنامه

[purchase_link id="24303" text="خرید" style="button" color="blue"]226-نمونه سوالات اقتصاد عمومی 240 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24307" text="خرید" style="button" color="blue"]227-نمونه سوالات تحلیل سیستم ها240 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="24311" text="خرید" style="button" color="blue"] 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۷/۰۷
مهناز افشاری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی