دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 98

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 98

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش بهمن 96
دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش نیمه اول 96
دانلود سوالات آموزش و پرورش 97 فروردین +دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95

نمونه سوالات آموزش و پرورش 95

سوالات استخدامی آموزش و پرورش95

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان درنظر دارد امور منشی گری بخشهایی از بیمارستان شهید معرفی زاده شهرستان شادگان را به بخش خصوصی واگذار نماید. شایان ذکر است افراد پذیرفته شده تحت پوشش شرکت پیمانکاری و بعنوان نیروی شرکتی مشغول به خدمت می شوند و هیچگونه رابطه استخدامی به دانشکده نخواهند داشت.

زمان ثبت نام و مدارک مورد نیاز :
متقاضیان جهت ثبت نام از تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ لغایت ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ می بایست نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. شایان ذکر مدت مذکور قابل تمدید نمی باشد.

سوالات استخدامی امور منشی گری(منشی بخش) بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان :arrow: کلیک کنید

سوالات استخدامی امور منشی گری(منشی بخش) بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان :arrow: کلیک کنید

سوالات استخدامی امور منشی گری(منشی بخش) بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان :arrow: کلیک کنید


جدول مشاغل مورد نیاز:

ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز شرایط اختصاصی
1 منشی بخش زن/ مرد دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی مدارک پزشکی، فناوری اطلاعات سلامت ـــــ

جهت مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک نمایید

لینک ثبت نام از تاریخ 12 آذر 97 فعال خواهد شد

.

آگهی واگذاری امور منشی گری بخشهایی از بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان به بخش خصوصی- 3 مهر 97

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان درنظر دارد امور منشی گری بخشهایی از بیمارستان شهید معرفی زاده شهرستان شادگان را به بخشخصوصی واگذار نماید. شایان ذکر است افراد پذیرفته شده (صرفا بومی شهرستان شادگان) تحت پوشش شرکت پیمانکاری و بعنوان نیروی شرکتی مشغول به خدمت می شوند و هیچگونه رابطه استخدامی با دانشکده نخواهند داشت.

.

شرایط عمومی

1- داشتن تابعیت ایران
2- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
3- التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
4- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم از خدمت(ویژه برادران)
5- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر روانگردان
6- نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر
7- داشتن سلامت جسمانی ،روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند(طب نظر کمیسیون پزشکی یا گواهی طب کار دانشکده)
8- عدم انفصال از خدمت و یا عدم اخراج توسط دستگاهها و موسسات دولتی
9- داوطلبان نباید از جمله افرادی باشند ک به موجب آراء مراجع قضائی و ذیصلاح ، از خدمات دولتی منع شده باشند.
10- داوطلبان اشتغال نباید مستخدم رسمی،ثابت،پیمانی و یا قراردادی سایر دستگاههای دولتی ،بازنشسته و یا بازخرید خدمت باشند.

شرایط اختصاصی اشتغال

1- داشتن حداقل سن 20 و حداکثر سن 35 سا تمام (تا تاریخ 1397/06/14)

تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تائیدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضاف خواهد شد:

الف (داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل) از تاریخ 1359/06/31 لغایت 1367/05/29) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند ،به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری و یا استراحت پزشکی رزمندگان در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل.

ب) افراد خانواده معظم شهداء ، آزادگان ،مفقود الاثرها و جانبازان از کار افتاده کلی که قادر ب انجام کار نمی باشند شامل: همسر، پدر، مادر، خواهر و برادر تا میزان پنج سال.

ج ) آزادگان، فرزندان شاهد، فرزندان جانباز 25 %و بالاتر و فرزندان آزادگانی که حداقل یک سال سابقه اسارت دارند از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

د) داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در وزارتخانه و موسسات و شرکتهای دولتی، بانک ها و شرکتهای تحت پوشش آنها ، شرکتهای بیمه ، شهرداری ها و موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و شرکتهای ملی و مصادره شده و موسساتی که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می کنند، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش آنها که از تاریخ 1357/11/22 به خدمت اشتغال داشته اند حداکثر به میزان پنج سال.

ه) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق.

2 ـ مدت خدمت سربازی

.

زمان ثبت نام و مدارک مورد نیاز

متقاضیان جهت ثبت نام از تاریخ 1397/06/31 لغایت 1397/07/04 می بایست به آدرس الکترونیکی (www.azmoon.abadanums.ac.ir) مراجعه نمایند. شایان ذکر مدت مذکور قابل تمدید نمی باشد.

1- ـ مدارک مورد نیاز ثبت نام (الکترونیکی):

_ یک قطعه عکس 4* 3 (جدید)

_ تصویر آخرین مدرک تحصیلی

_ تصویر کارت ملی(دو طرف کارت)

_ تصویر تمام صفحات شناسنامه

_ تصویر مدارک دال بر بومی بودن

_ تصویر گواهی مثبت ایثارگری

_ اصل به همراه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (دو طرف کارت)

دانشکده موظف است کلیه مدارک را با اصل آنها مطابقت داده و برابر با اصل نماید.

تبصره: صرفا افرادی مجاز به شرکت در آزمون می باشند که کارت ورود به جلسه برای آنان صادر گردیده است.

.

زمان و محل برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه

داوطلبین جهت اطلاع از زمان و محل برگزاری آزمون به نشانی الکترونیکی (www.azmoon.abadanums.ac.ir) مراجعه نمایند.

1- آزمون کتبی عمومی شامل دروس:

زبان و ادبیات فارسی (10سئوال)

دین و زندگی (10سئوال)

ریاضی و آمار مقدماتی (10سئوال)

زبان انگلیسی عمومی (10سئوال)

اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی (10سئوال)

فن آوری اطلاعات (10سئوال)

هوش و توانمندیهای ذهنی(10سئوال)

2-  آزمون کتبی عمومی نمره منفی ندارد.

3- از 3 برابر ظرفیت هر رشته شغلی براساس نمره فضلی مصاحبه تخصصی بعمل می آید. زمان برگزاری مصاحبه از طریق سایت دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان اعلام خواهد شد.

تذکرات:

1- ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که حداقل 6 ماه سابقه حضور داوطلبان در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده های معظم شهدا، مفقودین و جانبازان در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود .

2- از کل مجوز تخصیص یافته، سی(30) درصد آن برابر قوانین و مقررات برای اشتغال ایثارگران اختصاص می یابد، بیست و پنج (25) درصد آن به جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسر شهداء، فرزندان و همسر جانبازان بیست و پنج (25) درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالای یک سال اسارت، معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اختصاص می یابد که از تعداد نفرات اعلامی در مراحل آخر کسر خواهد شد و پنج درصد (5)سهم اشتغالی باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبان در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج (25) و آزادگان زیر یک (1) سال و خواهران و برادران شهداء اختصاص می یابد. در مواردی که نیاز به تخصص دارد رعایت شرایط علمی (شرایط احراز مندرج در آگهی) الزامی است

3- انتخاب ایثارگران در حد سمیه 5 درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط ک در زمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهد شد.

4- اشتغال مازاد بر 30 %سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.

5- جانبازان و خانواده محترم شهداء در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه تصویر آن نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.

6- معلولین عادی به شرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی از سه (3) درصد قانونی مربوط برخوردار خواهند بود.

7- تمامی باقیمانده سهم مذکور  داوطلبان بومی در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی اختصاص می یابند.

*بومی به افرادی اطلاق می شود که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشد: (صرفا بومی شهرستان شادگان)

الف) محل تولد متقاضی با محل جغرافیایی مورد تقاضا برای اشتغال یکی باشد

ب) حداقل چهار سال تحصیلی متقاضی از مقاطع تحصیلی(ابتدایی، راهنمایی و یا متوسط) را در محل جغرافیایی محل تقاضا برای اشتغال طی کرده باشد.

ج) فرزندان پرسنل نیروهای مسلح که محل 3 سال از سنوات تحصیلی آنها در مقاطع ابتدائی، راهنمائی و یا متوسطه با محل مورد تقاضای اشتغال یکی باشد منوط به اینکه محل خدمت پدر در محل جغرافیایی تحصیل فرزند تعیین شده باشد.

د) پرداخت حق بیمه به صندوق های بازنشستگی به مدت چهار سال متوالی منتهی به تاریخ برگزاری آزمون در شهر مورد تقاضا توسط فرد متقاضی و یا پدر، مادر و یا همسر وی. چهار سال منتهی با تاریخ (1397/04/31)

ه) محل تولد یکی از والدین متقاضی درشهرستان شادگان باشد.

تبصره 1: بومی استان به فردی اطلاق می گردد که واجد یکی از شرایط مندرج در ذیل باشد:

الف) محل تولد متقاضی در یکی از شهرستان های استان خوزستان باشد

ب) حداقل دو مقطع تحصیلی متقاضی از مقاطع تحصیلی (ابتدایی ، راهنمایی و یا متوسطه)را در یکی از شهرستان های استان خوزستان طی کرده باشد. جهت اسکن مدارک باید تمام سالهای ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان الصاق گردد.

ج) فرزندان پرسنل نیروهای مسلح که محل 3 سال از سنوات تحصیلی آنها در مقاطع ابتدائی، راهنمائی و یا متوسط در یکی از شهرستان های استان خوزستان باشد منوط به اینکه محل خدمت پدر در محل جغرافیایی تحصیل فرزند تعیین شده باشد.

د) پرداخت حق بیمه به صندوق های بازنشستگی به مدت چهار سا متوالی منتهی به تاریخ برگزاری آزمون در استان مورد تقاضا توسط فرد متقاضی و یا پدر، مادر و یا همسر وی.

8- مدارک ارسالی داراندگان مدارک تحصیلی بالاتر و پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز شغل مورد اشاره و همچنین مدارک معادل ترتیب اثهر داده نخواهد شد.

9- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود. و در هر مرحل از مراحل ثبت نام، مصاحبه و جذب محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد. حتی در صورت صدور قرارداد از سوی شهرکت پیمانکاری، قرارداد مذکور لغو و بلااثر می گردد.

10- اخذ تاییدیه مدارک تحصیلی داوطلبان در صورت پذیرفته شدن در امتحان (حداکثر 2 ماه پس از اعلام نتیجه) از سوی پیمانکار الزامی است.

11- نتایج از طریق سایت دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان به نشانی الکترونیکی (www.azmoon.abadanums.ac.ir) به اطلاع عموم خواهد رسید.

12- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از طی مراحل گزینش صورت خواهد گرفت.

تبصره: داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی مرحل اول پذیرفته شدگان طبق برنام تنظیمی در مهلت مقرر به هسته گزینش مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجع در مهلت تعیین شده قبولی فرد کن لم یکن تلقی شده و از افراد ذخیره بجای وی به گزینش معرفی خواهد شد.چ

13- پذیرفته شدگان موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته بعد از اعلام نتیجه نهایی پذیرش به دانشکده مراجعه نمایند درصورت عدم مراجعه ظرف مدت مقرر یا انصراف آنان دانشکده می تواند نسبت به اشتغال ذخیره اقدام نمایند.

14- پذیرفته شدگان نهایی، متعهد می شوند در محل مورد تقاضا خدمت نمایند در غیر اینصورت قرارداد آنان لغو و در صورت لزوم از افراد ذخیره بجایگزینی آنان وفق مقررات استفاده می شود.

15- داوطلبان پس از قبولی در مصاحبه تخصصی و تایید هسته گزینش توسط دانشکده جهت بکارگیری به شرکت پیمانکاری مربوط معرفی می گردند.

جدول مشاغل مورد نیاز

سوالات استخدامی امور منشی گری(منشی بخش) بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان :arrow: کلیک کنید

سوالات استخدامی امور منشی گری(منشی بخش) بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان :arrow: کلیک کنید

سوالات استخدامی امور منشی گری(منشی بخش) بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان :arrow: کلیک کنید

سوالات استخدامی امور منشی گری(منشی بخش) بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان :arrow: کلیک کنید

ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز شرایط اختصاصی
1 منشی زن/ مرد دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی مدارک پزشکی، فناوری اطلاعات سلامت، کتابداری در شاخه پزشکی ـــــ

اخبار و آگهی های استخدامی ایران استخدام را در پیام رسان ها دنبال کنید (اینجا کلیک کنید)


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۹/۰۸
مهناز افشاری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی