دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 98

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 98

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش بهمن 96
دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش نیمه اول 96
دانلود سوالات آموزش و پرورش 97 فروردین +دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95

نمونه سوالات آموزش و پرورش 95

سوالات استخدامی آموزش و پرورش95

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

۲۷ مطلب در مرداد ۱۳۹۸ ثبت شده است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۹۸ ، ۱۰:۱۲
مهناز افشاری
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۸ ، ۰۸:۴۲
مهناز افشاری
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۰۰
مهناز افشاری
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۵۷
مهناز افشاری

مواد آزمون
مرحله غیرحضوری این آزمون شامل سه بخش زیر میباشد.
آزمونهای شخصیت شناسی 
دانش و مهارتهای عمومی 
دانش و مهارتهای تخصصی 
که تعاریف موارد فوقالذکر به شرح ذیل آمده است.
آزمونهای شخصیت شناسی 
این آزمونها به داوطلبان کمک میکنند تا ویژگیهای شخصیتی و علایق خود را بهتر شناخته و رابطه آنها را با بازار
کار و شایستگیهای شغلی مورد نیاز آن جهت توسعه و بهبود این ویژگیها در شغل مورد نظر خود درک و به طرز
شایسته از آن استفاده نماید. همچنین این آزمونها میتوانند به داوطلب در یافتن شرایط بهتر شغلی او و چگونگی
وابستگی شغل مورد علاقهاش به شخصیت وی کمک کنند و وضعیتهای شغلی که راغب به کار در آن است را به او
میشناسانند. افراد با ثبت پاسخهای خود به سؤالات این آزمونها، توصیههای سودمندی را جهت انتخاب شغل مناسب
خود کسب میکنند.
دانش و مهارتهای عمومی 
سؤالات این دسته شامل شایستگیهایی هستند که در اکثر مشاغل آزمون با توجه به ویژگیهای آن شغل مورد نیاز
هستند. از این جهت، این دسته از سؤالات شامل مواردی مانند ارتباط مؤثر، مهارت کار با رایانه، مهارت کار با اینترنت،
دانش زبان انگلیسی و ... میشوند.
دانش و مهارتهای تخصصی 
برای هر یک از عناوین شغلی، دستهای از سؤالات جهت ارزیابی شایستگیهای شغلی تخصصی که در مشاغل ثبتنامی
آنان کاربرد دارند، در نظر گرفته شده است.
داوطلبان پس از تکمیل ثبتنام میتوانند در پروفایل خود، شایستگیهای شغلی مورد ارزیابی هر یک از مشاغل خود
را مشاهده و انتخاب نمایند

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۸ ، ۰۰:۱۶
مهناز افشاری
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۸ ، ۲۲:۱۰
مهناز افشاری
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۸ ، ۱۴:۰۵
مهناز افشاری
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۸ ، ۱۵:۱۴
مهناز افشاری
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۴۰
مهناز افشاری
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۳۳
مهناز افشاری