دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 98

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 98

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش بهمن 96
دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش نیمه اول 96
دانلود سوالات آموزش و پرورش 97 فروردین +دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95

نمونه سوالات آموزش و پرورش 95

سوالات استخدامی آموزش و پرورش95

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

۳۷ مطلب در شهریور ۱۳۹۸ ثبت شده استنمونه سوالات استخدامی رشته  (علوم اقتصادی) بانک رفاه سال 1398

 

نمونه سوالات استخدامی سال 98 بانک رفاه عنوان "  اقتصاد خرد و کلان  580 سوال با جواب کاملا صحیح و آپدیت

نمونه سوالات استخدامی سال 98 بانک رفاه عنوان "  اقتصاد کلان  360 سوال با جواب کاملا صحیح و آپدیت

2ـ نمونه سوالات استخدامی سال 98 بانک رفاه عنوان "  اقتصاد پول و بانکداری 600  سوال با جواب کاملا صحیح و آپدیت 

3ـ نمونه سوالات استخدامی سال 98 بانک رفاه عنوان "  آمار و اقتصادسنجی   500 سوال با جواب کاملا صحیح و آپدیت 

4ـنمونه سوالات استخدامی سال 98 بانک رفاه عنوان "   تجارت الکترونیکی   500  سوال با جواب کاملا صحیح و آپدیت 

5ـ نمونه سوالات استخدامی سال 98 بانک رفاه عنوان "  اقتصاد اسلامی  200 سوال با جواب کاملا صحیح و آپدیت 

سوالات عمومی:
1 - نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه ریاضیات وآمارمقدماتی ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب

2 - نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه زبان انگلیسی - عمومی ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

3 - نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه زبان و ادبیات فارسی تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

4 - نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه فناوری اطلاعات )مهارت های هفتگانه I.C.D.L )تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
5 - نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه معارف اسلامی تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

6 - نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه شناخت تامین اجتماعی 300 سوال با جواب

7 - نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه اطلاعات عمومی ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

8 -نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه استعداد و هوش ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۸ ، ۱۲:۵۴
مهناز افشاری

سوالات استخدامی بانک رفاه در سال 98 (رشته آمار)

سوالات استخدامی بانک رفاه در سال 98 (رشته آمار)(بروزرسانی مهر 1398 )

 

 

1ـ  نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه   ریاضیات عمومی 510  سوال بهمراه پاسخ درست

 نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه  معادلات دیفرانسیل 420 سوال بهمراه پاسخ درست

2ـ نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه   مبانی آنالیز 210  سوال بهمراه پاسخ درست 

3ـ نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه   مبانی آنالیز عددی  300 سوال بهمراه پاسخ درست 

4ـ نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه  آنالیز حقیقی 1 - 100  سوال بهمراه پاسخ درست   

5ـنمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه  تحقیق در عملیات پیشرفته 280   سوال بهمراه پاسخ درست 

آزمون عمومی:
1 - نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه ریاضیات وآمارمقدماتی ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب

2 - نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه زبان انگلیسی - عمومی ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

3 - نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه زبان و ادبیات فارسی تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

4 - نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه فناوری اطلاعات )مهارت های هفتگانه I.C.D.L )تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
5 - نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه معارف اسلامی تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

6 - نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه شناخت تامین اجتماعی 300 سوال با جواب

7 - نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه اطلاعات عمومی ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

8 -نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه استعداد و هوش ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۸ ، ۱۰:۳۷
مهناز افشاری

سوالات استخدامی بانک رفاه 1398 (رشته ریاضی)+پاسخنامه صحیح

 

 

1ـ  نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه   ریاضیات عمومی 510  سوال بهمراه پاسخ درست

 نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه  معادلات دیفرانسیل 420 سوال بهمراه پاسخ درست

2ـ نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه   مبانی آنالیز 210  سوال بهمراه پاسخ درست 

3ـ نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه   مبانی آنالیز عددی  300 سوال بهمراه پاسخ درست 

4ـ نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه  آنالیز حقیقی 1 - 100  سوال بهمراه پاسخ درست    1

5ـنمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه  تحقیق در عملیات پیشرفته 280   سوال بهمراه پاسخ درست 

آزمون عمومی:
1 - نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه ریاضیات وآمارمقدماتی ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب

2 - نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه زبان انگلیسی - عمومی ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

3 - نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه زبان و ادبیات فارسی تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

4 - نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه فناوری اطلاعات )مهارت های هفتگانه I.C.D.L )تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
5 - نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه معارف اسلامی تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

6 - نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه شناخت تامین اجتماعی 300 سوال با جواب

7 - نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه اطلاعات عمومی ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

8 -نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه استعداد و هوش ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۹۸ ، ۱۶:۱۱
مهناز افشاری
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۹۸ ، ۱۲:۴۹
مهناز افشاری
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۸ ، ۱۳:۳۴
مهناز افشاری
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۱۱
مهناز افشاری
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۱۰
مهناز افشاری

سوالات استخدامی علوم پزشکی مازندران۱۳۹۸ مهندسی کشاورزی،

سوالات استخدامی زبان تخصصی ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زراعت۲۲۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زراعت گیاهان صنعتی۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زراعت غلات۲۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زراعت گیاهان علوفه ای  ۲۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی امار و احتمالات ۳۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی طرح ازمایش های کشاورزی ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ژنتیک ۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی  اصلاح نباتات۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی فیزیولوژی گیاهان زراعی۱۸۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی اکولوژی ۳۵۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی خاک شناسی ۳۰۰ سوال + پاسخ نامه

سوالات استخدامی کنترل و گواهی بذر۳۳۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی شناسایی و مبارزه با علف های هرز ۱۷۵ سوال + پاسخنامه
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۸ ، ۰۹:۱۲
مهناز افشاری

سوالات استخدامی قراردادی علوم پزشکی مازندران1398 صنایع غذایی (کارشناس موادخوراکی و آشامیدنی)

🔹سوالات استخدامی قراردادی علوم پزشکی مازندران1398 صنایع غذایی،

کارشناس موادخوراکی و آشامیدنی
کارشناس مواد خوراکی و آشامیدنی

نمونه سوالات استخدامی  اصول صنایع غذایی یک100 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی  اصول صنایع غذایی دو 190 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی  فرآورده های دامی 120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی  فرآورده های گیاهی90 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی ماشینهای صنایع غذایی1 60 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامیماشینهای صنایع غذایی2 100 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی  ماشینهای صنایع غذایی3 190 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی میکروبیولوژی مواد غذایی و عملیات 152 سوال + پاسخنامه


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ شهریور ۹۸ ، ۰۸:۳۹
مهناز افشاری

سوالات استخدامی قراردادی علوم پزشکی مازندران1398 امور مالی،

سوالات استخدامی  علوم پزشکی مفاهیم و روش های آماری60 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی  علوم پزشکی  اصول حسابداری یک 558سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی  علوم پزشکی اصول حسابداری دو 238سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی  علوم پزشکی حسابداری شرکت ها96سوال+پاسخ نامه

سوالات استخدامی  علوم پزشکی حسابداری صنعتی یک 197سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی  علوم پزشکی حسابداری صنعتی دو 237 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی  علوم پزشکی حسابداری صنعتی سه 207 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی  علوم پزشکی کاربرد کامپیوتر در حسابداری90سوال + پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۲ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۴۷
مهناز افشاری