دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 98

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 98

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش بهمن 96
دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش نیمه اول 96
دانلود سوالات آموزش و پرورش 97 فروردین +دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95

نمونه سوالات آموزش و پرورش 95

سوالات استخدامی آموزش و پرورش95

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ آموزش و پرورش ۹۸ رشته مدیریت ،اقتصاد و حسابداری کلیک کنید

سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ آموزش و پرورش ۹۸  رشته حقوق کلیک کنید

سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ آموزش و پرورش ۹۸ رشته های فنی و مهندسی کلیک کنید

سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ آموزش و پرورش ۹۸ دسته علوم تربیتی و روانشاسی کلیک کنید

سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ آموزش و پرورش ۹۸ رشته های علوم پایه کلیک کنید

سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ آموزش و پرورش ۹۸ دسته علوم اجتماعی و جغرافیا کلیک کنید

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ آبان ۹۸ ، ۱۷:۴۳
مهناز افشاری
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 کلیک کنید

سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97 کلیک کنید

همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎزی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ 394 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری و ﮐﺎرﮔﺎه 200 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شبکه های کامپیوتری365 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش بانک اطلاعاتی Access - تعداد 500 سوال +پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﮐﺎرﮔﺎه 650سوال
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺳیستم عامل 457 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18420" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل : هنرآموز (استادکار مکانیک خودرو)- کدشغل:2577) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺪرت 79 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت (ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ)20 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺮق ﺧﻮدرو 20 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﺎﺳﯽ و ﺑﺪﻧﻪ10 سوال + پاسخنامه 
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﻮﺧﺖرﺳﺎﻧﯽ 115 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی دﯾﺰل55 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18422" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل : هنرآموز (استادکار تأسیسات)- کدشغل:2578) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش تأسیسات بهداشتی و کارگاه 120 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش تأسیسات حرارتی و کارگاه 350 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش تأسیسات برودتی و کارگاه 400 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رسم فنی و نقشه کشی تأسیسات 300 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش برق تاسیسات45 سوال با جواب
 
[purchase_link id="18424" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل : هنرآموز (استادکار صنایع چوب)- کدشغل:2581) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺎرﮔﺎه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب210 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب500 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اﺑﺰار و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب 400 سوال+ پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رﺳﻢ ﻓﻨﯽ300 سوال+ پاسخنامه
[purchase_link id="18426" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل : هنرآموز (استادکار طراحی و دوخت)- کدشغل:2582 ) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻟﮕﻮ120 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دوﺧﺖ 120 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻃﺮاﺣﯽ اﻧﺪام و رﻧﮓﺷﻨﺎﺳﯽ150 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻟﯿﺎف و ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺎرﭼﻪ240 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18428" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل : هنرآموز (استادکار ساخت وتولید)- کدشغل:3322) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺮاش و ﻓﺮز337 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﺮاﺷﮑﺎری و ﮐﺎرﮔﺎه80سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻓﺮزﮐﺎری و ﮐﺎرﮔﺎه500سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش سنگ زنی و ﮐﺎرﮔﺎه70 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رﺳﻢ ﻓﻨﯽ300 سوال با جواب
 [purchase_link id="18432" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز (استادکار الکترونیک)- کدشغل:3324) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه 210 سوال + پاسخ نامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه210 سوال +پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رﺳﻢ ﻓﻨﯽ266 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ75سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اﺑﺰار دﻗﯿﻖ و ﮐﻨﺘﺮل 150 سوال
 [purchase_link id="18434" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل:هنرآموز (استادکار ساختمان)- کدشغل:3326) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رﺳﻢ ﻓﻨﯽ266 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن130 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی و آرﻣﺎﺗﻮر 85 سوال+پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن278 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻓﻠﺰی و ﺑﺘﻨﯽ400 سوال با جواب+600 صفحه جزوه و کتابچه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺗﻮﮐﺪ 1700 سوال+پاسخنامه
 [purchase_link id="18436" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز (استادکار صنایع فلزی)- کدشغل:3328) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﺮق و  گاز و ﮐﺎرﮔﺎه 500 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻧﯿﻢﺳﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﻓﻠﺰی و ﮐﺎرﮔﺎه 400 سوال با پاسخنامه+600 صفحه جزوه و کتابچه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ 115 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مقاومت مصالح113 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻋﻠﻢ ﻣﻮاد  120 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رﺳﻢ ﻓﻨﯽ  300 سوال با جواب
 [purchase_link id="18438" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز (استادکار چاپ)- کدشغل:3378) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش چاپ و روشهای تولید 120 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش موادشناسی120 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آماده سازی چاپ1 50 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آماده سازی چاپ2  25 سوال
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عملیات پس از چاپ60 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18441" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز حسابداری- کدشغل:2524) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  مفاهیم و روش های آماری60 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  اصول حسابداری یک 558سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اصول حسابداری دو 238سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش حسابداری شرکت ها96سوال+پاسخ نامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش حسابداری صنعتی یک 197سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش حسابداری صنعتی دو 237 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش حسابداری صنعتی سه 207 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش کاربرد کامپیوتر در حسابداری90سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18443" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز تأسیسات-کدشغل:2584) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش تاﺳﯿﺴﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 120سوال+پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺣﺮارﺗﯽ و ﮐﺎرﮔﺎه 350سوال+پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮودﺗﯽ و ﮐﺎرﮔﺎه400 سوال+ پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺑﺮق ﺗﺄﺳﯿسات 45 سوال+ پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رﺳﻢ ﻓﻨﯽ و ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت300 سوال +پاسخنامه
 [purchase_link id="18445" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز صنایع غذایی- کدشغل:2593) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اصول صنایع غذایی یک100 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اصول صنایع غذایی دو 190 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فرآورده های دامی 120 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فرآورده های گیاهی90 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ماشینهای صنایع غذایی1 60 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ماشینهای صنایع غذایی2 100 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ماشینهای صنایع غذایی3 190 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش میکروبیولوژی مواد غذایی و عملیات 152 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18448" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز صنایع دستی- کدشغل:2594) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  ﭘﺮورش دام و ﻃﯿﻮر120 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﻐﺬﯾﻪ دام 180 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ژﻧﺘﯿﮏ و اﺻﻼح ﻧﮋاد دام 215 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه152 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی120 سوال + پاسخنامه 
 [purchase_link id="18450" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز متالورژی- کدشغل:2596) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فیزیک حرارت50سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش متالورژی فیزیکی200 سوال
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عملیات حرارتی و متالوگرافی 150 سوال+پاسخنامه 
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ریخته گری آلیاژهای آهنی و غیرآهنی 175 سوال+پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اصول ریخته گری 175سوال با جواب  [purchase_link id="18452" text="خرید" style="button" color="blue"]    
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز الکترونیک- کد شغل:2597) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ1  459 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ1 220 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ2  210 سوال + پاسخ نامه 
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ 1  220 سوال + پاسخنامه 
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ 2  173 سوال + پاسخنامه 
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مباﻧﯽو آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺨﺎﺑﺮات و رادﯾﻮ 450 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  ﻣﺪارﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ260 سوال + پاسخ نامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ریاضی مهندسی2  455سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18454" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز علوم دامی- کدشغل:2598) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  ﭘﺮورش دام و ﻃﯿﻮر120 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﻐﺬﯾﻪ دام 180 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ژﻧﺘﯿﮏ و اﺻﻼح ﻧﮋاد دام 215 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه152 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی120 سوال + پاسخنامه 
 [purchase_link id="18459" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیری هنر- کدشغل:2601) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ 300 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻃﺮاﺣﯽ 150 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮی 200 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش درک ﻋﻤﻮﻣﯽ هنر 200 سوال با جواب 
 [purchase_link id="18461" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیری تاریخ -کدشغل:2602) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن(اروﭘﺎ(ﻗﺮون وﺳﻄﯽ))120 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن(اروﭘﺎ(رﻧﺴﺎﻧﺲ))240 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن(اروﭘﺎ)ﻗﺮون ﺟﺪﯾﺪ))240 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم(اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن)180 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان دوره اﺳﻼﻣﯽ(اﯾﺮان در دو ﻗﺮن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ـ اﯾﺮان ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺻﻔﻮیه)250 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ (با ﻧﮕﺎﻫﯽ وﯾﮋه ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ) 300 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18463" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :مراقب سلامت- کدشغل:2609) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش کلیات خدمات بهداشتی 180سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آموزش بهداشت و ارتباطات 180 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش تغذیه و بهداشت مواد غذایی  90 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش بهداشت مدارس 90 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آخرین دستورالعمل برنامه ایمن سازی کشوری  170 نمونه سوال +40 صفحه جزوه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش کمکهای اولیه 330 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18465" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیر علوم اجتماعی- کدشغل:2611) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ 889 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روش ﺗﺤﻘﯿﻖ 75سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ یک210 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ دو380 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺣﻮزهﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ150 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18467" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :مربی امور تربیتی مدارس- کدشغل:2613) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش تعلیم و تربیت اسلامی  30 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فلسفه و مبانی تعلیم و تربیت در اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش 330 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش سبک زندگی اسلامی ایرانی 60 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آشنایی با علوم قرانی یک 150 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آشنایی با علوم قرانی دو210 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آشنایی با علوم قرانی  سه 240 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم ﻗﺮاﻧﯽ چهار210 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مباحث فرهنگی روز یک 180 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مباحث فرهنگی روزدو210 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مباحث فرهنگی روز سه120 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رفتار و روابط انسانی در مدرسه 60 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مبانی روانشناسی عمومی و رشدیک 880 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مبانی روانشناسی عمومی و رشد دو 250 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مبانی روانشناسی عمومی و رشدسه 250 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مبانی روانشناسی عمومی و رشد چهار310 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18469" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل : هنرآموز ماشینهای کشاورزی-کد شغل: 2614 ) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آب، خاک و گیاه180 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ماشینهای کشاورزی (تهیه زمین، داشت و برداشت)120 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش سرویس وکاربرد تراکتور مکانیک خاک و طراحی پی 120 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشسیستم های آبیاری،180 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش محاسبات فنی 210 سوال + پاسخنامه
  [purchase_link id="18471" text="خرید" style="button" color="blue"]  
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش97(عنوان شغل:دبیرادبیات فارسی-کدشغل:3036) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش نظم و نثر فارسی 90 سوال + پاسخ نامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش کلیات مسایل ادبی (تاریخ ادبیات و فنون ادبی و عروض و قافیه و سبک شناسی) 150سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش زبان فارسی (املا و نگارش و ویرایش و دستور زبان)900 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18473" text="خرید" style="button" color="blue"]
 
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیر تربیت بدنی- کدشغل: 3037) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روش ﺗﺪرﯾﺲ در ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ150 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ  330 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺣﺮﮐﺘﯽ 390 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ورزﺷﯽیک390 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ورزﺷﯽدو240 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ورزﺷﯽ سه 390 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺳﻨﺠﺶ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی در ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ120 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ60 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18478" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیر ریاضی- کدشغل:3038) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ریاضی عمومی یک  596 سوال + پاسخنامه 
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ریاضی عمومی دو 510 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش معادلات دیفرانسیل  415 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آمارو احتمال یک 150 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آمار واحتمال دو 182 سوال + پاسخنامه 
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آنالیز ریاضی یک150 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آنالیز ریاضی دو 120 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آنالیز ریاضی سه 120 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش   جبر1    200 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش جبر2  180 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش جبر3  100 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آنالیز عددی یک 300 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آنالیز عددی دو 250 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اصول آموزش ریاضی250 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش خلاقیت ریاضی420 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18480" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیر زبان و ادبیات انگلیسی- کدشغل:3039) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش زبان شناسی 180 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اصول وتئوری های تدریس 110 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آزمون سازی 500 سوال+ پاسخ نامه 
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روش تحقیق 75سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18482" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیر زیست شناسی- کدشغل:3040) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش زیست سلولی و مولکولی 140 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش بیوشیمی 277 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ژنتیک 305 سوال + پاسخنامه
  نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فیزیولوژی گیاهی یک 330 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فیزیولوژی گیاهی دو245 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فیزیولوژی جانوری یک 220 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فیزیولوژی جانوری دو 359 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فیزیولوژی جانوری سه 270 سوال+ پاسخ نامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش میکروبیولوژی 152 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18484" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیر شیمی- کدشغل:3041) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی فیزیک 1 420 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی فیزیک 2 460 سوال + پاسخنامه 
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی  معدنی1  495 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی  معدنی2 100 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی آلی 1 665 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی آلی2 555 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی آلی3 435 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی آلی وطیف سنجی294 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی تجزیه 1 315 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی تجزیه2 360 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی تجزیه ودستگاهی475 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18486" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیر عربی- کدشغل:3042) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش قواعد صرف و نحو (کاربردی ) یک270 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش قواعد صرف و نحو (کاربردی )دو 330 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ترجمه، تعریب، درک مطلب دو 150 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش علوم بلاغی (معانی،بیان،بدیع،عروض)270 سوال + پاسخنامه 
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش تاریخ ادببات ونقد ادبی 150 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18488" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیر علوم تجربی- کدشغل:3043) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی آلی یک 665 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی آلی دو 555 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی آلی سه 435 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش طیف سنجی 340 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی تجزیه یک  315 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی تجزیه دو 360 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  شیمی دستگاهی 475 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مکانیک 48سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش الکتریسیته و مغناطیس 148سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش حرکت نوسانی، امواج نور و حرارت 197 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  زیست سلولی و مولکولی 140 سوال + پاسخ نامه 
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فیزیولوژی جانوری یک 220 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فیزیولوژی جانوری دو359 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فیزیولوژی جانوری سه 270 سوال+ پاسخ نامه 
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش   فیزیولوژی گیاهی یک 330 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فیزیولوژی گیاهی دو 245 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18490" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیر فیزیک- کدشغل:3044) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مکانیک 48سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش الکتریسیته و مغناطیس 148سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فشارهیدرواستاتیک 115 سوال + پاسخنامه
  نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش حرکت نوسانی و امواج ونور 197 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش حرارت و ترمودینامیک 30 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فیزیک جدیدیک 150 سوال + پاسخ نامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فیزیک جدید دو 168 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18492" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز ساختمان- کدشغل:3246) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ30 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻓﻠﺰی 400 سوال با جواب+600 صفحه جزوه و کتابچه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ 200 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اﺻﻮل ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ و رﺳﻢ آن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ 266 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺎرﮔﺎه ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی و آرﻣﺎﺗﻮر 85 سوال+پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن278 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18494" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز زراعی و باغی- کدشغل:3248) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺣﻔﻆ و اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت150 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ 90 سوال+پاسخ نامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ 210 سوال+پاسخ نامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﮔﯿﺎهﺷﻨﺎﺳﯽ210 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آب و ﺧﺎک یک 180 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آب و خاک دو60 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18496" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل:هنرآموز صنایع چوب- کد شغل:3249) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
  نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش خواص فیزیکی و مکانیکی چوب 500سوال+ پاسخ نامه 
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  خشک کردن و نگهداری چوب 150 سوال + پاسخنامه
  نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش محاسبات فنی صنایع چوب 400 سوال + پاسخنامه
  نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  تکنولوژی کارگاه و ماشین آلات چوب  400 سوال + پاسخنامه
  نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش نقشه کشی تخصصی صنایع چوب 130 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18499" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل:هنرآموز طراحی و دوخت-کدشغل:3250 ) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشاﻟﮕﻮ و دوﺧﺖ 120سوال+جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ 300 سوال+ جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﻃﺮاﺣﯽ اﻧﺪام و رﻧﮓﺷﻨﺎﺳﯽ150 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﻋﻠﻮم اﻟﯿﺎف240 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشتاریخﻫﻨﺮ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن یک 180 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشتاریخﻫﻨﺮ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن دو300 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشتاریخ لباس120 سوال+جواب
 [purchase_link id="18501" text="خرید" style="button" color="blue"]    
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل:هنرآموز کامپیوتر-کدشغل:3251) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشذﺧﯿﺮه و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت  395 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ   394 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی یک 185 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی دو285 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی سه  365 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشاﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ 170 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دادهﻫﺎ 331 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ505 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﭘﺎﯾﮕﺎه داده133 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18503" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز مکانیک خودرو-کدشغل: 3253 ) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش محاسبات فنی (استاتیک،115 سوال + پاسخنامه
  نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش محاسبات فنی مقاومت مصالح یک 113 سوال+جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مقاومت مصالح دو 30 سوال+ جواب 
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  محاسبات فنی ترمودینامیک)145سوال+ جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش تکنولوژی سوخت رسانی (بنزینی، دیزلی) 115 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش تکنولوژی شاسی و بدنه 10 سوال+ جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش تکنولوژی انتقال قدرت  20 سوال+ جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  تکنولوژی مولد قدرت 79 سوال+ جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش برق خودرو 20 سوال+ جواب
 [purchase_link id="18505" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل : هنرآموز ناوبری-کدشغل :3254 ) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آتش نشانی و کمک های اولیه پزشکی وبقا در دریا 330 سوال+ پاسخ نامه 
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ملوانی100 سوال+پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش تخلیه 100 سوال+پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش بارگیری100 سوال+پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روش مخابرات بین المللی دریایی100 سوال+پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ناوبری تخمینی ساحلی و کار با نقشه 300سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18508" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز نقاشی-کدشغل: 3318 )
  اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ500 سوال+پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ300 سوال+پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن یک 150 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن دو180 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿو 300 سوال+پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮ و ﻣﺮاﯾﺎ،ﻃﺮاﺣﯽ 250 سوال+پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﻣﮑﺎﺗﺐ ﻫﻨﺮی اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن200 سوال+پاسخنامه
 [purchase_link id="18510" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز مکانیک موتورهای دریایی-کدشغل:3319 ) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اﺻﻮل ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ درﯾﺎﯾﯽ(ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی دﯾﺰﻟﯽ درﯾﺎﯾﯽ،دﯾﮓﻫﺎی ﺑﺨﺎر،ﺗﻮرﺑﯿﻦﻫﺎی ﺑﺨﺎر و ﮔﺎزی)100 سوال+پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ185 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ145 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اﺟﺰای ﻣﺎﺷﯿﻦ 500 سوال+پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﻘﺮرات اﯾﻤﻨﯽ و زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ درﯾﺎﯾﯽ 360 سوال+پاسخنامه
 [purchase_link id="18517" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیر روانشناسی-کدشغل:3320) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ880 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روانﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺪ یک250 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روانﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺪدو310 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روانشناسی ﺷﺨﺼﯿﺖ320 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ رواﻧﯽ یک 520 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اسیب شناسی روانی دو 480 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روانﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ600 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش امار300 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روش ﺗﺤﻘﯿﻖ75سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18520" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل:هنرآموز معدن-کد شغل:3330) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﻬﻮﯾﻪ44 سوال با جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن روﺑﺎز 150 سوال با جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ150 سوال با جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﮐﺎﻧﯽﺷﻨﺎﺳﯽ185 سوال با جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺳﻨﮓﺷﻨﺎﺳﯽ یک103 سوال با جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش سنگ شناسی دو165 سوال با جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﭼﺎلزﻧﯽ و اﻧﻔﺠﺎر 150 سوال با جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺑﺎرﺑﺮی در ﻣﻌﺎدن 150 سوال با جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  زبان تخصصی معدن 150 سوال+جواب
  نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ریاضی آمار انتگرال و دیفرانسیل معدن 150 سوال+جواب
 [purchase_link id="18523" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل : دبیری حرفه وفن ( کار و فنّاوری)-کدشغل:3332) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت فنی(اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ)115 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت فنی(ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟح1)27 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت فنی(مقاومت مصالح2)  15سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت فنی(ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ)145 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(تکنولوژی سوخت رسانی(بنزینی،دیزلی))115 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﺎﺳﯽ و ﺑﺪﻧﻪ )10 سوال + پاسخنامه 
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت)20 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺪرت) 79 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﺑﺮق ﺧﻮدرو)20 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشریاضی عمومی۱  150 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ریاضی عمومی2  120 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشترمودینامیک 145 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشخواص فیزیکی مواد12 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش خواص مکانیکی مواد 13 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش خوردگی اکسیداسیون مواد 259 سوال + پاسخنامه [purchase_link id="18525" text="خرید" style="button" color="blue"]
 
 
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل : هنرآموز صنایع فلزی و جوشکاری-کدشغل:۳۳۵۸ ) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﺮق و ﮔﺎز و ﮐﺎرﮔﺎه 500 سوال با جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﯿﻢﺳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی و ﮐﺎرﮔﺎه400 سوال با جواب+600 صفحه جزوه و کتابچه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ 115 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  مقاومت مصالح30 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  ﻋﻠﻢ ﻣﻮاد120 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  رﺳﻢ ﻓﻨﯽ 300 سوال با جواب
 [purchase_link id="18559" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز کودکیاری- کدشغل:۳۳۶۰) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
  نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روانشناسی عمومی 880 سوال + پاسخنامه
  نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روانشناسی رشد کودک یک 250 سوال + پاسخنامه
  نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روانشناسی رشد کودک دو 310 سوال + پاسخنامه
  نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روانشناسی تربیتی 160 سوال + پاسخنامه
  نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اصول، مفاهیم و برنامهریزی آموزش و پرورش پیش از دبستان 380 سوال + پاسخنامه
  نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش بهداشت فردی و عمومی 267 سوال + پاسخنامه
  نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ایمنی و کمک های اولیه 330 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18561" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل : هنراموز سرامیک - کد شغل ۳۳۶۲) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  شناخت و خواص مواد سرامیکی،600 سوال با جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  روشهای تولید سرامیک200سوال+پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  دیرگدازها200سوال+پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  اصولخشک کردن و پخت سرامیک ها 200 سوال با جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  محاسبات فنی 190 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18563" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل : هنرآموز چاپ - کد شغل 3363) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  روشهای گوناگون چاپ (کارگاههای چاپ افست، سیلک اسکرین، هلیوگراوور و دیجیتال 60 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  تاریخ فنّاوری چاپ،200 سوال + پاسخ نامه   
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  شناخت روند و مراحل چاپ (لیتوگرافی، تکنولوژی بسته بندی،تکنولوژی صحافی 60 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  شناخت مواد و مصالح چاپ200 سوال + پاسخ نامه   
 [purchase_link id="18565" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز نساجی- کد شغل 3364) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش تکنولوژی نساجی (ریسندگی ـ بافندگی)100 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش علوم الیاف (علوم الیاف ـ فیزیک الیاف)100 سوال + پاسخنام
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رنگرزی و تکمیل (رنگرزی ـ چاپ ـ تکمیل)100 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18567" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز ساخت و تولید(ماشین ابزار)- کدشغل:3365) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﺑﺰار و ﮐﺎرﮔﺎه48 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ(اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ)115 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ(ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ)113 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ(اﺟﺰای ﻣﺎﺷﯿﻦ) 275 سوال +جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻋﺪدی (CNC)تعداد275 سوال +جواب   
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﻋﻠﻢ ﻣﻮاد120 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشاﻧﺪازهﮔﯿﺮی دﻗﯿﻖ269 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18569" text="خرید" style="button" color="blue"]
 
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیری اقتصاد- کدشغل:3366) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اقتصاد خرد1 355سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  اقتصاد خرد2 580 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اقتصاد کلان1  161 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اقتصاد کلان2 355 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اقتصاد ایران 660  سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اقتصاد اسلامی190 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اقتصاد بین الملل470 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش توسعه و برنامه ریزی اقتصادی400 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18591" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیری جغرافیا (جغرافیا)- کدشغل:3367) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺷﻬﺮی725 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ300 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آب و ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ یک 180 سوال + پاسخ نامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آب و ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ دو 240سوال+ پاسخ نامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی 80 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  جغرافیای سیاسی330 سوال + پاسخ نامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش سنجش از دور360 سوال + پاسخنامه        
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  20GISسوال+پاسخنامه
 [purchase_link id="18593" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیری جغرافیا (زمین شناسی)- کد شغل:3368) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش پترولوژی162 سوال + پاسخ نامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رسوب شناسی و سنگ رسوبی90 سوال + پاسخ نامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش دیرینه شناسی و فسیل125 سوال + پاسخ نامه 
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش زمین ساخت265سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش زمین شناسی ایران328 سوال + پاسخ نامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اطلاعات عمومی درباره آب و اقلیم220 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اطلاعات عمومی درباره نجوم192 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18597" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :آموزگار ابتدایی (ابتدایی)- کدشغل:3369) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اصول و فلسفه 330 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  اصول تعلیم و تربیت 430 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روانشناسی پرورشی 160 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روانشناسی رشد یک250 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روانشناسی رشد دو 310 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روش ها وفنون تدریس 110 سوال + پاسخنامه 
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی 360 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18623" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیری معارف اسلامی (معارف اسلامی)- کدشغل3371) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اندیشه اسلامی یک300 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اندیشه اسلامی دو300 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آیین زندگی 360 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه یک 300 سوال+پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه دو150 سوال+پاسخنامه 
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه سه 270 سوال+پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش علوم وتفسیر قرآن یک 150 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش علوم و تفسیر قرآن دو 210 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش احکام وتفسیر یک 90سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش احکام و تفسیر دو30 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18629" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیر معارف اسلامی (فلسفه)- کدشغل:3373) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اصول و فلسفه آموزش و پرورش330 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی430 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش منطق1 ۲۱۰ سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش منطق2 180 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش منطق3 180 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش منطق4 150 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فلسفه و کلام اسلامی90 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش تاریخ فلسفه1  210 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش تاریخ فلسفه2 300 سوال + پاسخنامه
180 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18647" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :آموزگار ابتدایی (استثنایی)- کدشغل:3399) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ۳۰۰ سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ۲۲۰ سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﻮا۲۲۰ سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اﺧﺘﻼﻻت ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ۲۲۰ سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اﺧﺘﻼﻻت رﺷﺪی۲۲۰ سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ژﻧﺘﯿﮏ(ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ)۳۰۰ سوال با جواب
 [purchase_link id="18669" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :مشاور واحد آموزشی- کدشغل:3400 اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اصول و فنون مشاوره 420 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  مشاوره مدرسه 270 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مشاوره خانواده 240 سوال +پاسخ نامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش راهنمایی و مشاوره شغلی 30 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مشاوره و روانشناسی تربیتی 160 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روانشناسی یادگیری 440 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18682" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز الکتروتکنیک(الکتروتکنیک)-کدشعل: 3401) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ  459 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ یک 220سوال+جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ دو 210 +جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ107ACسوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ماشین های الکتریکی 80DCسوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺪار ﻓﺮﻣﺎن و ﺳﯿﻢﭘﯿﭽﯽ 160 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﮐﺎرﮔﺎه45سوال+پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 1500PLC،سوال+جواب
 [purchase_link id="18748" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز الکتروتکنیک(مکاترونیک)- کدشغل: 3402) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ1)220 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مجموﻋﻪ دروس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ2)173 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(مدارمنطقی)260 سوال + پاسخ نامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ)440 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ)210 سوال + پاسخ نامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(PLCو اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن)1500سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ و ﻣﺒﺪلﻫﺎ) 65 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ و ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮏ)185 سوال + پاسخنامه
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(اﺟﺰای ﻣﺎﺷﯿﻦ) 500 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ(زﺑﺎن ++C )س150 سوال + پاسخنامه 
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ(MATLAB)ر400 سوال
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ( روﺑﺎﺗﯿﮏ)50 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ(ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ)170 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18752" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز گرافیک (گرافیک)- کد شغل:3403) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ 300 سوال+جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻋﮑﺎﺳﯽ400 سوال+پاسخنامه 
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی 150 سوال+جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش کارگاه گرافیک(ﺧﻂ در ﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ)200 سوال+پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش کارگاه گرافیک(ﭘﺎﯾﻪ و اﺻﻮل ﺻﻔﺤﻪآراﯾﯽ)40 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﮐﺎرﺑﺮد راﯾﺎﻧﻪ و ﭼﺎپ در ﮔﺮاﻓﯿﮏ 456 سوال+جواب
 [purchase_link id="18784" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز گرافیک (انیمیشن)- کدشغل:3404) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺣﺮﮐﺖﺳﺎزی  200 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻓﯿﻠﻢﻧﺎﻣﻪ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ 200 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ  150 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش کارگردانی انیمیشن  200 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش طراحی 150 سوال با جواب
 [purchase_link id="18786" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز نقشه کشی عمومی(معماری)-کدشغل:3405) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﻣﺒﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎری167 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻓﻨﯽ300 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشاﯾﺴﺘﺎﯾﯽ40 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﻋﻨﺎﺻﺮ و ﺟﺰﺋﯿﺎت240 سوال +پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشمتره و برآورد 180سوال +پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشاﺻﻮل ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ266 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18788" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز ساخت و تولید (ساخت و تولید) - کدشغل:3406) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﺑﺰار و ﮐﺎرﮔﺎه48 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ (1)130 سوال + پاسخنامه 
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ (2)300 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ(اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ)115 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ(ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ)113 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ(اﺟﺰای ﻣﺎﺷﯿﻦ) 275 سوال+جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻋﺪدی (CNC)تعداد275سوال  +پاسخنامه             
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﻋﻠﻢ ﻣﻮاد120 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشاﻧﺪازهﮔﯿﺮی دﻗﯿﻖ269 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18790" text="خرید" style="button" color="blue"]
 

 

 

۵ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۸ مهر ۹۵ ، ۱۷:۴۸
مهناز افشاری

سوالات گزینش ، مصاحبه اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان(سال 98)


سوالات گزینش ، مصاحبه اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان(سال 98)

سوالات گزینش ، مصاحبه اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان(سال 98)

سوالات گزینش یا مصاحبه اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان(سال 98)

نمونه سوالات گزینش یا مصاحبه اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان(سال 98)

نمونه سوالات گزینش یا مصاحبه اداره کل آموزش و پرورش خوزستان (سال 98)

سوالات گزینش یا مصاحبه اداره کل آموزش و پرورش خوزستان (سال 98)

نمونه سوالات گزینش یا مصاحبه اداره کل آموزش و پرورش خوزستان (سال 98)


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۸ ، ۱۱:۳۴
مهناز افشاری

سوالات گزینش ، مصاحبه اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی(سال 98)


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۸ ، ۰۷:۴۰
مهناز افشاری