دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 98

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 98

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش بهمن 96
دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش نیمه اول 96
دانلود سوالات آموزش و پرورش 97 فروردین +دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95

نمونه سوالات آموزش و پرورش 95

سوالات استخدامی آموزش و پرورش95

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

آخرین مطالب
۳۰ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۰:۴۴

نهایی

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل : کاردان دامپزشکی – کد شغل : 2702)

 

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار میشود

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی با بیماریهای دام و طیور 120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقدامات بهداشتی پرورش دام و طیور 150 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بهداشت عمومی و مواد غذایی با منشأ دامی 150 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  واکسیناسیون دام و طیور 280 سوال + پاسخنامه

 

[purchase_link id="18150" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :کارشناس حقوقی - کد شغل :139)


اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار میشود

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :


نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق خصوصی (مدنی1، 270سوال+پاسخنامه  

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق خصوصی (مدنی 2 130 سوال+پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  حقوق تجارت1 420 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق تجارت2  540 سوال+پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق تجارت3  340 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق تجارت4  330 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آیین دادرسی مدنی1 279 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  آیین دادرسی مدنی2  270 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آیین دادرسی مدنی3  30 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  آیین دادرسی مدنی4  360 سوال + پاسخنامه)

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق جزا (جزای عمومی360 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  جزای اختصاصی1  390 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  جزای اختصاصی2 310 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  جزای اختصاصی3  320 سوال+پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آیین دادرسی کیفری1 150 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آیین دادرسی کیفری2  300 سوال + پاسخنامه)

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق عمومی (اداری1 415 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق عمومی اداری2  220 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق عمومی اداری3 390 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق عمومی اداری4  110 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق عمومی اداری5  150 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق عمومی اساسی1 270 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق عمومی اساسی2 300 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق عمومی اساسی3 240 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق عمومی اساسی4 150 سوال +پاسخنامه)


[purchase_link id="18153" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :کارشناس معماری -کد شغل:242)


اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مبانی نظری معماری30 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بیان معماری 75 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی معماری منظر45 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی قوانین شهرسازی و معماری و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری167سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تحلیل و طراحی فضاهای معماری و شهری167 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مبانی زیست‌محیطی در شهرسازی و معماری90 سوال + پاسخنامه


[purchase_link id="18174" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :کارشناس اوقاف-کدشغل:1258)


اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :


نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق مدنی (مباحث مربوط به اموال و عقود) قسمت الف 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آیین دادرسی مدنی1  279 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آیین دادرسی مدنی2  270 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آیین دادرسی مدنی3  360 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)390 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق ثبت415 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق اداری1  415 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق اداری2 220 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق اداری3 390 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی متون فقه (وقف و مباحث مربوط به آن)1 150 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی متون فقه (وقف و مباحث مربوط به آن)2  300 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی متون فقه (وقف و مباحث مربوط به آن)3 270 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی متون فقه (وقف و مباحث مربوط به آن)4 270  سوال+پاسخنامه

 

[purchase_link id="18176" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :کارشناس بهداشت دام وفراوردههای دامی-کدشغل:2703

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :


نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بهداشت و بیماریهای دام (بهداشت و بیماریهای انواع دام 150 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییبهداشت اماکن دامی305 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بهداشت خوراک150 سوال + پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بهداشت فراوردههای دامی (بهداشت اماکن و تجهیزات180 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بهداشت فراوردهها (ارگانولپتیک ـ شیمیایی ـ میکروبی) 120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی سیستم های مدیریت بهداشتی)180سوال + پاسخنامه

 

 

 [purchase_link id="18179" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی97 (عنوان شغل :حسابدار-کدشغل:3029)


اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حسابداری مالی 790 سوال +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حسابداری دولتی1 298 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حسابداری دولتی2  40 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اصول تنظیم و کنترل بودجه1 285 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اصول تنظیم و کنترل بودجه2 314 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی قانون محاسبات عمومی 150 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی قانون مناقصات30سوال+پاسخ نامه   

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مدیریت مالی1 790 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مدیریت مالی2  369 سوال + پاسخنامه

 

[purchase_link id="18182" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی97 (عنوان شغل:کارشناس آزمایشگاه غذا،دارووبهداشتی-کدشغل:3104)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی میکروبیولوژی اختصاصی دامپزشکی (باکتری و ویروس270 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی انگل  180 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییقارچ‌شناسی 170 سوال + پاسخنامه)

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای  اجرایی روشهای آزمایشگاهی کنترل کیفی (فراوردههای دامی، خوراک دام،دارو و فراوردههای بیولوژیکی دامپزشکی)90 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آزمونهای سرولوژیک و کلینیکال پاتولوژی و پاتولوژی دامپزشکی

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  نمونه برداری1 120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی نمونه برداری2 60 سوال + پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  آماده سازی نمونه ها و کنترل کیفیت در آزمایشگاههای دامپزشکی1 50سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آماده سازی نمونه ها و کنترل کیفیت در آزمایشگاههای دامپزشکی2 25سوال


[purchase_link id="18186" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :کارشناس امور آموزشی (نظارت بر ذبح شرعی)-کدشغل:3124)


اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییفقه (کتابهای شرح لمعه (شهید ثانی)،

 تحریرالوسیله (امام خمینی(ره)جواهرالکلام، شیخ محمد حسن نجفی) مباحث صید و ذباحه)، 210 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی قانون، آییننامه و دستورالعمل اجرایی مربوط به
نظارت شرعی بر ذبح و صید، 30 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آیات الاحکام مربوط به صید و ذبح 300 سوال + پاسخنامه 

 

[purchase_link id="18188" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :کارشناس امور سخت افزار رایانه - کد شغل :3130)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی1 ـ معماری کامپیوتر170 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی2ـ شبکه های کامپیوتری یک 185 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی2ـ شبکه های کامپیوتری  دو365 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی2امنیت شبکه 170 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی3ـ مدارهای منطقی 260 سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مدارهای الکترونیکی یک 220 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مدارهای الکترونیکی دو210 سوال + پاسخ نامه

 

[purchase_link id="18190" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :کارشناس بررسی اسناد و مدارک - کد شغل : 3138)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی1ـ مبانی سازمان و مدیریت 491سوال + پاسخ نامه   

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی2ـ مدیریت اسناد و گزارش نویسی 97سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی3ـ ارتباطات سازمانی 300 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی4ـ روشتحقیق یک 75سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی4ـ روش تحقیق دو 120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی4ـ روش تحقیق سه 15 سوال + پاسخنامه

 

[purchase_link id="18192" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :کارشناس برنامه و بودجه - کد شغل :3145)


اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد کلان1  161 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد کلان2  355 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد کلان3  320 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مالیه عمومی1   315سوال + پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مالیه عمومی دو  710 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اصول حسابداری یک 558سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اصول حسابداری دو 238سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اصول حسابداری سه 327 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تئوریهای مدیریت یک 505 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تئوریهای مدیریتدو 30سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تئوریهای مدیریت سه 30سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بودجه ریزی 300 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حسابداری دولتی 298 سوال + پاسخنامه


[purchase_link id="18195" text="خرید" style="button" color="blue"]سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :کارشناس تحلیلگر سیستم - کد شغل :3150)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی برنامه نویسی پیشرفته++150C سوال با جواب    

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مهندسی نرم افزار 455 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شبکه های کامپیوتری یک 185 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی2ـ شبکه های کامپیوتری  دو365 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی امنیت شبکه170 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  پایگاه داده ها 454 سوال + پاسخنامه

 

 [purchase_link id="18197" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل : کارشناس روابط عمومی - کد شغل 3170)


اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اصول روابط عمومی 40 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مبانی ارتباطات اجتماعی 90 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مبانی سازمان و مدیریت 420 سوال+پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آیین نگارش در روزنامه نگاری 40 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روابط عمومی 120 سوال + پاسخنامه

 

[purchase_link id="18200" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :مسئول خدمات مالی- کد شغل3213)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حسابداری دولتی 298 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حسابداری مالی790 سوال +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بودجه 300 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مدیریت مالی یک 790 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مدیریت مالی دو 369 سوال+پاسخنامه

 

[purchase_link id="18262" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل : کارشناس اطلاعات جغرافیا و سنجش از دور- کد شغل :3287)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی سنجش از دور 360 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) 240 سوال+پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  تفسیر عکس های هوایی 90 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  نقشه برداری یک 278 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  نقشه برداری دو 90 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  نقشه خوانی یک 250 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  نقشه خوانی دو 300 سوال + پاسخ نامه

 

 [purchase_link id="18264" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی97 (عنوان شغل :کارشناس امورحمل ونقل-کدشغل:3374)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  برنامه ریزی حمل ونقل 210 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  مهندسی ترافیک300 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  تحقیق در عملیات350سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  اقتصاد حمل ونقل، 120 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  سیستم های حمل ونقل همگانی (عمومی) و هوشمند 300ITSسوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18266" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :کارشناس راه، ساختمان و شهرسازی - کد شغل : 3375)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مقررات ملی ساختمان مباحث،(21 و 19 ،12 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3)  40 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تکنولوژی بتن یک 200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تکنولوژی بتن دو 230 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مکانیک جامدات مقاومت مصالح 30 سوال + پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مکانیک جامدات تحلیل سازه هایک 46 سوال+ پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مکانیک جامدات تحلیل سازه ها دو 27 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی   خاک و پی 124 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی نقشهبرداری و شهرسازی یک 48 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی نقشهبرداری و شهرسازی دو 47 سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  راهسازی و روسازی راه 203 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  اصول ومبانی گود برداری 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="18268" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :کارشناس امور صید و صیادی۱ - کد شغل3380


اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی قوانین و اصول مدیریت شیلاتی30 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی پویایی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان210 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بوم شناسی دریا55 سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شناخت ابزار و ادوات صید20 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روشهای صید آبزیان30 سوال + پاسخنامه

 

[purchase_link id="18270" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :کارشناس امور صید و صیادی 2- کد شغل:3384


اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی پویایی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان210 سوال + پاسخنامه    

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییشناسایی ابزار و ادوات صید و تجهیزات الکترونیکی
صیادی20 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بوم شناسی دریا 55سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییاقتصاد، قوانین و مقررات شیلاتی30 سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی طراحی ادوات صیادی20 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اصول مدیریت صید پایدار30 سوال+ پاسخنامه

 

 [purchase_link id="18273" text="خرید" style="button" color="blue"]سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :کارشناس امور مسابقات قرآن- کد شغل:3413)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی علوم قرآنی1 240 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی علوم قرآنی2 150 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی علوم قرآنی3 210 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی علوم قرآنی4  180 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی علوم قرآنی5 120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی علوم حدیث1  ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی علوم حدیث2 90 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی علوم حدیث3 150 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تجوید1 60 سوال + پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تجوید2 60 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تفسیر1 30  سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تفسیر2 180 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تفسیر3 120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تفسیر4 360 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تفسیر5 210 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تفسیر6 210 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ادبیات و مفاهیم قرآنی  90 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی برنامه ریزی فرهنگی 30 سوال + پاسخنامه

 

[purchase_link id="18315" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل : کارشناس امور دینی بقاع متبرکه- کد شغل:3414)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فقه وقف1  580 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فقه وقف2  330 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فقه وقف3 330 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فقه وقف4 240 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق وقف710 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی برنامه ریزی فرهنگی30 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مدیریت فعالیت های فرهنگی380 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اماکن مهم مذهبی و بقاع مهم متبرکه ایران

 [purchase_link id="18317" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :کارشناس اقتصادی موقوفات- کد شغل:3415


اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد خرد1 355سوال + پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد خرد2  580 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد کلان1  161 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد کلان2 355 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییمالیه عمومی1 710 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مالیه عمومی2 315سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  190 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییبرنامه ریزی و توسعه اقتصادی400 سوال + پاسخنامه

 

[purchase_link id="18319" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :کارشناس آزمایشگاه محیط زیست - کد شغل : 229


اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشناییشیمی محیط زیست (آب، خاک، هوا)300 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی آلودگیهای محیط زیست و اثرات آلاینده ها180 سوال + پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی علوم میکروبیولوژی در محیط زیست300 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی آزمون های مورد نیاز در زمینه محیط زیست و بهداشت محیط267 سوال + پاسخنامه

 

 [purchase_link id="18321" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل : کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دامی(عنوان شغل :2705)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی مدیریت بهداشت و بیماریهای دام، طیور،150 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی مدیریت بهداشت و بیماری‌های آبزیان و ...60 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی اپیدمیولوژی دامپزشکی،180 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی ایمنی شناسی کاربردی دامپزشکی 204 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی بیماری های مشترک بین انسان و حیوان   180سوال + پاسخنامه

 

[purchase_link id="18323" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :بازرس - کد شغل :3001)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایینظریه های سازمان و مدیریت 60 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی مدیریت مالی پیشرفته369 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی نظارت و بازرسی معاملات دولتی215 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی حقوق اداری1 415 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی حقوق اداری2 220 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی حقوق اداری3 390 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی قانون محاسبات عمومی 150 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی قانون مناقصات30سوال+پاسخ نامه 

 [purchase_link id="18325" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :حسابرس - کد شغل :3032)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی تئوری حسابداری30 سوال + پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی حسابداری مالی790 سوال +پاسخ نامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشناییحسابرسی پیشرفته1 335سوال  + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشناییحسابرسی پیشرفته2 257 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشناییحسابداری مدیریت1 558سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی حسابداری مدیریت2 238سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی مدیریت مالی پیشرفته1 790 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی مدیریت مالی پیشرفته2 369 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی کلیات مبارزه با پولشویی160 سوال + پاسخنامه

 

[purchase_link id="18327" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل : کارشناس برنامه ریزی 1 - کد شغل : 3141)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد خرد پیشرفته 45 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد کلان پیشرفته45 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آمار و اقتصادسنجی489 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی برنامه ریزی و توسعه اقتصادی400 سوال + پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی زبان تخصصی 295 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18329" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :کارشناس برنامه ریزی2 - کد شغل :3142)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی نظریه های سازمان و مدیریت491سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مدیریت مالی1  790 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مدیریت مالی2  369 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تحقیق در عملیات پیشرفته85 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مدیریت استراتژیک پیشرفته580 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی خط مشی گذاری و تصمیم گیری364 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18331" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :کارشناس برنامه ریزی- کد شغل 3148)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تکنیک های خاص تحقیق360 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روش تحقیق در علوم اجتماعی480 سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آمار کاربردی360 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  نظریه های جامعه شناسی1 380 سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایینظریه های جامعه شناسی2 210سوال+ پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی جامعه شناسی شهری390 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی جامعه شناسی روستایی550 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18333" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل:کارشناس تحلیلگر سیستم 1- کد شغل:3151)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی برنامه نویسی پیشرفته (++C)ت 150سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مهندسی نرم افزار 455 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شبکه های کامپیوتری1 185 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شبکه های کامپیوتری2  285 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شبکه های کامپیوتری3  365 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی امنیت شبکه170سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی پایگاه داده ها133 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کلیات مبارزه با پولشویی590 سوال + پاسخنامه

 

[purchase_link id="18335" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :کارشناس تحلیلگر سیستم 2- کد شغل :3152)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تحلیل سیستم 240 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تحقیق در عملیات پیشرفته1  85 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تحقیق در عملیات پیشرفته2  204 سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی برنامه ریزی و مدیریت پروژه30 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کلیات مبارزه با پولشویی590 سوال + پاسخنامه

 

[purchase_link id="18337" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :کارشناس روابط بین الملل - کد شغل :3169)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اصول روابط بین الملل1 210 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اصول روابط بین الملل2 210 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق بین الملل عمومی1 50 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق بین الملل عمومی2 270 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مطالعات منطقه ای330 سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم350 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی زبان تخصصی295 سوال + پاسخنامه

 

 [purchase_link id="18339" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :کارشناس شبکه - کد شغل :3175)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  شبکه های کامپیوتری1 185 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شبکه های کامپیوتری 2  285 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شبکه های کامپیوتری3 365 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  امنیت شبکه 170سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی سیستم عامل 457 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  مدارهای منطقی260 سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  مدارهای الکترونیکی1 220 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  مدارهای الکترونیکی2  210 سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  معماری کامپیوتر170 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18341" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :برنامه نویس سیستم- کد شغل:3279)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی برنامه نویسی پیشرفته (++C )ت 150سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی طراحی صفحات وب (NET.ASP )ت90 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی پایگاه داده ها(SQL و Oracle)ت454 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی سیستم عامل457 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی طراحی الگوریتم 505 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ساختمان داده ها331 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18343" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :کارشناس برنامه ریزی3- کد شغل:3377)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اصول مدیریت 30 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تئوری سازمان30سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تحقیق در عملیات30 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی برنامه ریزی استراتژیک1 245 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی برنامه ریزی استراتژیک2  60 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تجزیه وتحلیل سیستم ها1  220سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تجزیه وتحلیل سیستم ها2 375 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد مهندسی پیشرفته204 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد مهندسی پیشرفته2  160 سوال+ پاسخنامه

 [purchase_link id="18345" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل:کارشناس صنایع و فراوری محصولات آبزیان- کد شغل:3379)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد و بازاریابی شیلات30 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  فراوری محصولات شیلاتی1 40 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی نگهداری محصولات شیلاتی2 120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کنترل کیفیت فراورده های شیلاتی90 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مدیریت فراوری محصولات شیلاتی305 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18347" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل : کارشناس سازه های دریایی- کد شغل :3382)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی هیدرولیک دریا20 سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی طراحی سازه های دریایی160 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اجرای سازه های دریایی 215 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ژئوتکنیک دریایی55 سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی جانمایی سازه های دریایی 46 سوال + پاسخنامه

 

[purchase_link id="18349" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :کارشناس تولید، تکثیر و پرورش آبزیان (عنوان شغل : 3383)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد شیلاتی 30 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی قوانین و اصول مدیریت شیلاتی30 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تکثیر و پرورش ماهی و سایر آبزیان1  20 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تکثیر و پرورش ماهی و سایر آبزیان2  30 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تکثیر و پرورش ماهی و سایر آبزیان3 210 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تکثیر و پرورش ماهی و سایر آبزیان4  20 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تغذیه آبزیان پرورشی 20 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  ژنتیک و اصلاح نژاد آبزیان60 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بهداشت و بیماریهای آبزیان60 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مدیریت آبزی پروری30 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18351" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :کارشناس بررسی آلودگی آب و خاک(عنوان شغل :3387)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مهندسی محیط زیست90 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی هیدرولوژی مهندسی120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آلودگی خاک 180 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آب های زیرزمینی222 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مهندسی منابع آب30 سوال + پاسخنامه

 

[purchase_link id="18353" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :کارشناس بررسی آلودگی هوا و جو- کد شغل:3388)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مهندسی محیط زیست90 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آلودگی هوا و سنجش آلاینده های هوا100سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تحلیل سیستم هایانرژی  240 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کنترل انتشار آلاینده ها از منابع ساکن و متحرک200سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فیزیک جو200سوال+پاسخنامه

 [purchase_link id="18355" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :کارشناس بیماریهای حیات وحش - کد شغل:3389)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییزیست شناسی حیات وحش210 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بهداشت و پرورش دام150 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ویروس شناسی و بیماری ها270 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اصول معاینه دام120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بیماری های درونی دام های بزرگ و کوچک280 سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بیماریهای طیور180 سوال + پاسخنامه

 

[purchase_link id="18357" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل : کارشناس پایش محیط زیست- کد شغل:3390)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مهندسی محیط زیست90 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آلودگی خاک180 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آلودگی هوا 150 سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مدیریت مواد زاید جامد120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مهندسی منابع آب30 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18359" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل : کارشناس حیات وحش - کد شغل:3391


اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بوم شناسی حیات وحش180 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شناخت محیط زیست 300 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فیزیولوژی جانوری1 359 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فیزیولوژی جانوری2  270سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فیزیولوژی جانوری3  220 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بیوشیمی277 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی زیست شناسی سلولی و مولکولی140 سوال + پاسخنامه

 

[purchase_link id="18368" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :کارشناس زیستگاه های آبی- کد شغل:3392)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فیزیولوژی جانوران آبزی20 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی زیست شناسی دریا210 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بوم شناسی دریا55 سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییشناخت محیط زیست300 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی هیدرولوژی30 سوال + پاسخنامه

 

[purchase_link id="18370" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :کارشناس زیستگاه های خشکی- کد شغل:3393


اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی انسان و محیط زیست 30 سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بیوشیمی 277 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی طرح آزمایشات1 150 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی طرح آزمایشات2 180 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اکولوژی پیشرفته355 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی جغرافیای گیاهی و فلور ایران 360 سوال + پاسخ نامه

 

[purchase_link id="18373" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :کارشناس موزه تاریخ طبیعی- کد شغل:3394)


اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فیزیولوژی گیاهی1 330 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فیزیولوژی گیاهی2 245 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فیزیولوژی جانوری1 359 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فیزیولوژی جانوری2 270سوال+ پاسخنام

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییفیزیولوژی جانوری3 220 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی سیستماتیک گیاهیو تکوین گیاهی1 275 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی سیستماتیک گیاهیو تکوین گیاهی2  215 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی زمین شناسی ایران328 سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شناخت محیط زیست300 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18379" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :کارشناس آموزش و ترویج حفاظت محیط زیست- کد شغل:3397)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی نظریه های جامعه شناسی1 380 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی نظریه های جامعه شناسی2 210 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بررسی مسائل اجتماعی480 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ترویج و آموزش منابع طبیعی180 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حفاظت خاک120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی جامعه شناسی روستایی550 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18383" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل : کارشناس ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین- کد شغل:3398)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS)ر20سوال +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی سنجش از دور ( RS)یک 70 سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییسنجش از دور ( RS)دو120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ارزیابی محیط زیست267 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آمایش سرزمین 211 سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مدیریت محیط زیست 90 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18388" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل:کارشناس برنامه ریزی ـ آمار- کد شغل :3407)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی نمونه گیری 1  120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی نمونه گیری 2  60 سوال + پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روش های آماری150 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی رگرسیون1  60 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی رگرسیون2  50 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی استنباط آماری210 سوال + پاسخنامه

 

[purchase_link id="18390" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :کارشناس برنامه ریزی ـ بازرگانی- کد شغل:3408)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد بین الملل (تجارت بین الملل)470 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد بین الملل ( مالیه بین الملل) 480 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تحقیقات بازاریابی 150 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق بازرگانی بین المللی 100 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهای تجاری470 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مدیریت استراتژیک 580 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد و بازاریابی شیلات30 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18406" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :کارشناس فنی آبزیان- کدشغل:3409)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی هیدرولیک20 سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی هیدرولوژی270 سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی طراحی سازه های آبی160 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اجرای سازه های آبی215 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کنترل و تعمیر سازه های آبی40 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18414" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :کارشناس برنامه ریزی ـ مبارزه با پولشویی- کدشغل:3412

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مبانی و اصول برنامه ریزی و مدیریت30 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد خرد و کلان70 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آمار و احتمال1  150 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آمار و احتمال2 182 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصادسنجی 489 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی برنامه ریزی و توسعه اقتصادی 400 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کلیات مبارزه با پولشویی160 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18416" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل : هنرآموز (استادکارالکتروتکنیک)- کدشغل: 2575)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مدارهای الکتریکی یک 220 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مدارهای الکتریکی دو210 سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ماشین های الکتریکی 107ACسوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ماشین های الکتریکی 80DCسوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کارگاه مدار فرمان وسیم پیچی 160 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تاسیسات الکتریکی کارگاه45سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی رسم فنی266 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اندازه گیری الکتریکی269 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18418" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :هنرآموز (استادکار کامپیوتر)- کدشغل:2576)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎزی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ 394 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری و ﮐﺎرﮔﺎه 200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شبکه های کامپیوتری365 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بانک اطلاعاتی Access - تعداد 500 سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﮐﺎرﮔﺎه 650سوال

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺳیستم عامل 457 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18420" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل : هنرآموز (استادکار مکانیک خودرو)- کدشغل:2577)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺪرت 79 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت (ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ)20 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺮق ﺧﻮدرو 20 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﺎﺳﯽ و ﺑﺪﻧﻪ10 سوال + پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﻮﺧﺖرﺳﺎﻧﯽ 115 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی دﯾﺰل55 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18422" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل : هنرآموز (استادکار تأسیسات)- کدشغل:2578)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تأسیسات بهداشتی و کارگاه 120 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تأسیسات حرارتی و کارگاه 350 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تأسیسات برودتی و کارگاه 400 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی رسم فنی و نقشه کشی تأسیسات 300 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی برق تاسیسات45 سوال با جواب

 

[purchase_link id="18424" text="خرید" style="button" color="blue"]سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل : هنرآموز (استادکار صنایع چوب)- کدشغل:2581)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺎرﮔﺎه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب210 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب500 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اﺑﺰار و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب 400 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی رﺳﻢ ﻓﻨﯽ300 سوال+ پاسخنامه

[purchase_link id="18426" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل : هنرآموز (استادکار طراحی و دوخت)- کدشغل:2582 )

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻟﮕﻮ120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دوﺧﺖ 120 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻃﺮاﺣﯽ اﻧﺪام و رﻧﮓﺷﻨﺎﺳﯽ150 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻟﯿﺎف و ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺎرﭼﻪ240 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18428" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل : هنرآموز (استادکار ساخت وتولید)- کدشغل:3322)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺮاش و ﻓﺮز337 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﺮاﺷﮑﺎری و ﮐﺎرﮔﺎه80سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻓﺮزﮐﺎری و ﮐﺎرﮔﺎه500سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی سنگ زنی و ﮐﺎرﮔﺎه70 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی رﺳﻢ ﻓﻨﯽ300 سوال با جواب

 [purchase_link id="18432" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :هنرآموز (استادکار الکترونیک)- کدشغل:3324)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه 210 سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه210 سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی رﺳﻢ ﻓﻨﯽ266 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ75سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اﺑﺰار دﻗﯿﻖ و ﮐﻨﺘﺮل 150 سوال

 [purchase_link id="18434" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل:هنرآموز (استادکار ساختمان)- کدشغل:3326)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی رﺳﻢ ﻓﻨﯽ266 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن130 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی و آرﻣﺎﺗﻮر 85 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن278 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻓﻠﺰی و ﺑﺘﻨﯽ400 سوال با جواب+600 صفحه جزوه و کتابچه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺗﻮﮐﺪ 1700 سوال+پاسخنامه

 [purchase_link id="18436" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :هنرآموز (استادکار صنایع فلزی)- کدشغل:3328)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﺮق و  گاز و ﮐﺎرﮔﺎه 500 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻧﯿﻢﺳﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﻓﻠﺰی و ﮐﺎرﮔﺎه 400 سوال با پاسخنامه+600 صفحه جزوه و کتابچه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ 115 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مقاومت مصالح113 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻋﻠﻢ ﻣﻮاد  120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی رﺳﻢ ﻓﻨﯽ  300 سوال با جواب

 [purchase_link id="18438" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :هنرآموز (استادکار چاپ)- کدشغل:3378)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی چاپ و روشهای تولید 120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی موادشناسی120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آماده سازی چاپ1 50 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آماده سازی چاپ2  25 سوال

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی عملیات پس از چاپ60 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18441" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :هنرآموز حسابداری- کدشغل:2524)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  مفاهیم و روش های آماری60 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  اصول حسابداری یک 558سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اصول حسابداری دو 238سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حسابداری شرکت ها96سوال+پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حسابداری صنعتی یک 197سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حسابداری صنعتی دو 237 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حسابداری صنعتی سه 207 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کاربرد کامپیوتر در حسابداری90سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18443" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :هنرآموز تأسیسات-کدشغل:2584)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تاﺳﯿﺴﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 120سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺣﺮارﺗﯽ و ﮐﺎرﮔﺎه 350سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮودﺗﯽ و ﮐﺎرﮔﺎه400 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺑﺮق ﺗﺄﺳﯿسات 45 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی رﺳﻢ ﻓﻨﯽ و ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت300 سوال +پاسخنامه

 [purchase_link id="18445" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :هنرآموز صنایع غذایی- کدشغل:2593)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اصول صنایع غذایی یک100 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اصول صنایع غذایی دو 190 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فرآورده های دامی 120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فرآورده های گیاهی90 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ماشینهای صنایع غذایی1 60 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ماشینهای صنایع غذایی2 100 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ماشینهای صنایع غذایی3 190 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی میکروبیولوژی مواد غذایی و عملیات 152 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18448" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :هنرآموز صنایع دستی- کدشغل:2594)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  ﭘﺮورش دام و ﻃﯿﻮر120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﻐﺬﯾﻪ دام 180 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ژﻧﺘﯿﮏ و اﺻﻼح ﻧﮋاد دام 215 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه152 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی120 سوال + پاسخنامه 

 [purchase_link id="18450" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :هنرآموز متالورژی- کدشغل:2596)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فیزیک حرارت50سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی متالورژی فیزیکی200 سوال

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی عملیات حرارتی و متالوگرافی 150 سوال+پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ریخته گری آلیاژهای آهنی و غیرآهنی 175 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اصول ریخته گری 175سوال با جواب

 [purchase_link id="18452" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :هنرآموز الکترونیک- کد شغل:2597)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ1  459 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ1 220 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ2  210 سوال + پاسخ نامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ 1  220 سوال + پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ 2  173 سوال + پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مباﻧﯽو آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺨﺎﺑﺮات و رادﯾﻮ 450 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  ﻣﺪارﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ260 سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ریاضی مهندسی2  455سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18454" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :هنرآموز علوم دامی- کدشغل:2598)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  ﭘﺮورش دام و ﻃﯿﻮر120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﻐﺬﯾﻪ دام 180 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ژﻧﺘﯿﮏ و اﺻﻼح ﻧﮋاد دام 215 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه152 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی120 سوال + پاسخنامه 

 [purchase_link id="18459" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :دبیری هنر- کدشغل:2601)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ 300 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻃﺮاﺣﯽ 150 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮی 200 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی درک ﻋﻤﻮﻣﯽ هنر 200 سوال با جواب 

 [purchase_link id="18461" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :دبیری تاریخ -کدشغل:2602)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن(اروﭘﺎ(ﻗﺮون وﺳﻄﯽ))120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن(اروﭘﺎ(رﻧﺴﺎﻧﺲ))240 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن(اروﭘﺎ)ﻗﺮون ﺟﺪﯾﺪ))240 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم(اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن)180 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان دوره اﺳﻼﻣﯽ(اﯾﺮان در دو ﻗﺮن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ـ اﯾﺮان ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺻﻔﻮیه)250 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ (با ﻧﮕﺎﻫﯽ وﯾﮋه ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ) 300 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18463" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :مراقب سلامت- کدشغل:2609)


اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کلیات خدمات بهداشتی 180سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آموزش بهداشت و ارتباطات 180 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تغذیه و بهداشت مواد غذایی  90 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بهداشت مدارس 90 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آخرین دستورالعمل برنامه ایمن سازی کشوری  170 نمونه سوال +40 صفحه جزوه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کمکهای اولیه 330 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18465" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :دبیر علوم اجتماعی- کدشغل:2611)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ 889 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روش ﺗﺤﻘﯿﻖ 75سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ یک210 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ دو380 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺣﻮزهﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ150 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18467" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :مربی امور تربیتی مدارس- کدشغل:2613)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تعلیم و تربیت اسلامی  30 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فلسفه و مبانی تعلیم و تربیت در اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش 330 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی سبک زندگی اسلامی ایرانی 60 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی با علوم قرانی یک 150 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی با علوم قرانی دو210 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی با علوم قرانی  سه 240 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم ﻗﺮاﻧﯽ چهار210 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مباحث فرهنگی روز یک 180 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مباحث فرهنگی روزدو210 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مباحث فرهنگی روز سه120 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی رفتار و روابط انسانی در مدرسه 60 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مبانی روانشناسی عمومی و رشدیک 880 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مبانی روانشناسی عمومی و رشد دو 250 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مبانی روانشناسی عمومی و رشدسه 250 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مبانی روانشناسی عمومی و رشد چهار310 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18469" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل : هنرآموز ماشینهای کشاورزی-کد شغل: 2614 )

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آب، خاک و گیاه180 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ماشینهای کشاورزی (تهیه زمین، داشت و برداشت)120 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی سرویس وکاربرد تراکتور مکانیک خاک و طراحی پی 120 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییسیستم های آبیاری،180 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی محاسبات فنی 210 سوال + پاسخنامه

 

[purchase_link id="18471" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی97(عنوان شغل:دبیرادبیات فارسی-کدشغل:3036)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی نظم و نثر فارسی 90 سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کلیات مسایل ادبی (تاریخ ادبیات و فنون ادبی و عروض و قافیه و سبک شناسی) 150سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی زبان فارسی (املا و نگارش و ویرایش و دستور زبان)900 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18473" text="خرید" style="button" color="blue"]


 

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :دبیر تربیت بدنی- کدشغل: 3037)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روش ﺗﺪرﯾﺲ در ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ150 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ  330 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺣﺮﮐﺘﯽ 390 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ورزﺷﯽیک390 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ورزﺷﯽدو240 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ورزﺷﯽ سه 390 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺳﻨﺠﺶ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی در ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ120 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ60 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18478" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :دبیر ریاضی- کدشغل:3038)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ریاضی عمومی یک  596 سوال + پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ریاضی عمومی دو 510 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی معادلات دیفرانسیل  415 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آمارو احتمال یک 150 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آمار واحتمال دو 182 سوال + پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آنالیز ریاضی یک150 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آنالیز ریاضی دو 120 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آنالیز ریاضی سه 120 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی   جبر1    200 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی جبر2  180 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی جبر3  100 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آنالیز عددی یک 300 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آنالیز عددی دو 250 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اصول آموزش ریاضی250 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی خلاقیت ریاضی420 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18480" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :دبیر زبان و ادبیات انگلیسی- کدشغل:3039)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی زبان شناسی 180 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اصول وتئوری های تدریس 110 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آزمون سازی 500 سوال+ پاسخ نامه 

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روش تحقیق 75سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18482" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :دبیر زیست شناسی- کدشغل:3040)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی زیست سلولی و مولکولی 140 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بیوشیمی 277 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ژنتیک 305 سوال + پاسخنامه

  نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فیزیولوژی گیاهی یک 330 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فیزیولوژی گیاهی دو245 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فیزیولوژی جانوری یک 220 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فیزیولوژی جانوری دو 359 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فیزیولوژی جانوری سه 270 سوال+ پاسخ نامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی میکروبیولوژی 152 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18484" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :دبیر شیمی- کدشغل:3041)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شیمی فیزیک 1 420 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شیمی فیزیک 2 460 سوال + پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شیمی  معدنی1  495 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شیمی  معدنی2 100 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شیمی آلی 1 665 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شیمی آلی2 555 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شیمی آلی3 435 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شیمی آلی وطیف سنجی294 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شیمی تجزیه 1 315 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شیمی تجزیه2 360 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شیمی تجزیه ودستگاهی475 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18486" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :دبیر عربی- کدشغل:3042)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی قواعد صرف و نحو (کاربردی ) یک270 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی قواعد صرف و نحو (کاربردی )دو 330 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ترجمه، تعریب، درک مطلب دو 150 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی علوم بلاغی (معانی،بیان،بدیع،عروض)270 سوال + پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تاریخ ادببات ونقد ادبی 150 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18488" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :دبیر علوم تجربی- کدشغل:3043)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شیمی آلی یک 665 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شیمی آلی دو 555 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شیمی آلی سه 435 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی طیف سنجی 340 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شیمی تجزیه یک  315 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شیمی تجزیه دو 360 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  شیمی دستگاهی 475 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مکانیک 48سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی الکتریسیته و مغناطیس 148سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حرکت نوسانی، امواج نور و حرارت 197 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  زیست سلولی و مولکولی 140 سوال + پاسخ نامه 

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فیزیولوژی جانوری یک 220 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فیزیولوژی جانوری دو359 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فیزیولوژی جانوری سه 270 سوال+ پاسخ نامه 

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی   فیزیولوژی گیاهی یک 330 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فیزیولوژی گیاهی دو 245 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18490" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :دبیر فیزیک- کدشغل:3044)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مکانیک 48سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی الکتریسیته و مغناطیس 148سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فشارهیدرواستاتیک 115 سوال + پاسخنامه

  نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حرکت نوسانی و امواج ونور 197 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حرارت و ترمودینامیک 30 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فیزیک جدیدیک 150 سوال + پاسخ نامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فیزیک جدید دو 168 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18492" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :هنرآموز ساختمان- کدشغل:3246)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ30 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻓﻠﺰی 400 سوال با جواب+600 صفحه جزوه و کتابچه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ 200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اﺻﻮل ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ و رﺳﻢ آن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ 266 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺎرﮔﺎه ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی و آرﻣﺎﺗﻮر 85 سوال+پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن278 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18494" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :هنرآموز زراعی و باغی- کدشغل:3248)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺣﻔﻆ و اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت150 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ 90 سوال+پاسخ نامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ 210 سوال+پاسخ نامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﮔﯿﺎهﺷﻨﺎﺳﯽ210 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آب و ﺧﺎک یک 180 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آب و خاک دو60 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18496" text="خرید" style="button" color="blue"]سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل:هنرآموز صنایع چوب- کد شغل:3249)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

  نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی خواص فیزیکی و مکانیکی چوب 500سوال+ پاسخ نامه 

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  خشک کردن و نگهداری چوب 150 سوال + پاسخنامه

  نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی محاسبات فنی صنایع چوب 400 سوال + پاسخنامه

  نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  تکنولوژی کارگاه و ماشین آلات چوب  400 سوال + پاسخنامه

  نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی نقشه کشی تخصصی صنایع چوب 130 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18499" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل:هنرآموز طراحی و دوخت-کدشغل:3250 )

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییاﻟﮕﻮ و دوﺧﺖ 120سوال+جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ 300 سوال+ جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﻃﺮاﺣﯽ اﻧﺪام و رﻧﮓﺷﻨﺎﺳﯽ150 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﻋﻠﻮم اﻟﯿﺎف240 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییتاریخﻫﻨﺮ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن یک 180 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییتاریخﻫﻨﺮ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن دو300 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییتاریخ لباس120 سوال+جواب

 [purchase_link id="18501" text="خرید" style="button" color="blue"]سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل:هنرآموز کامپیوتر-کدشغل:3251)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییذﺧﯿﺮه و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت  395 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ   394 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی یک 185 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی دو285 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی سه  365 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییاﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ 170 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دادهﻫﺎ 331 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ505 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﭘﺎﯾﮕﺎه داده133 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18503" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :هنرآموز مکانیک خودرو-کدشغل: 3253 )

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی محاسبات فنی (استاتیک،115 سوال + پاسخنامه

  نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی محاسبات فنی مقاومت مصالح یک 113 سوال+جواب

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مقاومت مصالح دو 30 سوال+ جواب 

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  محاسبات فنی ترمودینامیک)145سوال+ جواب

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تکنولوژی سوخت رسانی (بنزینی، دیزلی) 115 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تکنولوژی شاسی و بدنه 10 سوال+ جواب

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تکنولوژی انتقال قدرت  20 سوال+ جواب

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  تکنولوژی مولد قدرت 79 سوال+ جواب

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی برق خودرو 20 سوال+ جواب

 [purchase_link id="18505" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل : هنرآموز ناوبری-کدشغل :3254 )

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آتش نشانی و کمک های اولیه پزشکی وبقا در دریا 330 سوال+ پاسخ نامه 

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ملوانی100 سوال+پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تخلیه 100 سوال+پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بارگیری100 سوال+پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روش مخابرات بین المللی دریایی100 سوال+پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ناوبری تخمینی ساحلی و کار با نقشه 300سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18508" text="خرید" style="button" color="blue"]سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :هنرآموز نقاشی-کدشغل: 3318 )

 

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ500 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ300 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن یک 150 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن دو180 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿو 300 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮ و ﻣﺮاﯾﺎ،ﻃﺮاﺣﯽ 250 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﻣﮑﺎﺗﺐ ﻫﻨﺮی اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن200 سوال+پاسخنامه

 [purchase_link id="18510" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :هنرآموز مکانیک موتورهای دریایی-کدشغل:3319 )

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اﺻﻮل ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ درﯾﺎﯾﯽ(ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی دﯾﺰﻟﯽ درﯾﺎﯾﯽ،دﯾﮓﻫﺎی ﺑﺨﺎر،ﺗﻮرﺑﯿﻦﻫﺎی ﺑﺨﺎر و ﮔﺎزی)100 سوال+پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ185 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ145 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اﺟﺰای ﻣﺎﺷﯿﻦ 500 سوال+پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﻘﺮرات اﯾﻤﻨﯽ و زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ درﯾﺎﯾﯽ 360 سوال+پاسخنامه

 [purchase_link id="18517" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :دبیر روانشناسی-کدشغل:3320)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ880 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روانﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺪ یک250 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روانﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺪدو310 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روانشناسی ﺷﺨﺼﯿﺖ320 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ رواﻧﯽ یک 520 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اسیب شناسی روانی دو 480 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روانﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ600 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی امار300 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روش ﺗﺤﻘﯿﻖ75سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18520" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل:هنرآموز معدن-کد شغل:3330)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﻬﻮﯾﻪ44 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن روﺑﺎز 150 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ150 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﮐﺎﻧﯽﺷﻨﺎﺳﯽ185 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺳﻨﮓﺷﻨﺎﺳﯽ یک103 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی سنگ شناسی دو165 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﭼﺎلزﻧﯽ و اﻧﻔﺠﺎر 150 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺑﺎرﺑﺮی در ﻣﻌﺎدن 150 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  زبان تخصصی معدن 150 سوال+جواب

  نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ریاضی آمار انتگرال و دیفرانسیل معدن 150 سوال+جواب

 [purchase_link id="18523" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل : دبیری حرفه وفن ( کار و فنّاوری)-کدشغل:3332)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت فنی(اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ)115 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت فنی(ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟح1)27 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت فنی(مقاومت مصالح2)  15سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت فنی(ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ)145 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(تکنولوژی سوخت رسانی(بنزینی،دیزلی))115 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﺎﺳﯽ و ﺑﺪﻧﻪ )10 سوال + پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت)20 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺪرت) 79 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﺑﺮق ﺧﻮدرو)20 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییریاضی عمومی۱  150 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ریاضی عمومی2  120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییترمودینامیک 145 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییخواص فیزیکی مواد12 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی خواص مکانیکی مواد 13 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی خوردگی اکسیداسیون مواد 259 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="18525" text="خرید" style="button" color="blue"]

 

 

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل : هنرآموز صنایع فلزی و جوشکاری-کدشغل:۳۳۵۸ )

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﺮق و ﮔﺎز و ﮐﺎرﮔﺎه 500 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﯿﻢﺳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی و ﮐﺎرﮔﺎه400 سوال با جواب+600 صفحه جزوه و کتابچه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ 115 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  مقاومت مصالح30 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  ﻋﻠﻢ ﻣﻮاد120 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  رﺳﻢ ﻓﻨﯽ 300 سوال با جواب

 [purchase_link id="18559" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :هنرآموز کودکیاری- کدشغل:۳۳۶۰)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

  نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روانشناسی عمومی 880 سوال + پاسخنامه

  نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روانشناسی رشد کودک یک 250 سوال + پاسخنامه

  نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روانشناسی رشد کودک دو 310 سوال + پاسخنامه

  نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روانشناسی تربیتی 160 سوال + پاسخنامه

  نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اصول، مفاهیم و برنامهریزی آموزش و پرورش پیش از دبستان 380 سوال + پاسخنامه

  نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بهداشت فردی و عمومی 267 سوال + پاسخنامه

  نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ایمنی و کمک های اولیه 330 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18561" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل : هنراموز سرامیک - کد شغل ۳۳۶۲)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  شناخت و خواص مواد سرامیکی،600 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  روشهای تولید سرامیک200سوال+پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  دیرگدازها200سوال+پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  اصولخشک کردن و پخت سرامیک ها 200 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  محاسبات فنی 190 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18563" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل : هنرآموز چاپ - کد شغل 3363)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  روشهای گوناگون چاپ (کارگاههای چاپ افست، سیلک اسکرین، هلیوگراوور و دیجیتال 60 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  تاریخ فنّاوری چاپ،200 سوال + پاسخ نامه   

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  شناخت روند و مراحل چاپ (لیتوگرافی، تکنولوژی بسته بندی،تکنولوژی صحافی 60 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  شناخت مواد و مصالح چاپ200 سوال + پاسخ نامه   

 [purchase_link id="18565" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :هنرآموز نساجی- کد شغل 3364)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تکنولوژی نساجی (ریسندگی ـ بافندگی)100 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی علوم الیاف (علوم الیاف ـ فیزیک الیاف)100 سوال + پاسخنام

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی رنگرزی و تکمیل (رنگرزی ـ چاپ ـ تکمیل)100 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18567" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :هنرآموز ساخت و تولید(ماشین ابزار)- کدشغل:3365)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﺑﺰار و ﮐﺎرﮔﺎه48 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ(اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ)115 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ(ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ)113 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ(اﺟﺰای ﻣﺎﺷﯿﻦ) 275 سوال +جواب

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻋﺪدی (CNC)تعداد275 سوال +جواب   

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﻋﻠﻢ ﻣﻮاد120 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییاﻧﺪازهﮔﯿﺮی دﻗﯿﻖ269 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18569" text="خرید" style="button" color="blue"]


 

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :دبیری اقتصاد- کدشغل:3366)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد خرد1 355سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  اقتصاد خرد2 580 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد کلان1  161 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد کلان2 355 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد ایران 660  سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد اسلامی190 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد بین الملل470 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی توسعه و برنامه ریزی اقتصادی400 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18591" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :دبیری جغرافیا (جغرافیا)- کدشغل:3367)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺷﻬﺮی725 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ300 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آب و ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ یک 180 سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آب و ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ دو 240سوال+ پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی 80 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  جغرافیای سیاسی330 سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی سنجش از دور360 سوال + پاسخنامه        

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  20GISسوال+پاسخنامه

 [purchase_link id="18593" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :دبیری جغرافیا (زمین شناسی)- کد شغل:3368)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی پترولوژی162 سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی رسوب شناسی و سنگ رسوبی90 سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی دیرینه شناسی و فسیل125 سوال + پاسخ نامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی زمین ساخت265سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی زمین شناسی ایران328 سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اطلاعات عمومی درباره آب و اقلیم220 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اطلاعات عمومی درباره نجوم192 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18597" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :آموزگار ابتدایی (ابتدایی)- کدشغل:3369)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اصول و فلسفه 330 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  اصول تعلیم و تربیت 430 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روانشناسی پرورشی 160 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روانشناسی رشد یک250 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روانشناسی رشد دو 310 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روش ها وفنون تدریس 110 سوال + پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی 360 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18623" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :دبیری معارف اسلامی (معارف اسلامی)- کدشغل3371)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اندیشه اسلامی یک300 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اندیشه اسلامی دو300 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آیین زندگی 360 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه یک 300 سوال+پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه دو150 سوال+پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه سه 270 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی علوم وتفسیر قرآن یک 150 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی علوم و تفسیر قرآن دو 210 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی احکام وتفسیر یک 90سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی احکام و تفسیر دو30 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18629" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :دبیر معارف اسلامی (فلسفه)- کدشغل:3373)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اصول و فلسفه آموزش و پرورش330 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی430 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی منطق1 ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی منطق2 180 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی منطق3 180 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی منطق4 150 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فلسفه و کلام اسلامی90 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تاریخ فلسفه1  210 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تاریخ فلسفه2 300 سوال + پاسخنامه

180 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18647" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :آموزگار ابتدایی (استثنایی)- کدشغل:3399)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :


نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ۳۰۰ سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ۲۲۰ سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﻮا۲۲۰ سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اﺧﺘﻼﻻت ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ۲۲۰ سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اﺧﺘﻼﻻت رﺷﺪی۲۲۰ سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ژﻧﺘﯿﮏ(ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ)۳۰۰ سوال با جواب

 [purchase_link id="18669" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :مشاور واحد آموزشی- کدشغل:3400


اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اصول و فنون مشاوره 420 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  مشاوره مدرسه 270 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مشاوره خانواده 240 سوال +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی راهنمایی و مشاوره شغلی 30 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مشاوره و روانشناسی تربیتی 160 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روانشناسی یادگیری 440 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18682" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :هنرآموز الکتروتکنیک(الکتروتکنیک)-کدشعل: 3401)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ  459 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ یک 220سوال+جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ دو 210 +جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ107ACسوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ماشین های الکتریکی 80DCسوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺪار ﻓﺮﻣﺎن و ﺳﯿﻢﭘﯿﭽﯽ 160 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﮐﺎرﮔﺎه45سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 1500PLC،سوال+جواب

 [purchase_link id="18748" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :هنرآموز الکتروتکنیک(مکاترونیک)- کدشغل: 3402)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ1)220 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مجموﻋﻪ دروس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ2)173 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(مدارمنطقی)260 سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ)440 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ)210 سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(PLCو اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن)1500سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ و ﻣﺒﺪلﻫﺎ) 65 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ و ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮏ)185 سوال + پاسخنامه

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(اﺟﺰای ﻣﺎﺷﯿﻦ) 500 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ(زﺑﺎن ++C )س150 سوال + پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ(MATLAB)ر400 سوال

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی   ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ( روﺑﺎﺗﯿﮏ)50 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ(ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ)170 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18752" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :هنرآموز گرافیک (گرافیک)- کد شغل:3403)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ 300 سوال+جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻋﮑﺎﺳﯽ400 سوال+پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی 150 سوال+جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کارگاه گرافیک(ﺧﻂ در ﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ)200 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کارگاه گرافیک(ﭘﺎﯾﻪ و اﺻﻮل ﺻﻔﺤﻪآراﯾﯽ)40 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﮐﺎرﺑﺮد راﯾﺎﻧﻪ و ﭼﺎپ در ﮔﺮاﻓﯿﮏ 456 سوال+جواب

 [purchase_link id="18784" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :هنرآموز گرافیک (انیمیشن)- کدشغل:3404)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺣﺮﮐﺖﺳﺎزی  200 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻓﯿﻠﻢﻧﺎﻣﻪ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ 200 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ  150 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کارگردانی انیمیشن  200 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی طراحی 150 سوال با جواب

 [purchase_link id="18786" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :هنرآموز نقشه کشی عمومی(معماری)-کدشغل:3405)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﻣﺒﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎری167 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻓﻨﯽ300 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییاﯾﺴﺘﺎﯾﯽ40 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﻋﻨﺎﺻﺮ و ﺟﺰﺋﯿﺎت240 سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییمتره و برآورد 180سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییاﺻﻮل ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ266 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18788" text="خرید" style="button" color="blue"]


سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97 (عنوان شغل :هنرآموز ساخت و تولید (ساخت و تولید) - کدشغل:3406)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﺑﺰار و ﮐﺎرﮔﺎه48 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ (1)130 سوال + پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ (2)300 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ(اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ)115 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ(ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ)113 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ(اﺟﺰای ﻣﺎﺷﯿﻦ) 275 سوال+جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻋﺪدی (CNC)تعداد275سوال  +پاسخنامه             

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﻋﻠﻢ ﻣﻮاد120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییاﻧﺪازهﮔﯿﺮی دﻗﯿﻖ269 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="18790" text="خرید" style="button" color="blue"]
 

 


 


 

 


 

 

 
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۲/۳۰
مهناز افشاری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی