دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش بهمن 96
دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش نیمه اول 96
دانلود سوالات آموزش و پرورش 97 فروردین +دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95

نمونه سوالات آموزش و پرورش 95

سوالات استخدامی آموزش و پرورش95

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل- 16 اسفند 96

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خودبه تعداد  24 نفر را از بین متقاضیان بومی شهرستان زابل صرفاً تحت عنوان خدمتگزار از طریق برگزاری آزمون و گزینش جهت خدمت  در واحد بیماریهای تنفسی بیمارستان امیرالمومنین علی (ع )زابل به صورت شرکتی بکارگیری  نماید.

جدول مشاغل مورد نیاز

ردیف

عنوان رشته شغلی

محل جغراقیای خدمت

جنسیت

تعداد مورد نیاز

شرایط احراز

زن

مرد

1

خدمتگزار

واحد بیماریهای تنفسی بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) شهرستان زابل

9

15

24

صرفا”داشتن مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

1- شرایط عمومی جذب:

سوالات استخدامی خدمتگزار بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) زابل کلیک کنید

سوالات استخدامی خدمتگزار بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) زابل کلیک کنید

سوالات استخدامی خدمتگزار بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) زابل کلیک کنید

1/1- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مطرح در قانون اساسی

2/1- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

3/1 – داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت

4/1 – عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر

5/1- عدم سابقه محکومیت جزائی موثر

6/1 – داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شود.

7/1- نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی بموجب آرای مراجع قانونی.

8/1- داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا بازخرید خدمت باشند.

9/1- الزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2- شرایط اختصاصی جذب :

1/2- داشتن حداقل18 سال  تمام (متولدین 78/12/16 و قبل از آن) و حداکثر  26 سال (70/12/16)  سن تمام تا تاریخ آگهی

 تبصره : موارد ذیل به شرط ارائه تائیدیه­های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

الف  – افراد خانواده معظم شهداء، مفقود الاثرها و جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به انجام کار نمی باشند (شامل همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر) تا میزان 5 سال .

ب– آزادگـان ، جــانبــازان ، فــرزندان شاهد، جانبازان 25% و بالاتر و آزادگانی که حداقل یکسال سابقه اسارت دارند از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

ج – مدت خدمت سربازی.

3- نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز :

1/3- متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند حداکثر تا تاریخ 96/12/25 نسبت به ثبت نام الکترونیکی به ادرس سایت دانشگاه اقدام نمایند.

2/3- مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی:

الف ) تکمیل برگ درخواست شغل ( با دقت تکمیل گردد)

ب ) رسیــد بانکــی مبـنی بــر پـــرداخـــت مبلغ  000/300 ریال به حساب شماره  2178532623004  نزد بانک ملی به نام درآمد درمانی دانشگاه علوم پزشکی زابل به عنوان حق شرکت در آزمون (ایثارگران پنجاه درصد(50%) مبلغ مذکوررا می­پردازند وفرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشند)

ج) یک  قطعه عکس 4×3 که بایستی متناسب با توضیحات سایت اینترنتی دانشگاه بانضمام فیش بانکی اسکن و ارسال شود.

3/3-به ثبت نـام ناقـص و یا ارسـال مدارک ناقـص ترتیب اثر داده نخواهـد شد و وجوه پرداخـتی به هیـچ وجـه مسـترد نمی شود.

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

4- مدارک مورد نیاز پس از قبولی در مرحله اول آزمون:

داوطلبان قبول شده در مرحله اول آزمون موظف هستند مدارک ذیل را ظرف مدت 10 روز کاری پس از اعلام نتایج از سوی دانشگاه به همراه اصل مدارک به کارگزینی دانشگاه حضوراً ارائه و رسید دریافت نمایند. دانشگاه موظف است کلیه تصاویر مدارک را با اصل آنها مطابقت داده و برابر با اصل نماید.

1/4- تکمیل فرم درخواست شغل

2/4- تصویر مدرک تحصیلی

3/4- تصویر تمام صفحات شناسنامه

4/4- تصویر کارت ملی

5/4- تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت دائم ویژه آقایان

6/4- سه قطعه عکس 4×3 تمام رخ، پشت نویسی شده (یک قطعه عکس بر روی فرم درخواست شغل الصاق گردد)

7/4- اصل مدارک دال بربومی بودن، ایثارگری حسب مورد از مراجع ذیربط

5- زمان و محل توزیع کارت

نحوه دریافت کارت ورود به جلسه امتحان و همچنین زمان و محل برگزاری امتحان  از طریق سایت دانشگاه  به اطلاع داوطلبان خواهد رسید  .

6-مواد امتحان مقطع دیپلم

 1- زبان و ادبیات فارسی 2- زبان انگلیسی ( عمومی ) 3- ریاضی و آمار مقدماتی  4- فناوری اطلاعات  5- معارف اسلامی  6- اطلاعات سیاسی و اجتماعی  و مبانی قانون  در مجموع  به تعداد 90سئوال بصورت چهار گزینه ای  با اعمال ضریب 1 (یک) طراحی می گردد.(ضمناً نیم نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.)

7- تذکرات آزمون

1/7- از کل مجوز تخصیص یافته به دانشگاه ، سی (30) درصد آن برابر قوانین و مقررات برای پذیرش ایثارگران اختصاص می­یابد. از 30 درصد فوق الذکر، بیست و پنج (25) درصد آن به جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان بیست و پنج (25) درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یکسال و بالای یکــسال اسارت و خواهـــر و برادر شهید  معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و پنج (5) درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج (25) درصد و آزادگان زیر یک (1) سال اسارت اختصاص می یابد.

2/7- انتـخاب ایثارگران در حد سهمیه 5درصد به ترتیب نمره  فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند، انجام خواهد شد.

کلیه سهمیه استخدامی پس از کسر سهمیه­ استخدامی ایثارگران به  داوطلبان بومی شهرستان زابل درصورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی اختصاص خواهد یافت. در صورتیکه ظرفیت مورد نیازازبین داوطلبان استخدام بومی شهرستان زابل تکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت از بین داوطلبان با اولویت بومی منطـقه سیسـتان(شهرسـتانهای هیرمند –زهـک –هامون –نیمروز ) بترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد.

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

شرایط بومی بودن: افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگیهای پنج گانه زیر باشند، حسب مورد داوطلب بومی شهرستان تلقی میگردند .

1شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد .

2- همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح  (اعم از شاغل و یا بازنشسته)  که شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد .

3-داوطلب حداقل چهار (4)سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان) را به صورت متوالی یا متناوب درشهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد .

4داوطلب حداقل چهار (4) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد

5پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار (4) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند .

تذکر 1: مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام میباشد .

تذکر2: در خصوص محل پرداخت حق بیمه کارگاهی که حق پدر، مادر، همسر و یا خود داوطلب از آن پرداخت شده است ملاک عمل می باشد شعبه تامین اجتماعی که حق بیمه در آن پرداخت گردیده ملاک بومی بودن داوطلب نمی باشد.

تذکر3:منظورازپرداخت حق بیمه ،صرفا پرداخت حق بیمه به صندوق های بازنشستگی(درقبال اشتغال)می باشد.

3/7- مدارک تحصیلی بالاتر یا  پائین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده درشرایط احراز مشاغل در آگهی استخدامی و همچنین مدارک معادل ، برای شرکت در امتحان و استخدام معتبر نمی باشد.درصورتی که متقاضی بعنوان پذیرفته شده اعلام شود  وپس از استعــلامهای  لازم مشـخص گردد دارای مـدرک تحصـیلی بالاتراز مقطع قیـد شده در شــرایط آگهی مربوطه می باشد در هر مرحله از بکارگیری از ادامه روند استخدامی حذف میشود

4/7-دانشجویان حائز شرکت در این آزمون نمی باشند

تبصره:دانشجویانی که نسبت به انصراف قطعی از تحصیل اقدام نموده وکاربرگ مربوطه را در هنگام  بررسی مدارک به دانشگاه برای بکارگیری تحویل دهند ،از ممنوعیت این بند معاف میباشد .

5/7- مسئولیت ناشی از عدم رعایت  دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام ، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهدشد، حتی در صورت اشتغال ، قرارداد مزبور لغو وبلااثر میگردد.

6/7-از پذیرفته شدگان نهایی ، تعهد محضری جهت اشتغال در عنوان و محل مورد تقاضای مورد نظر به مدت طول خدمت  اخذ می­گردد ،در صورت عدم اجرای تعهد و یا انصراف از خدمت ،قرارداد آنان لغو و از وجود افراد ذخیره استفاده می­شود.

6/7- با توجه به این که ملاک ثبت نام از متقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است در تکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده و هیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام  قابل پذیرش نخواهد بود.

8/7-نظر به اینکه اصل مدارک داوطلبان پس ازبرگزاری آزمون بررسی می گرددصدور کارت و شرکت در آزمون به منزله تائیدمدارک ارسال شده نمی باشد و پس از اعلام نتایج اولیه آزمون درچارچوب ضوابط و مقررات و شرایط مندرج درآگهی منتشره اصل مدارک و شرایط احراز افراد مورد بررسی قرارخواهد گرفت.

9/7- پذیرفته شدگان موظفند در مدت زمان اعلام شده از طرف دانشگاه جهت طی مراحل جذب مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه در مدت مقرریا انصراف آنان دانشگاه مجازاست نسبت به پذیرش از بین افراد ذخیره اقدام نماید.

10/7-افراد پذیرفته شده جهت عقدقرارداد به شرکت برنده مناقصه با دانشگاه معرفی میگردند.

11/7-هرگونه اطلاع رسانی در خصوص آزمون از طریق سایت اینترنتی دانشگاه خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.

نکته : در هنگام ثبت نام در قسمت رشته  تحصیلی فقط   دیپلم متوسطه   را تایپ نمایید .

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

جهت ثبت نام درآزمون اینجا کلیک نمایید

جهت اطلاع از آخرین اخبار آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی عضو کانال تلگرامی ایران استخدام شوید


خبر 25 دی 96: تکمیل ظرفیت آزمون دستیار بالینی دانشگاه علوم پزشکی زابل (منبع: سایت دانشگاه علوم پزشکی زابل)

ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی، مراتب به استحضار می رسد.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید


آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی در سال 96 (شروع ثبت نام 25 آبان 96)

با حمد و سپاس و درگاه ایزد منان، در راستای تامین سرمایه انسانی  متخصص و متعهد مورد نیاز و فراهم نمودن شرایط مناسب و متناسب برای داوطلبان استخدام، دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در نظر دارد برای تامین نیروهای مورد نیاز خود از محل مجوز شماره 1368399 مورخ 96/06/07 سازمان اداری استخدامی کشور، افراد واجد شرایط را از طریق امتحان کتبی (در حیطه های عمومی و تخصصی) و حسب مورد مصاحبه استخدامی برای رشته های شغلی مشخص شده و شرح شرایط و ضوابط زیر و صورت پیمانی استخدام نمایند.

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید
جهت سفارش پستی کتاب ۵۰۰ صفحه ای سوالات استخدامی برگزار شده توسط سنجش اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود بسته ویژه سوالات آزمون های استخدامی “برگزار شده توسط سنجش” اینجا کلیک نمایید (به همراه سوالات ۹۵)

جهت مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک نمایید

جهت اطلاع از آخرین اخبار آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی عضو کانال تلگرامی ایران استخدام شوید


اطلاعیه های استخدامی دانشگاه علوم پزشکی زابل:

جهت مشاهده اطلاعیه های استخدامی دانشگاه علوم پزشکی زابل اینجا کلیک نمایید

___________________________

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی زابل- آذر 96:

جهت مشاهده آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی زابل (آذر سال 96) اینجا کلیک نمایید

___________________________

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی زابل- مهر 96:

جهت مشاهده آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی زابل (مهر سال 96) اینجا کلیک نمایید

___________________________

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی زابل – شهریور 96:

جهت مشاهده آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی زابل (شهریور سال 96) اینجا کلیک نمایید

___________________________

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی زابل- تیر 96:

جهت مشاهده آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی زابل (تیر سال 96) اینجا کلیک نمایید

___________________________

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی زابل – سال 95:

جهت مشاهده آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی زابل (سال 95) اینجا کلیک نمایید

پاورقی
اخبار مهم استخدامی سال 96اخبار حقوق و دستمزد و مزایا در سال 97استخدام های جدید اسفند 96کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش ایران استخداماستخدام بانک ها (آگهی استخدام تمام بانکها)

سوالات استخدامی خدمتگزار بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) زابل کلیک کنید

سوالات استخدامی خدمتگزار بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) زابل کلیک کنید

سوالات استخدامی خدمتگزار بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) زابل کلیک کنید

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۱۲/۲۵
مهناز افشاری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی