سوالات مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش سال 1401

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 1402 + سوالات درسی آموزش پرورش 1401 نمونه سوالات آموزش و پرورش 1400سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 +96+97+98+99 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

سوالات مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش سال 1401

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 1402 + سوالات درسی آموزش پرورش 1401 نمونه سوالات آموزش و پرورش 1400سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 +96+97+98+99 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

سوالات استخدامی آموزش و پرورش 1402 , سوالات استخدامی آموزش و پرورش 1403 ,سوالات استخدامی آموزش و پرورش 1404 ,سوالات استخدامی آموزش و پرورش 1405 ,سوالات استخدامی آموزش و پرورش 1406 ,سوالات استخدامی آموزش و پرورش 1407 ,سوالات استخدامی آموزش و پرورش 1408 ,سوالات استخدامی آموزش و پرورش 1409 ,سوالات استخدامی آموزش و پرورش 1410 , دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 1402,دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش نیمه اول 1402,دانلود سوالات آموزش و پرورش 1402+دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 1402,دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 1402,نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش1402,نمونه سوالات آموزش و پرورش 1402,سوالات استخدامی آموزش و پرورش1402,دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf1402,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 1402,سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1402, سوالات استخدامی آموزش و پرورش,دانلود نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آموزگار ابتدایی,کانال سوالات استخدامی آموزش و پرورش,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رشته علوم تربیتی,سوالات تخصصی زیست شناسی استخدامی اموزش و پرورش,دانلود سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش,دانلود سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش رشته فیزیک,دانلود رایگان جزوه استخدامی آموزش و پرورش+pdf,دانلود کتاب آزمون استخدامی آموزش و پرورش انتشارات دکتر سیف,دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش. آزمون فراگیر 1402, دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدام آموزش و پرورش (1402, دانلود رایگان سوالات استخدام آموزش و پرورش به همراه جزوه 1402, کتاب جامع درس و نکات آموزشی و اصل سوالات آزمون های استخدامی با پاسخنامه تشریحی سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش سالهای 1402۸۴ و ۸۷ و ۸۹و 90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+1402+1402+1402+1403+1404+1405+,دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش با پاسخنامه با فرمت pdf , سوالات استخدامی آموزش و پرورش بعنوان کاملترین بسته آزمون 1402آموزش و پرورش , سوالات استخدامی آموزش و پرورش 1402تمام رشته های استخدامی آموزش و پرورش 1402 , سوالات استخدامی آموزش و پرورش ( دانلود اصل سوالات ۹۰ تا 1402), دانلود pdf

کد و عناوین رشته های امتحانی کارشناسی رسمی دادگستری و شرایط خاص آن

عنوان رشته های امتحانی
کد رشته
امتحانی
مواد امتحانی مشترک
۱ کلیه رشته های امتحانی همه کدها
سوالات کارشناس رسمی دادگستری( قوانین و مقررات مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری:

سوالات کارشناس رسمی دادگستری(قانون کانون کارشناسان رسمی ۱۳۸۱

سوالات کارشناس رسمی دادگستری(آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات کارشناس رسمی دادگستری(ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی

سوالات کارشناس رسمی دادگستری(آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه اقتصادی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۷  رئیس قوه قضائیه

سوالات کارشناس رسمی دادگستری(مواد مرتبط از قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری

 سؤالات و کلید آزمون کارشناسان رسمی دادگستری امور بانکی (کد ۰۱ )

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ثبت شرکت ها، علائم تجاری و اختراعات (کد ۰۲)

سوالات مصاحبه کارشناس رسمی دادگستری با پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی (کد ۰۳ )+پاسخ (سال ۹۹ و قبل از آن)

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور وسایط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات) ()

سوالات کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان (کد ۰۵ )( ()

نمونه سوالات مشاغل عملیات (ریلی) شرکت پویا نوین سبز (لکوموتیوران)

سوالات مشاغل عملیات (ریلی) شرکت پویا نوین سبز (متصدی ترافیک و سوزنبان )

نمونه سوالات استخدامی مشاغل عملیات (ریلی) شرکت پویا نوین سبز (سوالات شایستگی شغلی )

نمونه سوالات استخدامی مشاغل عملیات (ریلی) شرکت پویا نوین سبز (نگهبان ایستگاه)

نمونه سوالات استخدامی مشاغل عملیات (ریلی) شرکت پویا نوین سبز (لکوموتیوران+ متصدی ترافیک و سوزنبان+نگهبان ایستگاه)+عمومی .تخصصی . شایستگی شغلی”

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()(نقشه برداری (کد ۰۶)+پاسخنامه

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()(معماری وتزئینات داخلی (کد ۰۷)

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()(نفقه (کد ۰۸)+پاسخنامه

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()(برق، الکترونیک و مخابرات (کد ۰۹ ) + پاسخنامه

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات (کد ۱۰ ) + پاسخنامه

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()تاسیسات ساختمانی (کد ۱۱ ) + پاسخنامه

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()باستان شناسی و حفاظت آثارباستانی (کد ۱۲ )+ پاسخنامه

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()اشیاء عتیقه و موزه ای (کد ۱۳)+ پاسخنامه

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()زبان انگلیسی (کد ۱۴ (+ پاسخنامه

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()آبزیان و شیلات (کد ۱۵ )+ پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()داروسازی و سم شناسی (کد ۱۶)+ پاسخنامه

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()مهندسی پزشکی (تجهیزات پزشکی) (کد ۱۷+ پاسخنامه

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()حسابداری و حسابرسی (کد ۱۸ )با پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()کشاورزی و منابع طبیعی (کد ۱۹)+ پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()امور آب (کد ۲۰ )+ پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()مهندسی محیط زیست (کد ۲۱ )+ پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()محصولات دامی (پوست، چرم و….) (کد ۲۲ (+ پاسخنامه

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()دامپروری ودامپزشکی (کد ۲۳ (+ پاسخنامه

سوالات مصاحبه و گزینش سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی(بروز شده در فروردین ۹۹)

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()بیمه های بازرگانی (کد ۲۴ )+ پاسخنامه

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()بیمه های اجتماعی (کد ۲۵ )+ پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری () امور خبرنگاری و روزنامه نگاری (کد ۲۶)+ پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری () کتاب و کتاب شناسی (کد ۲۷)+ پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()طبع و نشر (کد ۲۸)+ پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن (کد ۲۹)+ پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()بورس و اوراق بهادار (کد ۳۰)سوال با جواب

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()امور معادن(کد ۳۱)+ پاسخنامه

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()آتش نشانی و آتش سوزی(کد ۳۲)سوال با جواب

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()اسلحه شناسی و مهمات(کد ۳۳)+ پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()امور اقتصادی و بازرگانی(کد ۳۴)+ پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()امورگمرکی(کد ۳۵)+ پاسخنامه

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()برنامه ریزی شهری(کد ۳۶)+ پاسخنامه

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()امور حمل و نقل (ترابری)(کد ۳۷)+ پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()کامپیوتر (رایانه)، فناوری اطلاعات (کد ۳۸)+ پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()جرائم رایانه ای (کد ۳۹)+ پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()مواد (فلزات، سرامیک و کامپوزیت) (کد ۴۰)+ پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()(گاز و گازرسانی) (کد ۴۱)+ پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()(امور وسائط نقلیه ریلی) (کد ۴۲)+ پاسخنامه

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()انرژی هسته ای(کد ۴۳)+ پاسخنامه

سوالات طراحی و گرافیک کارشناس رسمی دادگستری (کد ۴۴)سوال بهمراه جواب

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()صنایع چوب(کد ۴۵)+ پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()صنایع هوائی و فضائی(کد ۴۶)+ پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()امور مالیاتی(کد ۴۷)+ پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()حوادث ناشی از کار(کد ۴۸) با پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()صنایع نفت و پتروشیمی(کد ۴۹)+ پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()امور ورزشی (کد ۵۰)+ پاسخنامه

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()امور وسائط نقلیه دریایی و غواصی (کد ۵۱)+ پاسخنامه

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()سینما، هنرهای نمایشی، عکاسی، تبلیغات، فضای مجازی (کد ۵۲)+ پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()فرش (کد ۵۳)سوال با جواب

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()امور اداری و استخدامی(کد ۵۴)+ پاسخ

نمونه سوالات استخدامی سازمان اسناد و املاک + آگهی استخدام (رشته محل های مورد نیاز)

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()ساعت و جواهرات(کد ۵۸)+ پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()ایرانگردی و جهانگردی(کد ۵۶)+ پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()لوازم اداری و خانگی(کد ۵۵)+ پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()امنیت عمومی(کد ۵۷)+ پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()صنایع دستی(کد ۵۹)سوال با جواب

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ()امضا و اثر انگشت(کد ۶۰)+ پاسخ

کد و عنوان رشته کارشناسی(رشته امتحانی)

کد و عنوان رشته تحصیلی

دانلود سوالات مباحث و سرفصلهای آزمون تخصصی

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۰/۰۵/۰۴
مهناز افشاری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی